Cieślin i okolica na starych mapach

      Mapa to zmniejszony model powierzchni Ziemi lub jej części przedstawiony przy użyciu symbolicznych znaków umownych, tzw. znaków kartograficznych. Za pomocą mapy najlepiej można oddać położenie miejscowości, łączności, ciągów komunikacyjnych, ważnych elementów terenu oraz granic zasięgu danych jednostek. Poniżej, chronologicznie od czasów najdawniejszych aż do współczesności, pokazany został sposób przedstawiania miejscowości Cieślin oraz najbliższej okolicy na różnych mapach. (Uwaga: kliknięcie w miniaturkę mapy umożliwia otwarcie całego fragmentu danej mapy).

CORONA REGNI POLONIAE – DRUGA POŁOWA XVI WIEKU.
„Corona Regni Poloniae" (II poł.XVI w.) „Corona Regni Poloniae. Część centralna w drugiej połowie XVI wieku. Województwa: krakowskie, lubelskie, łęczyckie, mazowieckie, płockie, rawskie, sandomierskie, sieradzkie”. Część “Atlasu historycznego Polski w drugiej połowie XVI wieku”. Skala 1:250 000. Wydawca: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa, 2008.
WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU.
„Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku (mapa główna) – część północna” „Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku (mapa główna) – część północna”. “Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część I. Mapy. Plany”. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Wydawnictwo Neriton. Warszawa, 2008.
MAPA REGIONU OLKUSKIEGO W XVII WIEKU. 
„Region olkuski w XVII w.” „Region olkuski w XVII w.”. “Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. Tom I” – opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków, 1978.
MAPPA SZCZEGULNA WOIEWODZTWA KRAKOWSKIEGO I XIĘSTWA SIEWIERSKIEGO (1787).
 „Mappa szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego ... " (1787) „Mappa szczegulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego zrządzona z innych wielu mapp mieyscowych tak dawniey iak i swiezo odrysowanych tudziez goscincowych i niewątpliwych wiadomosci wszystko według reguł geograficznych i obserwacyi astronomicznych przez Karola de Perthées Pułkownika Woysk Koronnych i JK Mci . Geografa 1787″. Wydana przez gravé par P. F. Tardieu w Paryzu w 1792 r. Jedna z najstarszych o ile nie najstarsza mapa o takiej dokładności: skala 1: 225 000. Mapa ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.
MAPA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO W DOBIE SEJMU CZTEROLETNIEGO (1788 – 1792).
„Mapa Województwa Krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788 – 1792″ „Mapa Województwa Krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788 – 1792″. Mapa z “Atlasu Historycznego Polski’ opracowanego przez komisję krakowską pod kierunkiem W. Semkowicza. Na mapie data 1929, w rzeczywistości została wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1930 roku.  Skala 1:200 000, 400 dpi.
MAPA LASÓW PRZY WSI GOLCZOWICE I KOBYLICA – EKONOMIA RABSZTYN (POMIĘDZY 1795-1807).
„Mapa lasów przy wsi Gołczowice i Kobylica - ekonomia Rabsztyn" (pomiędzy 1795-1807) „Mapa lasów przy wsi Golczowice i Kobylica – ekonomia Rabsztyn”. Rok wydania: pomiędzy 1795-1807. Sygnatura zasobu: 58/44/701. Ze zbiorów AP w Radomiu.
WEST-GALIZIEN (1799).
„West-Galizien" (1799) „West-Galizien”. Sygnatura: ZZK 24 245. Skala: 1: 880 000. Rok wydania: 1799. Twórca: Metzburg, Georg Ignaz (1735-1798). Współtwórcy:Liechtenstern, Johann (Rys.), Junker, Keresztély (1757-1841) (Ryt.). Wydawca: T. Mollo und Comp., Wien. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
WEST-GALIZIEN (1799).
„Mapa West-Galizien" (1799) „West-Galizien”. Skala: 1: 870 000. Rok wydania: 1799. Współtwórca: Metzburg, Georg Ignaz (1735-1798), Liechtenstern, Johann. Rys.; Junker, Keresztély (1757-1841). Ryt.; T. Mollo et Compagnie. Wydawca: T. Mollo und Comp., Wien. Identyfikator zasobu: oai:rcin.org.pl:47040. Ze zbiorów: Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
MAPA GALICJI ZACHODNIEJ (1801 – 1804).
„Mapa Galicji Zachodniej (Karte von West Gallizien)" (1801-1804) „Mapa Galicji Zachodniej” (Karte von West Gallizien). “Carte von West-Gallizien : welche auf allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlich Oesterreichischen und Königlich Apostolischen Majestät in den Jahren von 1801 bis 1804 unter der Direction des dermahligen General Majors, und General Quartiermeisters Anton Mayer von Heldensfeld durch den Kaiserl. Königl. Generalquartiermeisterstaab militärisch aufgenommen worden… / gezeichnet, und gestochen von Hieronimus Benedicti”. “Karty z Galicji Zachodniej: to, co najbardziej dowództwo Apostolski Jego Cesarskiej Mości austriackiej i Królewskiej w latach 1801/04 pod kierunkiem dermahligen generała dywizji i kwatermistrz generalny Anton Mayer pola bohaterów […] przez Imperial. Królewski. Generalquartiermeisterstaab włączono wojsko … / Opracowanie i grawerowane przez Hieronima świętego Benedykta”. Wydanie słynnej już mapy Heldensfelda w skali 1:172 800. Mapa ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego.
WEST GALIZIEN. BL. 1, ENTHALTEND DEN KRAUKAUER, SLOMNIKIKER, STOPNICER, SANDECER, BOCHNIER UND MYSLENICER KREIS (1803).
 „West Galizien. Bl. 1, enthaltend den Kraukauer, Slomniker, Stopnicer, Sandecer, Bochnier und Myslenicer Kreis" (1803) „West Galizien. Bl. 1, enthaltend den Kraukauer, Slomniker, Stopnicer, Sandecer, Bochnier und Myslenicer Kreis = Galicie Occidentale. Pt. 1, contenant les Cercles de Krakowie, de Slomnik, de Stopnic, de Sandec, de Bochnia et de Myslenic /”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:7381. Skala: 1: 530 000. Rok wydania: 1803. Współtwórca: Müller, Franz (1755 – 1816) Ryt; Müller, Karl (kartografia), Rys. Wydawca: Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs, Wien. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
OST UND WEST GALIZIEN NACH DEN NEUSTEN BEOBACHTUNGENEN (1805). 
„Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen" (1805) „Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:481. Skala: 1: 1 300 000. Rok wydania: 1805. Współtwórca: Reisser, Franz  (1771 – 1836) Ryt. Wydawca: bey T. Mollo, Wien. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
THEILE DES KÖNIGREICHS GALIZIEN U. DER HERZOGTHÜMER WARSCHAU U. SCHLESIEN (1807).
„Theile des Königreichs Galizien u. der Herzogthümer Warschau u. Schlesien" (1807) „Charte von Mitteleuropa in 64 Sectionen. 29, Theile des Königreichs Galizien u. der Herzogthümer Warschau u. Schlesien”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:21982. Skala: 1: 650 000. Rok wydania: 1807. Ttwórca: Lichtenstern, Jozeph Marx von (1765 – 1828). Wydawca: [s.n.], Wien. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
DAS HERZOGTHUM SCHLESIEN IN NIEDER- UND OBERSCHLESIEN DANN IN FÜRSTENTHUMER E… (1809).
„Das Herzogthum Schlesien in Nieder- und Oberschlesien dann in Fürstenthumer e ..." (1809) „Das Herzogthum Schlesien in Nieder- und Oberschlesien dann in Fürstenthumer eingetheilt nebst der Grafschaft Glatz nach den besten und zuverlässigsten Hülfsmitteln verfasst im Jahr 1809″ (Wien 1809). Autor: Mollo Tranquillo, 1767-1837.
OST UND WEST GALIZIEN NACH DEN NEUSTEN BEOBACHTUNGENEN (1809).
„Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen" (1809) „Ost und West Galizien nach den neusten beobachtungenen”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:2523. Skala: 1: 1 300 000. Rok wydania: 1809. Współtwórca: Reisser, Franz (1771 – 1836) Ryt. Wydawca: bey T. Mollo, Wien. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
GENERAL-CARTE VON WESTGALIZIEN (1809).
„General-Carte von Westgalizien" (1809). „General-Carte von Westgalizien”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:2501. Skala: 1: 290 000. Rok wydania: [ca.1809]. Współtwórca: Benedicti, Lukas Ryt., Austria Kaiserlich-Königlicher Generalquartiermeisterstaab. Wydawca: Kaiserl. Königl. Generalquartiermeisterstaab, Wien. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
SEMITOPOGRAFIČESKAJA KARTA CARSTVA POL’SKAGO (1811 – 1820).
„Semitopografičeskaja karta Carstva Pol'skago" (1811-1820) „Semitopografičeskaja karta Carstva Pol’skago”. Mapa w skali ok 1: 252 000 wydana w latach 1811 – 1820. Autor: Karl Oppermann.
КАРТА ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО (1816).
Карта Царства Полъскаго (1816) „Карта Царства Полъскаго”. „Karta Carstwa Polskago, Cłużaszczaja k prodołożenju Podrobnoj karty Rossii”. Mapa z zasobów AGAD syg. 1/402/8-2.
GENERALKARTE VON DER OLKUSZ SIEWIERER BERG UND HÜTTEN INSPECTION (1820).
Mapa ogólna Olkusza i Góry Siewierskiej z inspekcją hut (1820) „Generalkarte von der Olkusz Siewierer Berg und Hütten Inspection”. „Mapa ogólna Olkusza i Góry Siewierskiej z inspekcją hut”. Mapa z zasobów AGAD syg. 1/402/565-17.
MAPA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO I SANDOMIERSKIEGO ORAZ WOLNEGO MIASTA KRAKOWA (1823).
 „Mapa województw krakowskiego i sandomierskiego oraz Wolnego Miasta Krakowa" (1823) „Mapa województw krakowskiego i sandomierskiego oraz Wolnego Miasta Krakowa”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:2500. Skala: 1: 172 000. Rok wydania: [ca.1823]. Współtwórca: [s.n.]. Wydawca: [s.n.]. Ze zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
MAPA WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO (1827).
„Mappa jeneralna woiewodztwa krakowskiego wraz z okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według nayłepszych źródeł przez Juliusza Colberg" (1827) „Mappa jeneralna woiewodztwa krakowskiego wraz z okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według nayłepszych źródeł przez Juliusza Colberg. 1827. = Carle generale du Palatinat de Cracwie avec łe territoire de la Ville librę de Cracovie dressee dapres les meilleures sources. 1827″. Jest ona częścią „Mappa Królestwa Polskiego. = Atlas du Royaume de Pologne1″. Wydana w Warszawie w latach 1826—1827 przez Inst. Litogr. Szkolny. Tytuł atlasu „Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie. Ze zbiorów: Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.
TOPOGRAFICZNA KARTA KRÓLESTWA POLSKIEGO (1839 – 1843).
„Topografičeskaâ karta Carstva Pol'skago = Topograficzna karta Królestwa Polskiego = Carte topographique du Royaume de Pologn". „Topograficzna karta Królestwa Polskiego albo Mapa Kwatermistrzostwa" (1839-1843) „Topografičeskaâ karta Carstva Pol’skago = Topograficzna karta Królestwa Polskiego = Carte topographique du Royaume de Pologne”. Topograficzna karta Królestwa Polskiego albo Mapa Kwatermistrzostwa. Jest to pierwsze wydanie [1839 – (1843)] tej mapy. Współtwórca: Richter, Karol (wojskowość). Wydawca: Oddział Korpusu Topografów (armii rosyjskiej) do Pomiarów Królestwa Polskiego; Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego. Godło arkusza: CP-22 Kol.III Sek.VIII. Rozdzielczość: 600 dpi. Mapa ze zbiorów IGiPZ PAN. Skala 1: 126 000.
REYMANN’S TOPOGRAPHISCHE SPECIAL-KARTE VON CENTRAL EUROPA (1845).
„Reymann's Topographische Special-Karte von Central Europa" (1845) „Reymann’s Topographische Special-Karte von Central Europa”. Tytuł: “Topographische Specialkarte des Preussischen Staats und der angrenzenden Länder; Reymann’s Special-Karte”. Twórca: Reymann, Daniel Gottlob. Współtwórca: Oesfeld, Karl Wilhelm von. Wydawca: Verlag v. C. Flemming. Data wydania: [ca 1845]. Skala: 1:200 000. Godło arkusza: 400. Tytuł arkusza: Siewierz. Identyfikator zasobu: oai:rcin.org.pl:828. Uwagi: Stara numeracja arkuszy / old sheet numbering: 173. Mapa ze zbiorów: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
MAPPA DRÓG ŻELAZNYCH: WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ I KRAKOWSKIEJ Z OKOLICAMI (1850).
„Mappa dróg żelaznych: Warszawsko-Wiedeńskiej i Krakowskiej z okolicami : na szerokość 8 do 9 mil [Arkusz 3]" (1850) „Mappa dróg żelaznych: Warszawsko-Wiedeńskiej i Krakowskiej z okolicami : na szerokość 8 do 9 mil [Arkusz 3]”. Map of the Warsaw-Wien and the Cracow Railways including their neighbourhoods by 8 to 9 miles [sheet 3]. Skala 1:251 000. Godło arkusza: Małopolska. Rok wydania: ±1850. Rozdzielczość: 300 dpi. Uwagi: Wolhelm Kolberg. Mapa ze zbiorów: Jagielońska Biblioteka Cyfrowa.
VOENNO-TOPOGRAFICESKAJA KARTA ROSII (1855-1875).
„Voenno-topograficeskaja karta Rosii" (1855-1875) „Voenno-topograficeskaja karta Rosii 1855-1875″. Wydawca: Voenno-Topograficeskoe Depo. Skala 1:126000.
GENERALKARTE DES ÖSTERREICHISCHEN KAISERSTAATES J. SCHEDA (1856).
„Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda" (1856) „Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000″. Godło arkusza: IV. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1856. Rozdzielczość: 300 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
(SHEET IV) GENERAL – KARTE DES ÖESTERREICHISCHEN KAISERSTAATES. MIT EINEM GROSSEN T… (1856).
„(Sheet IV) General - Karte Des Öesterreichischen Kaiserstaates. Mit Einem Grossen Theile Der Angrenzenden Lander" (1856) „(Sheet IV) General – Karte Des Öesterreichischen Kaiserstaates. Mit Einem Grossen Theile Der Angrenzenden Lander”. Seiner Kaiserl. Konigl. Apostolischen Majestat Franz Josef Dem Ersten Kaiser Von Oesterreich, In Allertiefster Ehrfurcht Gewidmet. Im K.K. Militarisch-Geografi schen Institute durch Hauptmann Josef Scheda des k.k. Ingenieur-Geografen- Corps. Abtheilungs-Chef im obigen Institute. Ritter mehrerer hohen Orden, Besitzer der grossen goldenen Medaille fur Kunst und Wissenschaft von Oesterreich, Preussen, Hannover und Sachsen, Mitglied des geografischen Vereins zu Berlin und Darmstadt, berbeitet und herausgegeben. (title sheet illustration) T. Haselwander fec. F. Bruckl sculp. Autor: Scheda, Josef, 1856, Expeditions-Bureau Wien. Skala: 1:576 000″. Godło arkusza: IV. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1856. Rozdzielczość: 600 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów David Rumsey Map Collection. 
MAPA CHRZANOWSKIEGO (1859).
„Karta dawnéj Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300000" (1859) 38 arkuszowa mapa Polski przedrozbiorowej w skali 1:300 000. Wykonana pod kierownictwem Wojciecha Chrzanowskiego. Tytuł: „Karta dawnéj Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300000″. Mapa ze zbiorów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
MAPA PRZEGLĄDOWA SKONFISKOWANEGO OBRĘBU LEŚNEGO KWAŚNIÓW POŁOŻONEGO W STRAŻY RABSZTYN, LEŚNICTWIE OLKUSKIM (1860).
„Mapa przeglądowa skonfiskowanego obrębu leśnego Kwaśniów" (1860) „Mapa przeglądowa skonfiskowanego obrębu leśnego Kwaśniów położonego w straży Rabsztyn, leśnictwie olkuskim”. Skala zwyczajna leśna. Rok wydania: 1860. Sygnatura zasobu: 12/181/0/Zb kart I nr. poz. 387. Ze zbiorów AP w Katowicach.
MAPA GEOLOGICZNA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO (1860).
„Mapa geologiczna Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" (1860) „Der oberschlesisch-polnische-Bergdistrict: mit Hinweglassung des Diluviums im Anschluss an die von Ferdinand Roemer etc. ausgeführte geognostische Karte von Oberschlesien”. Skala 1:100 000. Współtwórca: Römer, Ferdinand; Dogenhardt O. Rok wydania: 1860. Miejsce wydania: Berlin. Wydawca: J. H. Neuman. Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:73444. Źródło: M 3296 IV. Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
MAPPA KRÓLESTWA POLSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ POGRANICZNYCH PAŃSTW (1862).
„Mappa Królestwa Polskiego wraz z częścią pogranicznych państw" (1862) „Mappa Królestwa Polskiego wraz z częścią pogranicznych państw”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:315. Skala: 1: 355 000. Rok wydania: 1862. Twórca: Kolberg, Krzysztof Juliusz Henryk (1776-1831). Wydawca: Nakładem J. G. Arnhold, Warszawa (przy ulicy Senal(!)orskiej N’ 496). Ze zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
TOPOGRAFICZNA KARTA KRÓLESTWA POLSKIEGO (1863).
„Topograficzna Karta Królestwa Polskiego” (1863 r.) „Topograficzna Karta Królestwa Polskiego”. Skala: 1:126 000. Wydanie IV z ok. 1863 roku. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.
GEOGNOSTISCHE KARTE VON OBERSCHLESIEN UND DEN ANGRENZENDEN GEBIETEN. SECTION 9: KÖNIGSHÜTTE (1867).
Geognostische Karte von Oberschlesien und den angrenzenden Gebieten. Section 9: Königshütte (1867) „Geognostische Karte von Oberschlesien und den angrenzenden Gebieten. Section 9: Königshütte”. „Mapa geologiczna Górnego Śląska i obszarów przyległych. Sekcja 9: Królewska Huta”. Skala: 1:100 000. Wydawca: Verlag der Landkartenhandlung von J. H. Neumann, Berlin. Rok wydania: 1867. Ze zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej we Wrocławiu.
GENERAL-KARTE DES KÖNIGREICHES GALIZIEN HERZOGTHUMES BUKOWINA (1868).
„General-Karte des königreiches Galizien herzogthumes Bukowina" (1868) „General-Karte des königreiches Galizien herzogthumes Bukowina”. Skala: 1:288 000 (1 karta). Rok wydania: 1868. Identyfikator: oai:mbc.malopolska.pl:86108. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów: Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej TPN.
KAPTA KAЗЁННЫХЪ ЛЪСОВЪ ОЛЪКУТСКАГО ЛЪСНИЧЕСТВА (1870).
Mapa lasów państwowych olkuskiego nadleśnictwa (po 1870 r.) „Карта Казённыхъ лъсовъ Олъкутскаго Лъсничества”. „Mapa lasów państwowych olkuskiego nadleśnictwa”. Mapa z zasobów AGAD syg. 1/402/27-11.
ROSJA (1872).
„Rosja" (1872) „Russia (1872)“. Mapa z portalu internetowego https:mapire.eu .
GENERAL-KARTE VON CENTRAL-EUROPA (1873).
„General-Karte von Central-Europa 1:300 000" (1873) „General-Karte von Central-Europa 1:300 000″. Godło arkusza: L5. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1873. Rozdzielczość: 200 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
GENERAL-KARTE VON CENTRAL-EUROPA (1873).
„General-Karte von Central-Europa 1:300 000" (1873) „General-Karte von Central-Europa 1:300 000″. Godło arkusza: L5. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1873. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
PLAN ZIEMI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ CHŁOPÓW WSI CIEŚLIN (1873).
„Plan ziemi będących własnocią chłopów wsi Cieślin" (1873) „Plan ziemi będącej własnością chłopów wsi Cieślin. Gmina Ogrodzieniec. Powiat Olkuski. Gubernia Kielecka. Stan na 1873 rok.”.
Sygnatura zasobu: 12/2923/6-18. Ze zbiorów AP w Katowicach.
MAPA DEKANATU BĘDZIŃSKIEGO (1876).
„Mapa dekanatu będzińskiego" (1876) „Mapa dekanatu będzińskiego z roku 1876″. Fragment mapy ze strony internetowej www.genealodzy.czestochowa.pl. Interesujący jest tu fakt pokazania na mapie miejsca zwanego Kiermason należącego do Cieślina, w którym znajdowała się karczma zwana Kiermasówka (Kiermaszówka).
PLAN DZIAŁEK ZIEMI UCZESTNICZĄCYCH W DOBROWOLNEJ ZAMIANIE ZGODNIE Z POROZUMIENIEM, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ CHŁOPÓW WSI CIEŚLIN (1878).
„Plan działek ziemi uczestniczących w dobrowolnej zamianie zgodnie z porozumieniem, będących własnością chłopów wsi Cieślin" (1878)  

„Plan działek ziemi uczestniczących w dobrowolnej zamianie zgodnie z porozumieniem, będących własnością chłopów wsi Cieślin. Gubernia Kielecka. Powiat Olkuski. Gmina Ogrodzieniec. (1878)”.
Sygnatura zasobu: 12/2923/6-19. Ze zbiorów AP w Katowicach.

 

PLAN POMIAROWO-PARCELACYJNY DÓBR PRYWATNYCH KWAŚNIÓW (1879).
Plan pomiarowo-parcelacyjny Dóbr prywatnych Kwaśniów (1879) „Plan pomiarowo-parcelacyjny Dóbr prywatnych Kwaśniów w Gubernii Kieleckiej Powiecie Olkuskim położonych”. Skala: 1:5 000. Rok wydania: 1879. Opracowany przez przez geometrę przysięgłego 2-ej klasy Edmunda Żarskiego.
Sygnatura zasobu: 12/2923/1.6/9. Ze zbiorów AP w Katowicach.
MAPA FOLWARKU CIEŚLIN (1879).
„Mapa folwarku Cieślin" (1879) „Mapa folwarku Cieślin z roku 1879″. Mapa ze zbiorów Władysława Karolczyk z Kwaśniowa, udostępniona dzięki uprzejmości Wojciecha Pacia z Warszawy.
GENERAL-KARTE VON CENTRAL-EUROPA (1881).
„General-Karte von Central-Europa 1:300 000" (1881) „General-Karte von Central-Europa 1:300 000″. Godło arkusza: L5. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1881. Rozdzielczość: 200 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
GENERAL-KARTE VON CENTRAL-EUROPA (1881).
„General-Karte von Central-Europa 1:300 000" (1881) General-Karte von Central-Europa 1:300 000″. Godło arkusza: L5. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1881. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
KRAKAU, RADOM (1881).
„Krakau, Radom" (1881) Krakau, Radom”. Skala: 1:500 000 (1 karta).  Rok wydania: ok. 1881. Wydawca: [s.n.]. Miejsce wydania: [s.n.]. Identyfikator: oai:mbc.malopolska.pl:86044. Ze zbiorów: Ośrodek dokumentcji Tatrzańskiej TPN. 
PLAN ZIEMI PRZECHODZĄCEJ NA WŁASNOŚĆ CHŁOPÓW – CIEŚLIN (1881).
„Plan ziemi przechodzącej na własność chłopów - Cieślin" (1881) „Plan ziemi przechodzącej na własność chłopów – Cieślin. Gubernia Kielecka. Powiat Olkusz. Gmina Ogrodzieniec”. Skala: 1:5 000. Rok wydania: 1881. Sygnatura zasobu: 29/1231/50. Ze zbiorów AN w Krakowie.

Dla nieznających języka rosyjskiego tłumaczenia opisów: kolor żółty – „Pańskie”, „Smętkowizna”, „Polakowizna”, kolor szary – „Las za serwituty” oraz kolor niebieski – „Za rzeką”.

PLAN ZIEMI PRZECHODZĄCEJ NA WŁASNOŚĆ CHŁOPÓW – KWAŚNIÓW (1881).
Plan ziemi przechodzącej na własność chłopów - Kwaśniów (1881) „Plan ziemi przechodzącej na własność chłopów – Kwaśniów. Gubernia Kielecka. Powiat Olkusz. Gmina Ogrodzieniec”. Skala: 1:5 000. Rok wydania: 1881. Sygnatura zasobu: 12/2923/1.6/8. Ze zbiorów AP w Katowicach.

 

MAPA GENERALNA EUROPY ŚRODKOWEJ (LAZURUS) (1889).
„Mapa Generalna Europy Środkowej (Lazarus)" (1889) „Mapa Generalna Europy Środkowej (Lazarus), 1889 -” .
Mapa Generalna Europy Środkowej w skali 1:200 000, wydawana od 1889 roku przez służby topograficzne Austro-Węgier.
MAPPA DYECEZYI KIELECKIEJ – DAR KS. JÓZEFA SIKORSKIEGO DLA BP. TOMASZA TEOFILA KULIŃSKIEGO (1890).
Mappa Dyecezyi Kieleckiej - dar ks. Józefa Sikorskiego dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego (1890) „Mappa Dyecezyi Kieleckiej”. Mapa z adnotacją: „JEGO EXCELLENCYI Jaśnie Wielmożnemu i Najprzewielebniejszemu KSIĘDZU Tomaszowi Teofilowi KULIŃSKIEMU BISKUPOWI DYECEZYI KIELECKIEY Kawalerowi orderów Śej Anny i Śgo Stanisława 1ej kl. ofiaruje najniższy sługa i wdzięczny uczeń X. J. S. 1890 r.”. Ze zbiorów AD Kielce.
MAPA WYDAWNICTWA RAVENSTEIN (1902).
„Ravensteins Bürokarte No 41 Provinz Oberschlesien und Regierungs-Bezirk Troppau" (1902) „Ravensteins Bürokarte No 41 Provinz Oberschlesien und Regierungs-Bezirk Troppau”. Nazwa współczesna: „Mapa biurowa Ravensteina nr 41 prowincja górnośląska i okręg regencyjny Opawa”. Rok wydania: 1902. Skala: 1:300 000. Rozdzielczość: 300 dpi. Wydawca: Ravenstein. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
Г. ПЕТРОКОВСКОЙ И КЪЛЕЦКОЙ (1909).
„Г. Петроковской и Кълецкой" (1909) „Г. Петроковской и Кълецкой” (Gubernia Piotrkowska i Kielecka). Rząd XXI, Arkusz B. Mapa z VII 1909 roku.
MAPA PRZEGLĄDOWA GRUP POKŁADÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO (1913).
„Mapa przeglądowa grup pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego" (1913) „Mapa przeglądowa grup pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”. Tytuł arkusza: „Übersichtskarte der Flötzgruppen des Oberschlesischen Steinkohlenbezirks”. Tytuł alternatywny: „Map of groups of seams of the Upper-Silesian Coal Basin”. Godło arkusza: Śląsk. Rok wydania: 1913. Rozdzielczość: 400 dpi. Wykorzystano treść kartograficzną mapy: wydanej przez Königlich-Preussische Landesaufnahme. Uwagi: Gebrüder Böhm, Allgemeiner Deutscher Bergmannstag. Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischen Verein. Ze zbiorów Mapstera.
НOBAЯ ТOПOГPAФИЧECKAЯ КAPTA ЗAПAДHOЙ РOCCИИ (1914).
„Новая Топографическая Карта Западной России 1:84 000 (1880 - ca1935)" ( 1914) „Новая Топографическая Карта Западной России” 1:84 000 (1880 – ca1935). Godło arkusza: XXX 6. Rok wydania:1914, 600 dpi. Ze zbiorów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
GENERALKARTE VON MITTELEUROPA (1914). 
„Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000" (1914) „Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000″. Godło arkusza: 37 50. Tytuł arkusza: OŚWIĘCIM. Rok wydania: 1914. Rozdzielczość: 300 dpi. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1914).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000" (1914) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000″. Godło arkusza: Q51. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1914. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Königlich-Preussische Landesaufnahme. Wzór 1893. Z siatką geograficzną co pół stopnia, południk zerowy Ferro/Greenwich. Brak godła. Rzeźba terenu przedstawiona za pomocą kreskowania. Zabudowa przedstawiona symbolicznie, zarys tylko dla dużych miast. Mapa 6-kolorowa (treść zasadnicza – czarny). Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
OLKUSZ (1914).
„Olkusz" (1914) „Olkusz”. Mapka z książki  Stanisława Thugutt „Przewodnik po Królestwie Polskiem. Część 1. Kieleckie i Radomskie.”. Nakładem: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z funduszu Andrzeja Rotwanda. Miejsce wydania: Warszawa. Rok wydania: 1914. Ze zbiorów Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej w Kielcach. 
MAPA WYDAWNICTWA RAVENSTEIN (1915).
„Ravensteins Kriegskarte no 8 Polen südliche Hälfte gegen Schlesien und Österreich" (1915) „Ravensteins Kriegskarte no 8 Polen südliche Hälfte gegen Schlesien und Österreich”. Nazwa współczesna: „Mapa wojenna Ravensteina nr 8 Polska, południowa połowa naprzeciw Śląska i Austrii”. Godło arkusza: KRIEGSKARTE. Rok wydania: ±1915. Skala: 1:300 000. Rozdzielczość: 300 dpi. Wydawca: Ravenstein. Ze zbiorów: Archiwum Map WIG.
MAPA KRÓLESTWA POLSKIEGO Z GRANICAMI GMIN I UWZGLĘDNIENIEM GRANIC G. CHEŁMSKIEJ (1915).
„Mapa Królestwa Polskiego z granicami gmin i uwzględnieniem granic g. Chełmskiej" (1915) „Mapa Królestwa Polskiego z granicami gmin i uwzględnieniem granic g. Chełmskiej”. Twórca: Bazewicz, Józef Michał (ca 1862-1928). Wydawca: J. M. Bazewicz (Zakłady Graficzne Alfreda Zonera). Miejsce wydania: Warszawa. Data wydania: 1915. Skala: 1:420 000. Identyfikator zasobu: oai:rcin.org.pl:271. Ze zbiorów: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
KAISERLICH DEUTSCHES GENERALGOUVERNEMENT WARSCHAU MIT DEM ANGRENZENDEN K.U.K. MILLITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN POLEN (1916).
„Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement Warschau mit dem angrenzenden K.u.K. Millitärgeneralgouvernement in Polen" (1916) „Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement Warschau mit dem angrenzenden K.u.K. Millitärgeneralgouvernement in Polen”. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:8731. Skala: 1: 300 000. Rok wydania: 1916. Współtwórca: Niemcy, Generalstab. Kartographische Abteilung. Wydawca: [s.n.]. Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
KARTE DES WESTLICHEN RUSSLANDS (1919).
„Karte des Westlichen Russlands 1:100 000" (1919) „Karte des Westlichen Russlands 1:100 000″. Godło arkusza: E 40. Tytuł arkusza: Olkusz. Rok wydania: od końca XIX wieku do ok. 1919 r.. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Königlich Preußische Landesaufnahme). Mapy z serii Karte des Westlichen Russlands były podstawową mapą taktyczną w w użyciu wojsk państw centralnych na terenie Królestwa Polskiego (z 467 wydanych arkuszy przeszło 260 pokrywało teren II Rzeczypospolitej). Po zakończeniu I wojny światowej mapy z tej serii wykorzystywane były w pierwszej połowie lat 20 w Wojsku Polskim, stając się zarazem podstawą dla opracowania własnych materiałów topograficznych. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1923).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000" (1923) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000″. Godło arkusza: Q51. Tytuł arkusza: Krakau (Kraków). Rok wydania: 1923. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Reichsamt für Landesaufnahme. Wykorzystano częściowo treść mapy wydanej w roku 1910 przez Königlich-Preussische Landesaufnahme. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA OPERACYJNA POLSKI WIG (1925).
„WIG - Mapa Operacyjna Polski 1:300 000" (1925) „WIG – Mapa Operacyjna Polski 1:300 000″. Godło arkusza: 74. Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1925. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Wydana w oparciu o wcześniejszą mapę niemiecką (Übersichtskarte von Mitteleuropa) z 1915 r. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA OPERACYJNA POLSKI WIG (1925).
„Mapa Operacyjna Polski (unprocessed)" (1925) „WIG – Mapa Operacyjna Polski 1:300 000″. Godło arkusza: 74. Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1925. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Wydana w oparciu o wcześniejszą mapę niemiecką (Übersichtskarte von Mitteleuropa) z 1915 r. Adnotacja: obraz nieprzetworzony / unprocessed image. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
VOJENSKÝ ZEMĔPISNÝ ÚSTAW 1:200 000 (CS KONTYNUACJA KuK GvME 200K) (1926).
„Vojenský zeměpisný ústav 1:200 000 (CS kontynuacja KuK GvME 200K)" (1926) „Vojenský zeměpisný ústav 1:200 000 (CS kontynuacja KuK GvME 200K)”. Godło arkusza: 37 50. Tytuł arkusza: Oświęcim. Rok wydania: VII 1926. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Vojenský zeměpisný ústav. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA TAKTYCZNA POLSKI WIG (1933).
„WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000" (1933) „WIG – Mapa Taktyczna Polski 1:100 000″. Godło arkusza: Pas 47 Słup 29 (A47 B29). Tytuł arkusza: OLKUSZ. Rok wydania: 1933. Rozdzielczość: 300 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Wzór 1931. Siatka QS co 2 km, południk zerowy Greenwich. Mapa 4-kolorowa (treść podstawowa – czarny, wody – niebieski, lasy – zielony, warstwice – brązowy). Kolory dodatkowe: czerwony – szlaki turystyczne, fioletowy – cieniowanie. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA TAKTYCZNA POLSKI WIG (1933).
„WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000" (1933) „WIG – Mapa Taktyczna Polski 1:100 000″. Godło arkusza: Pas 47 Słup 29 (A47 B29). Tytuł arkusza: OLKUSZ. Rok wydania: 1933. Rozdzielczość: 600 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Wzór 1931. Siatka QS co 2 km, południk zerowy Greenwich. Mapa 4-kolorowa (treść podstawowa – czarny, wody – niebieski, lasy – zielony, warstwice – brązowy). Kolory dodatkowe: czerwony – szlaki turystyczne, fioletowy – cieniowanie. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA OPERACYJNA POLSKI WIG (1935).
„WIG - Mapa Operacyjna Polski 1:300 000" (1935) „WIG – Mapa Operacyjna Polski 1:300 000″. Godło arkusza: 74. Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1935. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA OPERACYJNA POLSKI WIG (1935).
„WIG - Mapa Operacyjna Polski 1:300 000" (1935) „WIG – Mapa Operacyjna Polski 1:300 000″. Godło arkusza: 74. Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1935. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. To samo wydanie, co powyżej, jednak z liniami podziału na arkusze 1:100 000. Ze zbiorów Archiwum Map WIG. 
POLSKA: MAPA WOJ. ŁÓDZKIEGO, KIELECKIEGO, ŚLĄSKIEGO, KRAKOWSKIEGO I (CZĘŚCIOWO) NIEMIEC (1935).
„Polska: mapa woj. łódzkiego, kieleckiego, śląskiego, krakowskiego i (częściowo) Niemiec. Skala 1:300 000" (1935) „Polska: mapa woj. łódzkiego, kieleckiego, śląskiego, krakowskiego i (częściowo) Niemiec. Skala 1:300 000″. Rok wydania: 1935. Miejsce wydania: Warszawa. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:86376. Źródło: DZS, nr 235/K. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.
MAPA OPERACYJNA POLSKI WIG (1936).
„WIG - Mapa Operacyjna Polski 1:300 000" (1936) „WIG – Mapa Operacyjna Polski 1:300 000″. Godło arkusza: 74. Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1936. Rozdzielczość: 600 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Ze zbiorów Archiwum Map WIG. 
VOJENSKÝ ZEMĔPISNÝ ÚSTAW 1:200 000 (CS KONTYNUACJA KuK GvME 200K) (1937).
„Vojenský zeměpisný ústav 1:200 000 (CS kontynuacja KuK GvME 200K)" (1937) „Vojenský zeměpisný ústav 1:200 000 (CS kontynuacja KuK GvME 200K)”. Godło arkusza: 37 50. Tytuł arkusza: Polhora. Rok wydania: I 1937. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Vojenský zeměpisný ústav. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA ADMINISTRACYJNA RZECZYOSPOLITEJ POLSKIEJ (1937). 
„WIG/GUS - Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1:300 000" (1937) „WIG/GUS – Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1:300 000″. Godło arkusza: 29/30 (74). Tytuł arkusza: Kraków. Rok wydania: 1937. Rozdzielczość: 600 dpi. Wydawca: Główny Urząd Statystyczny – na podstawie map Wojskowego Instytutu Geograficznego “Komplet 37 arkuszy MAP ADMINISTRACYJNYCH POLSKI w skali 1:300.000 z Wykazaniem granic gmin, powiatów i województw 1938 rok. Centrala sprzedaży map ‘SAMOPOMOC INWALIDZKA’ Sp. z o.o. Warszawa, ul. Sienkiewicza No 2”. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
KARTE DES DEUTSCHEN REICHES (1938).
„Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Großblatt/Einheitsblatt" (1938) „Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 – Großblatt/Einheitsblatt”. Godło arkusza: 381. Tytuł arkusza: Zawiercie. Rok wydania: 1938. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydanie wojenne. Treść mapy pochodzi z Mapy Operacyjnej Polski 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1938).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - arkusze łączone zestaw 1" (1938) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 – arkusze łączone zestaw 1″. Godło arkusza: P53 Q51. Tytuł arkusza: Posen – Breslau – Oppeln – Plock – Piotrkow. Rok wydania: ±1938. Rozdzielczość: 300 dpi. Arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
POPULARNA MAPA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (1938).
„Popularna mapa województwa śląskiego" (1938) „Popularna mapa województwa śląskiego”. Sygnatura: ZZK 24 337. Skala: 1: 400 000. Rok wydania: [ca 1938]. Twórca: Wojtaszewski, Edmund (Rys.). Wydawca: nakł. i druk. Zakładu Rysown.-Reprod. „Światłodruk”, Katowice. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
POPULARNA MAPA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (1938).
„Popularna mapa województwa śląskiego" (1938) „Popularna mapa województwa śląskiego”. Sygnatura: ZZK 24 929. Skala: 1: 400 000. Rok wydania: [ca 1938]. Twórca: Wojtaszewski, Edmund (Rys.). Wydawca: nakł. i druk. Zakładu Rysown.-Reprod. „Światłodruk”, Katowice. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
NIEMIECKA KONTYNUACJA KUK GENERALKARTE VON MITTELEUROPA (1939).
„Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000" (1939) „Niemiecka kontynuacja KuK Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000″. Godło arkusza: 37 50. Tytuł arkusza: Oświęcim = Auschwitz. Rok wydania: 1939. Rozdzielczość: 300 dpi. Wydawca: Hauptvermessungsabteilung XIV in Wien. Ze zbiorów: L’Université Paris 8; la bibliothèque universitaire; 2 rue de la Liberté  – 93526 Saint-Denis codex; France. 
GENERALKARTE VON MITTELEUROPA (1939). 
„Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000" (1939) „Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000″. Godło arkusza: 37 50. Tytuł arkusza: OŚWIĘCIM. Rok wydania: 1939. Rozdzielczość: 300 dpi. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO (1939).
„Mapa Zagłębia Dąbrowskiego. Podziałka 1: 100 000" (1939) „Mapa Zagłębia Dąbrowskiego. Podziałka 1: 100 000″. Wydana z „Przewodnikiem po Zagłębiu Dąbrowskim” nakładem Komitetu Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 1939 rok.
MAPA DRÓG I ICH STAN NA DZ. 192 POW. OLKUSKIEGO WOJ. KIELECKIEGO (1939).
Mapa dróg i ich stan [...] powiatu olkuskiego (1939) „Mapa dróg i ich stan na dz. 192 POW. OLKUSKIEGO Woj. Kieleckiego”. Podziałka 1:100 000. Rok 1939. Sygnatura zasobu: 12/1354/5/7. Ze zbiorów AP w Katowicach..
ÜBERSICHTS-KARTE VOM INDUSTRIEGEBIET OST-SCHLESIEN : MAßSTAD 1:200 000 (1940).
„Übersichts-Karte vom Industriegebiet Ost-Schlesien : Maßstab 1:200 000" (1940) „Übersichts-Karte vom Industriegebiet Ost-Schlesien : Maßstab 1:200 000″. Identyfikator zasobu: oai.rcin.org.pl:29044. Skala: 1: 200 000. Rok wydania: 1940. Współtwórca: Oberschlesische Berg- und Hüttenmännischer Verein. Wydawca: Markscheiderei des Oberschl. Berg- und Hüttenmännischer Verein E.V. ; (Lengfeld & Mantey), Gleiwitz (Gliwice). Ze zbiorów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
MAPA SZCZEGÓŁOWA POLSKI WIG (1941).
„WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000" (1941) „WIG – Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000″. Godło arkusza: P47 S29 E (4729 E). Tytuł arkusza: KLUCZE. Rok wydania: 1932-41. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny. Archiwum Map WIG.
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1941).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - arkusze łączone zestaw 2" (1941) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 – arkusze łączone zestaw 2″. Godło arkusza: P52 Q50. Tytuł arkusza: Breslau – Sillein. Rok wydania: ±1941. Rozdzielczość: 400 dpi. Arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
GEOLOGISCHE KARTE DES  EHEMALIGEN KREISES OLKUSCH (1941-1943).
Geologische Karte des ehemaligen Kreises Olkusch (1941-1943) „Geologische Karte des ehemaligen Kreises Olkusch” („Mapa geologiczna dawnego powiatu olkuskiego”). Podziałka 1:200 000. Lata: 1941-1943. Zachodnia część mapy pochodzi od słynnego śląskiego geologa prof. Roemera – wschodnia część od inż. St. Kontkiewicza opracowana przez inż. P. Przesmyckiego. Sygnatura zasobu: 12/1354/6/25. Ze zbiorów AP w Katowicach..
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1942).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - prowincje, III Rzesza" (1942) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 – prowincje, III Rzesza”. Godło arkusza: Schl. Tytuł arkusza: Wehrkreiskarte des VIII A.K. (Mapa okręgu wojskowego VIII Korpusu Armii). Rok wydania: ±1942. Rozdzielczość: 400 dpi. Obszar całego Śląska i pn Sudetów. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
KARTE DES DEUTSCHEN REICHES (1944).
„Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Großblatt/Einheitsblatt" (1944) „Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 – Großblatt/Einheitsblatt”. Godło arkusza: 381. Tytuł arkusza: Zarki – Jedrzejow – Jlkenau – Miechow. Rok wydania: 1944. Rozdzielczość: 400 dpi. Wydawca: Reichsamt für Landesaufnahme. Wydanie wojenne. Treść mapy pochodzi z Mapy Operacyjnej Polski 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
AMS M641, 651, 671 GERMANY, POLAND, MIDDLE DANUBE (1944).
„AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube 1:100 000" (1944) „AMS M641, 651, 671 Germany, Poland, Middle Danube 1:100 000″. Godło arkusza: S14. Tytuł arkusza: ZAWIERCIE. Rok wydania: 1944. Rozdzielczość: 300 dpi. Mapa aliancka M651 Poland opracowana przez American AMS (Army Map Service). Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
AMS M508 CENTRAL EUROPE (1944).
„AMS M508 Central Europe 1:250 000" (1944) „AMS M508 Central Europe 1:250 000″. Godło arkusza: Q51. Tytuł arkusza: GLEIWITZ (c-l) (Gliwice). Rok wydania: 1944. Rozdzielczość: 300 dpi. Mapa aliancka M508 Poland opracowana przez American AMS (Army Map Service). Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
ÜBERSICHTSKARTE VON MITTELEUROPA (1944).
„Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000" (1944) „Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000″. Godło arkusza: Q51. Tytuł arkusza: Gleiwitz (Gliwice). Rok wydania: 1944. Rozdzielczość: 400 dpi. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
ГEНEPAЛЪHЫЙ ШTAБ РAБOЧE-КPECTЪЯHCKOЙ КPACHOЙ АPMИИ (1945).
„Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:200 000 (лист x4)" (1945) „Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:200 000 (лист x4)”. Godło arkusza: M-34-XIII,XIV,XIX,XX (M-34 / 4). Tytuł arkusza: Краков, Гинденбург (Kraków, Zabrze). Rok wydania: 1945. Rozdzielczość: 300 dpi. Ze zbiorów Archiwum Map WIG.
MAPA TOPOGRAFICZNA GUGiK (1960-1966).
„Mapa topograficzna GUGiK" (1960-1966) „Mapa topograficzna GUGiK (układ Borowa Góra)”. Wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61. Skala 1:5 000 i 1:10 000. Mapa ze zbiorów AP w Katowicach.
WOJSKOWA MAPA TOPOGRAFICZNA (1985).
„Wojskowa Mapa Topograficzna" (1985) „Wojskowa Mapa Topograficzna”. Godło arkusza: M-34-52-C (Ogrodzieniec). Tytuł arkusza: POLSKA – wojew. katowickie, krakowskie. Rok wydania: 1985 (stan 1982-84). Mapa ze strony blogowej w internecie.
OLKUSZ MIASTO I POWIAT (2007).
„Olkusz Miasto i Powiat" (2007) „Olkusz Miasto i Powiat”. Rok wydania: czerwiec 2007. Skala 1:10 000. Opracowanie: Wydawca P.U.H. „Kartograf”, Jerzmanowice.
ATLAS SAMOCHODOWY MAŁOPOLSKI (2014).
„Atlas samochodowy Małopolski w skali 1: 100 00" (2014) „Atlas samochodowy Małopolski w skali 1: 100 00″. Rok wydania: 2014. Opracowanie: Wydawnictwo „Compass”, Kraków. Żródło: Polskapresse Sp. z o.o.; Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, wydawca dziennika „Polska Gazeta Krakowska”.
MAPA SATELITARNA CIEŚLINA (2014).
"Mapa satelitarna Cieślina" (2014) Mapa pochodzi z rządowego geoportalu GEOPORTAL 2 (http://geoportal.gov.pl/) oferującego dostęp do najlepszych zdjęć satelitarnych i lotniczych Polski. Projekt ten realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007‐2013).

       Na powyższej mapie naniesione zostały nazwy zwyczajowe odnoszące się do obszaru Cieślina. W rozmieszczeniu i nazewnictwie tych miejsc występuje jednak wiele nieścisłości i przekłamań. I tak po kolei. „Przerwa” – nazwę taka umieszczono w 2-ch miejscach. Natomiast w rzeczywistości funkcjonuje nazwa „Przyrwa” – znajdująca się w rejonie dzisiejszej ulicy Polnej (czyli rejon mniej więcej dolnego napisu „Przerwa” ). „Organistówka” – winna być przesunięta bardziej na południe mapy, w rejon bliższy fizycznemu usytuowaniu organistówki. „Kamyk” – powinien być przesunięty bardziej na południe, w rejon pól na obszarze Kolbarku. W miejscu gdzie teraz naniesiony jest „Kamyk” powinna znajdować się nazwa „Jeziorko” . Natomiast w miejscu, gdzie teraz naniesiona jest nazwa „Jeziorko” , powinna być nazwa „Jezioro” (przesunięta równocześnie trochę na północ). W miejscach, gdzie kiedyś były zbiorniki wodne „Jezioro” i „Jeziorko” obecnie występują trzęsawiska i bagna. „Pustki” – usytuowane zastały w miejsce „Borku” . Nazwa ta powinna się znajdować się w miejscu zabudowań położonych na południe od  „Żółtego Dołu” . Natomiast w miejsce, gdzie teraz umiejscowiono „Pustki” należałoby przesunąć nazwę „Na Borku” (położoną obecnie bardziej na północny zachód).