Od Autora Strony

      Zabierając się za tworzenia niniejszej strony internetowej przyświecały mi dwa cele. Pierwszym z nich to pamięć – pamięć o minionych czasach oraz o ludziach, którym przyszło żyć w tym rejonie i tworzyć swoją małą historię. Poetyckie porzekadło mówi: “Człowiek żyje dopóki żyje o nim pamięć potomnych”. Tak samo jest z historią. Starsi ludzie odchodzą z tego świata zabierając ze sobą obraz przeszłości. Nikt nie przejmuje po nich dziedzictwa pamięci. Umiera ono bezpowrotnie. Nieraz tylko na starych fotografiach udaje się utrwalić obraz ludzi i miejsc, których już nie ma, zatrzymać w kadrze miniony czas. Stąd też zrodził pomysł projektu, który przywróciłby w pamięci obraz ludzi i miejsc oraz pozwolił poznać losy i dzieje naszej miejscowości wpisane w przeszłość regionu i Ojczyzny.

      Drugi cel zaś skierowany jest do wszystkim tych, którzy nie znają naszej miejscowości, nie znają rejonu Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Chciałbym, ażeby dzięki temu projektowi poznali piękno i urok naszej miejscowości oraz całego rejonu. Poznali urzekającą i malowniczą przyrodę, na którą często nie zwracamy uwagi, szukając czegoś innego gdzieś daleko.

      Chciałbym ażeby w pamięci potomnych zachowały się nazwy zwyczajowe różnych miejsc z okolic Cieślina. Przeglądając stare dokumenty (przykładowo akty notarialne) sprzed ponad 100 lat spotykamy w nich piękne określenia miejsc, których dziś już nikt nie pamięta. Podobnie jest teraz – prawie wszyscy wiemy, gdzie leżą Pustki, Bagna czy też Góra Golczowska. Ale niewiele osób (zwłaszcza młodych) umie poprawnie wskazać miejsca zwane przykładowo: Kwaśniowskie, Sutorowskie, Kliny, Dołki czy też Żółty Dół.

      Cieślin jest małą miejscowością. Nie ma wielu opracowań odnoszących się do różnych faktów z odleglejszej przeszłości dotyczących Cieślina. Zdaję sobie sprawę, że ciężko będzie mi dotrzeć do wielu dokumentów, stąd też strona internetowa będzie ciągle rozbudowywana i aktualizowana wraz ze zdobywanymi materiałami źródłowymi. Myślę, że strona ta będzie będzie też żywa z powodu bieżących informacji. Mam zamiar zamieszczać na niej aktualne ogłoszenia i komunikaty oraz informacje o ciekawych wydarzeniach w Cieślinie i w najbliższej okolicy.