Obrazy w prywatnych zbiorach

      Ks. Marcin Dubiel unikał rozgłosu. Nigdy nie zabiegał o sławę, mimo iż chciał być sławny. Stworzone dzieła traktował jak swoje dzieci, nie chciał ich oddawać nikomu. Rzadko też obdarowywał kogoś swymi obrazami, nie wspominając już o jakiejkolwiek ich sprzedaży, czy rozpowszechnianiu. Mimo to cząstka jego twórczości znalazła się u jego znajomych i przyjaciół. 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

1. Rodaki – obraz Jezus na łodzi” znajdujący się w posiadaniu państwa Jerzego i Feliksy Heleny Z. Jest to prezent ślubny od chrzestnej z 1966 roku.

ks. M. Dubiel - „Jezus na łodzi" [Rodaki]
ks. M. Dubiel – „Jezus na łodzi” [Rodaki]

—————————————————————————————————————————————————————-

 2. Chechło – obraz Jezus w zbożu” znajdujący się w posiadaniu państwa P. Obraz ten to prezent na I Komunię Świętą z 1968 roku, otrzymany przez pana Ryszarda od swojej matki pochodzącej z Kwaśniowa.

ks. M. Dubiel - „Jezus w zbożu" [Chechło]

ks. M. Dubiel – „Jezus w zbożu” [Chechło]

—————————————————————————————————————————————————————-

 3. Wójcza (gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie) – to w tej miejscowości przyszedł na świat ks. Marcin Dubiel. U mieszkającej tutaj pani Ireny M. (córki siostry ks. M. Dubiela) znajdujemy w mieszkaniu cztery obrazy autorstwa naszego artysty. Są to kolejno: Jezus w Ogrodzie Oliwnym”, Brzozy”, Rzeka zimową porą” oraz Łódź na brzegu”. 

—————————————————————————————————————————————————————-

 4. Bukowno – obraz Zimowy widok na Górę Golczowską i okolicę” znajdujący się w posiadaniu pana Tomasza M. Obraz ten został podarowany przez ks. Marcina Dubiela dziadkowi z Cieślina, by następnie poprzez ojca dotrzeć do pana Tomasza.

ks. M. Dubiel - „Zimowy widok na Górę Golczowską i okolicę" [Bukowno]

ks. M. Dubiel – „Zimowy widok na Górę Golczowską i okolicę” [Bukowno]

—————————————————————————————————————————————————————-

 5. Dąbrowa Górnicza – obraz Jeńcy Wojenni 1945″. Obraz ten został podarowany jednemu z księży (KM), który w ostatnim okresie swego życia pełnił posługę kapłańską w Zagłębiu Dąbrowskim. Po jego śmierci został w styczniu 2015 roku wystawiony na aukcji internetowej na Allegro, gdzie znalazł nowego nabywcę mieszkającego w Dąbrowie Górniczej.

ks. M. Dubiel - „Jeńcy Wojenni 1945" [Dąbrowa Górnicza]

ks. M. Dubiel – „Jeńcy Wojenni 1945″ [Dąbrowa Górnicza]

—————————————————————————————————————————————————————-

 6. Cieślin – obraz Jezus w Ogrodzie Oliwnym” będący w posiadaniu państwa Adama i Joanny S. Obraz ten został podarowany przez ks. Marcina Dubiela pani Krystynie D. z Cieślina w podzięce za pomalowanie pomieszczeń plebanii, za które to prace nie pobrała żadnych pieniędzy.

ks. M. Dubiel - „Jezus w Ogrodzie Oliwnym" [Cieślin]

ks. M. Dubiel – „Jezus w Ogrodzie Oliwnym” [Cieślin]

—————————————————————————————————————————————————————-

 7. Cieślin – Pejzaż a zachodzącym słońcem” oraz Zimowy pejzaż” będące w posiadaniu państwa Leszka i Krystyny S. Obrazy te zostały podarowane panu Leszkowi w roku 1980 po zakończonej gazyfikacji wsi.

—————————————————————————————————————————————————————-

8. Kolbark – Jezus w zbożu” znajdujący się w posiadaniu pani Stanisławy W. Obraz ten został podarowany przez ks. Marcina Dubiela wspomnianej pani Stanisławie.

ks. M. Dubiel - „Jezus w zbożu" [Kolbark 1]

ks. M. Dubiel – „Jezus w zbożu” [Kolbark 1]

—————————————————————————————————————————————————————-

9. Kolbark – obraz Jezus w zbożu” (2) znajdujący się w posiadaniu pani Stanisławy K. Obraz ten został podarowany przez ks. Marcina Dubiela wspomnianej pani Stanisławie.

ks. M. Dubiel - „Jezus w zbożu" [Kolbark 2]

ks. M. Dubiel – „Jezus w zbożu” [Kolbark 2]

—————————————————————————————————————————————————————-

10. Kolekcja obrazów będąca w posiadaniu osoby prywatnej (dane osobowe do wiadomości autora strony). Obrazy te zostały podarowane przez ks. Marcina Dubiela, zostały od niego nabyte, zaś część obrazów została zakupiona po śmierci artysty od innych osób. 

—————————————————————————————————————————————————————-

11. Cieślin – Święta rodzina” Martwa natura” będące w posiadaniu pani Haliny M. Obrazy te zostały podarowane mężowi pani Haliny w podzięce za wykonane prace instalacyjne i konserwacyjne instalacji elektrycznych w kościele i na plebanii.

—————————————————————————————————————————————————————-

12. Klucze – obrazy Dworek w Bolesławiu” oraz Kwiaty i owoce” będące w posiadaniu pani Małgorzaty W. Obrazy te zostały podarowane pani Małgorzacie przez księdza Marcina Dubiela.

—————————————————————————————————————————————————————-

13. Olkusz – obraz Na grzyby do lasu” został podarowany przez ks. Marcina Dubiela mieszkańcowi Olkusza. W marcu 2018 roku został wystawiony na sprzedaż na serwisie ogłoszeniowym OLX.

ks. M. Dubiel - „Na grzyby do lasu" [Olkusz]

ks. M. Dubiel – „Na grzyby do lasu” [Olkusz]

—————————————————————————————————————————————————————-

14. Smolnica k/Gliwic – obraz Matka Boska Cygańska” został podarowany przez ks. Marcina Dubiela pierwszemu proboszczowi parafii w Rodakach (lata 1958-78) ks. Janowi Brożkowi. Po śmierci ks. Brożka obraz trafił w ręce pana Tomasz K., syna siostry zmarłego księdza.

ks. M. Dubiel - „Matka Boska Cygańska" [Smolnica]

ks. M. Dubiel – „Matka Boska Cygańska” [Smolnica]

—————————————————————————————————————————————————————-

15. Cieślin – obraz „Górski pejzaż” w nieznany sposób trafił do Lublina. Przy opuszczaniu mieszkania przez jego właścicieli został przejęty przez p. Piotra G. z miejscowości Kozubszczyzna pod Lublinem. Od p. Piotra G. został w listopadzie 2021 roku odkupiony przez mieszkańca Cieślina Tadeusza B. i następnie przekazany na nową plebanię parafii w Cieślinie. Obraz namalowany jest na płycie.

ks. M. Dubiel - „Górski pejzaż” [Cieślin]

ks. M. Dubiel – „Górski pejzaż” [Cieślin]

—————————————————————————————————————————————————————-

16. Kwaśniów Dolny – obraz Matka Boska Cygańska”. Obraz ten to prezent ślubny Marii i Tadeusza K. z Kwaśniowa Dolnego, którzy zawarli sakrament małżeństwa w 1979 roku. W grudniu 2021 roku obraz ten został odkupiony od właścicieli przez mieszkańca Kwaśniowa Dolnego Wojciecha P.

ks. M. Dubiel - Matka Boska Cygańska [Kwaśniów Dolny]

ks. M. Dubiel – „Matka Boska Cygańska” [Kwaśniów Dolny]

—————————————————————————————————————————————————————-

17. Golczowice – obraz Jezus w Ogrodzie Oliwnym” będący w posiadaniu państwa Grzegorza L. Obraz ten został zamówiony przez jego teściową bezpośrednio u ks. Marcina Dubiela.

ks. M. Dubiel - „Jezus w Ogrodzie Oliwnym” [Golczowice]

ks. M. Dubiel – „Jezus w Ogrodzie Oliwnym” [Golczowice]

—————————————————————————————————————————————————————-

18. Nieznane miejsce – obraz „Święto MB Zielnej w kościele w Cieślinie”. Nieznany również właściciel przedmiotowego obrazu oraz inne szczegóły związane z tym obrazem. Zdjęcie obrazu otrzymane od osoby pochodzącej z Wolbromia.

ks. M. Dubiel - „Święto MB Zielnej w kościele w Cieślinie” [n.m.]

ks. M. Dubiel – „Święto MB Zielnej w kościele w Cieślinie” [n.m.]

—————————————————————————————————————————————————————-