Położenie geograficzne

Położenie Cieślina na mapie Polski       Cieślin to wieś leżąca w północnej części gminy Klucze, należącej do powiatu olkuskiego w województwie małopolskim. Jest to typowy region nadgraniczny. Najpierw stanowił pogranicze piastowskiej Małopolski i Śląska, później zachodnie rubieże szlacheckiej Rzeczpospolitej, wreszcie – w XIX wieku – zachodnie „rubieże” Rosji. Po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości wykształcił się w tym regionie przedziwny konglomerat etniczny i religijny: polsko-żydowsko-niemiecko-rosyjski. Położenie geograficzne miało swój wpływ na częste zmiany przynależności terytorialnej oraz przebieg granic również w ostatnich wiekach naszej historii (okres zaborów, czy też okres II wojny światowej). Od swego zarania rejon ten związany był z Małopolską, jednak ze względu na swe położenie geograficzne silnie swoje wpływy na tym obszarze odcisnęły także tradycje i kultury ziemi kieleckiej oraz obszaru Ślaska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Mimo wciąż istniejących podziałów, granic i kordonów, biedy i ubóstwa, region ten ciągle się rozwijał gospodarczo a także kwitła tutaj oświata i kultura. Dzięki swojemu położeniu Cieślin ma dobre połączenie drogowe z sąsiednimi wsiami, z siedzibą gminy w Kluczach oraz z najbliższymi miastami: Olkusz, Wolbrom, Pilica oraz Zawiercie. Dzięki dwupasmowej drodze krajowej nr 94 szybko można dostać się do stolicy województwa Krakowa (ok. 55 km) oraz do Katowic (ok. 53 km). Niewielkie odległości dzielą również Cieślin od Częstochowy (ok. 75 km) oraz Kielc (ok.105 km). Najbliższa stacja kolejowa Jaroszowiec Olkuski leżąca na szlaku kolejowym Katowice – Tunel – Kielce oddalona jest od Cieślina ok. 4,5 km. Współrzędne geograficzne Cieślina (dla rejony skrzyżowania ul. Jurajskiej z ul. Zdrojową) to: 50°22′17″ szerokości geograficznej północnej /N/ oraz 19°37′38″ długości geograficznej wschodniej /E/. Obszar miejscowości Cieślin zajmuje powierzchnię 343 ha. Liczba mieszkańców Cieślina wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku to 312 osób (dane z UG w Kluczach).