Ilustracje gazetowe obrazów

      W ostatnich okresie życia ks. Marcina Dubiela (lata osiemdziesiąte XX w.) jego twórczość zaczęła być dostrzegana. W różnych miejscach naszego kraju organizowane były wystawy prezentujące jego dokonania, zaś w czasopismach oraz w gazetach zaczęły się ukazywać artykuły przybliżające postać artysty oraz jego twórczość. Poniżej przedstawione są ilustracje obrazów pochodzące z katalogów i programów towarzyszących organizowanym wystawom oraz zdobiących gazetowe artykuły o ks. M. Dubielu.