Inne obrazy związane z osobą ks. Marcina Dubiela

     W zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (Plac Wolnica 1) znajdują się cztery obrazy olejne. Są to kolejno: “Ukrzyżowany” (nr 31565/MEK), “Św. Florian” (nr 31566/MEK), “Św. Mikołaj” (nr 31567/MEK) oraz “Matka Boska Częstochowska – (nr 31568/MEK). Reprezentują one malarstwo z warsztatów częstochowskich z końca XIX wieku. Według informacji posiadanych przez muzeum pochodzą one z Cieślina w powiecie olkuskim. Do zbiorów muzealnych zostały przekazane w 1966 roku przez ks. Marcina Dubiela. Wcześniej zaś miały się one znajdować w okolicznych kapliczkach. W muzeum, dwa z tych obrazów (“Ukrzyżowany” i “Matka Boska Częstochowska”) zostały poddane odnowieniu, co widać na poniższych fotografiach.

     W rzeczywistości obrazy te pochodzą ze starego domu krytego strzechą, który znajdował się w Kolbarku przy dzisiejszej ulicy Źródlanej (na działce na której obecnie znajduje się pieczarkarnia za nową remizą – wtedy była to jedna, duża działka). Dom ten został zbudowany w 1863 roku przez Jana i Petronellę (zd. Pałka) Barczyk. Następnie był zamieszkiwany jego syna Jana i Wiktorię (zd. Piechowicz) Barczyk. W domu tym wychował się mój tata Antoni oraz dwaj jego bracia Jan i Józef. W latach ok. 1965/66 roku stary budynek został rozebrany przez wujka Jana (który go odziedziczył) i mojego tatę. Co zrobili z obrazami ? Jak one trafiły do Krakowa ? Jakieś obrazy zostały przekazane do kapliczki znajdującej się w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Stawowej i Świętokrzyskiej (jeszcze tej starej). Ale po remoncie kapliczki w 1983 roku one też znikły. W sumie pod powałą głównej izby powyżej wspomnianego domu znajdowało się 8 obrazów zamocowanych pod skosem na ścianie od zachodniej strony. Oprócz powyższych obrazów, znajdował się tam na pewno obraz Boga Ojca trzymającego w ręku berło i kulę ziemską.