Okres po 1989 roku

      Rozmowy oraz dokonane uzgodnienia w „Magdalence” i przy „Okrągłym Stole” o okresie 6 II do 5 IV 1989r. przez część elit „Solidarności” i władzę komunistyczną PRL doprowadziły do powstania III Rzeczpospolitej. Dokonano wtedy podziału przyszłych łupów i ustalono warunki utrzymania się przy władzy komunistów i ich pseudodemokratycznych, różowych agentów lub quasi agentów. Okrągły Stół doprowadził do wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Upadł mur berliński i rozpadł się cały blok socjalistycznych państw. Polska pozbyła się wpływów Moskwy, ale za to dostała się pod hegemonię Waszyngtonu i Brukseli. W miejsce socjalizmu mieliśmy dostać społeczną gospodarkę rynkową, ale wyszedł z tego dziki kapitalizm. Omamiono ludzi „wolnością” i pseudodemokracją. Zamiast tego mamy cwaniactwo, korupcję, przekręty, wysprzedany za bezcen majątek narodowy, kilometrowe kolejki do lekarzy, bezrobocie, „umowy śmieciowe” oraz masową emigrację. Rację miał wstydliwy Fryderyk Wielki w XVII wieku nazywając Polskę „prostytutką Europy”.

      Nic dodać, nic ująć …

      W Cieślinie i w najbliższym regionie sytuacja wygląda podobnie. Rolnictwo praktycznie przestało istnieć. Ostatni Mohikanie uprawiają jeszcze jakieś pojedyncze paletka ziemi. Pola uprawne zamieniły się w stepy, na których porastają samosiejki sosen. Konia, krowę czy owcę dzieci mogą oglądać ewentualnie w zoo. W niektórych gospodarstwach spotkać można jeszcze kury.

      Okoliczne zakłady pracy zostały posprzedawane prywatnemu kapitałowi, polikwidowane albo poprzekształcane w różne spółki i spółeczki. I tak po kolei:

– WZPG „Stomil” w Wolbromiu w 1992 r. przekształcone w szereg niezależnych od siebie spółek (tj. Fabryka Taśm Transporterowych, F.B.O. Wolbrom S.A., Tebamix Sp. z o.o. Zakład Badawczo-Produkcyjny, Wolmot Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Gumowych, Fagumit Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. oraz TRI Poland),

– OFNE w Olkuszu zostało przekształcone w 1992 r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia” Spółka Akcyjna, a w 2003 r. wiodący pakiet akcji przejmuje prywatny inwestor, który doprowadza do restrukturyzacji zakładu (tj. ograniczenia produkcji i zatrudnienia),

– Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu została w 2003 r. przejęta przez Grupę Saint-Gobain,

– Zakłady Budowlane i Montażowe „Szkłobudowa I” w Jaroszowcu przestały istnieć,

– Zakłady Celulozy i Papieru im. Jarosław Dąbrowskiego w Kluczach (popularna „papiernia” znana całym pokoleniom dzieci i młodzieży min. z zeszytów z niebieskimi okładkami i tabliczką mnożenia z tyłu, a w latach 80-tych XX wieku zwana Kluczewskimi Zakładami Papierniczymi im. Jarosława Dąbrowskiego)  zostały sprywatyzowane, najpierw w 1991 r. powstały Kluczewskie Zakłady Papiernicze S.A., potem w 1996 r. powstał International Paper Klucze S.A., następnie w 2003 r. fabrykę kupił Kimberly-Clark.  Z kolei od 1 sierpnia 2013 r. właścicielem papierni staje się Fundusz Avallon. Kolejne zmiany doprowadziły do likwidacji celulozowni, ograniczenia produkcji i drastycznego zmniejszenia zatrudnienia,

– Zakłady Wapienno-Piaskowe „Silikaty” w Kluczach, zostały sprywatyzowane w 2004 r. wchodząc w Grupę Silikaty Sp. z o.o.,

– Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław” w Bukownie (późniejsze Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie) zostały w 2004 r. przekształcenie w wyniku komercjalizacji w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie w 2012 r. sprzedane firmie Stalprodukt S.A., będącej częścią koncernu Arcelor Mittal S.A. W międzyczasie w 1998 r. zlikwidowana została kopalnia „Bolesław”, a w 2003 r. zlikwidowano kopalnię „Olkusz”. Obecnie funkcjonuje jeszcze kopalnia „Pomorzany, jednak ze względu na zczerpanie złoża jej żywot ma dobiec końca w 2016 r.,

– zagłębiowskie i górnośląskie kopalnie węgla kamiennego – w wyniku polityki i decyzji Unii Europejskiej realizowanej przez polski rząd w większości zostały polikwidowane. Jedną dogorywającą kopalnią węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim pozostała KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu będącą zakładem zależnym Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach.

      Co pozostało młodym ludziom szukającym pracy i źródła utrzymania ? Praca w prywatnych firmach, które w większości przypadków zatrudniają na umowy śmieciowe (bez ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, bez ochrony pracy, płacy oraz prawa do urlopu) i za bardzo niskie wynagrodzenie. Pozostaje szukanie pracy w dalszej odległości (Katowice, Kraków), założenie własnej działalności gospodarczej lub emigracja. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają szans na kredyt, nie decydują się na założenie rodziny. Praca na umowach cywilnych to permanentny brak stabilizacji i perspektyw na przyszłość, przekładający się na relacje społeczne. 

      Z powstałych w Cieślinie i działających na lokalnym rynku małych firm należałoby wymienić: Zakład Cukierniczy Jolanty Gawron, P.H.U.P. „Perfect e-Line”, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ROLEX-POL” mgr Barbara Rolka oraz „TECH-SYSTEM” Piotra Barczyk. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich.

      Chronologicznie informacje historyczne odnoszące się do tego okresu:

– 01.01.1999 – w wyniku reformy zmieniającej podział administracyjny Polski, która przywróciła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego, Cieślin powrócił administracyjnie do powiatu olkuskiego w województwie małopolskim [Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603)].

– 12.09.1999 – we wsi Cieślin odbyły się Dożynki Gminne.

– 2003 – rozpoczęcie kursowania Busów przez Cieślin (trasa Olkusz – Wolbrom), które skutecznie wyeliminowały z rynku komunikację realizowaną przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu (pozostała obecnie jedna linia „470″ z kilkoma kursami dziennie).

– 15.08.2006 – kolejne Dożynki Gminne organizowane przez Cieślin.

– 31.12.2010 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 301 osób.

– 31.03.2011 – zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego podanymi przez GUS w Cieślinie zamieszkiwały 303 osoby (155 mężczyzn i 148 kobiet).

– 31.12.2011 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 307 osób.

– 02÷09.09.2012 – I Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela.

„Św. Stanisław BiM" - jedna z prac z I Pleneru Malarskiego im ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2012" (aktualnie w kościele parafialnym w Cieślinie)

 

 

 

 

„Św. Stanisław BiM” – jedna z prac z I Pleneru Malarskiego im ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2012″ (aktualnie w kościele parafialnym w Cieślinie).

 

 

– 31.12.2012 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 308 osób.

– 23÷31.08.2013 – II Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela.

– 31.12.2013 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 312 osób.

– 04÷10.08.2014 – III Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2014″.

– 11.2014 – w Cieślinie rozpoczęto prace w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy „Bolesław””. Początkowo prace prowadzone były od strony Kwaśniowa metodą przepychu, zaś od wiosny 2015 zmieniono technologię na głębokie wykopy, po częściowym (ul. Jurajska) i całkowitym (ul. Zdrojowa) zerwaniu nawierzchni asfaltowej. Prace spowodowały paraliż komunikacyjny w całej miejscowości.

– 31.12.2014 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 312 osób.

– 03÷13.08.2015 – IV Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2015″.

– 11.2015 – ukończone zostały prace związane w z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Jurajskiej (od mostu w Bydlinie do hydroforni w Cieślinie) zerwanej w związku z budową nowej magistrali sieci wodociągowej. Wcześniej, bo już w miesiącu lipcu, położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze Cieślin – Kolbark (ul. Zdrojowa).

– 31.12.2015 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 305 osób (153 mężczyzn oraz 152 kobiety).

– 13÷21.08.2016 – V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2016″.

– 06÷11.2017 – wykonana została przebudowa drogi powiatowej nr 1106K na odcinku Kwaśniów Dolny – Cieślin w ramach tzw. „adamczykówek”, dofinansowanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Koszt przedsięwzięcia wynoszący 2.720.000,00 złp., pokryty został w 50 % z rządowego programu, zaś pozostała połowa została sfinansowana ze środków powiatu olkuskiego i Gminy Klucze.

– 16÷25.08.2017 – VI Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2017″.

– 31.12.2017 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 303 osoby.

– 23÷27.07.2018 – VII Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2018″.

– 09÷11.2020 – przeprowadzono prace termomodernizacyjne w Domu Ludowym w Cieślinie obejmujące docieplenie budynku wraz z wymianą poszycia dachowego, montaż instalacji fotowoltaicznych (moduł polikrystaliczny 16 sztuk paneli PV) oraz inne modernizacje. Zadanie to realizowane było przez Gminę Klucze w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze”, na które pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości: 1.639.900,57 złp. (tj. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

– 05.10.2020 – zakończono modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Polna w Cieślinie polegającą na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Zadanie realizowane było w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych „Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, „Przełajka” działka nr 478/5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m.”, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Boltech Sp.z o.o. w Bukownie (192.438,90 złp.). Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Gminę Klucze wyniosła 208.365,98 złp., przy czym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 178.365.98 złp.

– 31.12.2020 – liczba mieszkańców Cieślina wynosiła 305 osób (149 mężczyzn i 156 kobiet).

– 28.07.2021 – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu na rzece Dzdzennica [właściwie Tarnówka] w ciągu drogi powiatowej nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin do drogi nr 1095K) w miejscowości Bydlin”, zamknięty został odcinek drogi powiatowej nr 1106K w miejscowości Bydlin. W związku z zamknięciem obiektu mostowego ruch kołowy i pieszy (w tym autobusy ZKGKM w Olkuszu) przejęty został przez drogę powiatową nr 1117K (ul. Zdrojowa). Zadanie realizowane było przez Powiat Olkuski przy dofinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości 2.371.943,00 złp. Wykonawcą zadania wybrana została w postępowaniu przetargowym firma SALTOR s.c. Karolina Kobos, Ewelina Wielgo z Kielc. Wartość zawartej umowy wynosiła 3.083.748,74 złp., zaś czas realizacji 130 dni.

– 07.10.2021 – na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej uczestników VIII Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2021″. Komisarzem tygodniowego pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach był Mariusz Połeć z Cieślina.

– 2021 – według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2021 roku liczba ludności we wsi Cieślin wynosiła 291, z czego 50,9% mieszkańców stanowiły kobiety (148), a 49,1% ludności stanowili mężczyźni (143).

– 14.01.2022 – otwarcie nowego mostu na rzece Tarnówka w Bydlinie. W ramach oszczędności po przetargu zmodernizowane zostało pobliskie skrzyżowanie z drogą powiatową 1095K (ul. Olkuska w Bydlinie). Wykonana została kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia oraz poprawiona została widoczności dla wjeżdżających na tą drogę. Prace realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095 K ( od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny – Cieślin)” ukończone zostały na początku maja 2022 roku, a ich koszt zamknął się kwotą 243 592,00 złp.

– 07.05.2023 – odbyły się centralne uroczystości Jubileuszu 100-lecia parafii w Cieślinie. Uroczystej Eucharystii Odpustowej przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, zaś koncelebrowali: pochodzący z Kwaśniowa Górnego – ks. dr Józef Lisowski, kanclerz Diecezji Legnickiej i ks. Mariusz Smętek, proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Wysokiej, pochodzący z Cieślina – ks. dr hab. Paweł Pielka, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i o. Łukasz Nocoń OFMcap., aktualnie studiujący na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, a także ks. Marek Szeląg, proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chechle, dziekan dekanatu w Jaroszowcu, ks. Marcin Kruszak, notariusz Kurii Sosnowieckiej oraz ks. Mariusz Wróbel, proboszcz parafii w Cieślinie.

– 21÷28.05.2023 – odbył się IX Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin 2023″ zorganizowany w ramach Jubileuszu 100-lecia Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie. Uczestnicy pleneru gościli w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu. Komisarzem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, był artysta – malarz mieszkający w Cieślinie Mariusz Połeć.