Figura Madonny z Dzieciątkiem (Matki Boskiej Cieślińskiej)

Figura Madonny z Dzieciątkiem (Matki Boskiej Cieślińskiej)      W kościele parafialnym w Cieślinie, w ołtarzu znajdującym się w nawie bocznej po stronie prawej (patrząc od strony wejścia głównego) znajduje się drewniana, polichromowana, otoczona kultem, zabytkowa figura Madonny z Dzieciątkiem, zwanej Matką Boską Cieślińską.  Autor figury nie jest znamy, zaś czas jej powstania określany jest na przełom XIV / XV wieku. Figura ta przedstawia Matkę Boską trzymającą na lewej ręce Dziecię Jezus. Figura ta najpierw zdobiła starą modrzewiową kaplicę znajdującą się w miejscu dzisiejszej świątyni (chociaż dostępne na dzień dzisiejszy opisy modrzewiowej kaplicy św. Stanisława z 1796 oraz z 1835 roku nie wymieniają w jej wyposażeniu przedmiotowej figury). Na czas budowy obecnego kościoła była przeniesiona na plebanię. W latach 60-tych XX wieku została zarekwirowana przez Milicję Obywatelską i złożona w depozyt do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W 1969 roku rzeźba została poddana konserwacji przez Teresę Budziłło – Skowron w Krakowie. Orzeczeniem Sądu Rejonowego w Muszynie została zwrócona Parafii Rzymskokatolickiej w Cieślinie, skąd jako depozyt została przekazana do Muzeum Okręgowego (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.06.1986 roku podpisany przez ks. Jerzego Króla, wpisana do księgi depozytowej pod nr dep. 378). Rzeźba z Cieślina umieszczona była na stałej ekspozycji w Domu Gotyckim. W zamian Muzeum przekazało  kopię tej rzeźby wykonaną przez Mieczysława Bogaczyka, która została umieszczona w ołtarzu bocznym cieślińskiego kościoła. Poświęcenia repliki figury Matki Bożej dokonał  w dniu 21.09.1986 roku biskup kielecki ks. Mieczysław Jaworski w trakcie wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w parafii w Cieślinie w dniach 20-21.09.1986 roku. Dzięki staraniom proboszcza parafii ks. Leszka Kapeli udało się odzyskać zabytek i przywrócić niezwykłą figurę parafianom. Rzeźba została zwrócona parafii 05.05.2008 roku, zaś w dniu 11.05.2008 roku uroczystego wprowadzenia do świątyni dokonał ś.p. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski.