Ks. Marcin Dubiel

Ks. Marcin Dubiel (1900-1986)       Ksiądz Marcin Dubiel urodził się 30.10.1900 roku w Wójczy koło Stopnicy. Był synem Marcina i Dominiceli zd. Garstka. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. Wszystkich Świętych w pobliskim Biechowie. W latach 1916-21 pobierał naukę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, które ukończył w dniu 15.06.1921 roku, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w tym mieście. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 17.06.1928 roku. Następnie zaczął pełnić posługę kapłańska jako wikariusz. Pierwszą jego parafią była Parafia pw. św. Mikołaja BW w Słaboszowie do której został mianowany 18.06.1928 roku. Następnie w dniu 15.07.1929 roku został mianowany wikariuszem w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. W miejscowości tej pełnił również funkcję prefekta 7-klasowej Szkoły Powszechnej. Kolejne minowanie z dnia 21.02.1930 roku na wikariusza Parafii pw. św. Małgorzaty DzM w Pierzchnicy zostało cofnięte. Podobny los spotkało mianowanie z dnia 26.03.1930 roku na wikariusza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczy. Następne mianowanie z dnia 29.03.1930 roku przeniosło ks. Marcina Dubiela na wikariusza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. Pismem z dnia 19.02.1931 roku ks. Marcin Dubiel zostaje delegowany do Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu na czas kuracji ks. wikariusza Zygmunta Pastuszko. W roku 1931 jako wikariusz olkuskiej bazyliki uczył religii w Publicznej Szkole Powszechnej w Kluczach. Następnie z Olkusza został mianowany w dniu 01.12.1933 roku wikariuszem w Parafii pw. św. Wojciecha BM w Kielcach. Ostatnią parafią, w której pełni posługę kapłańską jako wikariusz była Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini, na którą został mianowany 09.12.1933 roku. W dniu 17.03.1934 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Wojciecha BM w Cisowie (dekanat daleszycki). Okres II wojny światowej zastał księdza Marcina Dubiela w Porębie Dzierżnej, gdzie pełnił funkcję proboszcza w Parafii pw. Św. Marcina po mianowaniu z dnia 30.08.1934 roku. W dniu 07.08.1944 roku był tutaj świadkiem pacyfikacji wsi Poręba Dzierżna. W odwecie za ostrzelanie na drodze z Poręby Dzierżnej do Udorza przez oddział AL Tadeusza Grochala „Białego” samochodu hitlerowskiego z obsługą budowy okopów, podczas którego zginął jeden z Niemców (niektóre źródła mówią o 2, a nawet o 4 Niemcach), Niemcy dokonali ludobójstwa mordując 39 mieszkańców oraz paląc ⅔ zabudowań wsi. Skazańców rozstrzelano pod ścianą jednej z okolicznych stodół. W miejscu tej kaźni mieszkańcy Poręby Dzierżnej postawili głaz z napisem upamiętniającym to tragiczne zdarzenie. Po latach na zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji posadowiona została rzeźba ks. Marcina Dubiela przedstawiająca Chrystusa Króla, który pochyla się nad ciałami. Przed cokołem umieszczona jest rzeźba przedstawiająca kobietę i dziecko. Ksiądz Marcin Dubiel zasłynął w tym okresie również z innych powodów niż tylko pełnienie posługi kapłańskiej. Przezwyciężając własny strach i świadomość ryzyka jakie ponosi, ratował przed Niemcami polskich obywateli żydowskiego pochodzenia ukrywając ich w podziemnej piwnicy obok kościoła. Ponadto udawał się w okoliczne lasy do oddziałów partyzanckich, gdzie służył z kapłańską posługą (Spowiedź, Komunia Święta i Namaszczenie Chorych) „leśnym ludziom” – partyzantom AL i AK, którzy będąc ciężko ranni, bardzo często chcieli umrzeć zgodnie z nakazami wiary, jaką wyznawali. W połowie lipca 1944 roku udzielał pomocy harcerzom Szarych Szeregów z oddziału „Parasol”, którzy ukrywali się w okolicznych lasach w próbie przedostania się do Warszawy po nieudanym zamachu w Krakowie na kata ludności polskiej w Generalnej Guberni, generała Waffen SS i policji Wilhelma Koppego. Po zakończeniu II wojny światowej ks. Marcin Dubiel przejawiał zainteresowanie przeniesieniem się do Diecezji Wrocławskiej, jednak gdy w 1953 roku nadarzyła się ku temu okazja odmówił. W dniu 05.09.1958 roku ks. Marcin Dubiel pełniąc funkcję proboszcza w Porębie Dzierżnej, zgłosił do Kurii Biskupiej w Kielcach swoją kandydaturę do objęcia parafii w Cieślinie. Kuria Diecezjalna pismem z dnia 11.09.1958 roku poinformowała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie o zamiarze mianowania ks. Dubiela proboszczem parafii Cieślin. Prezydium WRN w Krakowie pismem z dnia 13.10.1958 roku nie wniosło żadnych zastrzeżeń w sprawie planowanego mianowania. W zaistniałej sytuacji Kuria Diecezjalna mianowała w dniu 28.01.1959 roku ks. Marcina Dubiela administratorem (oficjalnie przejął parafię 01.03.1959 roku), a następnie proboszczem Parafii pw. Św. Stanisława BM w Cieślinie. Ze względu na osiągnięty wiek, złożył w dniu 27.04.1977 roku rezygnację z funkcji proboszcza. Rezygnacja ta zostaje przyjęta z dniem 30.10.1977 roku. Ks. Marcin Dubiel pozostał w Cieślinie do samej śmierci, będąc rezydentem tutejszej parafii. W 1978 roku obchodził w Cieślinie 50-lecie kapłaństwa. W dniu 26.01.1983 roku biskup kielecki Stanisław Szymecki mianował ks. Marcina Dubiela kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Wiślicy. W 1983 roku w trakcie uroczystości związanych z nadaniem odznaczenia Krzyża Grunwaldzkiego II klasy wsi Poręba Dzierżna został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w dzień odpustu parafialnego swojej ostatniej parafii – 11.05.1986 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym w dniu 15.05.1986 roku.

      Swoje pasje, a było to malarstwo, rzeźba oraz muzyka ks. Marcin Dubiel zaczął rozwijać od najmłodszych lat. Już w gimnazjum, następnie w seminarium i potem pełniąc posługę kapłańską, w każdej wolnej chwili oddawał się swoim artystycznym zamiłowaniom. A nie zawsze łatwo mu to przychodziło. W kieleckim seminarium zgodnie z przyjętymi sztywnymi zasadami przyszły ksiądz miał się modlić, a nie marnować czasu na malowanie. Mimo to, nieraz potajemnie, z poświęceniem, bez światła oddawał się swojej pasji. Raz przełożeni, innym razem samo życie dbało by tego wolnego czasu nie było zbyt wiele. Nie stanowiło to dla księdza Dubiela wielkiej przeszkody. Zawsze udawało mu się godzić obowiązki i zamiłowania, które się wzajemnie uzupełniały, stając się ożywczą inspiracją dla dalszych działań. Dopiero w późniejszym okresie, a zwłaszcza w czasie pobytu w Cieślinie, gdy miał do pomocy w posłudze duszpasterskiej wikariuszy, mógł bez przeszkód, w każdej wolnej chwili malować, rzeźbić i muzykować. Motorem i źródłem artystycznych działań była dla niego pasja. Miał swój własny styl podobnie jak Nikifor, nie lubił gdy go ktoś porównywał do innych artystów. Za pomocą obrazu pragnął dopowiedzieć to, czego nie potrafią oddać słowa. "Melodia jednej struny" - ks. Marcin Dubiel - Wydawnictwo Graficzne "Akropol" w KrakowieW latach 30-tych XX wieku w pocztówkowej formie został wydany przez Zakłady Graficzne „Akropol” w Krakowie jeden z nielicznych autoportretów artysty „Melodia jednej struny”. Oprócz postaci młodego kapłana przedstawia on szkielet grający na skrzypcach z jedną struną. Mimo znanego motywu – tańca życia ze śmiercią – obraz ten zawiera wiele pytań i wątpliwości, młodzieńczego niepokoju, dwoistości ludzkiej natury, która każe patrzeć do przodu, ale jednocześnie rozglądać się na boki i do tyłu. Twórczość malarska ks. Dubiela zawarta jest głównie w 3 cyklach tematycznych: „Obrzędy religijne ludu polskiego”, „Radości życia codziennego” oraz „Z lat wojny”. Oprócz tego malował obrazy religijne, portrety, pejzaże i martwą naturę. W obrazach religijnych oraz z cyklu „Obrzędy religijne ludu polskiego” przywołując na płótnie postacie świętych, pragnął przekazać swoistą filozofię życia godnego, pełnego pokory wobec fenomenu świata. W cyklu „Radości życia codziennego” poprzez pejzaże chwalił uroki przyrody, różnokolorowy, radosny świat pełen optymizmu, pełen słońca i życia. Podobne ciepło emanuje z licznych portretów dzieci z Cieślina i okolic. Chciał na nich utrwalić dziecięce dobro, które czasem ginie, ale jest w każdym. Z kolei obrazy tworzące cykl „Z lat wojny” mają unikalny, autentyczny i dokumentalny charakter. Są one oskarżeniem hitlerowskiego ludobójstwa. Artysta powraca w nich do bolesnych doświadczeń tamtych dni, pacyfikacji Poręby Dzierżnej, rozstrzelania ludności żydowskiej w Wolbromiu, kopania wspólnego grobu, pamięci rannego partyzanta, ojca Maksymiliana Kolbe, itp. Obraz „Spowiedź rannego partyzanta” przedstawia pełnego werwy i życia leśnego żołnierza, wtedy pod brzozą niemal konającego, któremu ksiądz Dubiel pośpieszył z kapłańską posługą. Inny obraz z tego cyklu „Wyprowadzenie profesorów z UJ” został zamówiony przez Karola Estreichera, by następnie trafić pod Wawel. Płótno przedstawia najboleśniejszy epizod z dziejów polskiej nauki, posępny pochód krakowskich profesorów – inne przypomnienie tamtych bolesnych, wojennych czasów. Ostatnim obrazem z tego cyklu była „Bomba atomowa” stanowiąca wizję ostrzegającą przed groźbą całkowitej zagłady. W okresie styczeń – luty 1981 roku cykl tych obrazów wraz z innymi obrazami zaprezentowany został publiczności w Galerii Sztuki Współczesnej „Propozycje” Stowarzyszenia „Pax” w Krakowie przy ulicy Garbarskiej 9 w ramach wystawy zatytułowanej „Ks. Marcin Dubiel. Malarstwo. „Z minionych lat””. Na wystawie tej prezentowane były następujące prace: I. Cykl: „Z minionych lat…”: Bohaterskie wydarzenia z minionych lat II wojny światowej w 21 obrazach, II. Z cyklu: „Obrzędy religijne ludu polskiego. Wybrane obrazy”: 1. „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie”, 2. „Święcone”, 3. „M. B. Gromniczna”, 4. „Popielec”, 5. „Pogrzeb – pożegnanie z domem”, 6. „Wizyta duszpasterska”, III. Z cyklu: „Obrazy kultowe”: 1. „Cierniem koronowany”, IV. Z cyklu: „Radości życia codziennego”: 1. „Mój ogródek”, 2. „Margaretki i maki”. 3. „Kwiaty w niebieskim flakonie”, 4. „Dęby”, 5. „Pejzaż żniwny”, 6. „Żniwiarze”, 7. „Kopy siana”, V. Z cyklu: „Portrety”: 1. „Portret Haliny”. „Słowo Powszechne” z dnia 24 lutego 1981 roku oceniło wystawiony cykl w następujący sposób: „Doskonała technika malarska, umiejętne operowanie światłem i kolorystyką, a przede wszystkim absolutny autentyzm przedstawionych faktów i scen są niezaprzeczalną zaletą cyklu. Ich autor ksiądz Marcin Dubiel (…) był świadkiem eksterminacyjnych akcji hitlerowskich wobec ludności powiatu olkuskiego. Jego wrażliwość artystyczna nie mogła pozostać obojętna na te wydarzenia dając już w roku 1944 początek malarstwu, które dziś jest historycznym dokumentem i oskarżeniem hitlerowskiego ludobójstwa”. W tym samym roku, z okazji 41 rocznicy przybycia w dniu 14.06.1940 roku z Tarnowa do KL Auschwitz pierwszego transportu więźniów – Polaków cykl „Z lat wojny” obejmujący 23 obrazy był prezentowany w bloku nr 8 oświęcimskiego muzeum. Eksponowane tam były następujące obrazy: 1. „Hitler, śmierć i diabeł” (57×95 cm, 1943), 2. „Bomba atomowa” (68×96 cm, 1945), 3. Egzekucja mieszkańców Poręby Dzierżnej” (82×58 cm, 1946), 4. „Rozstrzeliwanie ludności żydowskiej w Wolbromiu” (83×58 cm, 1946), 5. „Wysiedlanie ludności polskiej” (95×70 cm, 1946), 6. „Krwawa Środa w Olkuszu” (83×58 cm, 1946), 7. „Dzieci – powstańcy warszawscy” (82×58 cm, 1946), 8. „Pożegnanie z matką” (47×70 cm, 1947), 9. „Przejście kanałami” (67×55 cm, 1947), 10. „Na barykadzie” (62×55 cm, 1947), 11. „Walka (powstanie warszawskie)” (61×47 cm, 1947), 12. „Partyzanci w lesie” (62×54 cm, 1949), 13. „Autoportret” (60×88 cm, 1960), 14. „Aresztowanie I” (53×33 cm, 1962), 15. „Syrena warszawska” (50×70 cm, 1963), 16. „Aresztowanie II” (50×70 cm, 1963), 17. „Kopanie wspólnego grobu” (70×50 cm, 1970), 18. „Ranny partyzant” (70×50 cm, 1970), 19. „Spowiedź rannego partyzanta” (70×50 cm, 1971), 20 „Ojciec Maksymilian Kolbe w Oświęcimiu” (82×62 cm, 1978), 21. „Ziemia kryje jeszcze wiele nieznanych zbrodni” (70×50 cm, 1979), 22. „Ojciec Maksymilian Kolbe w celi głodowej” (70×50 cm, 1981) oraz 23. „Ściana Śmierci” (70×50 cm, 1971). Dwa obrazy z tego cyklu przedstawiające walkę i martyrologię narodu polskiego w czasie II wojny światowej („Wysiedlanie ludności polskiej” z 1946 roku oraz „Brzezinka” z 1981 roku) pozostały w muzeum na zawsze. Obraz „Brzezinka” został w 2000 roku przekazany Libiąskiemu Centrum Kultury w Libiążu. W dniach 15-25.01.1984 roku w Miejskim Domu Kultury w Wolbromiu odbyła się kolejna wystawa twórczości ks. Marcina Dubiela zorganizowana z okazji 40 rocznicy powstania PRL oraz 39 rocznicy wyzwolenia Wolbromia. Prezentowane były tam obrazy z cykli „Z lat wojny” oraz „Radość dnia codziennego” składający się z pejzaży, scen rodzajowych i portretów. Cykl „Z lat wojny” w miarę upływu czasu powiększał się, licząc w 1984 roku 27 pozycji. Niektóre obrazy trafiały do muzeów, a w ich miejsce pojawiały się nowe (min. „W drodze do komory gazowej”, „Praca przynosi śmierć”, „Wyprowadzenie profesorów z UJ”). Na wystawie w Wolbromiu w 1984 roku prezentowanych było 27 pozycji z tego cyklu. Były to kolejno: 1. „Hitler, śmierć i diabeł”, 2. „Bomba atomowa”, 3. „Egzekucja mieszkańców Poręby Dzierżnej”, 4. „Rozstrzeliwanie ludności żydowskiej w Wolbromiu”, 5. „Krwawa Środa w Olkuszu”, 6. „Dzieci – powstańcy warszawscy”, 7. „Pożegnanie z matką”, 8. „Przejście kanałami”, Upoważnienie ks. Jerzego Króla do zorganizowania wystawy obrazów ks. Marcina Dubiela w Kurii Diecezjanej w Kielcach - 08.04.1986 r.9. „Na barykadzie”, 10. „Walka (powstanie warszawskie)”, 11. „Partyzanci w lesie”, 12. „Autoportret”, 13. „Aresztowanie” (1), 14. „Syrena warszawska”, 15. „Aresztowanie” (2), 16. „Kopanie wspólnego grobu”, 17. „Ranny partyzant”, 18. „Spowiedź rannego partyzanta”, 19. „Ziemia kryje jeszcze wiele nieznanych zbrodni”, 20. „Ściana Śmierci”, 21. „W drodze do gazu”, 22. „Modlitwa przed egzekucją”, 23. „Do krematorium”, 24. „Likwidacja getta”, 25. Wyprowadzenie dzieci z getta krakowskiego”, 26. „Powrót do Warszawy” oraz 27. „Rok 1939″. Po rozmowie z ks. kanonikiem Marcinem Dubielem, pismem z dnia 08.04.1986 roku ks. bp. kielecki Stanisław Szymecki upoważnił ówczesnego proboszcza parafii w Cieślinie ks. dr. Jerzego Króla do podjęcia wszelkich czynności związanych z zorganizowaniem wystawy jego malarstwa w Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz nadania sali wystawowej jego imienia. Życzeniem Kurii było, by sala im. ks. Marcina Dubiela stanowiła stałą galerię jego dorobku artystycznego, co jednak nie ziściło się. W obrazach ks. Marcina Dubiela szczerości i uczucia było tak wiele jak w pieśniach ludowych i w lirycznej poezji. Ks. Marcin Dubiel malował obrazy nie dla zysku i sławy. Traktował je jak swoje dzieci. Nigdy nie przeznaczał ich do jakiejkolwiek sprzedaży. Często ofiarował je swoim znajomym lub przeznaczał na inne szczytne cele. Drugim polem działalności artysty była rzeźba. Swoimi pracami nawiązywał głównie do tematyki religijnej, ale nie tylko. Rzeźbił również zwierzęta. Pozostawione przez artystę rzeźby możemy podziwiać na cmentarzu parafialnym i rejonie plebanii w Porębie Dzierżnej oraz przy kościele parafialnym w Cieślinie. Ponadto był świetnym muzykiem i dyrygentem, posiadał nieprzeciętny słuch i chciał go wykorzystać do propagowania kultury muzycznej. Nauczał swoich wychowanków śpiewu i gry na instrumentach. Podejmował próby założenia chóru kościelnego. Jako muzyk brał również udział we różnych obrzędach oraz uroczystościach religijnych.

      Ks. Marcin Dubiel był typem człowieka zamkniętego w sobie. Podobnie jak większość artystów, na swój sposób „dziwnym”. Ale jednocześnie był człowiekiem prostym i skromnym. Był bardzo lubianym przez parafian. Umiał z każdym znaleźć wspólny język. W niedzielę i w święta wychodził z plebanii do kościoła dużo wcześniej. Podchodził do stojących obok plebanii i przy ogrodzeniu kościelnym mężczyzn, z każdym się witał i zamieniał chociaż kilka zdań. Dopiero gdy kościelny Władysław Lis zadzwonił sygnaturką, podążał do świątyni. Lubił bardzo dzieci, często zapraszał je do ogrodu przy plebanii na owoce. Również w ogrodzie lubił malować obrazy przedstawiające dzieci z Cieślina i z okolic. W latach sześćdziesiątych na rekcjach religii odbywających się wtedy w salce katechetycznej w organistówce, siadał często na blacie pierwszej ławki i brał na kolana siedzącą obok małą dziewczynkę. Razem z nią na kolanach opowiadał biblijne historie. Ks. Marcin Dubiel lubił otaczać się ludźmi sztuki. Przybywała do niego znana śpiewaczka operowa Maria Fołtyn, zaś do największych jego przyjaciół należeli aktor Wojciech Siemion oraz poeta Józef Baran. W czasie wspólnych spotkań, przy filiżance kawy lub kieliszku czegoś mocniejszego, całymi godzinami rozmawiali o literaturze, telewizji i ogólnie pojętej kulturze. Kolbark - Źródło jurajskie poświęcone pamięci ks. Marcina DubielaW końcu lat 60-tych XX wieku nabył samochód osobowy marki Warszawa, ale długo nim nie jeździł. Jadąc zimą dzisiejszą ulicą Zdrojową wpadł w poślizg na zakręcie i wylądował na brzozie rosnącej na skarpie grobli w rejonie stawu. Po tym incydencie praktycznie samochodu nie używał. Aż do śmierci ks. Marcina Dubiela stał pozostawiony w garażu. Był człowiekiem wysportowanym, pełnym energii i wigoru. Dzień rozpoczynał poranną gimnastyką, zimą zapinał narty i biegał po okolicznych cieślińskich i golczowskich górkach (nawet jeszcze w latach 70-tych). Zdrowie dopisywało mu praktycznie do końca jego dni. Codziennie spożywał czosnek. Praktycznie nie nosił żadnego nakrycia głowy. W największe wichury i najsilniejsze mrozy ks. Marcin Dubiel wyruszał „z gołą głową” na kolędę. Dopiero w latach 80-tych, po mianowaniu na kanonika honorowego, z niechęcią zaczął nosić przysługujący mu biret z amarantowym pomponem. Wielką trudność sprawiało mu wykonywanie podstawowych czynności gospodarczych. Wbicie gwoździa, czy przecięcie kawałka drewna przekraczało jego możliwości. Ale na szczęście miał pod ręką mieszkająca po sąsiedzku „matkę cieślińskich księży”, nieżyjącą już Anielę Kowalską. Kobieta ta zapewniała mu gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie, reperowanie i szycie (była krawcową), a gdy zaszła potrzeba nie stroniła od typowo męskich czynności. Jako kapłan był człowiekiem dużej wiary. Dużo się modlił i nucił pieśni religijne przy każdej sposobności. Każdy czas był dla niego dobry by porozmawiać z Bogiem o zakończonym dniu, przeżytych smutkach i radościach.

     Mimo upływających lat pamięć o zmarłym księdzu Marcinie Dubielu nie uległa zatarciu. W 110 rocznicę urodzin, w dniu 30.10.2010 roku, poświęcone zostało pamięci ks. kanonika Marcina Dubiela źródło jurajskie przy ulicy Źródlanej w Kolbarku. Z inicjatywy ks. Leszka Kapeli, ówczesnego proboszcza parafii w Cieślinie, w dniach 02-09.09.2012 roku zorganizowany został przez Parafię św. Stanisława BM w Cieślinie, Galerię Sztuki „Miriam” w Tychach oraz Wójta Gminy Klucze – I Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2012″. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: Biskup Diecezji Sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak, Wójt Gminy Klucze i Rada Gminy Klucze oraz Powiat Olkuski. Wzięli w nim udział: Helena Golda-Błahut (ASP Kraków) – Tychy, Samvel Paremuzyan (ASP Erewań) – Erewań (Armenia) – Tychy, Tadeusz Ziętara (ASP Kraków) – Jaworzno, Witold Kubicha (ASP Kraków) – Nowy Sącz, Ewa Gadnicka-Włodarczyk (ASP Kraków) – Kraków, Krzysztof Janowicz (ASP Warszawa) – Białystok, Beata Kolba (ASP Kraków) – Chełm Śląski, Halina Wojtowicz (WSP Częstochowa) – Tychy, Joanna Bożek – Chechło, Michał Kwarciak – Chlina k. Żarnowca, Ryszard Ślęczka – Olkusz, Marzena Daduń – Cieszyn, Mariusz Połeć – Cieślin oraz Maria Rowdo – Wrocław. Komisarzem pleneru i koordynatorem całego przedsięwzięcia był Jarosław Banyś, mieszkaniec Kolbarku i jednocześnie reprezentant Galerii „Miriam”. „Św. Stanisław" - jedna z prac z I Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2012"Wśród powstałych obrazów znalazły się widoki kapliczek, kościołów, pojedyncze portrety oraz pejzaże pięknych krajobrazów z miejscowości takich, jak Cieślin, Kolbark, Golczowice, Krzywopłoty, Kwaśniów czy Bydlin.
W roku następnym, w terminie 23-31.08.2013 roku odbył się II Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2013”. Oprócz Parafii w Cieślinie współorganizatorem pleneru była Gmina Klucze oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Patronat honorowy nad plenerem objęła Posłanka na Sejm RP Pani Lidia Gądek, zaś jego komisarzem był Mariusz Połeć z Cieślina. Uczestnikami II Pleneru byli: Andrzej Kacperek (Mysłowice), Małgorzata Kacperek (Mysłowice), Grzegorz Skrzypek (Dąbrowa Górnicza), Mirosław Michalski (Kąty Wrocławskie), Paulina Szymczyk (Kraków), Ewa Gadnicka-Włodarczyk (Kraków), Waldemar Marszałek (Gdańsk), Halina Wojtowicz (Tychy), Agata Wysocka (Wrocław), Damian Pacha (Bolesław), Ryszard Miłek (Nowy Sącz), Michał Kwarciak (Chlina) oraz Mariusz Połeć (Cieślin).
W dnach 04-10.08.2014 roku odbył się III Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2014″. Uczestnicy pleneru gościli tym razem w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Wydarzenie artystyczne uświetniły swą obecnością następujące osoby: Alicja Jakubas, Stanisław Jakubas, Weronika Kachel, Beata Kolba, Witold Kubicha, Michał Kwarciak, Józef Marzec, Paweł Olchawa, Marta Owsik, Samvel Paremuzyan, Mariusz Połeć, Paulina Szymczyk, Alicja Wysocka oraz Piotr Zatorski, zaś kuratorem był Mariusz Połeć. W organizację III edycji pleneru włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku, które przy okazji realizowało cześć swojego projektu „Aktywizacja przez sztukę” skierowanego do osób niepełnosprawnych. Stąd też w plenerze uczestniczyły również osoby niepełnosprawne z powiatu olkuskiego, ale także z powiatów: chrzanowskiego i miechowskiego.
Kolejny IV Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2015″ odbył się w dniach 03-13.08.2015 roku. Podobnie jak w poprzednim roku uczestnicy pleneru gościli najpierw w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, a następnie od 10.08.2015 roku przenieśli się do Ośrodka Rekreacyjnego w Jaroszowcu. W środę 05.08.2015 roku artyści gościli w Cieślinie i najbliższej okolicy malując pejzaże i miejscowe widoki. W imprezie uczestniczyły następujące osoby: Justyna Banasiak (Tomaszów Mazowiecki), Ewa Bogucka-Pudlis (Elbląg), Ewa Gadnicka-Włodarczyk (Kraków), Anna Fornelska (Kraków), Małgorzata Kacperek (Mysłowice), Andrzej Kacperek (Mysłowice), Michał Kwarciak (Chlina), Damian Pacha (Bolesław), Samvel Paremuzyan (Erewań – Armenia), Mariusz Połeć (Cieślin), Igor Sikorski (Ukraina), Grzegorz Skrzypek (Dąbrowa Górnicza), Michał Smółka (Poniatowa), Halina Wojtowicz-Szczepanik (Tychy) i Tadeusz Ziętara (Jaworzno). Komisarzem i współorganizatorem pleneru już po raz trzeci jest Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Współorganizatorem pleneru, podobnie jak w ubiegłym roku, było Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku, stąd też podczas jego trwania 12 niepełnosprawnych osób z ośrodków w Olkuszu, w Wolbromiu i w Kolbarku, pod kierunkiem 15 profesjonalnych artystów mogło rozwijać swoje zdolności artystyczne. Dlatego też plener stał się wydarzeniem integracyjnym. W czasie jego trwania realizowany był projekt „Plener otwartych uczuć” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015″. W niedzielę, 09.08.2015 roku, w Domu Ludowym w Cieślinie odbyła się robocza wystawa prac powstałych w trakcie IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2015”.
V Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2016″ poświęcony pamięci zmarłego 30 lat temu artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin, ks. Marcina Dubiela rozpoczął się w piątek 13.08.2016 roku. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach uczestników pleneru gościł Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. W trakcie kolejnych dni pleneru artyści swoim talentem uwieczniali piękne krajobrazy okolicznych miejscowości oraz tworzyli obrazy o innej tematyce. W V Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016” udział wzięli następujący artyści: Beata Będkowska (Chorzów), Ewa Bogucka-Pudlis (Elbląg), Mirosław Capovčak (Słowacja), Joanna Gałecka (Kraków), Barbara Hubert (Rzeszów), Robert Hübner (Libusza), Samvel Paremuzyan (Erewań – Armenia), Mariusz Połeć (Cieślin), Artur Przebindowski (Kraków), Janko Šoltěrs (Słowacja), Sylwester Stabryła (Sanok), Renata Szyszlak–Niewiadomska (Rzeszów) i Bogdan Warowny (Łomianki-Dąbrowa).  Komisarzem i współorganizatorem pleneru już po raz czwarty był Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Tradycyjnie już współorganizatorem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, było Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku. Realizowany przez to stowarzyszenie projekt „Plener otwartych uczuć” pozwalał osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi poznawać podstawy różnorakich technik malarskich i plastycznych oraz rozwijać i utrwalać zdolności artystyczne. Jednocześnie był on swego rodzaju terapią aktywizującą osoby niepełnosprawne poprzez sztukę. W uroczystym zakończeniem pleneru oraz w wystawie prac jego uczestników, które miało miejsce w niedzielę 21.08.2016 roku po skończonej Mszy św. odprawianej o godz. 12:00, w Domu Ludowym w Cieślinie udział wzięli: posłanka na Sejm pani Lidia Gądek, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Wójt Gminy Klucze pan Norbert Bień, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” pan Wiesław Pietras, a także proboszcz parafii Cieślin ks. Mariusz Wróbel.
VI Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2017"VI Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2017″ odbył się w dniach od 16 do 25 sierpnia 2017 roku. Podobnie jak w poprzednich latach uczestników pleneru gościł Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu, zaś jego komisarzem i współorganizatorem już po raz piąty był Mariusz Połeć. W plenerze wzięli udział następujący artyści: Małgorzata Bercik-Kurek (Łódź), Ewelina Białoch (Przemyśl), Zofia Błażko (Gdańsk), Ewa Bogucka-Pudlis (Elbląg), Martusza Epoksydova (Czechy), Ipek Denizli Karagöz (Cypr Północny), Timur Karim (Tadżykistan), Benedykt Senior Kroplewski (Malbork), Kate Kulish (Ukraina), Leszek Kurek (Łódź), Marta Owsik (Bełchatów), Mariusz Połeć (Cieślin), Artur Przebindowski (Kraków), Aleksander Sambanis (Ukraina), Michał Smółka (Poniatowa), Sylwester Stabryła (Sanok), Stach Stanisław (Olkusz), Renata Szyszlak-Niewiadomska (Rzeszów), Emine Tokmakkya (Turcja), Beata Wąsowska (Tychy), Grażyna Zarzecka (Wodzisław).  Tak jak w latach poprzednich plener był częścią realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku projektu „Plener otwartych uczuć” zakładającego integrację i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i proszowickiego. Patronat nad VI Integracyjnym Międzynarodowym Plenerem Malarskim im. ks. Dubiela objęli: poseł na Sejm Jacek Osuch, posłanka na Sejm Lidia Gądek oraz posłanka na Sejm Agnieszka Ścigaj.
Kolejny VII Międzynarodowy Plener Malarski im ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2018″ odbył się w dniach 23-27.07.2018 roku. Plener był jednocześnie częścią realizowanego przez olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku projektu „Aktywizacja przez sztukę – historia pędzlem i nutą pisana”. Projekt ten zakładał integrację i aktywizację społeczną 98 osób niepełnosprawnych z terenu powiatów: miechowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego poprzez ich udział w warsztatach artystyczno-malarskich i wokalno-muzycznych. Dziesięcioro niepełnosprawnych osób, pod kierunkiem profesjonalnych artystów malarzy, miało możliwość poznania podstaw różnorodnych technik malarsko-plastycznych, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności artystyczne. Organizatorem oraz komisarzem pleneru i wystaw poplenerowych był jako poprzednio Mariusz Połeć. Uczestnikami pleneru byli następujący artyści: Justyna Bernadetta Banasiak (Tomaszów Mazowiecki), Miroslav Capovčák (Słowacja), Małgorzata Bernacik-Kurek (Łódź), Leszek Kurek (Łódź), Mirosław Michalski (Kąty Wrocławskie), Damian Pacha (Bolesław), Mariusz Połeć (Cieślin), Ján Šoltes (Słowacja), Joanna Topolska-Uliasz (Krosno), Bogdan Warowny (Łomianki-Dąbrowa), Renata Wojnarowicz (Piła) oraz Anna Pałys-Zatorska (Będzin). Ponadto w imprezie wzięli udział również: Zofia Dudek, Aleksandra Gzyl, Monika Kapuścińska, Monika Kołakowska, Henryk Kordaszewski, Klaudia Lorek, Mariusz Miska, Grażyna Noga, Anastazja Rybkowska, Robert Taras i Karolina Wiecha. Plener realizowany był przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Po dwuletniej przerwie, w październiku 2021 roku, odbył się kolejny VIII Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2021″. Tygodniowy plener zrealizowany został na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu i tu również w dniu 07.10.2021 roku odbył się wernisaż wystawy poplenerowej uczestników VIII pleneru. Komisarzem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, był artysta – malarz mieszkający w Cieślinie – Mariusz Połeć. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku i Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Małego Grantu. Celem projektu było wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski. W VIII Plenerze Malarskim im. Ks. Marcina Dubiela wzięło udział dziesięciu artystów z Polski: Justyna Banasiak (Tomaszów Mazowiecki), Daniel Białowąs (Sanok), Ewa Gadnicka Włodarczyk (Kraków), Stanisław Jakubas (Kraków), Katarzyna Krej (Wrocław), Józef Marzec (Dąbrowa Górnicza), Mirosław Michalski (Olkusz), Lidia Olszyna-Mikołajczak (Poznań), Mariusz Połeć (Cieślin) i Sylwester Stabryła (Sanok).
IX Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2023 zorganizowany został w ramach Jubileuszu 100-lecia Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie. Odbył się on w dniach 21-28.05.2023 roku, zaś w jego organizacją włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Uczestnicy pleneru gościli w tym roku w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu. Komisarzem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, był artysta – malarz mieszkający w Cieślinie Mariusz Połeć. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Na zakończenie pleneru w niedzielę 28.05.2023 roku o godzinie 13:00 w Wiejskim Domu Kultury w Cieślinie odbył się wernisaż poplenerowy. Wydarzenie artystyczne uświetniły swą obecnością następujące osoby: Beata Będkowska (Chorzów), Maria Bereźnicka-Przyłęcka (Gliwice), Miroslav Capovcak (Michalovce – Słowacja), Agnieszka Czyżewska (pseud. Allison) (Mikołów), Jerzy Dmitruk (Kraków), Józef Marzec (Dąbrowa Górnicza), Mirosław Michalski (Wrocław), Mariusz Połeć (Cieślin), Sylwester Stabryła (Sanok) i Bogdan Warowny (Łomianki-Dąbrowa). W ramach tegorocznego pleneru odbyły się również warsztaty plastyczne organizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie. Na wernisażu poplenerowym można było zobaczyć także ich prace będące spojrzeniem na temat: „Moja Parafia”. Wernisażowi towarzyszył koncert Angeli Gaber i Tomasza Dybały pochodzących z Ustrzyk Dolnych. Wokalistka i towarzyszący jej gitarzysta zaprezentowali folkowe klimaty obejmujące zarówno tradycyjne pieśni karpackie, jak i autorskie piosenki.

      W ten sposób potomni składają swoje podziękowania i zadośćuczynienia dla ks. Marcina Dubiela za jego zasługi dla parafii i okolicznych miejscowości.