Szlaki turystyczne

 

      Teren pomiędzy Krakowem a Częstochową połączony liczącym ok. 163 km długości Szlakiem Orlich Gniazd, jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce znanym miłośnikom wędrówek pieszych, rowerowych oraz amatorom wspinaczki skałkowej. Wśród malowniczych wapiennych ostańców blisko tysiąc lat temu powstały tu pierwsze osady ludzkie, w późniejszych czasach wzniesiono warowne, często jeszcze drewniane grody. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego (1333 – 1370) z okolicznego kamienia wapiennego wybudowano wiele zamków obronnych, których ruiny są dziś zarówno ozdobą, jak i atrakcją turystyczną Szlaku Orlich Gniazd. Są wśród nich zamki i warownie tłumnie odwiedzane przez turystów przez cały rok – w Ogrodzieńcu, Ojcowie, Olsztynie, Pieskowej Skale czy w Krakowie. Ale są też miejsca mało znane, często pomijane w przewodnikach i informatorach turystycznych, a które swą historią i bogactwem przyrodniczym niewiele im ustępują. Jednym z takich miejsc jest wieś Cieślin. Do poznania walorów i atrakcji tej wsi przyczyniają się szlaki piesze i rowerowe, na których można podziwiać różnorodność szaty roślinnej, ostańce skalne, jaskinie, schroniska skalne oraz pozostałości po kamieniołomach.

Szlaki turystyczne

1. PIESZY SZLAK ORLICH GNIAZD.

      Jest to najpopularniejszy szlak wycieczkowy wśród turystów pieszych odwiedzających Jurę Krakowsko-Częstochowską. Szlak Orlich Gniazd oznaczony jest kolorem czerwonym, zaś jego trasa biegnąca z Krakowa do Częstochowy ma łączną długość 163,9 km. Szlak zahacza o główne “Orle Gniazda”, czyli ruiny zamków i warowni, zlokalizowanych na wysokich i trudno dostępnych skałach. Wycieczka piesza cały szlakiem zajmuje około tygodnia. Na terenie Gminy Klucze szlak ten przebiega trasą: Jaroszowiec – Golczowice – Cieślin – Bydlin – Krzywopłoty – Góry Bydlińskie – Psiarskie (baza kwaterunkowa AK “Hardego”). W samym Cieślinie szlak ten biegnie od strony Golczowic leśną, piaszczystą drogą. Na wysokości hydroforni osiąga drogę asfaltową (ul. Jurajska) i podąża nią w kierunku wschodnim. Po minięciu cmentarza w Cieślinie szlak skręca na północ, w ulicę Leśną. W dalszym swym biegu kieruje się on drogami leśnymi na wschód. Przed mostkiem na rzece Tarnówka (na wysokości boiska sportowego LZS “Legion” Bydlin) łączy się z czerwonym i niebieskim szlakiem rowerowym, by dalej wspólnie zmierzać do Bydlina. W 2012 roku Szlak Orlich Gniazd został uznany najlepszym produktem turystycznym Polski w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.

2. JURAJSKI ROWEROWY SZLAK ORLICH GNIAZD.

      Trasa tego szlaku biegnącego z Krakowa do Częstochowy inną trasą niż szlak pieszy wynosi 188,3 km. Podobnie jak pieszy Szlak Orlich Gniazd wiedzie przez większość warowni jurajskich zwanych Orlimi Gniazdami. Szlak ten, oznaczony czerwonym symbolem rowerzysty, biegnie przez teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Na pokonanie rowerem całej jego trasy należy poświęcić 3 dni. Na terenie Gminy Klucze szlak ten przebiega trasą: Bogucin Duży – Jaroszowiec – Zalesie Golczowskie – Golczowice – Cieślin – Bydlin – Krzywopłoty – Psiarskie. Z Golczowic szlak ten kieruje się do Cieślina drogą asfaltową. W Cieślinie biegnie ulicą Stawową, by na wysokości cmentarza skręcić na wschód, w ulicę Jurajską. Następnie podąża on drogą asfaltową (ul. Jurajska) przez zabudowania wsi Cieślin w kierunku Bydlina. Po osiągnięciu obszaru leśnego skręca w kierunku północno – wschodnim na ścieżkę leśną. Przed mostkiem na rzece Tarnówka łączy się z czerwonym Pieszym Szlakiem Orlich Gniazd i dalej podąża w kierunku Bydlina.

3. NIEBIESKI PRZYLASZCZKOWY SZLAK ROWEROWY.

      Szlak ten mający długość 41 km, został zaprojektowany oraz wyznaczony w terenie przez Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach. Projekt tego szlaku został dofinansowany z funduszy Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” w 2003 roku. Przylaszczkowy szlak rowerowy oznaczony jest niebieskim symbolem rowerzysty i wiedzie przez tereny gminy Klucze oraz gminy Ogrodzieniec. Rozpoczyna się on  i kończy w Kluczach zataczając pętlę wiodącą przez następujące miejscowości: Golczowice – Kobylica – Cieślin – Bydlin – Krzywopłoty – Ryczów – Żelazko – Rodaki – Chechło. Na obszar Cieślina szlak ten dociera od strony Kobylicy drogą polną poprzez Górę Golczowską. Następnie leśną droga dociera do ulicy Sosnowej. W dalszym swym biegu podąża ulicą Zdrojową do skrzyżowania z ulicą Jurajska, w rejonie stawu (Starego Młyna). Tu łączy się z Jurajskim Szlakiem Rowerowym Orlich Gniazd i razem kierują się w kierunku Bydlina.

4.  ŻÓŁTY PUSTYNNY SZLAK.

      Trasa tego szlaku o długości 26 km wiedzie m.in. przez tereny Pustyni Błędowskiej, łącząc Błędów z Ryczowem. Szlak bierze swój początek w Błędowie (na zachód od pustyni). Stamtąd przez Lasy Błędowskie kieruje się na wschód, równolegle do doliny Białej Przemszy i wkracza na teren Pustyni Błędowskiej. Pustynia Błędowska jest dużą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Klucze, stanowiskiem występowania rzadkich roślin, a także wspaniałym poligonem badawczym i dydaktycznym dla ośrodków naukowych. Idąc za znakami szlaku, tuż przed Kluczami mijamy po prawej Góry Jałowcowe (Czubatkę), będącą świetnym punktem widokowym na Pustynię Błędowską. Trasa szlaku wiedzie dalej obrzeżami miejscowości: Klucze – Jaroszowiec – Zalesie Golczowskie – Kobylica – Golczowice – Stoki Kwaśniowskie. Po minięciu po stronie zachodniej wzgórza Kwiecinek (zwanego potocznie Kwiecynek), żółte znaki szlaku prowadzą na północ do granicy gminy Klucze, a następnie na północny zachód do Ryczowa, gdzie przy ruinach strażnicy szlak kończy swój bieg. Szlak ten nie przebiega bezpośrednio przez tereny miejscowości Cieślin, lecz tylko jej obrzeżami i granicami. Z Golczowic szlak kieruje się drogą polną na północ, przez niezalesione i niezabudowane tereny. W rejonie skrzyżowania ulicy Kamyk z drogą asfaltową Cieślin – Kwaśniów, szlak mija przydrożny krzyż. Po przekroczeniu drogi asfaltowej, idzie dalej na północ granicą wsi Cieślin, by przez las Blachówka dotrzeć do rzeczki i przysiółka Kwaśniowa (Stoków Kwaśniowskich).