Rodzina Męcińskich – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów kościelnych, nekrologów, itp.) związanych głównie z linią żarecką rodziny Męcińskich. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej część postaci tego jednego z najbogatszych rodów.

 

Akt chrztu Paweł Jan Męciński w dniu 15.02.1723 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.02.1723 r.)
Akt metrykalny chrztu Paweł Jan Męciński dn. 15.02.1723 r. „Paweł Jan Jana i Franciszki. Roku Pańskiego 1723 dnia 15 Lutego ja Baltazar Wilxycki Archidiakon Poznański, Kanclerz Gnieźnieński, Proboszcz Piotrkowski ochrzciłem dziecko imionami Paweł Jan [syna] Urodzonych Jana z Kurozwęk Mięcinskiego Wojskiego Żytomierskiego, Pułkownika J.K.M. i Franciszkia z Wilxyckich Mięcinskiej, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Wielmożni Wojciech z Kurozwęk Mięcinski, Starosta Ostrzeszowski i Barbara Mączynska, Podkomorzyna Sieradzka.”.
Akt chrztu Feliks Męciński w dniu 29.05.1739 roku oraz zgonu w dniu 30.05.1739 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.05.1739 r.)
Akt metrykalny chrztu Feliks Męciński 29.05.1739 r. i zgonu 30.05.1739 r. „[1739]. 29 Maj. Ja, brat Arnolph Gołębieski, ochrzciłem syna imieniem Feliks, pominąwszy wszystkie ceremonie, Prześwietnego Pana Wojciecha Męcińskiego z Korozwek Starosty Ostroszowskiego i Prześwietnej Pani Marianny, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi w stanie konieczności byli: Urodzony Pan Józef Donicki, służący dworski wspomnianego Pana, i Wielmożnie Urodzona Pani Zofia Karczeska, rochmistrzyni wspomnianych Prześwietnych Państwa. To zaś dziecię następnego dnia, w święto swego patrona zmarło i zostało pochowane w kaplicy św. Wojciecha.”.
Akt chrztu Adam Jakób Męciński ur. w dniu 21.07.1740 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 25.07.1740 r.)
Akt metrykalny chrztu Adam Jakób Męciński ur. 21.07.1740 r. „[1740]. Żarki. 25 Lipiec. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset czterdziestego 1740, Dnia dwudziestego pierwszego Lipca przed północą urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd., zaś dnia dwudziestego piątego tegoż miesiąca i roku jak wyżej W[ielebny] O[jciec] Rajmund Górski, Kaznodzieja Klasztoru Leśniowskiego i Kościoła żareckiego, jak również Promotor na teraz Bractwa świętej Anny, ochrzcił z wody Jaśnie Wielmożnego Starościca imionami Adam i Jakób, [syna] Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego Fundatora i Dobrodzieja itd., i Jaśnie Wielmożnej Pani Marianny itd.”.

„Roku zaś 1747, d. 16 Maja Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Mikołaj z Lipia Lipski, Kanonik Katedralny Krakowski dopełnił ceremonii chrzcielnych w świątyni pobożnych OO. Karmelitów dawnej Obserwancji pw. NMP na Piasku w Krakowie, w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, nad JWP Adamem Jakóbem, [synem] JWP Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego i JWP Marianny Męcińskiej, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi jego byli byli Jaśnie Oświecony Książę, Najprześwietniejszy i Najprzewielebniejszy ks. Andrzej Stanisław Kostka Hrabia na Załuskach Załuski, Biskup Krakowski i Książę Siewierski z JWP Anną Szembekową Wojewodziną Sieradzką.”.

Akt chrztu Maciej Kazimierz Myszkowski w dniu 03.03.1741 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 03.03.1741 r.)
Akt metrykalny chrztu Maciej Kazimierz Myszkowski 03.03.1741 r. „3ci Marca. Dwór Kiełczygłów. Roku Pańskiego 1741go dnia 3go Marca ja Antoni Józef Ryłło Kanonik Inflandzki Proboszcz w Rząśni ochrzciłem syna dwojga imion Maciej Kazimierz Wielmożnie Urodzonych Adama Myszkowski Cześnika Ostrzeszowskiego i Anna z Mycińskich albo Męcińskich ślubnych małżonków. Trzymali przy świętej chrzcielnicy Wielmożnie Urodzeni Państwo Kazimierz Ostrowski Podstoli Sieradzki oraz Wielmożna Ludwika Karśnicka Stolnikowa Ziemi Wieluńskiej, oraz Wielmożny Pan Jerzy Karśnicki Stolnik Wieluński z Wielmożną Panią Teresą Karśnicką Podczaszanką Ziemi Wieluńskiej.”.
Akt chrztu Ewa Salomea Męcińska w dniu 31.10.1741 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 31.10.1741 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Salomea Męcińska dn. 31.10.1741 r. „[1741]. Październik. Żarki. [31 Październik]. W[ielebny] o[jciec] Aleksy Obrycki, obecny Przeor Leśniowski, ochrzcił z wody Jaśnie W.P. o imionach Ewa i Salomea, [córkę] Jaśnie W.P. Wojciecha Męcińskiego, starosty ostrzeszowskiego, i Jaśnie W.P. Marianny, śl[ubnych] małż[onków].
[Dopisek:] NB. zobacz pod rokiem 1747 na kartce w tej księdze.”.
Akt chrztu Kazimierz Maciej Myszkowski w dniu 23.04.1742 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 23.04.1742 r.)
Akt metrykalny chrztu Kazimierz Maciej Myszkowski 23.04.1742 r. „[1742]. Dwór Kiełczygłów. 23 kwietnia ochrzcił Prześwietny i Przewielebny Antoni Ryłło Proboszcz w Rząśni dwoma imiona Kazimierz i Maciej syna Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Podczaszycostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestni Urodzony Jerzy Karśnicki i Ludwika Karśnicka jego żona.”.
Akt chrztu Walenty Wojciech Męciński ur. w dniu 13.02.1744 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 14.02.1744 r.)
Akt metrykalny chrztu Walenty Wojciech Męciński ur. 13.02.1742 r. „[1744]. Żarki. 14 [Luty]. Roku Pańskiego 1744. Dnia 13-go Lutego o godzinie w pół do 9 przed południem urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd., a dnia 14-go tegoż miesiąca i roku jak wyżej W[ielebny] O[jciec] Alojzy Faruchowicz, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Kościoła Żareckiego, ochrzcił z wody Jaśnie WP Starościca Ostrzeszowskiego itd. o imionach Walenty i Wojciech, [syna] Jaśnie WP Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego Fundatora i Jaśnie WP Marianny, śl[ubnych] małż[onków].”.
Akt chrztu Filip Jakub Stanisław BiM Myszkowski w dniu 07.05.1744 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 07.05.1744 r.)
Akt metrykalny chrztu Filip Jakub Stanisław Myszkowski 07.05.1744 r. „Dwór Kiełczygłów. Roku 1744. dnia 7-go Maja ochrzczome przez Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Scholastyka Mstyczowskiego, Proboszcza w Miedznie, teraźniejszego Komendarza Generalnego Kościoła Parafialnego w Rząśni pw. św. Apostołów Macieja i Mateusza dziecko potrójnym imieniem Filip Jakub Stanisław Bp. i Męcz. syna Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Podczaszostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Konstanty Karsznicki, Stolnik Wieluński, Dziedzic Dóbr Horzow z Jaśnie Wielmożną Elżbietą z Kurozwęk Mięcińską, panną, Podstoliną Wieluńska z Działoszyna.”.
Akt chrztu Genowefa Katarzyna Myszkowska w dniu 03.05.1746 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 03.05.1746 r.)
Akt metrykalny chrztu Genowefa Katarzyna Myszkowska 03.05.1746 r. „[1746]. Dwór Kiełczygłów. 3-go Maja ochrzczona przez Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Proboszcza Rząsieńskiego dwoma imionami Genowefa i Katarzyna córka Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Stolnicostwa Sieradzkiego, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Najznamienitszy Alexander Walewski, Kasztelan, i Jaśnie Wielmożna Anna Myszkowska.”.
Akt pogrzebania Elżbieta Anna Męcińska zm. w dniu 13.09.1746 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 15.09.1746 r.)
Akt metrykalny zgonu Elżbieta Anna Męcińska zm. 13.09.1746 r. „[1746]. Wrzesień. Pochowano Wielmożną Pannę Elżbietę Annę, Starościnę Ostrzeszowską [córkę] Wielmożnych Państwa Wojciecha Męcińskiego z Kurozwęk, Starosty Ostrzeszowskiego, fundatora i dobrodzieja naszego i Marianny, w jej krypcie w kaplicy św. Wojciecha, [licząca] miesięcy 10, dnia 15 września, zmarła 13 tegoż [miesiąca] około godziny w pół do siódmej.”.
Akt chrztu Józef Paweł Męciński ur. w dniu 24.01.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 26.01.1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Józef Paweł Męciński ur. 24.01.1747 r. „26. Żarki. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Czterdziestego Siódmego. Dnia dwudziestego czwartego miesiąca Stycznia o godzinie piątej po północy. Urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd. Dnia zaś dwudziestego szóstego tegoż [miesiąca] i roku jak wyżej ja, Wielebny Ojciec Rajmund Górski Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski ochrzciłem Jaśnie Wielmożnego Pana Starościca itd. o imionach Józef i Paweł, Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego fundatora i dobrodzieja itd., i Jaśnie Wielmożnej Pani Marianny Męcińskiej itd.; bez ceremonii, tylko z wody.”.
Akt chrztu Ewa Salomea Męcińska w dniu 16.05.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z maja 1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Salomea Męcińska dn. 16.05.1747 r. „[1747]. [Maj]. Roku zaś Pańskiego 1747, dnia 16 Maja Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Mikołaj z Lipia Lipski, Kanonik Katedralny Krakowski, dopełnił ceremonii chrzcielnych w świątyni pob[ożnych] OO. Karmelitów dawnej obserwancji pw. NMP na Piasku w Krakowie, w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, nad Jaśnie W.P. Ewą Salomeą Starościną Ostrzeszowską, [córką] Jaśnie W.P. Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego i Jaśnie W.P. Marianny Męcińskiej, śl[ubnych] małż[onków]. Jej chrzestnymi byli Jaśnie W.P. Stanisław Kazimierz na Słupi Szembek Wojewoda Sieradzki z Jaśnie W.P. Julianną Daniełowiczówną Starościną Jodłowską.”.
Akt chrztu Augustyn Myszkowski w dniu 23.08.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 23.08.1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Augustyn Myszkowski 23.08.1747 r. „Dwór Kiełczygłów. Czytaj dalszą część. Roku Pańskiego 1747 dnia 23 miesiąca Sierpnia Prześwietny i Przewielebny Walenty Myszkowski Proboszcz Miedzieński Cieszęciński ochrzcił dziecko Jaśnie Wielmożnych Adama Myszkowskiego i Anny z Kurozwęk Męcińskiej Stolnikostwa Ostrzeszowskiego ślubnych małżomków. Dziecku nadano dwa imiona pierwsze Augustyn drugie [niewpisane]. Chrzestni byli Grzegorz Słapa i Konstancja Ochocka pochodząca z rodu szlacheckiego.”.
Akt chrztu Urszula Józefa Kalasancja Myszkowska w dniu 31.08.1749 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 31.08.1749 r.)
Akt metrykalny chrztu Urszula Józefa Kalasancja Myszkowska 31.08.1749 r. „[1749]. Dwór Kiełczygłów. 31 Sierpnia ochrzczona przez Prześwietnego i Przewielebnego Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Proboszcza w Rząśni i Działoszynie dwoma imionami Urszula Józefa Kalasancja córka Jaśnie Urodzonych Adama i Anny Myszkowskich, Stolnikostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestni Jaśnie Oświecony Wojciech Męciński, Starosta Wieluński z Jaśnie Oświeconą Anną, jego żoną.”.
Akt pogrzebania Wojciech Męciński w dniu 07.01.1754 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Zygmunta w Częstochowie)
Akt metrykalny zgonu Wojciech Męciński 07.01.1754 r. „Roku Pańskiego 1754 dnia 7-go Stycznia pochowany został Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Mencinski Starosta Ostrzeszowski we własnym grobowcu domu Męcińskich przed ołtarzem św. Jana Nepomucena w Kościele Jasnogórskim.”.
Akt zapowiedzi małżeństwa Mikołaj Hr. Małachowski & Ewa Hr. Męcińska w Parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Końskich z dnia 29.01.1760 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z 1760 r.)
Akt zapowiedzi małżeństwa Mikołaj Małachowski & Ewa Męcińska - Końskie 29.01.1760 r. „W Kościele Parafialnym w Końskich w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, między Jaśnie Wielmożnym Panem Mikołajem Hrabią na Końskich i Białaczowie Małachowskim, Starostą Opoczyńskim i Najprześwietniejszą Panną Ewą z Kurozwęk Hrabianką Męcińską, Starościanką Ostrzeszowską zamierzających zawrzeć związek małżeński trzykrotnie ogłoszono zapowiedzi; i ponieważ żadne wątpliwości i przeszkody do zawarcia małżeństwa nie zostały zgłoszone, ale wręcz przeciwnie błogosławieństwo i modlitwy całego ludu, o czym świadczą listy świadków nieznanych.
Data. Końskie Roku Pańskiego 1760-go Dnia 29 miesiąca Stycznia.
Piotr Krokowski Prefekt szkolny w Końskich.”.
Akt małżeństwa Mikołaj Hr. Małachowski & Ewa Hr. Męcińska w dniu 03.02.1760 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 03.02.1760 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Mikołaj Małachowski & Ewa Męcińska 03.02.1760 r. „[Żarki]. Luty. 3. Roku Pańskiego 1760 dnia 3. Lutego pobłogosławił małżeństwo Najprześwietniejszy i Najprzewielebniejszy Ksiądz Leonard Kiełczewski, Kanonik Nominat Katedralny Krakowski i Kujawski, w obecności i asystencji Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Ignacego Augustyna Kozierowskiego Kanonika Regularnego Laterańskiego Św. Augustyna i Proboszcza Mstowskiego oraz Wielce Wielebnego Ojca Aleksego Obryckiego Przeora Konwentu Leśniowskiego i Proboszcza Żareckiego, między Jaśnie Wielmożnym Panem Mikołaj Hrabia na Końskich i Białaczowie Małachowskim, Starostą Opoczyńskim i Najprześwietniejszą Panną Ewą z Kurozwęk Hrabianką Męcińską, Starościanką Ostrzeszowską, 3 zapowiedzi ogłoszono w Kościołach w Końskich, Mstowie i Żarkach. Świadkami byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech z Kurozwęk Męciński, Starosta Wieluński, Najprześwietniejszy Pan Konstanty Karsznicki, Podkomorzy Ziemi Wieluńskiej, Wielmożny Pan Alexander Walewski, Kasztelanic Rozpierski i wielu innych wielce zdobnych w swe tytuły i wielce godnych gości.”.
Akt chrztu Izabella Tekla Anna Małachowska w dniu 20.07.1761 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 20.07.1761 r.)
Akt metrykalny chrztu Izabella Tekla Anna Małachowska 20.07.1761 r. „[1761]. Końskie. D.20 Lipca ochrzczone dziecko Izabella Tekla Anna Jaśnie Wielmożnych Państwa Mikołaja Hrabi Małachowskiego Starosty Opoczańskiego i Ewy ś[lubnych] m[ałżonków] córkę. R[odzicami] c]hrzestnymi] byli Wojciech Podsiadłowski i Agnieszka Grocholska żebracy.”.
Akt chrztu Magdalena Teresa Aniela Męcińska w dniu 17.07.1762 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.07.1762 r.)
Akt metrykalny chrztu Magdalena Teresa Aniela Męcińska dn. 17.07.1762 r. „[1762]. [Lipiec]. Żarki. Ze dworu Żareckiego. 17. Ja, brat Filip Kaczemski ochrzciłem z wody dziecię o imionach Magdalena Teresa i Aniela, córkę Jaśnie Oświeconego Adam Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego, i Jaśnie Oświeconej Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych] małż[onków]. Jej chrzestnymi byli: Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Antoni Dunin-Kosicki, Doktor Filozofii na Uniwersytecie Krakowskim, Kanonik Kolegiaty Poznańskiej, Proboszcz w Niegowie, Dziekan Lelowski itd. itd., i Wielmożna Pani Marianna Kosicka z Niegowy.”.
Akt chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński ur. w dniu 29.07.1763 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.07.1763 r.)
Akt metrykalny chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński dn. 29.07.1763 r. „[1763]. [Lipiec]. Ze dworu, ze dworu. 29. Wielce Wielebny i Niepospolity Ojciec, Przeor Konwentu Leśniowskiego, [nadpisane] Klemens Szlagowski, Proboszcz Żarecki, ochrzcił z wody dziecię o imionach: Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy, urodzone o godzinie dziesiątej przed południem, [syna] Jaśnie Oświeconego Adama z Kurozwęk Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego, i Jaśnie Oświeconej Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi byli: Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Męciński, Starościc Ostrzeszowski, i Jaśnie Wielmożna Pani Zuzanna Domaniewska, dziedzice Żarek.”.
Akt chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński w dniu 12.04.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 12.04.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński dn. 12.04.1764 r. „[1764]. Kwiecień. Żarki, dwór Żarki. 12. Prześwietny i Przewielebny Ksiądz Antoni Dunin Kozycki, Doktor Filozofii, Kanonik Kolegiaty Poznańskiej, Pleban Niegowski, Dziekan Lelowski, dopełnił za zgodą … Wielebnego Ojca Klemensa Szlagowskiego, Proboszcza Kościoła żarec[kiego], w obecności Podproboszcza Emeryka Mszczonowskiego, kaznodziei tegoż kościoła, i Wielebnego Ojca Eustachego Bzulińskiego ceremonii nad Piotrem w Okowach Janem Chrzcicielem Franciszkiem Salezym Jakubem Ignacym, urodzonym jak 29 lipca ubiegłego roku napisane w niniejszej księdze, synem Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Anieli, jego żony. Asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Teodor Wessel, Skarbnik Koronny, z Jaśnie Wielmożną Panią [—] Kalinowską i Jaśnie Wielmożny Pan [—] Kalinowski [—] z Jaśnie Oświeconą Panią Dominiką Musakowską.”.
Akt chrztu Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Małachowski w dniu 26.05.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 26.05.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Małachowski 26.05.1764 r. „[1764]. Końskie. D. 26 Maja Wielebny Wikariusz ochrzcił dziecko Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Jaśnie Wielmożnych Mikołaja Małachowskiego Hrabiego, Wojewody Sieradzkiego, Starosty Opoczyńskiego i Ewy z Hrabiów Męcińskich, ślubnych małżonków. Dopełnienie ceremonii d. 28 Czerwca. Chrzestni Jaśnie Wielmożny Wojciech Męciński, Starosta Wieluński i Najprześwietniejsza Kanclerzyna Koronna, babka dziecka.”.
Akt chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska w dniu 22.07.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 22.07.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska dn. 22.07.1764 r. „[1764]. [Lipiec]. Ze dworu. 22. […] Wielebny Ojciec Klemens Ślagowski, Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski, ochrzcił z wody dziecię, córkę, o imionach: Anna Magdalena Teresa i Marianna, urodzoną [—], córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Mecińskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Anieli, żony. Chrzestnymi byli: Urodzony Pan Augustyn Jankowski i Marcjanna, jego żona, w Pałacu Żareckim.”.
Akt chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska w dniu 20.10.1765 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 20.10.1765 r.)
Akt metrykalny chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska dn. 20.10.1765 r. „[1765]. [Październik]. 20. Ja, Celestyn Gutter, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Proboszcz Żarecki, dopełniłem ceremonii nad córką o imionach: Anna Magdalena Teresa i Marianna, ochrzczoną 22 lipca roku 1764, Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk i Anieli [nadpisane: ze Stadnickich], jego żony, śl[ubnych] małż[onków], Starościcostwa Ostrzeszowskich. Asystowali: [—].”.
Akt chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska ur. w dniu 25.12.1765 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 25.12.1765 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 25.12.1765 r. „[1765]. [Grudzień]. Żarki, Z dworu. 25. Ja, Emeryk Mszczonowski, Kaznodzieja Kościoła Żareckiego, Promotor św. Anny, ochrzciłem z wody dziecię o imionach Ewa Aniela i Tekla, córkę urodzoną tegoż dnia w godzinach przedpołudniowych, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk i Anieli ze Stadnickich Męcińskich, śl[ubnych] małż[onków], dziedziców w Żarkach, starościcostwa ostrzeszowskich. Chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Skat i Urodzona Pani Teresa Zajączkowska z dworu.”.
Akt pogrzebania Ewa Aniela Tekla Męcińska w dniu 19.02.1766 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.02.1766 r.)
Akt metrykalny zgonu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 19.02.1766 r. „[1766]. [Luty]. 19. Pochowano dziecię o imionach Ewa Aniela Tekla, liczące siedem tygodni, Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama i Anieli Męcińskich, w krypcie tychże w kaplicy św. Wojciecha.”.
Akt chrztu Tekla Agnieszka Męcińska ur. w dniu 19.01.1767 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.01.1767 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 25.12.1765 r. „[1767]. Żarki [dopisane] Z dworu. 19. Styczeń 1767. Ja, brat Augustyn Tągoborski ochrzciłem z wody dziecię, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego oraz Anieli, ślubnych małżonków, Teklę i Agnieszkę, urodzoną dzisiaj; chrzestnymi byli Antoni Morawiec, Regina Sarnowiczowa; chrzestni ze szpitala, dziecię i jego rodzice z Miasta Żarki.”.
Akt chrztu Tekla Agnieszka Męcińska ur. w dniu 29.01.1767 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.01.1767 r.)
Akt metrykalny chrztu Tekla Agnieszka Męcińska chrz. 29.01.1767 r. „[1767]. Żarki [dopisane] Dwór. 29 [stycznia]. Ja, jak wyżej [Brat Augustyn Tągoborski], dopełniłem ceremonii chrzcielnych dziecięcia dwojga imion, Tekla i Agnieszka, córki Jaśnie Wielmożnych państwa Adama Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego i Anieli, ślubnych małżonków; asystowali Antoni Morawiec i Regina Sarnowiczowa, wdowa ze Szpitala Żareckiego.”.
Akt chrztu Stanisław Aleksander Ignacy Józef Małachowski w dniu 26.02.1770 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 26.02.1770 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Aleksander Ignacy Józef Małachowski 26.02.1770 r. „Końskie. 1770. Dnia 26. Luty. W Sternalicach na Śląsku jest ochrzczony syn Jaśnie Wielmożnych Mikołaja i Ewy z Męcińskich Małachowskich, Starostwa Grodzkiego Opoczyńskiego, któremu nadano imiona Stanisław Aleksander Ignacy i Józef. Chrzestnymi byli ubodzy tamtejszego [tj. sternalickiego] kościoła. Takiej samej ceremonii dopełnił Andrzej Sitkiewicz obecny Proboszcz Konecki. Asystujący byli Najprześwietniejszy Stanisław Małachowski, Starosta Sądecki oraz Najprześwietniejsza Izabella z Humieckich Małachowska, Kanclerzyna Koronna i Prześwietny i Najprzewielebniejszy Teodor Grodzicki, Dziekan Łucki oraz Najprześwietniejsza Izabella Małachowska, Kanclerzyna Koronna.”.
Akt chrztu Julianna Franciszka Męcińska ur. w dniu 11.02.1773 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 11.02.1773 r.)
Akt metrykalny chrztu Julianna Franciszka Męcińska dn. 11.02.1773 r. „[1773]. [Luty]. Żarki [dopisane: Dwór]. Dwór [na marginesie]. 11. Ja, brat Eugeniusz Stanisławski [nadpisane: OSPPE] ochrzciłem z wody dziecię [nadpisane: imieniem Julianna] Jaśnie Oświeconych Państwa Adama z Kurozwięk Męcińskich i Anieli ze Stadnickich, jego żony, starostwa bodaczowskich, ślub[nych] małż[onków], urodzone dnia jak wyżej, o godzinie 5 po południu. Chrzestnymi [nadpisane: byli]: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, Komis[arz] [nadpisane: Dóbr] i W[ielmożna] Panna [nadpisane: Marianna] Dębnicka ze dworu. [dopisane u dołu aktu: Imiona zaś ochrzczonego dziecięcia Julianna i Franciszka].”.
Akt chrztu Antonina Józefa Katarzyna Małachowska w dniu 16.02.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 16.02.1774 r.)
Akt metrykalny chrztu Antonina Józefa Katarzyna Małachowska 16.02.1774 r. „[1774]. [Luty]. Końskie. D. 16, Ja Józef Tadeusz Chwalibug ochrzciłem dziecko imionami Antonina Józefa Katarzyna Jaśnie Wielmożnych Państwa: Mikołaja Małachowskiego i Ewy Wojewodów Łęczyckich: Ś[lubnych] M[ałzonków]. R[odzice] c[hrzestni] Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Małachowski notariusz królewski i Jaśnie Wielmozna Pani Antonina Małachowska sędzina królewska, Jaśnie Wielmożny Pan Hiacenty Małachowski sędzia królewski i Jaśnie Wielmozna Katarzyna Małachowska notariuszka królewska.”.
Akt chrztu Julianna Franciszka Męcińska ur. w dniu 04.08.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 04.08.1774 r.)
Akt metrykalny chrztu Julianna Franciszka Męcińska dn. 04.08.1774 r. „[1774]. Z Żarek z Zamku. [na marginesie: Ze dworu żareckiego]. Dnia 4-go Sierpnia Ja, ojciec Prym Ordęga, Kaznodzieja Zwyczajny tutejszego kościoła, dopełniłem ceremonii chrzcielnych nad dziecięciem imieniem Julianna Franciszka, córką JW Państwa Adama z Kurozwęk Męcieńskich i Anieli ze Stadnickich, jego żony, urodzoną Roku Pańskiego 1773, ochrzczoną dnia 11 lutego, jak podano wyżej. Przy owych ceremoniach asystowali: JWP Mikołaj Małachowski, Wojewoda Łęczycki oraz Starosta Opoczyński i JWP Zuzanna Męcieńska, Starościna Ostrzeszowska, WP [—] Dobiecki, Chorąży Chęciński i JW Pani Ewa z Męcieńskich Małachowska, Wojewodzina Łęczycka itd.”.
Akt chrztu Franciszka Aniela Teresa Męcińska w dniu 04.10.1775 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 04.10.1775 r.)
Akt metrykalny chrztu Franciszka Aniela Teresa Męcińska dn. 04.10.1775 r. „[1775]. Żarki. Dwór. Tegoż dnia [04.10.] Czc[igodny] O[jciec] Cherubin Szydłowski z Zakonu Mniszego SPPP, Kaznodzieja Świąteczny, ochrzcił trojga imion Franciszkę Anielę i Teresę, córkę Jaśnie Oświeconych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi byli: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, Komisarz, i Urodzona Marcjanna Trznadlowska, panna, oboje ze dworu Żareckiego.”.
Akt chrztu Andrzej Mikołaj Xawery Męciński w dniu 30.11.1776 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 30.11.1776 r.)
Akt metrykalny chrztu Andrzej Mikołaj Ksawery Męciński dn. 30.11.1776 r. „[1776]. [Grudzień]. Żarki Dwór. Dnia 30 Listopada, ja Brat Feliks Sekuliński, ochrzciłem z wody dziecię o imionach Andrzej Mikołaj i Xawery, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama i Anieli Męcińskich. Chrzestnymi byli Wojciech Jankowski i Agata Berezińska, ubodzy ze szpitala.”.
Akt chrztu Wojciech Franciszek Salezy Wincenty Ferreriusz Sebastian Męciński ur. w dniu 19.01.1778 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.01.1778 r.)
Akt metrykalny chrztu Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz, Sebastian Męciński ur. 19.01.1778 r. „[1778]. Z Zamku Żareckiego. Dwór. Dnia 19 stycznia 1778 ja, br[at] Kasjan Sułkowski z zak[onu] mn[iszego] św. Pawła Pierwszego Pustelnika, kaznodzieja niedzielny, ochrzciłem z samej tylko wody dziecię urodzone tegoż dnia o godzinie 7 rano, o czterech imionach, a mianowicie: Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz i Sebastian, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Jego chrzestnymi byli: Sławetny Adam Grabowski, Obywatel Żarecki, i Urodzona Panna Marcjanna Trznadlowska, Panna ze Dworu Żareckiego.”.
Akt chrztu Wojciech Franciszek Salezy Wincenty Ferreriusz Sebastian Męciński ur. w dniu 19.01.1778 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz, Sebastian Męciński ur. 19.01.1778 r. (2) „[1779]. [Kwiecień]. Dwór w Żarkach. 17-go M.R. Ojciec Jozafat Nowacki, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Proboszcz Kościoła Żareckiego, dopełnił ceremonii nad dziecięciem Wojciechem, Franciszkiem Salezym, Wincentym Ferreriuszem i Sebastianem, synem Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków], którego ochrzczono z samej tylko wody dnia 19 Stycznia poprzedniego roku, a mianowicie 1778, jak wyżej. Przy tych ceremoniach asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Franciszek Stadnicki, Starosta Ostrzeszowski, i Prześwietna Pani Teresa z Wężyków Stadnicka, jego żona.”.
Akt chrztu Stanisław Walenty Męciński w dniu 21.04.1779 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 21.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Walenty Męciński chrz. 21.04.1779 r. „[1779]. [Kwiecień]. Dwór w Żarkach. 21-go W[ielebny] O[jciec] Kapistran Zakrzewski ochrz[cił] z samej tylko wody dz[iecię] o imionach Stanisław Walenty, syna prześwietnych Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, Starostów Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestni: Urodzony Pan Augustyn Jankowski, Komisarz dóbr tegoż prześwietnego pana oraz Urodzona Panna Marcjanna Trznadlowska, panna ze dworu tegoż prześwietnego.”.
Akt chrztu Stanisław Walenty Męciński w dniu 28.04.1779 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 28.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Walenty Męciński chrz. 28.04.1779 r. „[1779]. Dwór w Żarkach. 28-go [kwietnia]. Wielebny oraz Doskonały w Chrystusie Ojciec Gaudenty Walęcki, Jasnogórski Dyrektor Ojców Profesów, w nieobecności Wielebnego i Doskonałego w Chrystusie Ojca Jozafata Nowackiego, aktualnego Przeora Leśniowskiego oraz Substytut Proboszcza Kościoła Żareckiego, dopełnił ceremonii nad dziecięciem Stanisławem Walentym, synem Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków], które ochrzczono tylko z wody dnia 21-go kwietnia bieżącego 1779 roku. Przy tych ceremoniach asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Męciński, Generał JKM oraz Jaśnie Wielmożna Pani Zuzanna z Siemieńskich Męcińska, jego żona.”.
Akt chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński w dniu 14.05.1780 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 14.05.1780 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński 14.05.1780 r. „[1780]. [Maj]. Dwór Żarki. Dnia 14-go. Ja, jak wyżej [ks. Hischilus Sołtykiewicz], ochrzc[iłem] tylko z wody dziec[ię] o imionach Jan Nepomucen Jan Kanty, syna Jaśnie Oświeconych Starosty Bodaczowskiego Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych małż[onków]. Jego chrzestni: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, komisarz dóbr tegoż Jaśnie Oświeconego Pan Starosty i Ur[odzona] P[ani] Marcjanna z Trznadlowskich Karczewska z tegoż dworu.”.
Akt chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński w dniu 28.02.1781 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 28.02.1781 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński 28.02.1781 r. „[1781]. [Kwiecień]. Ze dworu żareckiego. Tegoż roku, dnia 28 lutego, ja, Ojciec Felicjan Zagrodzki, Przeor Leśniow[ski], dopełniłem ceremonii chrzcielnych dziecka Jana Nepomucena Jana Kantego, syna Jaśnie Oświec[onego] Starosty Bodaczowskiego Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych małż[onków]. Chrzestnymi byli: Jaśnie Oświecony Pan Stanisław z Kurozwęk Męciński, Starosta Wieluński i Rozalia, żona tegoż Starosty Wieluńskiego.”.
Akt małżeństwa Augustyn Miączyński & Magdalena Męcińska w dniu 17.03.1782 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.03.1782 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Augustyn Miączyński & Magdalena Męcińska małż. 17.03.1782 r. „1782 dnia 17-go Marca, ja Ojciec Felicjan Zagrodzki, Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski, na mocy dyspensy od zapowiedzi i od czasu zakazanego Wielkiego Postu, po stwierdzeniu nieważności małżeństwa w II instancji wyrokiem Sądu Metropolitalnego Gnieźnieńskiego, pobłogosławiłem związek małżeński w Farze Kościoła Leśniowskiego między Jaśnie Wielmożnym Panem Augustem Miączyńskim, Starostą Krzepickim, rozwiedzionym z zachowaniem wymogów prawa z Jaśnie Wielmożną Panią Magdaleną Męcińską, Starościanką Bodaczowską, panną, parafianką Kościoła w Żarkach. Świadkami byli świadkowie Jaśnie Oświeceni rodzice narzeczonej oraz Jaśnie Wielmożny Pan Ignacy z Kalinowa Kalinowski, Starosta Lelowski; Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Hrabia Męciński, adiutant JKM; Wielmożny Pan Benedykt Eminowicz, Subdelegat Grodzki Wieluński oraz inni.”.
Akt chrztu Antonina Ewa Męcińska w dniu 26.12.1782 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 26.12.1782 r.)
Akt metrykalny chrztu Antonina Ewa Męcińska 26.12.1782 r. „[1782]. [Grudzień]. Ze dworu żareckiego. Dnia 26 grudnia, ja Brat Marek Dulski, ochrzciłem dziecię o imionach Antonina i Ewa, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Bodaczowskiego i Anieli ze Stadnickich, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Prześwietny Pan Walenty Męciński, generał i Tekla Męcińska, panna. z wody tylko.”.
Akt małżeństwa Franciszek Xawery Paciorkowski & Barbara Męcińska w dniu 04.12.1793 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole z dnia 04.12.1793 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Franciszek Xawery Paciorkowski & Barbara Męcińska 04.12.1793 r. „[1793]. Dwór Osse [Ossa]. A.D. jak powyżej, dnia 4 Grudnia na mocy dyspensy od wszystkich zapowiedzi legalnie uzyskanej, Prześwietny i Przewielebny Ksiądz Daniel Walewski, Kanonik Metropolitalny Gnieźnieński, kawaler Orderu św. Stanisława, w obecności Proboszcza Odrzywolskiego Józefa Lippiego pobłogosławił połączenie związkiem małżeńskim Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego, wdowca i Barbary Męcińskiej, Starościanki Wieluńskiej, panny w kaplicy publicznej we wsi Osse usytułowanej. Obecni świadkowie Wielmożny N. Walewski, Wielmożny Stadnicki, Wielmożny N. Rudzyński, Wielmożny Julian Krosnowski, Miecznik Pilzneński i wielu innych.”.
Akt chrztu Maurycy Eustachy Tadeusz Paciorkowski w dniu 21.09.1794 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 11.04.1794 r.)
Akt metrykalny chrztu Maurycy Eustachy Tadeusz Paciorkowski 21.09.1794 r. „[1794]. [Wrzesień]. Borowno. D. 21. Ja Jacek Bielski Proboszcz w Borownie ochrzciłem z wody niemowlę imieniem Maurycy Eustachy Tadeusz [syna] Wielmożnych Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego i Barbary z Kurozwęk Hrabianki Męcińskiej dziedzicówe dóbr Borowna, ślubnych małżonków. Chrzestni Wielmożny Piotr Chodakowski, Podstarości Ostrzeszowski z Wielmożną Teklą z Męcińskich Gedrojcową z asystujacymi Wielmożnymi Feliksem Gogolewski, Chorążym Wojsk Koronnych i Anielą Chodakowską.”.
Akt chrztu Damazy Stanisław Paciorkowski w dniu 13.12.1795 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 13.12.1795 r.)
Akt metrykalny chrztu Damazy Stanisław Paciorkowski 13.12.1795 r. „[1795]. Grudzień. Borowno. D. 13. tenże co powyżej [Jacek Bielski proboszcz Borowna] ochrzcił tylko z wody imionami Damazy, Stanisław, syna Wielmożnych Xawerego Paciorkowskiego z Barbarą z Hrabiów Męcińskich, ślubnych małżonków. Chrzestni Wielmożny Felix Paciorkowski oraz Wielmożna Apolonia Męcińska Starościna Wieluńska. Przy dopełnieniu tejże ceremonii chrztu asystowali Jaśnie Oświecony Stanisław Męciński Hrabia z Kurozwęk, Starosta Wieluński, kawaler orderu Orła Białego oraz Wielmożna Salomea z Psarskich Walewska, również Jaśnie Oświecony Franciszek Załuski, Hrabia de Rivier, Starosta Grójecki, kawaler orderu Orła Białego oraz Jaśnie Wielmożna Rozalia z Kurdwanowskich Męcińska, Starościna Wieluńska. Na równi z wszystkimi asystowali Jaśnie Oświecony Daniel Walewski, Kanonik Katedralny Gnieźnieński i Krakowski, kawaler orderu św. Stanisława z Wielmożną Pauliną z Radolińskich Walewską, Cześnikowiczową Sieradzką.”.
Akt chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski ur. w dniu 29.04.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 02.05.1797 r.)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski 02.05.1797 r. „Borowno Dwór. Roku 1797. Dnia 2. Maja ja Jacek Bielski proboszcz Borowna ochrzciłem tylko z wody imionami Wincenty Ferreriusz Piotr [dziecko] Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego i Barbary z Hrabiów na Kurozwękach Męcińskiej ślubnych małżonków. Syn urodzony d. 29 Kwietnia roku bieżącego 1797. Rodzice chrzestni Wielmożny Józef Paciorkowski i Wielmożna Tekla z Męcińskich Giedroicowa.”.
Akt chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski ur. w dniu 04.06.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 04.06.1797 r.)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski 04.06.1797 r. „Borowno Dwór. Roku Pańskiego 1797. Dnia 4. Czerwca ja Jacek Bielski proboszcz w Borownie dopełniłem ceremonii chrztu ochrzczonego tylko z wody dnia 2. Maja Wincentego Ferreriusza Piotra [dziecka] Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego i Barbary z Hrabiów na Kurozwękach Męcińskiej ślubnych małżonków. Syn urodzony d. 29 Kwietnia roku bieżącego 1797. Rodzice chrzestni z chrztu tylko z wody Wielmożny Józef Paciorkowski i Wielmożna Tekla Hrabianka z Męcińskich Giedroicowa. Przy ceremoniach również Wielmożny Franciszek de Riviere na Załuskach Załuski, Hrabia św. Cesarstwa Rzymskiego, Starosta Grójecki, kawaler Orderu Złotego Lwa Palatynatu Reńskiego i Wielmożna Antonina Buczyńska w asystencji Wielmożnych Krystiana Sztok i Ludwiki Karoliny, jego żony.”.
Akt pogrzebania Wincenty Ferreriusz Paciorkowski w dniu 26[?].06.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 26[?].06.1797 r.)
Akt metrykalny pogrzebania Wincenty Ferreriusz 26.06.1797 r. „[1797]. Borowno Dwór. D.[26.?] [Czer]wca pochowano Wi[ncentego] Ferreriusza miesięcy [2] Urodzonych Xawerego Pacior[kowskiego] i Barbary z Hr[abiów] Męcińskich, spoczywa w kr[ypcie] przed ołtarzem św. Wawrz[yńca].”.
Akt chrztu Józefa Marianna Paciorkowska w dniu 01.04.1798 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 20.12.1800 r.)
Akt metrykalny chrztu Józefa Marianna Paciorkowska 01.04.1798 r. „Dwór Borownieński. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Dziewięćdziesiątego Ósmego, Dnia Pierwszego Kwietnia, córka zrodzona z prawowitego łoża z Wielmożnej Barbary, córki niegdyś Stanisława i Rozalii z Kurdwanowskich Męcińskich, Starostwa Wieluńskich i Wielmożnego Franciszka Xawerego Paciorkowskiego, dziedzica Dóbr Borowna, małżonków, imieniem Józefa Marianna przez Jacka Bielskiego, Proboszcza Borownieńskiego ochrzczona tylko z wody, rodzicami chrzestnymi Mikołaj Bąbolewski z Reginą Bąbolewską, jego żona. W roku Tysiąć Osiemsetnego Dnia Dwudziestego Grudnia ten sam co powyżej Proboszcz Borownieński dopełnił ceremonii chrztu w Kościele Parafialnym Borownieńskim nad powyższą Józefą Marianną. Przy ceremoniach rodzice chrzestni i asystujący Wielmożny Augustyn Myszkowski, Cześnik Ostrzeszowski, Wielmożna Teresa Moszkowska, Sędzina Ziemska Wieluńska.”.
Akt chrztu Teofila Aniela Antonina Stadnicka w dniu 16.05.1799 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach z dnia 16.05.1799 r.)
Akt metrykalny chrztu Teofila Aniela Antonina Stadnicka dn. 16.05.1799 r. „[1799]. [Maj]. Dnia 16 Maja dopełniono ceremonii chrztu dziecka o imionach Teofila Aniela Antonina liczącego lat dwa i miesięcy 5, córki Jaśnie Wielmożnych Antoniego i Anny z Męcińskich Stadnickich, ślubnych małżonków, hrabiostwa. Rodzice chrzestni Jaśnie wielmożni Adam, Kasztelan Spicymirski, Kawaler Orderów Polskich, i Aniela ze Stadnickich Męcińscy.”.
Akt małżeństwa Felix Wielogłowski & Julianna Męcińska w dniu 10.02.1800 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach z dnia 10.02.1800 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Feliks Wielogłowski & Julianna Męcińska 10.02.1800 r. „[1800]. Włodowice. Dnia 10 Lutego. Po uprzedniej dyspensie od trzeciego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej z Wrocławskiego Konsystorza Generalnego z daty 7 Grudnia oraz z Krakowskiego Konsystorza Generalnego z daty 17 Grudnia 1799, po uprzednim zatwierdzeniu z daty 7 Stycznia 1800 w Kaliszu, dnia 10 Lutego Wielebny Ignacy Czechowski, Proboszcz Wło.[dowski], pobłogosławił małżeństwo między Jaśnie Oświeconym Felixem Wielogłowski [—], kawalerem i Jaśnie Wielmożną panną Julianną Męcińską, panną, córką Jaśnie Oświeconego Adama Męcińskiego, Kasztelana Spicymierskiego, dziedzica i kolatora dóbr Żarki, Włodowice i innych z przyległościami.”.
Akt chrztu Iwo Teodor Paciorkowski ur. w dniu 27.10.1800 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 04.11.1800 r.)
Akt metrykalny chrztu Iwo Teodor Paciorkowski ur. 27.10.1800 r. „[1800]. Dwór Borownieński. Ja Jacek Bielski Proboszcz w Borownie, Roku Pańskiego Tysiąc Osiemsetnego, Dnia dwudziestego siódmego Października syna zrodzonego z prawowitych rodziców, a mianowicie: z Wielmożnej Barbary córki zmarłego Stanisława i Rozalii z Kurdwanowskich Męcińskich Starostwa Wieluńskich, i Wielmożnego Franciszka Xawerego Paciorkowskiego dziedzica Dóbr Borowna; małżonków, imieniem Iwo Teodor, Dnia czwartego Listopada Roku obecnego tutaj w kościele Parafialnym Borownieńskim ochrzciłem, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jacek Karśnicki Starosta Pląskowski i Viktoria z Rudzińskich Zboińska Starościna Mszańska, następnie Wielmożni Felicjan i Marianna Gogolewscy, małżonkowie, asystowali.”.
Akt pogrzebania Piotr w Okowach  Męciński w dniu 07.07.1801 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 07.07.1801 r.)
Akt metrykalny pogrzebania Piotr w Okowach Męciński 07.07.1801 r. „Żarki. 1801. 7. Lipca został pochowany mężczyzna, lecz właściwie młodzian imieniem Piotr w Okowach Męciński, w Krypcie Fundatorów, a mianowicie w kaplicy św. Wojciecha Żareckiego Kościoła Parafialnego, syn Jaśnie Oświeconego Adama i Ewy Męcińskich, Kasztelana Sszpicimierskiego, który to wspomniany Piotr przez całe życie cierpiał na drgawki, a w końcu tknięty nimi nieoczekiwanie zakończył swe życie […] prawdziwie katolickie i zasnął w Panu. W 38 roku życia.”.
Akt zgonu Ewa z Męcińskich Małachowska w dniu 24.12.1801 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 24.12.1801 r.)
Akt metrykalny zgonu Ewa z Męcińskich Małachowska 24.12.1801 r. „Końskie. [Czas zgonu] 1801. [Dzień & Miesiąc] 24. [Grudzień]. [Numer Domu] 1. [Imię Zmarłego] Ewa z Męcińskich Małachowska. [Religia] [Katolicka] 1 [Niekatolicka] “. [Płeć] [Mężczyzna] ” [Kobieta] 1. [Wiek] 54. [Status, Stanowisko lub Godność, Choroba & przyczyna Zgonu.] Hrabina, żona Wojewody Sieradzkiego, astma.”.
Akt zgonu Franciszek Xawery Paciorkowski w dniu 21.10.1802 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 24.10.1802 r.)
Akt metrykalny zgonu Franciszek Xawery Paciorkowski 21.10.1802 r. „[1802]. Borowno. Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset Drugiego Dnia Dwudziestego Pierwszego Października. Zmarł Wielmożny Franciszek Xawery Paciorkowski Dziedzic Dóbr Borowno, na zapalenie opłucnej, pięćdziesiąt osiem lat. Wzmocniony wszystkimi Sakramentami. Pochowany został dnia trzeciego po śmierci w grobowcu rodzinnym w Kościele Parafialnym Borownieńskim zbudowany.”.
Akt małżeństwa Seweryn Baron de Vilson Waldgon de Eustbourne & Barbara z Hr. Męcińskich Paciorkowska w dniu 16.08.1803 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 16.08.1803 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Seweryn Baron de Wilson Waldgon de Eastbourne & Barbara z Hr. Męcińskich Paciorkowska 16.08.1803 r. „[1803]. Sierpień. Borowno. Roku Pańskiego tysiąc osiemset trzeciego, dnia szesnastego Sierpnia, ja Jacek Bielski Proboszcz w Boronowie w obecności wszystkich zgromadzonych pobłogosławiłem związek małżeński, zawarty bez przeszkód kanonicznych między Jaśnie Wielmożnym Sewerynem Baronem de Vilson Waldgon de Eustbourne, kawalerem z parafii Najświętszej Marii w cyrkule krakowskim, zgodnie z prawem zezwalającym na zawarcie związku w miejscu trzecim; i Jaśnie Wielmożną Barbarą z Hrabiów Męcińskich Paciorkowska, wdową, przy ołtarzu Cudami Słynącej Najświętszej Marii na Jasnej Górze Częstochowskiej, w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Franciszka Barona de Vilson Waldgon de Eustbourne, rodzica, Gubernialnego Radcy Krakowskiego, Wielmożnego Józefa Rubach, Sędziego Granicznego Wieluńskiego, Wielmożnego Tomasza Majewskiego i innych wiarygodnych.”.
Akt zgonu Izabella z Małachowskich Rostworowska w dniu 19.12.1803 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Andrzeja w Warszawie z dnia 19.12.1803 r.)
Akt metrykalny zgonu Izabella z Małachowskich Rostworowska zm. 19.12.1803 r. „R. 1803. Dnia 19go Grudnia zmarła w tutejszej parafii przy ul. Senatorskiej nr 464 Jaśnie Wielmożna Pani Izabella z Małachowskich Rostworowska lat 41, opatrzona wszystkimi Sakramentami, na nieznaną chorobę. Pozostawiła męża wdowca Jaśnie Wielmożnego Pana Franciszka Xsawerego Rostworowskiego, Kasztelanica Zakroczymskiego, 4 synów: Stanisława lat 18, Antoniego lat 12, Mikołaja lat 10, Jana lat 4; 3 córki: Ewę lat 16, Annę lat 13, Różę lat 5. Pochowana za zgodą Najjaśniejszej Kamery i Najprześwietniejszej Kurii w Kościele św. Benona u OO. Redemptorystów. I.S. fl. [?] 72.”.
Akt chrztu Dezydery Franciszek Hieronim Jan Nepomucen Baron de Wilzon von Eastbourne ur. w dniu 23.05.1804 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 03.06.1804 r.)
Akt metrykalny chrztu Dezydery Franciszek Hieronim Jan Nepomucen Baron de Wilzon Waldgon ur. 23.05.1804 r. „[1804]. Borowno Dwór. Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset czwartego. Dnia dwudziestego trzeciego Miesiąca Maja. Ja Jacek Bielski Proboszcz Borowieński ochrzciłem małego chłopczyka urodzonego o godzinie drugiej po północy tylko z wody w nagłym wypadku Jaśnie Wielmożnych Seweryna Barona de Wilzon Waldgon von Eastbourne i Barbary z Hrabiów Męcińskich 1-o voto Paciorkowska, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hieronim Kochanowski i Jaśnie Wielmożna Joanna Nepomucena Baronowa de Wilzon Waldgon von Eastbourne z Prześwietnego Domu de Ottenfeld, w asystencji Prześwietnego Franciszka Barona de Wilzon Waldgon von Eastbourne i Wielmożnej Delfiny z Hrabiów Załuskich Karśnickiej Starościny Pląskowskiej. Dnia trzeciego Czerwca Roku obecnego, ja co powyżej Jacek Bielski dopełniłem ceremonii chrztu nad dzieckiem ochrzczonym imionami Dezydery, Franciszek, Hieronim, Jan Nepomucen. Przy tej ceremonii chrzestnymi byli Prześwietny Daniel Walewski Kanonik Metropolitalny Gnieźnieński Kawaler Orderu św. Stanisława i Jaśnie Wielmożna Joanna Nepomucena de Ottenfeld Waldgon, w asystencji Prześwietnego Franciszka Barona de Wilzon Waldgon i Wielmożnej Róży Kiedrzyńskiej.”.
Akt pogrzebania Adam Męciński zm. w dniu 13.10.1805 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.10.1805 r.)
Akt metrykalny pogrzebania Adam Hrabia Męciński zm. 13.10.1805 r. „[1805]. [Październik]. Żarki dwór. 17/q. Złożono w krypcie fundacyjnej św. Wojciecha kościoła parafialnego żareckiego. Prześwietny Pan Adam z Kurozwęk Męciński, Kasztelan Spicymirski, Starosta Bodaczowski, kawaler Orderu Orła Białego i Świętego Stanisława, fundator Klasztoru Paulinów Leśniowskich w Żarkach, zmarł niespodziewanie dnia 13 przed południem w mieście swoim Włodowicach w obecności swojego kapelana ks. Klemensa Trzebiałowskiego paulina. Wspomniony prześwietny pozostawił żonę wdowę, tzn. Prześwietną Anielę Ewę ze Stadnickich i dwóch żonatych synów: 1-go Wojciecha, 2-go Stanisława i młodszego Jana. Jego córki Julianna Wielogłowska i druga Anna Stadnicka, następujące panny: Teklę, 2-gą Zuzannę, 3-cią Klarę, 4-tą Franciszkę, 5-tą Ewę. Umarł jednak Piotr, a potem Jan, a potem Andrzej, a potem Magdalena, etc. Odpoczywają w Panu.”.
Akt zgonu Adam Męciński zm. w dniu 19.10.1805 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach z dnia 19.10.1805 r.)
Akt metrykalny zgonu Adam Hrabia Męciński zm. 19.10.1805 r. „[1805]. Włodowice. Dnia 19 Października zmarł Prześwietny Adam Hrabia Męciński Kasztelan Spicymierski dziedzic Dóbr Żarki, Włodowice i innych z przyległościami; rażony apopleksją i tknięty paraliżem, liczący 65 lat.”.
Akt chrztu Marianna Anna Antonina Baronowa de Wilson Waldgon i Eastbourny ur. w dniu 02.07.1806 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 06.07.1806 r.)
Akt metrykalny chrztu Marianna Anna Antonina Baronowa de Wilson Waldgon i Eastbourny ur. 02.07.1806 r. „[1806]. Dwór Borownieński. Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset Szóstego Dnia drugiego miesiąca Lipca, ja Józef Łukasiewicz Proboszcz nominat Kościoła Parafialnego Borownieńskiego ochrzciłem we Dworze Wsi Borowno w obliczu zagrożenia śmiercią dziecko trzema imionami Marianna Anna Antonina, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Seweryna z Joanny Nepomuceny de Oltenfeld Baron de Wilson Waldgon i Eastbourny i Barbara z Róży Hrabianki Kurdwanowskiej Męcińskiej, ślubnych małżonków, Dziedziców dożywotni Wsi Borowno, córkę urodzoną dzisiaj o godzinie trzeciej rano. Trzymali [do chrztu] Urodzony Pan Ignacy Gorzkowski, Posiadacz Wsi Krasice i Jaśnie Wielmożna Pani Joanna Nepomucena de Oltenfeld Baronowa de Wilson Waldgon i Eastbourny. Ja sam ponadto dopełniłem ceremonii nad dzieckiem Dnia szóstego Miesiąca i Roku Obecnego. Trzymali przy tej Ceremonii Jaśnie Wielmożni Państwo Augustyn Myszkowski, Stolnikowicz Ziemi Wieluńskiej, Dziedzic Dóbr Działoszyn i Irządze z przyległościami, kawaler Orderu św. Stanisława i Joanna Nepomucena de Oltenfeld Baronowa de Wilson Waldgon i Eastbourny. W asyście Jaśnie Wielmożnych Państwa Franciszka Barona de Wilson Waldgon i Eastbourny, Radcy Gubernialnego Jego Cesarskiej Mości i Marcjanny z Dębińskich Myszkowskiej.”.
Akt zgonu Aniela Męcińska zm. w dniu 29.06.1809 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach z dnia 29.06.1809 r.)
Akt metrykalny zgonu Aniela Męcińska zm. 29.06.1809 r. „[1809]. Włodowice. Dnia 29 Czerwca zmarła P[rześwietna] P[ani] Aniela Męcińska, dziedziczka dóbr, osłabiona starością, licząca 70 lat.”.
Akt pogrzebania Aniela Męcińska w dniu 01.07.1809 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 01.07.1809 r.)
Akt metrykalny pogrzebania Aniela Męcińska zm. 29.06.1809 r. „Roku 1809. NB. Dwór Żarki. Dnia 30 Czerwca została przeniesiona na katafalk, a 1 Lipca pochowana w krypcie fundatorów przy św. Wojciechu Żareckiego Kościoła Parafialnego Najprześwietniejsza [dopisane: Wielmożna] Pani Aniela ze Stadnickich Męcińska, Kasztelanowa Spicymierska, wdowa, licząca 62 lata, pełna cnót i w podeszłym wieku, gdzie niech spoczywa w Pokoju. Zmarła dwudziestego dziewiątego Czerwca, stracili w niej Ojcowie Zakonu św. Pawła dobrodziejkę, słudzy — panią pełną miłosierdzia, wszyscy — wzór życia. Zostawiła we łzach Najprześwietniejszych synów: Wojciecha, Stanisława i Jana, Najprześwietniejsze córki: Teklę, Zuzannę, Klarę, Franciszkę, Ewę. Wszystkim polecając ostatnie pożegnanie.”.
Akt urodzenia Humbelina Morzkowska w dniu 14.09.1809 roku (Akt stanu cywilnego Gminy Brzeźnica z dnia 22.11.1809 r.)
Akt stanu cywilnego ur. Humbelina Morzkowska 14.09.1809 r. „60. Roku Tysiącznego Osmsetnego Dziewiątego drugiego miesiąca Listopada ogodzinie Czwartey południu, Przed nami Wincentym Kowalskim Burmistrzem Miasta Brzeznica, Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Brzeznickiey wPowiecie Radomskim Departamencie Kaliskim, Stawił się Urodzony Woyciech Fabrycy Ekonom, lat pięcdziesiąt dwa liczący w Wsi Prusicku na Ekonomii zamieszkały, tudzież Łukasz Pułtaszewski lokay liczący lat Czterdziesci osm, wteyże Wsi Prusicku przy Dworze Wielmożnego Morzkowskiego zamieszkały i okazali nam Dziecię płci Zenskiey które Urodziło się wDomu własnym Urodzonego Jgnacego Morzkowskiego pod Numerem Pierwszym na Dniu Czternastym Wrzesnia roku bieżącego, Oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Urodzonego Jgnacego Morzkowskiego liczącego lat trzydziesci ieden i Urodzoney Anny z Męcinskich Pierwszego Małżeństwa Morzkowskiey lat Dwadziescia sied maiącey iego Małżonki i że życzeniem Rodzicow iest nadadź temuż Dziecięciu Imie Humbelina. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania nam Dziecięcia wprzytomnosci Urodzonego Woyciecha Fabrycego Ekonoma Dobr Prusicka liczącego lat pięcdziesiąt i dwa w tymże Wsi Prusicku zamieszkałego, niemniey Łukasza Pułtaszewskiego za Lokaya przy Dworze Urodzonego Morzkowskiego Dobr Prusicka Dziecica zostaiącego, ktory rok Czterdziesty Osmy skonczył. Oyciec Urodzony Jgnacy Morzkowski i Swiadkowie Urodzony Woyciech Fabrycy znami akt ninieyszy Urodzenia podpisali, drugi zas Swiadek Łukasz Pułtaszewski pisać nieumi.
Jgnacy Morzkowski”.
Akt urodzenia Edward Jan Felix Siemoński w dniu 30.05.1811 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie z dnia 31.05.1811 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Edward Jan Felix Siemoński 30.05.1811 r. „152. Roku Tysiąc Osiemset Jedenastego, dnia trzydziestego pierwszego Miesiąca Maia o godzinie piątey przed wieczorem: przed Nami Serwacym Cielowskiem Wikarym Panny Maryi, i zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego, Gminy Panny Maryi, Powiatu Krakowskiego, w Departamencie Krakowskiem stawił się Urodzony Augustyn Siemoński Szlachcić liczący lat trzydzieści, mieskaiący na Ulicy Floriańskiey pod Numerem pięcset czterdzieści sześć, i okazał Nam dziecie płci męzkiey, ktore urodziło się w Domu Pana Skurskiego na Floriańskiey Ulicy pod Numerem pięcset czterdzieści sześć, na dniu trzydziestego Maia, roku bieżącego: oswiadczaiąc, iz iest spłodzone z Niego i Agnieski z Jordanów dwadzieścia osiem lat maiącey Jego Małzonki, i zyczeniem Jego iest nadać mu Imiona Edward Jan Felix. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonego Mikołaia Kordego Hirurga liczącego lat sześćdziesiąt sześć, mieskaiącego na Floriańskiey Ulicy pod Numerem pięcset dziesięć, tudziez Urodzonego Antoniego Rechowicza Plenipotenta Państwa Szembekow liczącego lat piędziesiąt siedem, mieskaiącego w Soll w Austryi, Oyciec i Swiadkowie to iest: Mikołai Korde, i Antoni Rechowicz z Nami ninieyszy Akt urodzenia po przeczytaniu onego stawaiącym podpisali.
Xiądz Serwacy Cielowski Wikary Panny Maryi, i zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego, – Augustyn Siemoński, Nicolaus Corde, Antoni Rechowicz.”.
Akt urodzenia Emma Alexandra Morzkowska w dniu 01.03.1814 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy z dnia 03.03.1814 r.)
Akt stanu cywilnego ur. Emma Alexandra Morzkowska 01.03.1814 r. „60. Wies Prusicko. Roku Tysiącznego Osmset czternastego Dnia trzeciego Marca ogodzinie drugiey po południu. Przed nami Proboszczem Brzeznickim sprawuiącym obowiązki Urzędnika stanu cywilnego gminy Brzeznickiey Powiatu Radomskiego Departamentu Kaliskiego stawił się Wielmozny Jgnacy Morzkowski Dziedzic Wsi Prusicka liczący lat trzydziesci i cztery tamze zamieszkały, i okazał Nam Dziecie płci zenskiey, Ktore urodziło sie wdomu iego pod numerem pierwszym dnia pierwszego Marca Marca Roku iako wyzey około połnocy, oswiadczaiąc, iz iest spłodzona zNiego, i Wielmozney Anny zMęcinskich Hrabiow lat trzydzieści maiącey iego małzonki, i ze zyczeniem iego iest nadac mu imiona Emma, Alexandra. Po uczynieniu powyzszego wprzytomności Franciszka Szklarskiego mieszczanina w nowey Brzeznicy zamieszkałego liczącego lat sześćdziesiąt, tudziez Jakóba Stanpowskiego takze mieszczanina w nowey Brzeznicy zamieszkałego liczącego lat trzydzieści i sześc, akt ninieyszy po przeczytaniu onegoz Stawaiącym przez Nas tylko i Oyca podpisanym został, bo drudzy pisac nieumieli.
X Andrzey Malzow Urzędnik Cywilny”.
Nekrolog po śmierci Jan hr. Małachowski w dniu 18.02.1822 roku (Kurjer Warszawski” nr 43 – Wtorek 19.02.1822 r.)
Nekrolog po śmierci Jan Hrabia Małachowski zm. 18.02.1822 r. „Wczoraj rano przeniósł się do wieczności ś.p. Jan Hrabia Małachowski Senator Woiewoda, Kawaler Orderu Orła białego i S. Stanisława pierwszej klassy. Od dwudziestego roku życia iako Marszałek Trybunału koronnego zaczoł pełnić rozmaite urzędowania. Sędzia bez stronny, Senator gorliwy o dobro Ojczyzny, a w pożyciu domowym czuły Ojciec i Małżonek, wierny Przyjaciel, litościwy dla prawdziwie nieszczęśliwych.”.
Akt zgonu Barbara z Męcińskich Waldgon w dniu 07.04.1827 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 11.04.1827 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Barbara Waldgon 07.04.1827 r. „33. Wieś Borowno. Działo się wWsi Borownie dnia jedenastego kwietnia Tysiąc Osmset dwudziestego siodmego roku Ogodzinie pierwszey z południa. Stawili się Wielmożny Paweł Czarniecki Ziyc zmarłey Dziedzic Wsi Rząsawy lat czterdzieści i sześć i Nepomucen Waldgon Syn zmarłey z Wsi Borowna lat dwadzieścia trzy liczący oswiadczyli Nam ze wdniu siodmym biezącego miesiąca i roku o godzinie czwartey zrana – Umarła Jaśnie Wielmożna Barbara z Męcińskich pierwszego Slubu Paciorkowska drugiego Waldgonowa Sędzina Dziedziczka Wsi Borowna i przyległości wWsi Borownie zamieszkała lat pięcdziesiąt sześć maiąca córka Stanisława i Rozalii z Kurdwanowskich małzonkow Męcińskich, zostawiwszy po sobie Owdowaiałego Jaśnie Wielmożnego Seweryna Barona Waldgon dziedzica Wsi Borowna z przyległościami Sędziego Pokoju Powiatu Wieluńskiego. Po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Jasnie Wielmożney Barbary Waldgonowey Akt ten przeczytany stawaiącym przez Nas i Nich podpisany -.
Za Proboszcza Xiądz Paweł Rozpondeczki Wikary, Seweryn B. Waldgon, Paweł Czarniecki, Nepomucen B. Waldgon.”.
Nekrolog po śmierci Barbara z Męcińskich Waldgon w dniu 07.04.1827 roku (Kurjer Warszawski” nr 110 – Wtorek 24.04.1827 r.)
Nekrolog po śmierci Barbara z Męcińskich Waldgon zm. 07.04.1827 r. „Artykuł nadesłany. – W dniu 7 b. m. i r. powołaną została do wieczności JW. Barbara urodzona z Stanisława i Rozalji Starostwa Męcińskich, 1mo Franciszka Xawerego Paciorkowskiego, 2do Seweryna Barona Waldgon Małżonka; przeżywszy lat 56. Jej zgon, tylu Tej znakomitemi zbogaconej Pani cnotami, sprawił powszechny żal w całej familj. Szczególniej zaś na owdowiałym Jej Mężu, iako teą pozostałych Dzieci, którzy wraz z okolicznemi Sąsiadami, roniąc łzy, przekonali tem mocniej wszystkich obecnych, iak powszechne zjednała dla siebie przywiązanie i szacunek. Zwłoki tejże pochowane są Dobrach dziedzicznych Borowno, w Powiecie Wieluńskim Wojewód: Kaliskiem położonych. Dopełnił obowiązku Religijnego JW. Xiądz Officjał Lefranc Kanonik Katedralny Włocławski Proboszcz w Kamieńsku, obok licznie zgromadzonego Duchowieństwa. Stosowne zaś w czułych wyrazach powiedział Kazanie JW. Xiądz Michał Lehert Kanonik Kaliski, Probosz Mstowski, Kawaler Orderu Sgo Stanisława klassy IV. Oby! wszyscy Jej przykładem życia postępując, te wzorowe cnoty i ludzkości czyny, w sercach pozostałej Rodziny, i następnych pokoleń, rozmnożyły się. Pokój cieniom uwielbionym. – P. C…”.
Akt zgonu Seweryn Baron Waldgon w dniu 25.07.1834 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 28.07.1834 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Seweryn Baron Waldgon 25.07.1834 r. „55. Borowno. Działo się wWsi Borownie dnia dwudziestego osmego Lipca Tysiąc Osmset trzydziestego czwartego roku, o godzinie dwunastey w południe. Stawili się Piotr Strzelecki Komissarz lat czterdzieści, i Jędrzej Krzeciński Lokay lat trzydzieści maiący, w Wsi Borownie zamieszkali, i oswiadczyli nam, iż tu w Borownie w domu pod Numerem pierwszym, dnia dwudziestego piątego, miesiąca i roku bieżących, o godzinie iedenastey w nocy umarł Seweryn Baron Waldgon, dziedzic Wsi Borowna z przyległościami, lat pięćdziesiąt cztery maiący, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Józefę z Podczaskich. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Seweryna, Akt ten stawaiącym przeczytany, i przez nich podpisany został.
X. Józef Lisiecki Proboszcz Borowiński.”.
Akt małżeństwa Edward Jan Felix Siemoński & Henryka Adelajda Anna Konegonda Stadnicka w dniu 08.01.1835 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Dąbrowie Zielonej z dnia 08.01.1835 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Edward Jan Felix Siemoński & Henryka Adelajda Anna Konegonda Stadnicka 08.01.1835 r „Akta Zaslubionych w 1835 Ru. Dąbrowa. 1. Działo sie wWsi Dąbrowie Dnia osmego Stycznia, Tysiąc Osiemset Trzydziestego Piątego roku ogodzinie Drugiejy po południu. Wiadomo czyniemy że wprzytomności Swiadkow Jgnacego Korzeniowskiego, Obroncy przy Sądach Powiatu Radomskiego lat Piędziesiąt Dwa, y Emeryka Wysockiego, Regenta Kancellaryi Powiatu Radomskiego, lat Trzydzieści pięć maiącego, na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religijnie małżeństwo między Wielmożnym Trzech Jmion Edwardem, Janem, y Felixem Siemońskim, młodzianem, obywatelem, w Krakowie przy Ulicy Rynek, pod liczbą Dwodziestą pierwszą zamieszkałym, Urodzonym w mieście Krakowie zWielmożnych niegdy Augustyna y Agnieszki z Jordanów, małżonków Siemońskich, tamże zamieszkałych, lat Dwadzieścia Trzy y miesięcy Siedm maiącym, a Jaśnie Wielmożną Czterech Jmion Henryką, Adelajdą, Anną, Konegondą Panną, Córką niegdy Jaśnie Wielmożnych Antoniego y Anny z Męcińskich, Hrabiów małżonkow Stadnickich, w Krakowie zamieszkałych, lat Dwadzieścia Sześć, y miesięcy Sześć liczącą, w mieście Krakowie zrodzoną, na teraz wWsi Dąbrowie zamieszkałą. Małżeństwo to, poprzedziły Trzy zapowiedzie w Dniach Drugim, Dziewiątym y Szesnastym miesiąca Listopada roku zeszłego w Parafiach Dąbrowskiey y Krakowskiey, iakoteż zezwolenie ustne obecnego Wuja y Opiekona nowo Zaslubioney, Jasnie Wielmożnego Stanisława Hrabi Męcińskiego, z Strony zaś 2 Wielmożnego Edwarda Siemońskiego, zezwolenie przed Notaryuszem Publicznym Wolnego Miasta Krakowa, na Dniu Dwodziestym Drugiem Grudnia roku Tysiąc, Osiemset Trzydziestego Czwartego.przez Jasnie Wielmożnego Anastazego Hrabie Siemońskiego Stryja, urzędownie było oświadczone. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło, małzonkowie nowi oświadczaią, iż zawarli umowę przedslubną wdniu Osmym Stycznia roku bieżącego, przed Emerykiem Wysockim Regentem Kancellaryi Powiatu Radomskiego, w Dąbrowie. Akt ten Stawaiącym y Swiadkom przeczytany, został podpisany.
X. Jan Kowalewski Administrator Parafij Dąbrowskiey, Edward Ostoya z Siemonii Siemońsky, Henryka Siemonska, Jgnacy Korzeniewski Swiadek, Emeryk Wysocki, Stanisław Hr. Męciński z Kurozwęk Opiekun.”.
Akt zgonu Henryka z hr. Stadnickich Siemońska w dniu 08.05.1837 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie z dnia 10.05.1837 r.)
Akta stanu cywilnego zgonu Henryka Siemońska 08.05.1837 r. „108. Roku Tysiąc osmset Trzydziestego siodmego dnia dziesiątego miesiaca Maja o godzinie w puł do czwartej zpołudnia. Przed Nami Xiądzem wikaryjuszem i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego koscioła i parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie stawili się Wielmożny Edward Siemoński Małżonek zmarłej Obywatel Wolnego Miasta Krakowa lat dwadziescia sześć liczący przy Ulicy Swietego Jana pod liczbą czterysta sześćdziesiąt zamieszkały i Pan Kazimierz Pataszewski Applikant przy Dyrekcyi Policyi Miasta Krakowa na Nowym Swiecie przy Krakowie pod liczbą dwieście dwadziescia cztery zamieszkały lat trzydzieści mający i oświadczyli Nam iż dnia osmego Miesiąca iroku bieżących ogodzinie pierwszej zpołudnia przy Ulicy Swietego Jana pod liczbą czterysta sześćdziesiąt umarła Wielmożna Henryka z Hrabiów Stadnickich Siemońska lat dwadziescia dziewiec liczaca Małżonka wyżej wspomnionego Wielmożnego Edwarda Siemońskiego Córka Jaśnie Wielmożnych Hrabstwa Antoniego i Anny z Mecińskich Stadnickich Małżonków urodzona wKrakowie. Poczem ninieyszy akt Zejscia poprzeczytaniu onego stawającym przez Nas i świadków podpisany został.
X. Jan Dulewicz Zastepca Urz Stanu Cywilnego, Edward Siemoński, Kazimierz Pataszewski.”.
Akt zgonu Zuzanna z hr. Męcińska w dniu 08.08.1838 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie z dnia 09.08.1838 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Zuzanna z Hr. Męcińska 08.08.1838 r. „768. Działo się w Warszawie dnia dziewiątego Sierpnia, Tysiącznego ośmsetnego Trzydziestego Osmego Roku ogodzinie dziewiątey rano. Stawili się Jan Zalewski Zakrystyan przy Kościele tuteyszym lat czterdzieści trzy i Maciey Ziemkiewicz Krawiec lat piędziesiąt ośm mający, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu wczorajszym o godzinie szostey rano, umarła Zuzanna z Hrabiów Męcińska Panna z własnych funduszów się utrzymująca, tu w Warszawie przy Ulicy Rynek Nowego Miasta pod Liczbą Trzysta Czterdzieści pięć, lat Sześćdziesiąt ośm mająca, urodzona we wsi Bielsku Galicyi Austryackiey z Adama i Anieli z Stadnickich Małżonków Męcińskich. Zostawiwszy po sobie braci Woyciecha, Stanisława i Jana, Siostry Ewę i Klarę. Po przekonaniusię naocznie o zeyściu Zuzanny z Hrabiów Męcińskiey akt ten stawającym przeczytany, przez pierwszego podpisany został, drugi zaś pisać nie umie.
– w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Ignacy Kamiński Wikariusz Parafii Panny Maryi, Jan Zalewski.”.
Nekrolog po śmierci Zuzanna z hr. Męcińska pogrzebanej w dniu 10.08.1838 roku (Kurjer Warszawski” nr 211 – Piątek 10.08.1838 r.)
Nekrolog po śmierci Zuzanna Męcińska pogrz. 10.08.1838 r. „Stroskana familja ś. p. Zuzanny Miączyńskiej Hrabianki, której cały bieg 68 letniego życia, oznaczony był wzmacnianiem się w cnotach chrześcjańskich z prawdziwą pobożnością i wzorowym przykładem dla innych, zwłoki iej dziś po Nabożeństwie żałobnym, z kościoła parafjalnego Panny Marji, odprowadziła na smętarz Powążkowski.”.
Akt małżeństwa Edward Jan Felix Siemoński & Maryanna Barbara Teofila Walchnowska w dniu 08.11.1840 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie z dnia 03.02.1845 r.)
Akt stanu cyilnego małżeństwa Edward Jan Felix Siemoński & Maryanna Barbara Teofila Walchnowska 08.11.1840 r. „19. Roku Tysiąc Osmset Czterdziestego Piątego, dnia Trzeciego Lutego, o godzinie dziesiątey zrana: przed Nami Wikarym i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego iParafii Panny Maryi w Krakowie, stawił sie osobiscie Wielmożny Edward, Jan, Feliks, trzech Imion Siemoński Dziedzic Wsi Piechowic, w Królestwie Polskim, Gubernii Krakowskiey położoney, w Mieście Krakowie pod Liczbą dwiescie trzydziesci trzy zamieszkały, i wniosł wmysl Artykułu Kodexu Cywilnego Sto Siedemdziesiąt Jeden Akt Małżenstwa, w Parafii Tuczepy, w Okręgu Szydłowskim, powiecie Stopnickim, Gubernii Radomskiey, w Polskim Krolestwie położoney, pod dniem Osmym Listopada Roku Tysiąc Osmset Czterdziestego między nim a Wielmożną Maryanną, Barbarą, Teofilą, trzech Imion Walchnowską panną zawarty, do wpisania go w Księgi Akt Małżenstw Cywilnych Parafii Panny Maryi w Krakowie. Poniewasz wyzey powołany Artykuł nietylko ze wniosku podobnego nieodrzuca, ale owszem zakazuie, przeto przedłozony Nam Akt Małżenstwa, słowo wsłowo umieszczamy jak następuie: Stempel Krolestwa Polskiego, Ceny Kopiejek Siedem i poł, Wypis Aktu zaslubiena zksiąg zaslubin Parafii Tuczepy, w Okręgu Szydłowski, Powiecie Stopnickim, Gubernii Radomskiey położoney – Dzialo sie w Tuczepach, dnia Osmego Listopada, Tysiąc Osmset Czterdziestego roku. o godzinie czwartey po południu. Wiadomo czynimy, ze wprzytomnosci Swiadków: Wo Antoniego Siemońskiego, lat Piędziesiąt Trzy liczącego, Dziedzica Dobr Januszkowice, tamże zamieszkałego, Wo Jerzego Ogrodzińskiego, naddzierżawcy Łoniowic, lat Piedziesiąt Jeden liczącego, tamże we Wsi Łoniowie Gubernii Sandomierskiey zamieszkałego. Na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religiine Małżenstwo między Edwardem, Janem, Felixem trzech Imion Siemońskim, Wdowcem po rozwiązaniu poprzedniego związku małżenstwa z Henryką z Hrabiów Stadnickich, na dniu Osmym Maja, roku Tysiąc Osmset Trzydziestym Siedmym, w Mieście Krakowie zmarła – jako Akt Zeyscia do Akt Księgi Duplikat dołączony przekonywa. Synem niegdys Wielmożnych Augustyna i Agneszki z Jordanow Małżonkow Siemońskich oboyga zmarłych, w Miescie Krakowie urodzonym, lat dwadziescia dziewięc maiącym, na teraz w dobrach swoich we Wsi Piechowie Gubernii Krakowskiey zamieszkałym, a Wielmożną Maryanną, Barbarą, Teofilą, trzech Imion Walchnowską, panną, corką Jasnie Wielmożnego Andrzeja Rufina dwoch Imion de Wieruszowa Walchnowskiego Dziedzica Dobr Niziny zprzyległosciami, kawalera Orderu Awiętego Stanisława, byłego Posła Seymowego i Sedziego Pokoju Powiatu Szydłowskiego i Jasnie Wielmoney Anny de Pugiel małzonkow – urodzoną we Wsi i Parafii Potok, lat dwadziescia trzy maiącą, na teraz we dworze Wsi Niziny, w domu Rodzicielskim i Parafii Tuczepy zamieszkalą. Malzenstwo to poprzedziły Trzy zapowiedzi wdniach Osmnastym, dwudziestym piątym pazdziernika i pierwszym Listopada roku bieżącego, w Niedzielę, tak w Kosciele Parafii Tuczepy, jak równie i w Parafii nowo zaslubionego w Gorzkowie jak Swiadectwo ogłoszonych Zapowiedzi do Akt Księgi Duplikat dołaczone przkonywa – Tamowanie Małzenstwa nie zaszło – zezwolenie ustne ze strony oboyga, nowo zaslubioney, wyżey pomienionych Aktowi temu obecnych Rodzicow było wyrazone – Małzonkowie nowi oswiadczaią, iż zawarli umowę przed slubną pod dniem dzisieyszym przed Wm Marciszem Romanowskim – Regentem Kan: Ziemian: Powiatu Szydłowskiego we Wsi Chrapkowie zamieszkalym – poczem Akt ninieyszy podpisany został – /podpisano/ X. J. Matulski pl: Tucz:, Andrzej Walchnowski, Anna z Puszetow Walchnowska – Edward Siemonski – Maryanna z Walchnowskich Siemońska – Jerży Ogrodziński – Antoni Siemonski jako Swiadek – Zgodnosc z Oryginałem na papierze prostym bez Stępla w Księdze z Urzędu spisanym poswiadcza i podpisuie w Tuczepach dnia 29 Pazdziernika/7 Listopada 1844 r. /podpisano/ x. J. Matulski pl: Tucz: USCywil: – /miejsce pieczęci/ Sąd Pokoju Okręgu Szydłowskiego Stosownie do Art. 83. Prawa Cyw: Pol: Ks: X własnoręcznośc podpisu, własciwosc Urzędu i tożzsamść Piczęci Xiędza Jakoba Matulskiego Plebana i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Tuczepy poswiadcza w Szydłowie dnia dwudziestego siodmego Pazdziernika/osmego Listopada Tysiąc Osmset Czterdziestego Czwartego roku, podsędek z Zastępstwie Sędziego Pokoju /podpisano/ Hryniewicki – Pisarz Andrzej Czerniawski /miejsce pieczęci/. Prezes Trybunału Cywilnego I Instancyi Gubernii Kieleckiey Nro 4818. Własnoręcznosc podpisu i wlasciwosc urzędowania Hryniewickiego pod-sęgka i Czerniawskiego Pisarza Sądu Pokoju Okręgu Szydłowskiego poswiadcza znadmienieniem ze Akt powyższy według praw form prawa w kraju tuteyszym obowiązuiącego iest sporządzony – Kielce dnia 31 Pazdziernika/12 Listopada 1844 r. Za Prezesa Sędzia prezydujący /podpisano/ Lubec – Sekretarz /podpisano/ Lisiecki – Akt ninieyszy po odczytaniu go stawaiącemu z tymże podpisalismy.
– Xiądz Andrzej Karczynski Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego., Edward Siemoński.”.
Nekrolog po śmierci Klara z hr. Męcińska pogrzebanej w dniu 17.10.1846 roku (Kurjer Warszawski” nr 282 – Piątek 23.10.1846 r.)
Nekrolog po śmierci Klara Męcińska pogrz. 17.10.1846 r. „(A.n.) W dniu 17 b.m. szczupły orszak znajomych, odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku, zwłoki ś. p. Klary Męcińskiej, która z daleka od wielkiego świata w skromnem zaciszu domowem, zakończyła resztę prawdziwie Chrześcjańskiego życia. Lecz ieżeli znikoma wystawność nie uczyniła iej okazałością pogrzebową, tedy PRZEDWIECZNY któremu znać miłe były cnoty tej wzorowej Chrześcjanki, zsyłaiąc najpiękniejszy dzień iakim tylko tegoroczna iesień poszczycić się może, świetnie przyozdobić raczył ten skromny obrzęd pogrzebowym i roziaśnić tę ciemną mogiłę, na której daleka znaiomość szczere westchnienie za iej duszę składa.”.
Nekrolog po śmierci Stanisław Gryff Paciorkowski zm. w dniu 21.02.1847 roku (Kurjer Warszawski” nr 67 – Środa 10.03.1847 r.)
Nekrolog po śmierci Stanisław Gryff Paciorkowski zm. 21.02.1847 r. „Wiadomości z Krakowskiego donoszą o stracie w d. 21 z. m. nastąpionej, Stanisława Gryff Paciorkowskiego, b Oficera gwardji pieszzej b. W.P., właściciela Postaszowice i Gorzków, pełnego cnot Obywatela. Żył lat 50.”.
Akt zgonu Stanisław Małachowski w dniu 28.05.1849 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 31.05.1849 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Stanisław Małachowski 28.05.1849 r. „111. Końskie. Małachowski Stanisław. Działo się wKońskich dnia Trzydziestego pierwszego Maja, roku Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego, o godzinie drugiej po południu. Stawili się Wy Wincenty Turkiewicz Kommisarz Dóbr Konieckich lat pięćdziesiąt cztery i Wy Syxtus Kozłowski Doktor Medycyny lat trzydzieści pięć liczący wKońskich zamieszkali i oświadczyli: że w dniu dwudziestym ósmym bieżących miesiąca i roku o godzinie pierwszej po północy umarł tuw Końskich Jaśnie Wielmożny Stanisław Małachowski Hrabia były Generał wojska polskiego, Kasztelan, Senator, Dziedzic Dóbr Końskie i wielu innych tu w Końskich zamieszkały, lat ośmdziesiąt mający, Zostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Jaśnie Wielmożną Hrabinę Annę z Hrabiów Stadnickich Małachowską. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Małachowskiego Akt ten Stawającym przeczytany przez nas wraz z Nimi podpisany Został.
Ksiądz Tomasz Świątkowski Wikaryusz pełniący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego,- Kozłowski Syxtus, Wincenty Kadł: Turkiewicz.”.
Akt zgonu Ignacy Morzkowski w dniu 01.09.1859 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy z dnia 05.09.1859 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Ignacy Morzkowski 01.09.1859 r. „43. Wólka. Działo się w Miescie Brzeznicy dnia piątego Wrzesnia Tysiąc Osmset piedziesiątego dziewiątego roku, o godzinie dziewiatej rano.- Stawili się Mateusz Bednarczyk Burmistrz miasta Brzeznicy lat czterdziesci trzy mający i Urodzony Jgnacy Wolski posiadacz własności miejskiej lat piędziesiąt trzy liczący, oba tu w miescie Brzeznicy nowej zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu pierwszym Września, roku jak wyżej, o godzinie w połdoosmej rano, w Wsi Wolce umarł Wielmożny Jgnacy Morzkowski wdowiec, Dziedzic Wsi Prusicka z Przyległościami, tamże zamieszkały, urodzony w Wsi Jajkach, syn niegdy Antoniego i Teresy z Linoskich małżonków Morzkowskich, lat ośmdziesiąt trzy mający.- Po przekonaniu się naocznie o zejsciu Jgnacego Morzkowskiego; Akt ten stawającym przeczytany, przez Nas Proboszcza i świadkow został podpisany.-
Jgnacy Wolski Swiadek, X. Jozef Kamieński Proboszcz Brzeznicki, Bednarczyk.”.