Poręba Dzierżna

      Przed objęciem probostwa na parafii św. Stanisława BM w Cieślinie, ksiądz Marcin Dubiel przez okres 25 lat był proboszczem Parafii pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej. Oprócz działalności duszpasterskiej i konspiracyjnej w czasie II wojny światowej, poświęcał on w tym okresie również czas swoim zamiłowaniom artystycznym – malarstwu i rzeźbie. Po jego pobycie pozostały tu liczne dzieła, które obecnie ozdabiają kościół parafialny w Porębie Dzierżnej, teren ogrodu przy plebanii oraz miejscowy cmentarz. Na cmentarzu przykościelnym przed wejściem do kościoła znajduje się rzeźba św. Marcina na koniu – miłosiernego legionisty rzymskiego, który mieczem rozcina swój płaszcz i połowę ofiaruje biednemu. W kościele parafialnym obok ołtarza bocznego z prawej strony znajduje się obraz św. Izydora – oracza. Na terenie ogrodu w sąsiedztwie plebanii spotykamy liczne rzeźby przedstawiające Jezusa, Maryję, dzieci oraz lwa. Wiele pomników i figur autorstwa ks. Marcina Dubiela można spotkać na niedaleko położonym od kościoła cmentarzu parafialnym. Najbardziej znanym z nich jest rzeźba Chrystusa Króla pochylającego się nad ciałami ofiar pacyfikacji wsi dokonanej przez Niemców w dniu 07.08.1944 roku.