Witamy na stronie internetowej Cieślina!
Cieślin to niewielka wieś leżąca na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na terenie powiatu olkuskiego. Sołectwo Cieślin wchodzi w skład Gminy Klucze.
Zapraszamy do wirtualnej wędrówki po historii i dniu teraźniejszym tego uroczego zakątka naszej Ojczyzny!

„Pamięć jest niezbędnym składnikiem małej ojczyzny. Pozwala nam zachować ją we wspomnieniu, nawet jeżeli utracimy z nią kontakt bezpośredni. Tak długo jak żyjemy i gdziekolwiek jesteśmy, pozostaje ona cząstką naszej tożsamości, naszym znakiem identyfikacyjnym. Ma to szczególną wartość dziś, bowiem dla wielu ludzi ich miasto, ich region, ich mała ojczyzna stanowią tarczę, niszę, pożądaną osłonę przeciw gwałtownym postępom niwelującej wszystko globalizacji, jako że ludziom potrzebna jest świadomość, iż mogą mieć na coś wpływ, a tego przekonania pozbawiają ich gigantyczne, przytłaczające siły uniformizacji.”
(Kapuściński R. „Rwący nurt historii – zapiski o XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2007, s. 21-22).

Wszystkie osoby dysponujące materiałami źródłowymi, starymi dokumentami, książkami, zdjęciami, itp. lub wiedzą osobistą, które chciałyby wspomóż redagowanie strony proszone są o kontakt e-mailowy na adres: cieslin@vp.pl .
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję!


W ostatnim tygodniu (22.11.2021 r. – 28.11.2021 r.) dokonano aktualizacji i uzupełnień w następujących zakładkach:

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres XVIII wieku”,

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres XVIII wieku”->> „Rodzina Męcińskich” (wejście z poprzedzającej strony),

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres XVIII wieku” ->> „Rodzina Męcińskich” ->> „Rodzina Męcińskich – zbiór dokumentów” (wejście z poprzedzającej strony),

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres od XIX wieku do 1918 roku”,

– „Atrakcje Turystyczne” ->> „Modrzewiowa Kaplica św. Stanisława (istniejąca w latach 1765 – 1917)”,

– „Bibliografia” ->> „Bibliografia”.

 W miarę wolnego czasu sukcesywnie aktualizowana będzie cała strona, o czym będę się starał informować w odstępach tygodniowych. 

Zapraszam do zaglądania na stronę! INTERESUJE CIĘ CO BYŁO AKTUALIZOWANE W POPRZEDNICH TYGODNIACH ?

Na „Stronie Głównej” wybierz zakładkę „Mapa Strony” w „Informacjach Ogólnych” (z prawej strony). Na otwartej stronie kliknij w środkowy link (https://www.cieslin.pl/page-sitemap.xml). Po otwarciu nowej strony ujrzymy wszystkie podstrony strony internetowej uszeregowane rosnąco wg daty modyfikacji. Na końcu zestawienia znajdują się pozycje aktualizowane w ostatnim czasie. Data aktualizacji podana jest w ostatniej kolumnie „Last mod.” (Last Modification Time). Klikając na wybrane odnośniki możemy bezpośrednio wybrać interesujące nas pozycje.ZAMIERZENIA NA NAJBLIŻSZY OKRES

Podobnie jak w poprzednich latach przedstawiam stan zaawansowania i zamierzenia do realizacji w najbliższym czasie. Przez ostatni rok aktualizacji poddane zostały praktycznie wszystkie zakładki niniejszej strony internetowej. Materiał archiwalny, jaki udało mi się pozyskać w archiwach pozwala na aktualizację strony jeszcze przez długi okres. Ale interesującego materiału w archiwach już jest niewiele, stąd też w przyszłym roku zamierzam zakończyć wizyty w tych instytucjach. W najbliższym 2022 roku aktualizowane przede wszystkim informacje zawarte w „Kalendarium Historycznym”. Rozpocznę zamieszczanie informacji z regestrów (rejestrów) podatkowych dotyczących Cieślina z lat 1400-ych do 1721 roku. Konkretnie zamierzam uzupełnić:

1. „Okres średniowiecza” – jedynie informacje z rejestrów podatkowych. Posiadane zapisy z ksiąg ziemskich i grodzkich z tego okresu, ze względu na trudności w rozczytaniu i przetłumaczeniu z łacińskiego pisma gotyckiego, na razie pomijam.
2. „Okres XVI wieku” – informacje z rejestrów podatkowych oraz chronologicznie kolejne zapisy z ksiąg ziemskich i grodzkich. Aktualnie jesteśmy w 1595 roku.
3. „Okres XVII wieku” – informacje z rejestrów podatkowych oraz chronologicznie kolejne zapisy z ksiąg ziemskich i grodzkich. Aktualnie jesteśmy w 1609 roku.
4. „Okres XVIII wieku” – chronologicznie zapisy z ksiąg grodzkich i ziemskich. Na chwilę obecną kompletnie zaktualizowano okres do 1738 roku i ze względu na informację o rodzinie Męcińskich przeniesiono się do 1760 roku. Aktualnie aktualizacje dokonywane są w 1761 roku.
5. „Okres XIX wieku do 1918 roku” – pozostało do uzupełnienia sporo informacji z okresu lat 1833-47 (okres, gdy dobra Kwaśniowa, Cieślina i Huciska po sekwestrze i następnie konfiskacie znajdowały się we władaniu rządowym). Ponadto do uzupełnienia pozostają informacje z lat 1801-10 oraz pojedyncze rzeczy z innych lat.
6. Pozostałe „Okresy …”  – do aktualizacji jedynie pojedyncze sprawy.
7. Sprawa biografii i genealogii dziedziców dóbr Cieślina – kontynuowane będą zakładki poświęcone rodzinie Męcińskich, zaś przy pozostałych dziedzicach planowane są tylko drobne uzupełnienia.
8. Z pozostałych rzeczy – w planach aktualizacje podstron poświęconych historii parafii w Cieślinie, obu kaplicom pw. św. Stanisława, fabryce jedwabiu, tartakowi z maszyną parową, ks. Marcinowi Dubielowi i jego dziełom.