Dom mieszkalny dla fabrykantów

     Równocześnie z budową fabryki wyrobów jedwabnych Konstanty Leon Wolicki wybudował w Cieślinie dom mieszkalny dla fabrykantów. Geneza związana z tymi budowlami opisana została na stronie „Fabryka wyrobów jedwabnych” (Fabryka wyrobów jedwabnych >> czytaj więcej). Z opisem budynku domu mieszkalnego dla fabrykantów spotykamy się pierwszy raz w opracowanym w dniu 20.12.1834 roku opisie budynków fabryki jedwabnej i domu mieszkalnego. Opis budynku mieszkalnego dla fabrykantów przedstawiał się następująco: „Dom mieszkalny dla fabrykantów na podmurowaniu z kamienia, między koły z gliny wybudowany, o jednym piętrze, z kominami sześcioma murowanymi, nad dach wyprowadzonymi, dach gontem pokryty, obecnie w stanie dobrym budowla ta znaleziona. Dom tem frontem na południe stojący po szczególe obejmuje w sobie: Stancje dolne. stancje na pierwszym piętrze oraz strych. Stancje dolne – od strony południowej, czyli od frontu 5 drzwi do sieni z tarcic pojedyncze fasowane na 10 zawiasach żelaznych i 10 hakach żelaznych z 5 klamkami żelaznymi do zamykania, w sieniach tych podłoga kamieniami wykładana, powała z tarcic. Z sieni tych wchodzi się do stancji, których jest 20, do tych drzwi z tarcic pojedynczych fasowanych stolarskiej roboty 20, na 40 zawiasach żelaznych i 40 hakach żelaznych z 20 klamkami żelaznymi do zamykania, powała w tych stancjach z tarcic, podłoga w stancjach z tarcic, Kominków szafiastych z kamienia 10, pieców ogrzewających 10, okien w pół otwieranych 40, w tych szyb całych 1/2 arkuszowych 148, stłuczonych 92, przy tych zawiasów żelaznych 160 i 160 haków żalaznych, klamek żelaznych do zamykania 40. Stancje na pierwszym piętrze – z tyłu czyli strony pólnocnej jest 5 drzwi do sieni pojedynczych z tarcic, na 10 zawiasach żelaznych i 10 hakach żelaznych z 5 klamkami żelaznymi. W sieniach tych podłoga kamieniami wykładana, powała z tarcic. Z tych są wschody z tarcic stolarskiej roboty prowadzące na piętro, gdzie śa sienie piętrowe, a z których wchód do 20 stancji, do tych drzwi z tarcic pojedynczych fasowanych 20, na 40 zawiasach żelaznych i 40 hakach żelaznych z 20 klamkami żelaznymi do zamykania, w tych podłoga z tarcic, powała z tarcic, kominków szfiastych z kamienia 10, piców ogrzewających 10, okien w pół otwieranych 50, w tych szyb całych 1/2 arkuszowych 215, stłuczonych 85, przy tych zawiasów żelaznych 200 i haków żelaznych 200 oraz 50 klamek żelaznych do zamykania. Strych – z sień piętrowych są wschody na strych z tarcic stolarskiej roboty, podłoga na strychu z tarcic, wiązanie pokrycia tego budynku, dwie drabiny na słupach na dach, bieg ścian murowanych w stanie dobrym, dach gontami pokryty.”. Kolejny dokładny opis domu mieszkalnego dla fabrykantów, podobnie jak i opis fabryki jedwabnej, zawarty został w Protokole Zajęcia Dóbr Kwaśniów z przyległościami Cieślin i Hucisko na sprzedaż do przymusowego wywłaszczenia z dnia 27.02./11.03.1837 roku (Protokół Zajęcia Dóbr Kwaśniów z przyległościami Cieślin i Hucisko na sprzedaż do przymusowego wywłaszczenia – 27.02./11.03.1837 r.  >> czytaj więcej). Sporządzony przez Napoleona Sapalskiego wykaz i szacunek szczegółowy zbudowań sporządzony w Cieślinie w dniu 04/17.08.1847 roku dla celów ubezpieczeniowych, przedstawia nam zaś dokładny opis wraz z rysunkami domu mieszkalnego dla fabrykantów, jaki miał miejsce w 1847 roku.

Dom mieszkalny dla fabrykantów w Cieślinie (rzuty poziome parteru i piętra) z 1847 r. (AP-21-17- 916)

     Budowla ta wystawiona była z wielką dokładnością według wyrysowanego planu, z materiału zdrowego, dlatego też jeszcze w 1847 roku stan jej można było określić jako nowy. Wymiary tego domu wynosiły: 154 x 26½ x 9¾ łokcia. Był to budynek o parterze i pietrze. Ściany jego wykonane były z ubitej ziemi (gliny), zaś filary (18 szt.), filary narożne (4 szt.) i podmurówki wymurowane było z kamienia. Dach pokryty był gontem z kominami murowanymi. Jego stan można było określić jako zły. Na skutek nie reperowania dachu budowla ta narażona była na zacieki wód, przez co szczególnie w niektórych miejscach uległa znacznemu zniszczeniu. Mianowicie na piętrze powygnijały sufity, podłogi i belki w miejscach zaciekających wodą. W wielu miejscach brakowało drzwi i okien co zaznaczono na powyższym rysunku. Na parterze było 33 okien dwuskrzydłowych o 6 szybach małych oraz 8 okien o jednym skrzydle z 3 małymi szybami i o braku drugiego skrzydła, a także 16 sztuk drzwi. Natomiast na piętrze było 31 całych okien oraz 26 sztuk drzwi. Ogólnie stan budowli w niektórych miejscach i w szczegółach był zupełnie zły, w niektórych średni, zaś w co niektórych zupełnie dobry. Ponieważ fabryka jedwabna nie była w ruchu, budowla ta była wówczas przeznaczona na mieszkania włościan, którzy takowe w części zajmowali. W pomieszczeniach na parterze znajdowało się w sumie 10 pieców grzejących ceglanych oraz 8 kominków do gotowania (po jednym było całkowicie zniszczonych). Natomiast na pietrze mieliśmy 8 pieców grzejących, 9 kominków do gotowania, a także 1 małe ognisko kuchenne i 1 cygan. Całkowita powierzchnia wewnętrzna budynku wynosiła 3375 łokci kwadratowych, zaś  czystej powierzchni (po odjęciu ścian działowych) – 2924 łokci kwadratowych. Z parteru na strych prowadziło 5 sztuk schodów, po 14 stopnic pomiędzy poszczególnymi poziomami. Pomiędzy piętrem, a  parterem w elewacji, w horyzontalnym przedziale, był daszek gontowy osłaniający mury od deszczu.

     Ze względu na brak remontów oraz szkody poczynione przy pożarze fabryki wyrobów jedwabnych, dom mieszkalny dla fabrykantów został w dniu 01/13.11.1850 roku zamieszczony w wykazie budowli przeznaczonych do wykreślenia z ubezpieczenia. Do wykazu dołączony był protokół spisany w biurze Wójta Gminy Kwaśniów w dniu 31.10/12.11.1850 roku uzasadniający ten krok. Treść tego protokołu była następująca: „W skutek wniesionego przez W-o Traugott Knauta Dziedzica Dóbr Kwaśniowa żądania żeby Dom na mieszkanie dla fabrykantów we Wsi Cieślinie wystawiony, w taxie ogólnej pod N. 18 zamieszczony, na Rub sr. 1420. oszacowany, przedstawiony Dyrekcji Ubezpieczeń do wykreślenia zabezpieczenia został. – W takim celu i na usprawiedliwienie w myśl Artykułu 47 ustawy do tego powodu, wezwał Wójt Gminy Bonawenturę Myszor Sołtysa z Wsi Cieślina i Andrzeja Jurczyka Sołtysa z Wsi Kwaśniowa na świadków, – z tymże się udał do rzeczonego Domu we Wsi Cieślinie, i donieśli o obecnym stanie iego następne przekonanie. Zeznajemy sumiennie pod obowiązkiem w razie potrzeby wykonania w Sądzie Przysięgi; że Dom na mieszkanie dla fabrykantów wystawiony, to iest: z ziemi ubijany, pod gontem znajduje się w obecney chwili prawie bez dachu, i ściany ubite z ziemi zrujnowane, przez co zawaleniem zagraża, i musi bydź rozebranym bo nawet do żadnego użytku Dziedzicowi posłużyć by nie mógł. W dowód naszego zeznania, nie umiejąc pisać, znakami Krzyża Św. się podpisujemy.  XXX Bonawentura Myszor Sołtys z wsi Cieślina, XXX Andrzej Jurczyk Sołtys z wsi Kwaśniowa. Wójt Gminy powyższe zeznanie potwierdzając, Protokół niniejszy z W-m Traugot Knaut własnoręcznie podpisał. – Drozdzieński, Traugott Knaut Dziedzic”.