Rodzina Męcińskich – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów kościelnych, nekrologów, itp.) związanych głównie z linią żarecką rodziny Męcińskich. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej część postaci tego jednego z najbogatszych rodów.
Ze względu na obszerność materiału dokumenty począwszy od 1800 roku zgromadzono na osobnej podstronie:
Rodzina Męcińskich – zbiór dokumentów (2).

Nagrobek Rodziny Męcińskich (Przedsionek Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze)
Nagrobek Rodziny Męcińskich (przedsionek Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze) „Bogu Najlepszemu Największemu
Oto
Żałobne domostwo, więzienie prochów i pogrzebowe łoże
Dla siebie i dla swoich
Tak jak dbały o przyszłość, tak nie zapominający o śmierci
Znakomity i wielmożny
Wojciech Kazimierz z Kurozwęk Męciński Podkomorzy wieluński, starosta łaski
Wzniósł, postawił, ufundował
W roku od stworzenia świata 8867, zaś od przywrócenia zbawienia 1669, dnia 10 października
Czytelniku, kimkolwiek jesteś, wiedz, że tu poniżej są pochowani
Mężowie ze sławnego domu, Męcińskich Kurozwęckich
Familii szczep, potomstwo bardzo starego rodu róż
Który wydał 7 świętych, 4 papieży, 34 kardynałów purpuratów, chorążych Kościoła Rzymskiego
Sześciu wojowniczych cesarzy, 100 arcybiskupów, biskupów, wojewodów, kasztelanów i 640 innych mężów stanu senatorskiego, 2 zarządców Królestwa Polskiego w poprzednim stuleciu
W tym zaś obecnym naszym stuleciu świętego atletę Chrystusowego, Wojciecha Męcińskiego
Męczennika w Japonii, zakonnika Towarzystwa Jezusowego, oraz
Dobroczyńcę tegoż kolegium krakowskiego niebu dał i złączył ze świętymi
W roku Chrystusowym 1642, w dniu zaś 23 marca
Odnowił najznakomitszy Wojciech Męciński, starosta ostrzeszowski, w Roku Pańskim 1748
Ostatni będący przy życiu z tego domu, hrabiowie Adam i Józef z Kurozwęk Męcińscy
Odnowili w Roku Pańskim 1910
Błogosławieni, którzy strzegą sieni Twojego domu, Panie.”.
Akt chrztu Paweł Jan Męciński w dniu 15.02.1723 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.02.1723 r.)
Akt metrykalny chrztu Paweł Jan Męciński dn. 15.02.1723 r. „Paweł Jan Jana i Franciszki. Roku Pańskiego 1723 dnia 15 Lutego ja Baltazar Wilxycki Archidiakon Poznański, Kanclerz Gnieźnieński, Proboszcz Piotrkowski ochrzciłem dziecko imionami Paweł Jan [syna] Urodzonych Jana z Kurozwęk Mięcinskiego Wojskiego Żytomierskiego, Pułkownika J.K.M. i Franciszkia z Wilxyckich Mięcinskiej, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Wielmożni Wojciech z Kurozwęk Mięcinski, Starosta Ostrzeszowski i Barbara Mączynska, Podkomorzyna Sieradzka.”.
Akt chrztu Feliks Męciński w dniu 29.05.1739 roku oraz zgonu w dniu 30.05.1739 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.05.1739 r.)
Akt metrykalny chrztu Feliks Męciński 29.05.1739 r. i zgonu 30.05.1739 r. „[1739]. 29 Maj. Ja, brat Arnolph Gołębieski, ochrzciłem syna imieniem Feliks, pominąwszy wszystkie ceremonie, Prześwietnego Pana Wojciecha Męcińskiego z Korozwek Starosty Ostroszowskiego i Prześwietnej Pani Marianny, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi w stanie konieczności byli: Urodzony Pan Józef Donicki, służący dworski wspomnianego Pana, i Wielmożnie Urodzona Pani Zofia Karczeska, rochmistrzyni wspomnianych Prześwietnych Państwa. To zaś dziecię następnego dnia, w święto swego patrona zmarło i zostało pochowane w kaplicy św. Wojciecha.”.
Akt chrztu Adam Jakób Męciński ur. w dniu 21.07.1740 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 25.07.1740 r.)
Akt metrykalny chrztu Adam Jakób Męciński ur. 21.07.1740 r. „[1740]. Żarki. 25 Lipiec. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset czterdziestego 1740, Dnia dwudziestego pierwszego Lipca przed północą urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd., zaś dnia dwudziestego piątego tegoż miesiąca i roku jak wyżej W[ielebny] O[jciec] Rajmund Górski, Kaznodzieja Klasztoru Leśniowskiego i Kościoła żareckiego, jak również Promotor na teraz Bractwa świętej Anny, ochrzcił z wody Jaśnie Wielmożnego Starościca imionami Adam i Jakób, [syna] Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego Fundatora i Dobrodzieja itd., i Jaśnie Wielmożnej Pani Marianny itd.”.

„Roku zaś 1747, d. 16 Maja Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Mikołaj z Lipia Lipski, Kanonik Katedralny Krakowski dopełnił ceremonii chrzcielnych w świątyni pobożnych OO. Karmelitów dawnej Obserwancji pw. NMP na Piasku w Krakowie, w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, nad JWP Adamem Jakóbem, [synem] JWP Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego i JWP Marianny Męcińskiej, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi jego byli byli Jaśnie Oświecony Książę, Najprześwietniejszy i Najprzewielebniejszy ks. Andrzej Stanisław Kostka Hrabia na Załuskach Załuski, Biskup Krakowski i Książę Siewierski z JWP Anną Szembekową Wojewodziną Sieradzką.”.

Akt chrztu Maciej Kazimierz Myszkowski w dniu 03.03.1741 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 03.03.1741 r.)
Akt metrykalny chrztu Maciej Kazimierz Myszkowski 03.03.1741 r. „3ci Marca. Dwór Kiełczygłów. Roku Pańskiego 1741go dnia 3go Marca ja Antoni Józef Ryłło Kanonik Inflandzki Proboszcz w Rząśni ochrzciłem syna dwojga imion Maciej Kazimierz Wielmożnie Urodzonych Adama Myszkowski Cześnika Ostrzeszowskiego i Anna z Mycińskich albo Męcińskich ślubnych małżonków. Trzymali przy świętej chrzcielnicy Wielmożnie Urodzeni Państwo Kazimierz Ostrowski Podstoli Sieradzki oraz Wielmożna Ludwika Karśnicka Stolnikowa Ziemi Wieluńskiej, oraz Wielmożny Pan Jerzy Karśnicki Stolnik Wieluński z Wielmożną Panią Teresą Karśnicką Podczaszanką Ziemi Wieluńskiej.”.
Akt chrztu Ewa Salomea Męcińska w dniu 31.10.1741 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 31.10.1741 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Salomea Męcińska dn. 31.10.1741 r. „[1741]. Październik. Żarki. [31 Październik]. W[ielebny] o[jciec] Aleksy Obrycki, obecny Przeor Leśniowski, ochrzcił z wody Jaśnie W.P. o imionach Ewa i Salomea, [córkę] Jaśnie W.P. Wojciecha Męcińskiego, starosty ostrzeszowskiego, i Jaśnie W.P. Marianny, śl[ubnych] małż[onków].
[Dopisek:] NB. zobacz pod rokiem 1747 na kartce w tej księdze.”.
Akt chrztu Józefa Antonina Gertruda Słucka ur. 16.03.1742 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Szczepana w Koźlu z dnia 19.03.1742 r.)
Akt metrykalny chrztu Józefa Antonina Gertruda Słucka ur. 16.03.1742 r. „[1742]. Wieś Koźle. W roku jak powyżej dnia 19 Marca ja Tomasz Sitkowicz, Proboszcz Bratoszewicki w obecności pobożnego ojca Bonawentury Nechrebeckiego, na teraz Kapelana Kościoła Kozielskiego ochrzciłem dziecko imionami Józefa Antonina Gertruda urodzone 16 bieżącego Miesiąca Wielmożnych Stanisława i Józefy z Męcińskich Słockich ślubnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Franciszek z Kurozwęk Męciński, Cześnik Oświęcimski, […] dziecka; Anna z Melechowskich Cie…, Cześnikowa Wojewódzwa Podlaskiego [?] i Wielmożni Tomasz Waliszewski Burgrabia … i Jadwiga ze Stobickich Rogozińska.”.
Akt chrztu Kazimierz Maciej Myszkowski w dniu 23.04.1742 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 23.04.1742 r.)
Akt metrykalny chrztu Kazimierz Maciej Myszkowski 23.04.1742 r. „[1742]. Dwór Kiełczygłów. 23 kwietnia ochrzcił Prześwietny i Przewielebny Antoni Ryłło Proboszcz w Rząśni dwoma imiona Kazimierz i Maciej syna Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Podczaszycostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestni Urodzony Jerzy Karśnicki i Ludwika Karśnicka jego żona.”.
Akt chrztu Florian Stanisław Słucki ur. 05.05.1743 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie z dnia 05.05.1743 r.)
„[1743]. [Czerwiec]. Wola Krzysztoporska. Ja, Rafał Giżycki z zakonu św. Dominika, ochrzciłem imieniem Florian i Stanisław, urodzonego 5-go maja, syna Wielmożnych Stanisława i Jozefaty Słuckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Albert Męciński starosta ostrzeszowski i Wielmożna Katarzyna Męcińska podczaszyna oświęcimska. Asystowali zaś Jaśnie Wielmożna Marianna Męcińska starościanka ostrzeszowska i Wielmożny Łasniewski sędzia grodzki sochaczewski.”.
Akt chrztu Walenty Wojciech Męciński ur. w dniu 13.02.1744 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 14.02.1744 r.)
Akt metrykalny chrztu Walenty Wojciech Męciński ur. 13.02.1742 r. „[1744]. Żarki. 14 [Luty]. Roku Pańskiego 1744. Dnia 13-go Lutego o godzinie w pół do 9 przed południem urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd., a dnia 14-go tegoż miesiąca i roku jak wyżej W[ielebny] O[jciec] Alojzy Faruchowicz, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Kościoła Żareckiego, ochrzcił z wody Jaśnie WP Starościca Ostrzeszowskiego itd. o imionach Walenty i Wojciech, [syna] Jaśnie WP Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego Fundatora i Jaśnie WP Marianny, śl[ubnych] małż[onków].”.
Akt chrztu Filip Jakub Stanisław BiM Myszkowski w dniu 07.05.1744 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 07.05.1744 r.)
Akt metrykalny chrztu Filip Jakub Stanisław Myszkowski 07.05.1744 r. „Dwór Kiełczygłów. Roku 1744. dnia 7-go Maja ochrzczome przez Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Scholastyka Mstyczowskiego, Proboszcza w Miedznie, teraźniejszego Komendarza Generalnego Kościoła Parafialnego w Rząśni pw. św. Apostołów Macieja i Mateusza dziecko potrójnym imieniem Filip Jakub Stanisław Bp. i Męcz. syna Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Podczaszostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Konstanty Karsznicki, Stolnik Wieluński, Dziedzic Dóbr Horzow z Jaśnie Wielmożną Elżbietą z Kurozwęk Mięcińską, panną, Podstoliną Wieluńska z Działoszyna.”.
Akt chrztu Genowefa Katarzyna Myszkowska w dniu 03.05.1746 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 03.05.1746 r.)
Akt metrykalny chrztu Genowefa Katarzyna Myszkowska 03.05.1746 r. „[1746]. Dwór Kiełczygłów. 3-go Maja ochrzczona przez Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Proboszcza Rząsieńskiego dwoma imionami Genowefa i Katarzyna córka Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich, Stolnicostwa Sieradzkiego, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Najznamienitszy Alexander Walewski, Kasztelan, i Jaśnie Wielmożna Anna Myszkowska.”.
Akt pogrzebania Elżbieta Anna Męcińska zm. w dniu 13.09.1746 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 15.09.1746 r.)
Akt metrykalny zgonu Elżbieta Anna Męcińska zm. 13.09.1746 r. „[1746]. Wrzesień. Pochowano Wielmożną Pannę Elżbietę Annę, Starościnę Ostrzeszowską [córkę] Wielmożnych Państwa Wojciecha Męcińskiego z Kurozwęk, Starosty Ostrzeszowskiego, fundatora i dobrodzieja naszego i Marianny, w jej krypcie w kaplicy św. Wojciecha, [licząca] miesięcy 10, dnia 15 września, zmarła 13 tegoż [miesiąca] około godziny w pół do siódmej.”.
Akt chrztu Józef Paweł Męciński ur. w dniu 24.01.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 26.01.1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Józef Paweł Męciński ur. 24.01.1747 r. „26. Żarki. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Czterdziestego Siódmego. Dnia dwudziestego czwartego miesiąca Stycznia o godzinie piątej po północy. Urodził się Jaśnie Wielmożny Pan Starościc Ostrzeszowski itd. Dnia zaś dwudziestego szóstego tegoż [miesiąca] i roku jak wyżej ja, Wielebny Ojciec Rajmund Górski Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski ochrzciłem Jaśnie Wielmożnego Pana Starościca itd. o imionach Józef i Paweł, Jaśnie Wielmożnego Pana Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Ostrzeszowskiego itd., naszego fundatora i dobrodzieja itd., i Jaśnie Wielmożnej Pani Marianny Męcińskiej itd.; bez ceremonii, tylko z wody.”.
Akt chrztu Ewa Salomea Męcińska w dniu 16.05.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z maja 1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Salomea Męcińska dn. 16.05.1747 r. „[1747]. [Maj]. Roku zaś Pańskiego 1747, dnia 16 Maja Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Mikołaj z Lipia Lipski, Kanonik Katedralny Krakowski, dopełnił ceremonii chrzcielnych w świątyni pob[ożnych] OO. Karmelitów dawnej obserwancji pw. NMP na Piasku w Krakowie, w parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika, nad Jaśnie W.P. Ewą Salomeą Starościną Ostrzeszowską, [córką] Jaśnie W.P. Wojciecha z Kurozwęk Męcińskiego i Jaśnie W.P. Marianny Męcińskiej, śl[ubnych] małż[onków]. Jej chrzestnymi byli Jaśnie W.P. Stanisław Kazimierz na Słupi Szembek Wojewoda Sieradzki z Jaśnie W.P. Julianną Daniełowiczówną Starościną Jodłowską.”.
Akt chrztu Augustyn Myszkowski w dniu 23.08.1747 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 23.08.1747 r.)
Akt metrykalny chrztu Augustyn Myszkowski 23.08.1747 r. „Dwór Kiełczygłów. Czytaj dalszą część. Roku Pańskiego 1747 dnia 23 miesiąca Sierpnia Prześwietny i Przewielebny Walenty Myszkowski Proboszcz Miedzieński Cieszęciński ochrzcił dziecko Jaśnie Wielmożnych Adama Myszkowskiego i Anny z Kurozwęk Męcińskiej Stolnikostwa Ostrzeszowskiego ślubnych małżomków. Dziecku nadano dwa imiona pierwsze Augustyn drugie [niewpisane]. Chrzestni byli Grzegorz Słapa i Konstancja Ochocka pochodząca z rodu szlacheckiego.”.
Akt chrztu Urszula Józefa Kalasancja Myszkowska w dniu 31.08.1749 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Macieja i Mateusza w Rząśni z dnia 31.08.1749 r.)
Akt metrykalny chrztu Urszula Józefa Kalasancja Myszkowska 31.08.1749 r. „[1749]. Dwór Kiełczygłów. 31 Sierpnia ochrzczona przez Prześwietnego i Przewielebnego Leonarda Kiełczewskiego, Kanonika Łęczyckiego, Proboszcza w Rząśni i Działoszynie dwoma imionami Urszula Józefa Kalasancja córka Jaśnie Urodzonych Adama i Anny Myszkowskich, Stolnikostwa Ostrzeszowskiego, ślubnych małżonków. Chrzestni Jaśnie Oświecony Wojciech Męciński, Starosta Wieluński z Jaśnie Oświeconą Anną, jego żoną.”.
Akt pogrzebania Wojciech Męciński w dniu 07.01.1754 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Zygmunta w Częstochowie z dnia 07.01.1754 r.)
Akt metrykalny zgonu Wojciech Męciński 07.01.1754 r. „Roku Pańskiego 1754 dnia 7-go Stycznia pochowany został Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Mencinski Starosta Ostrzeszowski we własnym grobowcu domu Męcińskich przed ołtarzem św. Jana Nepomucena w Kościele Jasnogórskim.”.
Akt zapowiedzi małżeństwa Mikołaj Hr. Małachowski & Ewa Hr. Męcińska w Parafii pw. św. Mikołaja Bp. w Końskich z dnia 29.01.1760 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z 1760 r.)
Akt zapowiedzi małżeństwa Mikołaj Małachowski & Ewa Męcińska - Końskie 29.01.1760 r. „W Kościele Parafialnym w Końskich w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, między Jaśnie Wielmożnym Panem Mikołajem Hrabią na Końskich i Białaczowie Małachowskim, Starostą Opoczyńskim i Najprześwietniejszą Panną Ewą z Kurozwęk Hrabianką Męcińską, Starościanką Ostrzeszowską zamierzających zawrzeć związek małżeński trzykrotnie ogłoszono zapowiedzi; i ponieważ żadne wątpliwości i przeszkody do zawarcia małżeństwa nie zostały zgłoszone, ale wręcz przeciwnie błogosławieństwo i modlitwy całego ludu, o czym świadczą listy świadków nieznanych.
Data. Końskie Roku Pańskiego 1760-go Dnia 29 miesiąca Stycznia.
Piotr Krokowski Prefekt szkolny w Końskich.”.
Akt małżeństwa Mikołaj Hr. Małachowski & Ewa Hr. Męcińska w dniu 03.02.1760 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 03.02.1760 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Mikołaj Małachowski & Ewa Męcińska 03.02.1760 r. „[Żarki]. Luty. 3. Roku Pańskiego 1760 dnia 3. Lutego pobłogosławił małżeństwo Najprześwietniejszy i Najprzewielebniejszy Ksiądz Leonard Kiełczewski, Kanonik Nominat Katedralny Krakowski i Kujawski, w obecności i asystencji Prześwietnego i Przewielebnego Księdza Ignacego Augustyna Kozierowskiego Kanonika Regularnego Laterańskiego Św. Augustyna i Proboszcza Mstowskiego oraz Wielce Wielebnego Ojca Aleksego Obryckiego Przeora Konwentu Leśniowskiego i Proboszcza Żareckiego, między Jaśnie Wielmożnym Panem Mikołaj Hrabia na Końskich i Białaczowie Małachowskim, Starostą Opoczyńskim i Najprześwietniejszą Panną Ewą z Kurozwęk Hrabianką Męcińską, Starościanką Ostrzeszowską, 3 zapowiedzi ogłoszono w Kościołach w Końskich, Mstowie i Żarkach. Świadkami byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech z Kurozwęk Męciński, Starosta Wieluński, Najprześwietniejszy Pan Konstanty Karsznicki, Podkomorzy Ziemi Wieluńskiej, Wielmożny Pan Alexander Walewski, Kasztelanic Rozpierski i wielu innych wielce zdobnych w swe tytuły i wielce godnych gości.”.
Akt chrztu Izabella Tekla Anna Małachowska w dniu 20.07.1761 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 20.07.1761 r.)
Akt metrykalny chrztu Izabella Tekla Anna Małachowska 20.07.1761 r. „[1761]. Końskie. D.20 Lipca ochrzczone dziecko Izabella Tekla Anna Jaśnie Wielmożnych Państwa Mikołaja Hrabi Małachowskiego Starosty Opoczańskiego i Ewy ś[lubnych] m[ałżonków] córkę. R[odzicami] c]hrzestnymi] byli Wojciech Podsiadłowski i Agnieszka Grocholska żebracy.”.
Akt chrztu Magdalena Teresa Aniela Męcińska w dniu 17.07.1762 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.07.1762 r.)
Akt metrykalny chrztu Magdalena Teresa Aniela Męcińska dn. 17.07.1762 r. „[1762]. [Lipiec]. Żarki. Ze dworu Żareckiego. 17. Ja, brat Filip Kaczemski ochrzciłem z wody dziecię o imionach Magdalena Teresa i Aniela, córkę Jaśnie Oświeconego Adam Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego, i Jaśnie Oświeconej Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych] małż[onków]. Jej chrzestnymi byli: Prześwietny i Najprzewielebniejszy ksiądz Antoni Dunin-Kosicki, Doktor Filozofii na Uniwersytecie Krakowskim, Kanonik Kolegiaty Poznańskiej, Proboszcz w Niegowie, Dziekan Lelowski itd. itd., i Wielmożna Pani Marianna Kosicka z Niegowy.”.
Akt chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński ur. w dniu 29.07.1763 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.07.1763 r.)
Akt metrykalny chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński dn. 29.07.1763 r. „[1763]. [Lipiec]. Ze dworu, ze dworu. 29. Wielce Wielebny i Niepospolity Ojciec, Przeor Konwentu Leśniowskiego, [nadpisane] Klemens Szlagowski, Proboszcz Żarecki, ochrzcił z wody dziecię o imionach: Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy, urodzone o godzinie dziesiątej przed południem, [syna] Jaśnie Oświeconego Adama z Kurozwęk Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego, i Jaśnie Oświeconej Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi byli: Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Męciński, Starościc Ostrzeszowski, i Jaśnie Wielmożna Pani Zuzanna Domaniewska, dziedzice Żarek.”.
Akt chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński w dniu 12.04.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 12.04.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Piotr w Okowach Jan Chrzciciel Franciszek Salezy Jakub Ignacy Męciński dn. 12.04.1764 r. „[1764]. Kwiecień. Żarki, dwór Żarki. 12. Prześwietny i Przewielebny Ksiądz Antoni Dunin Kozycki, Doktor Filozofii, Kanonik Kolegiaty Poznańskiej, Pleban Niegowski, Dziekan Lelowski, dopełnił za zgodą … Wielebnego Ojca Klemensa Szlagowskiego, Proboszcza Kościoła żarec[kiego], w obecności Podproboszcza Emeryka Mszczonowskiego, kaznodziei tegoż kościoła, i Wielebnego Ojca Eustachego Bzulińskiego ceremonii nad Piotrem w Okowach Janem Chrzcicielem Franciszkiem Salezym Jakubem Ignacym, urodzonym jak 29 lipca ubiegłego roku napisane w niniejszej księdze, synem Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Anieli, jego żony. Asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Teodor Wessel, Skarbnik Koronny, z Jaśnie Wielmożną Panią [—] Kalinowską i Jaśnie Wielmożny Pan [—] Kalinowski [—] z Jaśnie Oświeconą Panią Dominiką Musakowską.”.
Akt chrztu Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Małachowski w dniu 26.05.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 26.05.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Małachowski 26.05.1764 r. „[1764]. Końskie. D. 26 Maja Wielebny Wikariusz ochrzcił dziecko Jan Nepomucen Ignacy Wincenty Rafał Urban Jaśnie Wielmożnych Mikołaja Małachowskiego Hrabiego, Wojewody Sieradzkiego, Starosty Opoczyńskiego i Ewy z Hrabiów Męcińskich, ślubnych małżonków. Dopełnienie ceremonii d. 28 Czerwca. Chrzestni Jaśnie Wielmożny Wojciech Męciński, Starosta Wieluński i Najprześwietniejsza Kanclerzyna Koronna, babka dziecka.”.
Akt chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska w dniu 22.07.1764 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 22.07.1764 r.)
Akt metrykalny chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska dn. 22.07.1764 r. „[1764]. [Lipiec]. Ze dworu. 22. […] Wielebny Ojciec Klemens Ślagowski, Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski, ochrzcił z wody dziecię, córkę, o imionach: Anna Magdalena Teresa i Marianna, urodzoną [—], córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Mecińskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Anieli, żony. Chrzestnymi byli: Urodzony Pan Augustyn Jankowski i Marcjanna, jego żona, w Pałacu Żareckim.”.
Akt chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska w dniu 20.10.1765 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 20.10.1765 r.)
Akt metrykalny chrztu Anna Magdalena Teresa Marianna Męcińska dn. 20.10.1765 r. „[1765]. [Październik]. 20. Ja, Celestyn Gutter, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Proboszcz Żarecki, dopełniłem ceremonii nad córką o imionach: Anna Magdalena Teresa i Marianna, ochrzczoną 22 lipca roku 1764, Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk i Anieli [nadpisane: ze Stadnickich], jego żony, śl[ubnych] małż[onków], Starościcostwa Ostrzeszowskich. Asystowali: [—].”.
Akt chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska ur. w dniu 25.12.1765 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 25.12.1765 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 25.12.1765 r. „[1765]. [Grudzień]. Żarki, Z dworu. 25. Ja, Emeryk Mszczonowski, Kaznodzieja Kościoła Żareckiego, Promotor św. Anny, ochrzciłem z wody dziecię o imionach Ewa Aniela i Tekla, córkę urodzoną tegoż dnia w godzinach przedpołudniowych, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk i Anieli ze Stadnickich Męcińskich, śl[ubnych] małż[onków], dziedziców w Żarkach, starościcostwa ostrzeszowskich. Chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Skat i Urodzona Pani Teresa Zajączkowska z dworu.”.
Akt pogrzebania Ewa Aniela Tekla Męcińska w dniu 19.02.1766 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.02.1766 r.)
Akt metrykalny zgonu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 19.02.1766 r. „[1766]. [Luty]. 19. Pochowano dziecię o imionach Ewa Aniela Tekla, liczące siedem tygodni, Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama i Anieli Męcińskich, w krypcie tychże w kaplicy św. Wojciecha.”.
Akt chrztu Tekla Agnieszka Męcińska ur. w dniu 19.01.1767 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.01.1767 r.)
Akt metrykalny chrztu Ewa Aniela Tekla Męcińska dn. 25.12.1765 r. „[1767]. Żarki [dopisane] Z dworu. 19. Styczeń 1767. Ja, brat Augustyn Tągoborski ochrzciłem z wody dziecię, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego oraz Anieli, ślubnych małżonków, Teklę i Agnieszkę, urodzoną dzisiaj; chrzestnymi byli Antoni Morawiec, Regina Sarnowiczowa; chrzestni ze szpitala, dziecię i jego rodzice z Miasta Żarki.”.
Akt chrztu Tekla Agnieszka Męcińska ur. w dniu 29.01.1767 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 29.01.1767 r.)
Akt metrykalny chrztu Tekla Agnieszka Męcińska chrz. 29.01.1767 r. „[1767]. Żarki [dopisane] Dwór. 29 [stycznia]. Ja, jak wyżej [Brat Augustyn Tągoborski], dopełniłem ceremonii chrzcielnych dziecięcia dwojga imion, Tekla i Agnieszka, córki Jaśnie Wielmożnych państwa Adama Męcińskiego, Starościca Ostrzeszowskiego i Anieli, ślubnych małżonków; asystowali Antoni Morawiec i Regina Sarnowiczowa, wdowa ze Szpitala Żareckiego.”.
Akt chrztu Stanisław Aleksander Ignacy Józef Małachowski w dniu 26.02.1770 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 26.02.1770 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Aleksander Ignacy Józef Małachowski 26.02.1770 r. „Końskie. 1770. Dnia 26. Luty. W Sternalicach na Śląsku jest ochrzczony syn Jaśnie Wielmożnych Mikołaja i Ewy z Męcińskich Małachowskich, Starostwa Grodzkiego Opoczyńskiego, któremu nadano imiona Stanisław Aleksander Ignacy i Józef. Chrzestnymi byli ubodzy tamtejszego [tj. sternalickiego] kościoła. Takiej samej ceremonii dopełnił Andrzej Sitkiewicz obecny Proboszcz Konecki. Asystujący byli Najprześwietniejszy Stanisław Małachowski, Starosta Sądecki oraz Najprześwietniejsza Izabella z Humieckich Małachowska, Kanclerzyna Koronna i Prześwietny i Najprzewielebniejszy Teodor Grodzicki, Dziekan Łucki oraz Najprześwietniejsza Izabella Małachowska, Kanclerzyna Koronna.”.
Akt zgonu Anna z Walewskich Męcińska w dniu 22.07.1772 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku z dnia 22.07.1772 r.)
Akt metrykalny zgonu Anna z Walewskich Męcińska zm. 22.07.1772 r. „Żelów. 18. Roku Pańskiego 1772, dnia 22 Lipca Wielmożna Anna z Walewskich Męcińska mająca 29 lat, we własnym domu oddała Bogu duszę pozostając w łączności ze Św. Matką Kościołem. Jej ciało pochowano w kaplicy św. Anny, w krypcie Kościoła Parafialnego Buczkowskiego dnia 24 tegoż miesiąca.”.
Akt chrztu Julianna Franciszka Męcińska ur. w dniu 11.02.1773 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 11.02.1773 r.)
Akt metrykalny chrztu Julianna Franciszka Męcińska dn. 11.02.1773 r. „[1773]. [Luty]. Żarki [dopisane: Dwór]. Dwór [na marginesie]. 11. Ja, brat Eugeniusz Stanisławski [nadpisane: OSPPE] ochrzciłem z wody dziecię [nadpisane: imieniem Julianna] Jaśnie Oświeconych Państwa Adama z Kurozwięk Męcińskich i Anieli ze Stadnickich, jego żony, starostwa bodaczowskich, ślub[nych] małż[onków], urodzone dnia jak wyżej, o godzinie 5 po południu. Chrzestnymi [nadpisane: byli]: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, Komis[arz] [nadpisane: Dóbr] i W[ielmożna] Panna [nadpisane: Marianna] Dębnicka ze dworu. [dopisane u dołu aktu: Imiona zaś ochrzczonego dziecięcia Julianna i Franciszka].”.
Akt chrztu Antonina Józefa Katarzyna Małachowska w dniu 16.02.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Mikołaja w Końskich z dnia 16.02.1774 r.)
Akt metrykalny chrztu Antonina Józefa Katarzyna Małachowska 16.02.1774 r. „[1774]. [Luty]. Końskie. D. 16, Ja Józef Tadeusz Chwalibug ochrzciłem dziecko imionami Antonina Józefa Katarzyna Jaśnie Wielmożnych Państwa: Mikołaja Małachowskiego i Ewy Wojewodów Łęczyckich: Ś[lubnych] M[ałzonków]. R[odzice] c[hrzestni] Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Małachowski notariusz królewski i Jaśnie Wielmozna Pani Antonina Małachowska sędzina królewska, Jaśnie Wielmożny Pan Hiacenty Małachowski sędzia królewski i Jaśnie Wielmozna Katarzyna Małachowska notariuszka królewska.”.
Akt chrztu Julianna Franciszka Męcińska ur. w dniu 04.08.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 04.08.1774 r.)
Akt metrykalny chrztu Julianna Franciszka Męcińska dn. 04.08.1774 r. „[1774]. Z Żarek z Zamku. [na marginesie: Ze dworu żareckiego]. Dnia 4-go Sierpnia Ja, ojciec Prym Ordęga, Kaznodzieja Zwyczajny tutejszego kościoła, dopełniłem ceremonii chrzcielnych nad dziecięciem imieniem Julianna Franciszka, córką JW Państwa Adama z Kurozwęk Męcieńskich i Anieli ze Stadnickich, jego żony, urodzoną Roku Pańskiego 1773, ochrzczoną dnia 11 lutego, jak podano wyżej. Przy owych ceremoniach asystowali: JWP Mikołaj Małachowski, Wojewoda Łęczycki oraz Starosta Opoczyński i JWP Zuzanna Męcieńska, Starościna Ostrzeszowska, WP [—] Dobiecki, Chorąży Chęciński i JW Pani Ewa z Męcieńskich Małachowska, Wojewodzina Łęczycka itd.”.
Akt chrztu Franciszka Aniela Teresa Męcińska w dniu 04.10.1775 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 04.10.1775 r.)
Akt metrykalny chrztu Franciszka Aniela Teresa Męcińska dn. 04.10.1775 r. „[1775]. Żarki. Dwór. Tegoż dnia [04.10.] Czc[igodny] O[jciec] Cherubin Szydłowski z Zakonu Mniszego SPPP, Kaznodzieja Świąteczny, ochrzcił trojga imion Franciszkę Anielę i Teresę, córkę Jaśnie Oświeconych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestnymi byli: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, Komisarz, i Urodzona Marcjanna Trznadlowska, panna, oboje ze dworu Żareckiego.”.
Akt chrztu Andrzej Mikołaj Xawery Męciński w dniu 30.11.1776 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 30.11.1776 r.)
Akt metrykalny chrztu Andrzej Mikołaj Ksawery Męciński dn. 30.11.1776 r. „[1776]. [Grudzień]. Żarki Dwór. Dnia 30 Listopada, ja Brat Feliks Sekuliński, ochrzciłem z wody dziecię o imionach Andrzej Mikołaj i Xawery, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama i Anieli Męcińskich. Chrzestnymi byli Wojciech Jankowski i Agata Berezińska, ubodzy ze szpitala.”.
Akt chrztu Wojciech Franciszek Salezy Wincenty Ferreriusz Sebastian Męciński ur. w dniu 19.01.1778 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 19.01.1778 r.)
Akt metrykalny chrztu Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz, Sebastian Męciński ur. 19.01.1778 r. „[1778]. Z Zamku Żareckiego. Dwór. Dnia 19 stycznia 1778 ja, br[at] Kasjan Sułkowski z zak[onu] mn[iszego] św. Pawła Pierwszego Pustelnika, kaznodzieja niedzielny, ochrzciłem z samej tylko wody dziecię urodzone tegoż dnia o godzinie 7 rano, o czterech imionach, a mianowicie: Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz i Sebastian, syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Jego chrzestnymi byli: Sławetny Adam Grabowski, Obywatel Żarecki, i Urodzona Panna Marcjanna Trznadlowska, Panna ze Dworu Żareckiego.”.
Akt chrztu Wojciech Franciszek Salezy Wincenty Ferreriusz Sebastian Męciński ur. w dniu 19.01.1778 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Wojciech, Franciszek Salezy, Wincenty Ferreriusz, Sebastian Męciński ur. 19.01.1778 r. (2) „[1779]. [Kwiecień]. Dwór w Żarkach. 17-go M.R. Ojciec Jozafat Nowacki, Przeor Klasztoru Leśniowskiego i Proboszcz Kościoła Żareckiego, dopełnił ceremonii nad dziecięciem Wojciechem, Franciszkiem Salezym, Wincentym Ferreriuszem i Sebastianem, synem Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków], którego ochrzczono z samej tylko wody dnia 19 Stycznia poprzedniego roku, a mianowicie 1778, jak wyżej. Przy tych ceremoniach asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Franciszek Stadnicki, Starosta Ostrzeszowski, i Prześwietna Pani Teresa z Wężyków Stadnicka, jego żona.”.
Akt chrztu Stanisław Walenty Męciński w dniu 21.04.1779 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 21.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Walenty Męciński chrz. 21.04.1779 r. „[1779]. [Kwiecień]. Dwór w Żarkach. 21-go W[ielebny] O[jciec] Kapistran Zakrzewski ochrz[cił] z samej tylko wody dz[iecię] o imionach Stanisław Walenty, syna prześwietnych Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, Starostów Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków]. Chrzestni: Urodzony Pan Augustyn Jankowski, Komisarz dóbr tegoż prześwietnego pana oraz Urodzona Panna Marcjanna Trznadlowska, panna ze dworu tegoż prześwietnego.”.
Akt chrztu Stanisław Walenty Męciński w dniu 28.04.1779 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 28.04.1779 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Walenty Męciński chrz. 28.04.1779 r. „[1779]. Dwór w Żarkach. 28-go [kwietnia]. Wielebny oraz Doskonały w Chrystusie Ojciec Gaudenty Walęcki, Jasnogórski Dyrektor Ojców Profesów, w nieobecności Wielebnego i Doskonałego w Chrystusie Ojca Jozafata Nowackiego, aktualnego Przeora Leśniowskiego oraz Substytut Proboszcza Kościoła Żareckiego, dopełnił ceremonii nad dziecięciem Stanisławem Walentym, synem Jaśnie Wielmożnych Państwa Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, jego żony, Starostwa Bodaczowskich, śl[ubnych] małż[onków], które ochrzczono tylko z wody dnia 21-go kwietnia bieżącego 1779 roku. Przy tych ceremoniach asystowali: Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Męciński, Generał JKM oraz Jaśnie Wielmożna Pani Zuzanna z Siemieńskich Męcińska, jego żona.”.
Akt chrztu Faustyn Józef Konstanty Kurnatowski w dniu 16.02.1780 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku z dnia 16.02.1780 r.)
Akt metrykalny chrztu Faustyn Józef Konstanty Kurnatowski 16.02.1780 r. „Żelów. 13. R. Pańskiego 1780 d. 16 Lutego Prześwietny i Przewielebny ks. Tomasz Milewski, P[roboszcz] w Pożdżenicach ochrzcił z wody dziecko Wielmożnych Michała Kurnatowskiego i Antoniny z Męcińskich, Burgrabiostwo Rawskiego, któremu nadano imiona Faustyn, Józef, i Konstanty. Sakramentalną ceremonię dopełnił Prześwietny i Przewielebny Wojciech Baranowski, Kanonik Łaski, P[roboszcz] Buczkowski d. 24 Lutego. Asystującymi przy świętych ceremoniach byli Wielmożny Pan Stefan [Szczepan] Świdziński, Stolnik Radom[szczański]; Wielmożna Helena Masłowska, Podstolanka/Podstolina Owrucka; Wielmożny Jan Klichowski, Komornik Graniczny Sieradzki ze swą Wielmożną siostrą.“.
Akt chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński w dniu 14.05.1780 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 14.05.1780 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński 14.05.1780 r. „[1780]. [Maj]. Dwór Żarki. Dnia 14-go. Ja, jak wyżej [ks. Hischilus Sołtykiewicz], ochrzc[iłem] tylko z wody dziec[ię] o imionach Jan Nepomucen Jan Kanty, syna Jaśnie Oświeconych Starosty Bodaczowskiego Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych małż[onków]. Jego chrzestni: Ur[odzony] P[an] Augustyn Jankowski, komisarz dóbr tegoż Jaśnie Oświeconego Pan Starosty i Ur[odzona] P[ani] Marcjanna z Trznadlowskich Karczewska z tegoż dworu.”.
Akt chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński w dniu 28.02.1781 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 28.02.1781 r.)
Akt metrykalny chrztu Jan Nepomucen Jan Kanty Męciński 28.02.1781 r. „[1781]. [Kwiecień]. Ze dworu żareckiego. Tegoż roku, dnia 28 lutego, ja, Ojciec Felicjan Zagrodzki, Przeor Leśniow[ski], dopełniłem ceremonii chrzcielnych dziecka Jana Nepomucena Jana Kantego, syna Jaśnie Oświec[onego] Starosty Bodaczowskiego Adama z Kurozwęk Męcińskiego i Anieli ze Stadnickich, śl[ubnych małż[onków]. Chrzestnymi byli: Jaśnie Oświecony Pan Stanisław z Kurozwęk Męciński, Starosta Wieluński i Rozalia, żona tegoż Starosty Wieluńskiego.”.
Akt chrztu Teresa Marianna Tekla Kurnatowska ur. w dniu 16.10.1781 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku z dnia 21.10.1781 r.)
Akt metrykalny chrztu Teresa Marianna Tekla Kurnatowska ur. 16.10.1781 r. „48. Żelów ze Dworu. Roku Pańskiego 1781 dnia 21 Października Ja br. Jakub Pantolski, dominikanin, obecnie wikariusz Kościoła parafialnego Buczkowskiego ochrzciłem córkę urodzoną 16 tego miesiąca Wielmożnych Państwa Michała Kurnatowskiego i Antoniny z Męcińskich, Burgrabiostwa Grodzkiego Rawskiego, ślubnych małżonków, któremu nadano imiona Teresa, Marianna i Tekla. Rodzicami trzymającymi do tego Sakramentu byli Wielmożni Państwo Walenty Klichowski, Komornik Graniczny Sieradzki ze swoją żoną, Wielmożna Pani Katarzyna ze Szpinków Klichowska z Porzdżennic.“.
Akt małżeństwa Augustyn Miączyński & Magdalena Męcińska w dniu 17.03.1782 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 17.03.1782 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Augustyn Miączyński & Magdalena Męcińska małż. 17.03.1782 r. „1782 dnia 17-go Marca, ja Ojciec Felicjan Zagrodzki, Proboszcz Żarecki i Przeor Leśniowski, na mocy dyspensy od zapowiedzi i od czasu zakazanego Wielkiego Postu, po stwierdzeniu nieważności małżeństwa w II instancji wyrokiem Sądu Metropolitalnego Gnieźnieńskiego, pobłogosławiłem związek małżeński w Farze Kościoła Leśniowskiego między Jaśnie Wielmożnym Panem Augustem Miączyńskim, Starostą Krzepickim, rozwiedzionym z zachowaniem wymogów prawa z Jaśnie Wielmożną Panią Magdaleną Męcińską, Starościanką Bodaczowską, panną, parafianką Kościoła w Żarkach. Świadkami byli świadkowie Jaśnie Oświeceni rodzice narzeczonej oraz Jaśnie Wielmożny Pan Ignacy z Kalinowa Kalinowski, Starosta Lelowski; Jaśnie Wielmożny Pan Walenty z Kurozwęk Hrabia Męciński, adiutant JKM; Wielmożny Pan Benedykt Eminowicz, Subdelegat Grodzki Wieluński oraz inni.”.
Akt chrztu Antonina Ewa Męcińska w dniu 26.12.1782 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach z dnia 26.12.1782 r.)
Akt metrykalny chrztu Antonina Ewa Męcińska 26.12.1782 r. „[1782]. [Grudzień]. Ze dworu żareckiego. Dnia 26 grudnia, ja Brat Marek Dulski, ochrzciłem dziecię o imionach Antonina i Ewa, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Adama z Kurozwęk Męcińskiego, Starosty Bodaczowskiego i Anieli ze Stadnickich, ślubnych małżonków. Chrzestnymi byli Prześwietny Pan Walenty Męciński, generał i Tekla Męcińska, panna. z wody tylko.”.
Akt zgonu Józef Kurnatowski w dniu 11.07.1786 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku z dnia 11.07.1786 r.)
Akt metrykalny zgonu Józef Kurnatowski zm. 11.07.1786 r. „[1786]. Żelów. Roku jak powyżej, dnia 11 Lipca zmarł syn Wielmożnych Państwa Michała i Antoniny z Męcińskich Kurnatowskich imieniem Józef w wieku lat 6, miesięcy 5. Pochowany w Kościele przy Ołtarzu św. Antoniego.”.
Akt chrztu Stanisław Kurnatowski ur. w dniu 25.04.1788 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Buczku z dnia 05.05.1788 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Kurnatowski ur. 25.04.1788 r. „Żelów. Roku Pańskiego 1788. Dnia 5 tegoż miesiąca [Maj]. Ja Stani. Więckowski ochrzciłem dziecko urodzone 25 kwietnia od Urodzonego Pana Michała Kurnatowskiego i Urodzonej Pani Antoniny Męcińskiej, ślubnych małżonków. Nadano imię dziecku Św. Stanisław Bp. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Świdziński, kawaler i Urodzona Pani Helena z Szypowskich Masłowska, zamężna; oboje z Parafii Łobudzickiej.”.
Akt małżeństwa Franciszek Xawery Paciorkowski & Barbara Męcińska w dniu 04.12.1793 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole z dnia 04.12.1793 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Franciszek Xawery Paciorkowski & Barbara Męcińska 04.12.1793 r. „[1793]. Dwór Osse [Ossa]. A.D. jak powyżej, dnia 4 Grudnia na mocy dyspensy od wszystkich zapowiedzi legalnie uzyskanej, Prześwietny i Przewielebny Ksiądz Daniel Walewski, Kanonik Metropolitalny Gnieźnieński, kawaler Orderu św. Stanisława, w obecności Proboszcza Odrzywolskiego Józefa Lippiego pobłogosławił połączenie związkiem małżeńskim Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego, wdowca i Barbary Męcińskiej, Starościanki Wieluńskiej, panny w kaplicy publicznej we wsi Osse usytułowanej. Obecni świadkowie Wielmożny N. Walewski, Wielmożny Stadnicki, Wielmożny N. Rudzyński, Wielmożny Julian Krosnowski, Miecznik Pilzneński i wielu innych.”.
Akt chrztu Maurycy Eustachy Tadeusz Paciorkowski w dniu 21.09.1794 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 11.04.1794 r.)
Akt metrykalny chrztu Maurycy Eustachy Tadeusz Paciorkowski 21.09.1794 r. „[1794]. [Wrzesień]. Borowno. D. 21. Ja Jacek Bielski Proboszcz w Borownie ochrzciłem z wody niemowlę imieniem Maurycy Eustachy Tadeusz [syna] Wielmożnych Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego i Barbary z Kurozwęk Hrabianki Męcińskiej dziedzicówe dóbr Borowna, ślubnych małżonków. Chrzestni Wielmożny Piotr Chodakowski, Podstarości Ostrzeszowski z Wielmożną Teklą z Męcińskich Gedrojcową z asystujacymi Wielmożnymi Feliksem Gogolewski, Chorążym Wojsk Koronnych i Anielą Chodakowską.”.
Akt chrztu Damazy Stanisław Paciorkowski w dniu 13.12.1795 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 13.12.1795 r.)
Akt metrykalny chrztu Damazy Stanisław Paciorkowski 13.12.1795 r. „[1795]. Grudzień. Borowno. D. 13. tenże co powyżej [Jacek Bielski proboszcz Borowna] ochrzcił tylko z wody imionami Damazy, Stanisław, syna Wielmożnych Xawerego Paciorkowskiego z Barbarą z Hrabiów Męcińskich, ślubnych małżonków. Chrzestni Wielmożny Felix Paciorkowski oraz Wielmożna Apolonia Męcińska Starościna Wieluńska. Przy dopełnieniu tejże ceremonii chrztu asystowali Jaśnie Oświecony Stanisław Męciński Hrabia z Kurozwęk, Starosta Wieluński, kawaler orderu Orła Białego oraz Wielmożna Salomea z Psarskich Walewska, również Jaśnie Oświecony Franciszek Załuski, Hrabia de Rivier, Starosta Grójecki, kawaler orderu Orła Białego oraz Jaśnie Wielmożna Rozalia z Kurdwanowskich Męcińska, Starościna Wieluńska. Na równi z wszystkimi asystowali Jaśnie Oświecony Daniel Walewski, Kanonik Katedralny Gnieźnieński i Krakowski, kawaler orderu św. Stanisława z Wielmożną Pauliną z Radolińskich Walewską, Cześnikowiczową Sieradzką.”.
Akt chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski ur. w dniu 29.04.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 02.05.1797 r.)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski 02.05.1797 r. „Borowno Dwór. Roku 1797. Dnia 2. Maja ja Jacek Bielski proboszcz Borowna ochrzciłem tylko z wody imionami Wincenty Ferreriusz Piotr [dziecko] Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego i Barbary z Hrabiów na Kurozwękach Męcińskiej ślubnych małżonków. Syn urodzony d. 29 Kwietnia roku bieżącego 1797. Rodzice chrzestni Wielmożny Józef Paciorkowski i Wielmożna Tekla z Męcińskich Giedroicowa.”.
Akt chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski ur. w dniu 04.06.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 04.06.1797 r.)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Ferreriusz Piotr Paciorkowski 04.06.1797 r. „Borowno Dwór. Roku Pańskiego 1797. Dnia 4. Czerwca ja Jacek Bielski proboszcz w Borownie dopełniłem ceremonii chrztu ochrzczonego tylko z wody dnia 2. Maja Wincentego Ferreriusza Piotra [dziecka] Wielmożnych Franciszka Xawerego Paciorkowskiego i Barbary z Hrabiów na Kurozwękach Męcińskiej ślubnych małżonków. Syn urodzony d. 29 Kwietnia roku bieżącego 1797. Rodzice chrzestni z chrztu tylko z wody Wielmożny Józef Paciorkowski i Wielmożna Tekla Hrabianka z Męcińskich Giedroicowa. Przy ceremoniach również Wielmożny Franciszek de Riviere na Załuskach Załuski, Hrabia św. Cesarstwa Rzymskiego, Starosta Grójecki, kawaler Orderu Złotego Lwa Palatynatu Reńskiego i Wielmożna Antonina Buczyńska w asystencji Wielmożnych Krystiana Sztok i Ludwiki Karoliny, jego żony.”.
Akt pogrzebania Wincenty Ferreriusz Paciorkowski w dniu 26[?].06.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 26[?].06.1797 r.)
Akt metrykalny pogrzebania Wincenty Ferreriusz 26.06.1797 r. „[1797]. Borowno Dwór. D.[26.?] [Czer]wca pochowano Wi[ncentego] Ferreriusza miesięcy [2] Urodzonych Xawerego Pacior[kowskiego] i Barbary z Hr[abiów] Męcińskich, spoczywa w kr[ypcie] przed ołtarzem św. Wawrz[yńca].”.
Akt zgonu Franciszka Męcińska w dniu 18.11.1797 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie z dnia 18.11.1797 r.)
Akt metrykalny zgonu Franciszka Męcińska 18.11.1797 r. „[Dzień śmierci] [17]97. [Dzień & Miesiąc] {Listopad 18}. Ulica Stolarska. [Numer Domu] 64. [Dane Zmarłego] Franciszka Szlachetnego Antoniego Męcińskiego Małżonka. [Religia] [Katolicka] 1. [ Niekatolicka] – [Płeć] [Mężczyzna] – [Kobieta] 1. [Wiek] 27. [Status, Stan lub Stopień, Choroba & Sposób Śmierci] Śmierć zwyczajna.”.
Akt chrztu Józefa Marianna Paciorkowska w dniu 01.04.1798 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Wawrzyńca DkM w Borownie z dnia 20.12.1800 r.)
Akt metrykalny chrztu Józefa Marianna Paciorkowska 01.04.1798 r. „Dwór Borownieński. Roku Pańskiego Tysiąc Siedemset Dziewięćdziesiątego Ósmego, Dnia Pierwszego Kwietnia, córka zrodzona z prawowitego łoża z Wielmożnej Barbary, córki niegdyś Stanisława i Rozalii z Kurdwanowskich Męcińskich, Starostwa Wieluńskich i Wielmożnego Franciszka Xawerego Paciorkowskiego, dziedzica Dóbr Borowna, małżonków, imieniem Józefa Marianna przez Jacka Bielskiego, Proboszcza Borownieńskiego ochrzczona tylko z wody, rodzicami chrzestnymi Mikołaj Bąbolewski z Reginą Bąbolewską, jego żona. W roku Tysiąć Osiemsetnego Dnia Dwudziestego Grudnia ten sam co powyżej Proboszcz Borownieński dopełnił ceremonii chrztu w Kościele Parafialnym Borownieńskim nad powyższą Józefą Marianną. Przy ceremoniach rodzice chrzestni i asystujący Wielmożny Augustyn Myszkowski, Cześnik Ostrzeszowski, Wielmożna Teresa Moszkowska, Sędzina Ziemska Wieluńska.”.
Akt chrztu Teofila Aniela Antonina Stadnicka w dniu 16.05.1799 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach z dnia 16.05.1799 r.)
Akt metrykalny chrztu Teofila Aniela Antonina Stadnicka dn. 16.05.1799 r. „[1799]. [Maj]. Dnia 16 Maja dopełniono ceremonii chrztu dziecka o imionach Teofila Aniela Antonina liczącego lat dwa i miesięcy 5, córki Jaśnie Wielmożnych Antoniego i Anny z Męcińskich Stadnickich, ślubnych małżonków, hrabiostwa. Rodzice chrzestni Jaśnie wielmożni Adam, Kasztelan Spicymirski, Kawaler Orderów Polskich, i Aniela ze Stadnickich Męcińscy.”.
Akt małżeństwa Antoni Męciński & Józefa Optołowicz w dniu 07.12.1799 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krakowie z dnia 07.12.1799 r.)
Akt metrykalny małżeństwa Antoni Męciński & Józefa Optołowiczowa 07.12.1799 r. „[17]99. [Dzień & Miesiąc] Grudzień 7. Ulica Stolarska [Pan młody] [Numery Domów] 64. [Nazwisko] Uczciwy Antoni Męcinski. dyspensa od powinowactwa I stopnia i czasu [Religia] [Katolicka] 1 [ Niekatolicka} – [Wiek] 29 [Dorosły] – [Wdowiec] 1 – [Panna młoda] [Nazwisko] Józefa Optołowiczowna [Religia] [Katolicka] 1 [Niekatolicka] – [Wiek] 32 [Panna] 1 [Wdowa] – [Świadkowie] [Nazwisko] Jgnacy …, Jan Źródłowski [?] [Status, Stanowisko, lub Godność] [pismo nieczytelne] Jakub Łatkiewicz pobłogosławił.”.