Zajęcie dóbr Kwaśniowa – 5/17.08.1850 r.

 

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu informację o zajęciu dóbr Kwaśniowa, przekazaną w dniu 5/17 sierpnia 1850 r. właścicielowi tych dóbr Traugotowi (Traugottowi) Knaut.

Zajęcie dóbr Kwaśniowa - 5/17.08.1850 r.