Cieślin

      Ksiądz Marcin Dubiel był w latach 1959 – 1977 proboszczem parafii w Cieślinie, a następnie do 1986 roku pracował jako rezydent tej parafii. W okresie tym powstało wiele jego dzieł, z których część zdobi obecnie kościół w Cieślinie. Jego autorstwa są rzeźby – figury i pomniki stojące w otoczeniu kościoła (Matka Boska, Jezus Chrystus), nad wejściem głównym do kościoła (Jezus Chrystus), na kamiennych postumentach przy bramie głównej (św. Piotr i św. Paweł) oraz aniołowie przy wejściu bocznym. Wewnątrz cieślińskiej świątyni spotykamy liczne obrazy ks. Dubiela. I tak na ścianach bocznych nawy głównej kościoła znajduje się 14 obrazów Drogi Krzyżowej powstałych tuż przed jego śmiercią. Pod chórem, nad środkową arkadą, na wysokości organów zawieszony jest duży obraz przedstawiający scenę Ukrzyżowania. Na suficie, nad samym środkiem kościoła mamy duży obraz Matki Boskiej stojącej na księżycu pośród aniołów. Natomiast na południowej ścianie prezbiterium kościoła znajduje się obraz św. Barbary.