Kalwaria Zebrzydowska

      W czasie pobytu ks. Marcina Dubiela w 1981 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do spotkania z p. Janem Pająkiem (1924 – 1990). Pan Pająk urodzony w Kalwarii Zebrzydowskiej mieszkał wtedy w Krakowie, ale jego serce pozostało w Kalwarii Zebrzydowskiej i to miasto rodzinne było mu bardzo bliskie. Po powstaniu Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej (1979) został jego wiceprezesem. Dał się poznać jako wielki pasjonat historii Polski, regionu i miasta. Gromadził on wiele pamiątek i dokumentów dotyczących Kalwarii Zebrzydowskiej, jaki również Krakowa i najbliższego regionu. On to zamówił u ks. Marcina Dubiela obraz okupacyjnej pasterki. Po namalowaniu obrazu “Pasterka partyzancka 1944”, dzieło to nie przypadło do gustu zamawiającemu. Zarzucał on autorowi, że przedstawione na obrazie zakonnice posiadają na głowie czepce, co w czasie okupacji od razu by je zdekonspirowało. Wówczas ksiądz Marcin Dubiel namalował drugi obraz, na którym przedstawił zakonnice z normalnymi chustkami na głowie. W porównaniu do pierwszego obrazu obraz ten różni się też kształtem (jest węższy). 

      Aktualnie obydwa obrazy znajdują się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pierwszy z nich wyeksponowany jest koło furty klasztornej klasztoru oo. Bernardynów w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, zaś drugi znajduje się w Izbie Muzealnej Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Adama Mickiewicza 2.