Kaplica św. Stanisława istniejąca do 1763 roku

     Po męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa i Męczennika po całej Polsce zaczął się szerzyć kult świętego. W Cieślinie miejscowy lud wspominał o rzekomej bytności świętego biskupa w tym miejscu i zaczął z czcią otaczać miejsce jego odpoczynku. W niedalekim oddaleniu od sadzawek, po drugiej stronie drogi, wierni zaczęli wznosić kaplice poświęcone św. Stanisławowi. Kiedy powstała pierwsza kaplica i ile ich było – na dzień dzisiejszy nie sposób powiedzieć.

     W dokumentach z wizytacji duszpasterskiej Biskupa Krakowskiego w parafii Chechło w 1728 roku odnajdujemy następujący opis kaplicy (kościółka) w Cieślinie: “We wsi Cieślin kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika, fundamenty, ściany, posadzka drewniane, dobre, ale dach bardzo zniszczony. W kościele tym dwa ołtarze, główny poświęcony wyżej wymienionemu świętemu, mniejszy Najświętszej Maryi Pannie, które mają mensy, jest chór, ambona, jedna ławka, dwoje drzwi zamykanych na rygiel. Kościół bez żadnego uposażenia”. Jak więc widzimy dach wówczas był w stanie bardzo zniszczonym, czyli kaplica musiała mieć już swoje lata. Kościólek nie posiadał żadnego uposażenia (tj. zapisanego majątku, czy ziemi), czyli podobnie jak w następnym wieku utrzymywany był przez dziedzica.

     Kaplica ta przetrwała do 1763 roku, kiedy to ówczesny właściciel Cieślina i Kwaśniowa, Walenty Męciński ją rozebrał, by na jej miejscu dwa lata później, w roku 1765 wznieść nową, modrzewiową kaplicę.