Kolbark

      W Kolbarku, w rejonie skrzyżowania ulicy Świętokrzyskiej z ulicą Stawową, znajduje się domkowa kapliczka, która swą historią sięga XIX wieku. Zachowana w naszej pamięci kapliczka sprzed 40 – 50 lat zajmowała mniejszą powierzchnię i była zbudowana z kamienia. Wewnątrz kapliczki znajdowało się kilka dużych obrazów. Rozsypująca się kapliczka została w 1983 roku gruntownie przebudowana. Obecnie zajmuje ona większą powierzchnię, zaś z jej wnętrza zniknęły stare obrazy. W ich miejscu zamieszczony został podarowany i namalowany w 1967 roku przez ks. Marcina Dubiela obraz przedstawiający Matkę Boską Częstochowską, patronkę tej kapliczki.

ks. M. Dubiel - „Matka Boska Częstochowska" [Kolbark]
ks. M. Dubiel – „Matka Boska Częstochowska” [Kolbark]

      Aktualnie obraz znajduje się wewnątrz kapliczki na jej głównej, północnej ścianie.