Witamy na stronie internetowej Cieślina!
Cieślin to niewielka wieś leżąca na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na terenie powiatu olkuskiego. Sołectwo Cieślin wchodzi w skład Gminy Klucze.
Zapraszamy do wirtualnej wędrówki po historii i dniu teraźniejszym tego uroczego zakątka naszej Ojczyzny!

„Pamięć jest niezbędnym składnikiem małej ojczyzny. Pozwala nam zachować ją we wspomnieniu, nawet jeżeli utracimy z nią kontakt bezpośredni. Tak długo jak żyjemy i gdziekolwiek jesteśmy, pozostaje ona cząstką naszej tożsamości, naszym znakiem identyfikacyjnym. Ma to szczególną wartość dziś, bowiem dla wielu ludzi ich miasto, ich region, ich mała ojczyzna stanowią tarczę, niszę, pożądaną osłonę przeciw gwałtownym postępom niwelującej wszystko globalizacji, jako że ludziom potrzebna jest świadomość, iż mogą mieć na coś wpływ, a tego przekonania pozbawiają ich gigantyczne, przytłaczające siły uniformizacji.”
(Kapuściński R. „Rwący nurt historii – zapiski o XX i XXI wieku”, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2007, s. 21-22).

Wszystkie osoby dysponujące materiałami źródłowymi, starymi dokumentami, książkami, zdjęciami, itp. lub wiedzą osobistą, które chciałyby wspomóż redagowanie strony proszone są o kontakt e-mailowy na adres: cieslin@vp.pl .
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję!


W ostatnim tygodniu (02.12.2019 r. – 08.12.2019 r.) dokonano aktualizacji i uzupełnień w następujących zakładkach:

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres XVI wieku”,

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres od XIX wieku do 1918 roku” ->> „Konstanty Leon Wolicki” (wejście poprzez link na poprzedzającej stronie),

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres od XIX wieku do 1918 roku” ->> „Franciszek Gostkowski” (wejście poprzez link na poprzedzającej stronie),

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres od XIX wieku do 1918 roku” ->> „Rodzina Pusłowskich” (wejście poprzez link na poprzedzającej stronie),

– „Kalendarium Historyczne” ->> „Okres od XIX wieku do 1918 roku” ->> „Rodzina Pusłowskich” ->> „Rodzina Pusłowskich – zbiór dokumentów” (wejście poprzez link na poprzedzającej stronie).

 W miarę wolnego czasu sukcesywnie aktualizowana będzie cała strona, o czym będę się starał informować w odstępach tygodniowych. 

Zapraszam do zaglądania na stronę ! INTERESUJE CIĘ CO BYŁO AKTUALIZOWANE W POPRZEDNICH TYGODNIACH ?

Na „Stronie Głównej” wybierz zakładkę „Mapa Strony” w „Informacjach Ogólnych” (z prawej strony). Na otwartej stronie kliknij w środkowy link (https://www.cieslin.pl/page-sitemap.xml). Po otwarciu nowej strony ujrzymy wszystkie podstrony strony internetowej uszeregowane rosnąco wg daty modyfikacji. Na końcu zestawienia znajdują się pozycje aktualizowane w ostatnim czasie. Data aktualizacji podana jest w ostatniej kolumnie „Last mod.” (Last Modification Time). Klikając na wybrane odnośniki możemy bezpośrednio wybrać interesujące nas pozycje.ZAMIERZENIA DO REALIZACJI NA PRZYSZŁY ROK

W najbliższym roku planowana jest dalsza aktualizacja zawartości niniejszej strony internetowej. Będzie ona obejmowała przed wszystkim informacje zawarte w zakładce „Kalendarium Historyczne”. I tak uzupełnione będą:
– „Okres średniowiecza” – różne wydarzenia począwszy od 1403 roku dotyczące Cieślina i jej dziedziców (min. Cieślinskich),
– „Okres XVI wieku” – tutaj chronologicznie od 1550 roku, począwszy od dziedzica Feliksa Dabieńskiego, poprzez Mikołaja Krassowskiego, Piotra Krassowskiego, aż do Jana i Mikołaja Młosowskich,
– „Okres XVII wieku” – również chronologicznie od początku wieku, wszystkie zdarzenia związane z Janem Młosowskim, Janem Trepką, Wojciechem Zolewskim, paniami z Zolewa Zolewskimi (czyli Katarzyną żoną Krzysztofa Gruszczyńskiego, Marianną żoną Łukasza Charmeskiego i Zofią żoną Macieja Wierusz Kowalskiego) oraz Zofią Zolewską wdową po Wojciechu Zolewskim, dalej z Janem z Białej Szypowskim, z Barbarą Charzowską wdową po Pawle Czaplińskim, Zuzanną żoną Baltazara Niewiarowskiego, Zofią żoną Andrzeja Kmity z Woli i Elżbietą z Czaplina żoną Wojciecha Miroszowskiego, kończąc na Zygmuncie na Lewikowie Lewikowskim,
– „Okres XVIII wieku” – również chronologicznie działalność kolejnych dziedziców: Jerzego Skarbek na Lewikowie Lewikowskiego, Antoniego z Chorągwicy Łodzińskiego i jego żony Magdaleny de Bibersztein, Antoniego Grabie Lipskiego, Stanisława Ptaszkowskiego, ks. Hilarego Wiercisz Wierciszewskiego, Wojciecha Męcińskiego i Adama Męcińskiego,
– „Okres XIX wieku od 1918 roku” – przede wszystkim informacje dotyczące lat 1832-1842, a więc okresu gdy Cieślin (wchodzący w skład Dóbr Kwaśniowa) został skonfiskowany za udział Konstantego Leona Wolickiego w Powstaniu Listopadowym. Ponadto uzupełnienie informacji dotyczącej innych dziedziców (Ewy z Lanckorońskich Męcińskiej, Jana Nepomucena Wolickiego, Konstantego Leona Wolickiego, Karola Scholtza, Skarbu Rządowego, Banku Polskiego, Franciszka Gostkowskiego, rodziny Knautów, Władysława Pusłowskiego, Mateusza i Teresy Zawadzkich oraz Teresy z Zawadzkich Marin, a także Jana Polana i Adolfa Stefani. Kontynuowane będą biografie: Jana Nepomucena Wolickiego, Konstantego Leona Wolickiego (ogrom materiału), Karola Scholtza, Franciszka Gostkowskiego (przez zimę powinna być skończona), Władysława Pusłowskiego i rodziny Knautów,
– „Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)” – drobne uzupełnienia,
– „Okres II wojny światowej (1939-1945″ – nowe informacje dotyczące inwigilacji, poległych oraz działalności AK.
Z innych rzeczy, zawartych głównie w zakładce „Atrakcje turystyczne”, planowane jest uzupełnienie materiału dotyczącego obydwu kaplic św. Stanisława w Cieślinie, historii parafii w Cieślinie, fabryki jedwabiu i domu dla fabrykantów oraz starego młyna i jego właścicieli.