Libiąż

      W Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu przy ulicy Górniczej 1 znajduje się obraz ks. Marcina Dubiela “Brzezinka” pochodzący z 1981 roku.

ks. M. Dubiel - „Brzezinka" (1981) [Libiąż]
ks. M. Dubiel – „Brzezinka” (1981) [Libiąż]

      Obraz ten został w 1981 roku wraz z obrazem “Wypędzenie ludności polskiej” z 1946 roku podarowany Państwowemu Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu przez ks. M. Dubiela po odbytej w nim wystawie tematycznej poświęconej walce i martyrologii narodu polskiego w czasie II wojny światowej. W roku 2000 muzeum przekazało obraz “Brzezinka” Libiąskiemu Centrum Kultury w Libiążu.