Rodzina Wolickich – zbiór dokumentów

     Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów kościelnych, nekrologów, itp.) związanych z rodziną Wolickich. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej te nietuzinkowe postacie. 

 

Akt chrztu Stanisław Ignacy Wolicki w dniu 30.04.1726 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 30.04.1726 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Ignacy Wolicki w dniu 30.04.1726 r. „1726. Dnia 30 Kwietnia Stanisław Ignacy z Godziętowy. Ja co wyżej [Tomasz Józef Zimochowicz] proboszcz Doruchowski ochrzciłem Stanisława, Ignacego syna Szlachetnych rodziców Stefana Wolickiego i Teresy, prawnie poślubionych. Chrzestnymi jegoż zostali Urodzony pan Kazimierz z Niedzielska Madalinski pan w Doruchowie i Urodzona pani Konstancja Kręska małżonka pana Ignacego Kręski dziedzica w Myśniowie-.”.
Akt chrztu Jadwiga Konstancja Wolicka w dniu 07.10.1727 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 07.10.1727 r.)
Akt metrykalny chrztu Jadwiga Konstancja Wolicka w dniu 07.10.1727 r. „[1727].  7 Października. Godziętowy. Ja Ojciec Hermenegild z zakonu braci mniejszych świętego Franciszka konwentualnych ostrzeszowskich ochrzciłem dziecię dwojgiem imion Jadwiga Konstancja Urodzonych Państwa Stefana Wolickiego i Teresy Kręska prawnie poślubionych. Chrzestni przewielebny Tomasz Zimochowicz proboszcz doruchowski, Krystyna z Długopolskich Karsznicka chorążyna Ziemi Wieluńskiej.”.
Akt chrztu Kacper Melchior Wolicki w dniu 17.02.1729 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 17.02.1729 r.)
Akt metrykalny chrztu Kacper Melchior Wolicki w dniu 17.02.1729 r. „Ze wsi Godziętowy tegoż dnia 17 lutego [1729] Kacper. Ja, jak wyżej [ks. Tomasz Michał Możdżanowski] ochrzciłem dziecko imieniem Kacper Melchior, Wielmożnego i Urodzonego Pana Stefana Wolickiego oraz Wielmożnej i Urodzonej Pani Teresy Kręska ślubnych małżonków Chrzestnymi byli jaśnie oświecony i Wielmożny Pan Rafał Wężyk podkomorzy Ziemi Wieluńskiej i Wielmożna Pani Ludwika Karśnicka.”.
Akt zgonu Maciej Kazimierz Wolicki w dniu 05.06.1741 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży z dnia 05.06.1741 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Maciej Kazimierz Wolicki 05.06.1741 r „927. Czerwiec. 5. Prześwietny Maciej Kazimierz z Komorza Wolicki kanonik katedralny chełmski, kustosz olkuski, proboszcz łomżyński i kobyliński, zmarł o godzinie 1 z dwoma kwadransami po południu w poniedziałek w oktawie Bożego Ciała; urodzony 11 stycznia 1690 r. w Województwie Sieradzkim, w Ziemi Wieluńskiej, we Wsi Skomlin i tamże ochrzczony; wyświęcony w Krakowie na kapłana Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 1718, gdyż przedtem był kapitanem w Regimencie Dragonów Hetmana Polnego Koronnego St. Rzewuskiego. W r. 1738 zrzekłszy się wszystkich beneficjów, jako gruźlik i astmatyk, zadowalając się tytułem probostwa Ducha Świętego, godny pochwały co do pobożności, wiedzy, łagodności obyczajów, gorliwości we czci dla Boga, miłosierdzia wobec ubogich, zwłaszcza zaś wstydzących się żebrać; chociaż całe jego życie pełne było trudów i cierpień, jednak w ostatnim ataku choroby zabłysnął pełnym zdaniem się na wolę Bożą; przygotowany na śmierć tak co do duszy, jak co do majątku, przeznaczając go na rzecz i użytek ubogich i kościołów; opatrzony Sakramentami; pochowany w kościele przy ołtarzu głównym po stronie Ewangelii, w nowym grobie, który mu jego bratanek i następca na beneficjum postarał się zbudować.”.
Akt zgonu Teresa zd. Kręska Wolicka w dniu 01.10.1758 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 01.10.1758 r.)
Akt metrykalny zgonu Teresa zd. Kręska Wolicka w dniu 01.10.1758 r. „[1758]. Godziętowy. Dnia 1 Października zmarła Jaśnie Wielmożna Teresa z Kręskich Wolicka Podkomorzyna Ziemi Wieluńskiej, lat blisko 70, sakramentami zaopatrzona, pochowana w Konwencie Ostrzeszowskim.
Dzwoniono 8 razy  24″.
Akt zgonu Stefan de Komorze Wolicki w dniu 30.11.1759 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 30.11.1759 r.)
Akt metrykalny zgonu Stefan Wolicki w dniu 30.11.1759 r. „[1759]. Godzięntowy. Roku co wyżej [1759], dnia zaś 30 listopada zmarł Jaśnie Wielmożny Pan Stefan z Komorza Wolicki dziedzic dóbr wsi Godziętowy lat 77. Sakramentami świętymi zaopatrzony, pochowany został w Konwencie Ostrzeszowskim Ojców Franciszkanów Obserwantów.”
[Dopisek na marginesie] “Opłacone zostało podzwonne kościelne dla zmarłego na mszy ofiarowanej [za zmarłego]”.
Akt chrztu Józef Michał Franciszek Wolicki w dniu 02.10.1763 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 02.10.1763 r.)
Akt metrykalny chrztu Józef Michał Franciszek Wolicki w dniu 02.10.1763 r. „1763. W Godziętowach dnia drugiego października. Ja Józef Bartłomiej Zadorski kapelan Doruchowski ochrzciłem dziecię Józef Michał Franciszek syna Wielmożnego Pana Ignacego z Komorza Wolickiego i Jozafaty z Wiesiołowskich cześnikowej łuckiej prawnie poślubionych dziedziców Dóbr Godziętowy z przyległościami. Trzymający u Źródła Życia: Jaśnie Wielmożny Pan Jan Wiesiołowski cześnik łucki z Wielmożną Panią Franciszką z Wolickich Orzelską.”.
Akt chrztu Walenty Kazimierz Maciej Wolicki w dniu 18.02.1765 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 18.02.1765 r.)
Akt metrykalny chrztu Walenty Kazimierz Maciej Wolicki w dniu 18.02.1765 r. „1765. Pieczyska. Dnia 18go Lutego zakonnik ojciec Baltazar Pruszkowski franciszkanin obserwant ochrzcił dziecko Walentego, Kazimierza, Macieja syna Wielmożnego Pana Ignacego z Komorza Wolickiego i Józefaty z Wiesiołowskich ślubnych małżonków dziedziców Dóbr Godziętowy z przyległościami. Chrzestnymi byli J.B. Możdżanowski, p[roboszcz] doruchowski z Wielmożną Anną Wolicką, a ponadto Wielmożny Michał Białobrzęski z Wielmożną Magdaleną Garnyszówną.”.
Akt zgonu Anna Wolicka w dniu 10.01.1766 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 10.01.1766 r.)
Akt metrykalny zgonu Anna Wolicka w dniu 10.01.1766 r. „Początek roku 1766. Pieczyska. Dnia 10 Stycznia zmarło dziecię imieniem Anna córka Wielmożnego Pana Ignacego z Komorza Wolickiego lat prawie 4. Pochowana została w kościele Ostrzeszowskim Konwentu Ojców Franciszkanów Obserwantów.”
Akt chrztu Stanisław Jan Antoni Wolicki w dniu 19.05.1766 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 19.05.1766 r.)
Akt metrykalny chrztu Stanisław Jan Antoni Wolicki w dniu 19.05.1766 r. „[1766]. Godziątowy zwane Pieczyska. Dnia 19 Maja ten sam co wyżej [ks. Józef Bartłomiej Możdżański] ochrzciłem dziecię [imionami] Stanisław Jan Antoni syna Wielmożnego Ignacego z Komorza Wolickiego i Jozafaty z Wiesiołowskich prawowitych małżonków dziedziców na Godziętowach. Trzymający u Źródła Życia: Wielmożny Jan Wiesiołowski Cześnik Łucki z Wielmożną Jadwigą Zajączkową, a także Wielmożny Jan Kąkoski Podstoli Ostrzeszowski z Wielmożną Franciszką z Wolickich Orzelską.”.
Akt chrztu Joanna Magdalena Helena Wolicka w dniu 31.05.1767 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 31.05.1767 r.)
Akt metrykalny chrztu Joanna Magdalena Helena Wolicka w dniu 31.05.1767 r. „[1767]. Godziątowy. Ostatniego dnia Maja Ja Józef Bartłomiej Możdżanowski, P.[roboszcz] Dor[uchowski] ochrzciłem dziecko Joannę Magdalenę Helenę córkę Wielmożnego Ignacego z Komorza Wolickiego i Józefy z Wiesiołowskich ślubnych małżonków dziedziców Dóbr Godziątowy itd.: Chrzestnymi byli: Wielmożny [ ] Karznicki z Wielmożną Cecylią Jabłkoską.”.
Akt chrztu Tadeusz Teofil Cyprian Wolicki w dniu 30.10.1768 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 30.10.1768 r.)
Akt metrykalny chrztu Tadeusz Teodor Cyprian Wolicki w dniu 30.10.1768 r. „[1768]. [30 Października]. Godziątowy. Tego samego dnia co wyżej ochrzciłem dziecię Tadeusz Teofil *|* Cyprian syna Jaśnie Wielmożnych Ignacego z Komorza Wolickiego podkomorzego Ziemi Wieluńskiej i Józefy z Wiesiołowskich prawowitych małżonków. Trzymający u Źródła Życia Jaśnie Wielmożny Jan Krąkowski stolnik ostrzeszowski z Jaśnie Wielmożną Ludwiką Kicińską starościną … .”.
[Dopiski].
*|*: „Ten Teofil jest mężem o którym powiemy z mocą: „Nie cały umrę””.
[na marginesie]: “Ten Teofil Wolicki w roku 1829 został arcybiskupem Diecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej ….”.
[na dole strony]: “O tymże Teofilu Wolickim abpie Gnieźnieńskim i Poznańskim można by powiedzieć: “Nie on /:Wolick:/ szukał zaszczytów, lecz same zaszczyty go szukały, i znalazły” – a lepiej w ojczystym języku:
„Nie On zaszczytów szukający świata,
Same zaszczyty wszędzie Go szukały:
I tym Go blaskiem ozdobiły chwały
Którey niestrawią wiekopomne lata !!!
Pisałem Dnia 14. Czerwca 1833 r. X. Kociński Pleb. Dor:”.
Akt chrztu Tekla Teresa Eufrozyna Wolicka w dniu 12.08.1770 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 12.08.1770 r.)
Akt metrykalny chrztu Tekla Teresa Eufrozyna Wolicka w dniu 12.08.1770 r. „[1770]. Godziątowy. 12 Sierpnia Ja Józef Bartłomiej Możdżanowski proboszcz doruchowski ochrzciłem dziecię Tekla Teresa Eufrozyna córkę Wielmożnego Ignacego z Komorza Wolickiego żupnika ziemi wieluńskiej i Józefy z Wiesiołoskich prawnych małżonków dziedziców na Godziątowach. Trzymający u Źródła Życia Wielmożny Jan z Niedzielska Madalinski wraz z Wielmożną Jadwigą Bylinową, jak również Wielmożny Stanisław Wiesiołoski cześnik łucki wraz z Wielmożną Joanną z Bolikoskich Madalinską.”.
Akt zgonu Marianna zd. Wolicka Bolikoska w dniu 06.04.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 06.04.1774 r.)
Akt metrykalny zgonu Marianna zd. Wolicka Bolikoska zm. 06.04.1774 r. „Roku Pańskiego 1774. W Bobrownikach. 6 kwietnia 1774 roku zmarła Wielmożna Marianna z Wolickich Bolikoska, Sakramentami zaopatrzona, lat prawie 60. Pochowana została w Kościele Parafialnym Doruchowskim dnia 15 kwietnia roku tego.”.
Akt chrztu Ambroży Tomasz Adam Wolicki w dniu 18.12.1774 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 18.12.1774 r.)
Akt metrykalny chrztu Ambroży Tomasz Adam Wolicki w dniu 18.12.1774 r. „[1774]. Godziątowy. 18 Grudnia Ja Józef Bartłomiej Możdżanoski proboszcz doruchowski ochrzciłem dziecię Ambrożego Tomasza Adama syna Wielmożnego Ignacego z Komorza Wolickiego żupnika ziemi wieluńskiej i Wielmożnej Józefy z Wiesiołoskich cześnikówny łuckiej prawnych małżonków, dziedziców na Godziątwach. Trzymający u Źródła Życia Wielmożny Stanisław Wiesiołoski cześnik łucki z Wielmożną Karoliną Bronikoską miecznikową gostyńską: ponadto asystowali Wielmożny Pan Stefan Bronikoski z Wielmożną [ ] Skorzeską.”.
Akt chrztu Wincenty Franciszek Józef Wolicki w dniu 10.02.1777 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 10.02.1777 r.)
Akt metrykalny chrztu Wincenty Franciszek Józef Wolicki w dniu 10.02.1777 r. „[1777]. Godziątowy. 10go Lutego Ja jak wyżej [ks. Józef Bartłomiej Możdzanoski] ochrzciłem dziecię syna Wielmożnego Ignacego Wolickiego i Wielmożnej Józefy z Wiesiołoskich prawnych małżonków. Trzymający u Źródła Życia: Wielmożny [ ] Gawłoski z żoną Wielmożną z [ ]. Wyżej wymienionemu synowi nadano imiona: Wincenty, Franciszek i Józef.”.
Memoriał pośmiertny s. Konstancja Wolicka zm. w dniu 18.11.1778 roku (Archiwum Zgromadzenia SS. Norbertanek w Imbramowicach 1778 r.)
Memoriał pośmiertny s. Konstancja Wolicka zm. 18.11.1778 r. „Dnia Osiemnastego [listopada] zmarli.
(…)
Czcigodna i najpobożniejsza Konstancja Wolicka, profeska i ksieni w Imbramowicach, siostra nasza, wieku swego lat 52, w zakonie lat [okienko na liczbę], na urzędzie lat 9 i prawie 4 miesięcy. Roku Pańskim 1778. Dnia 18 listopada.
(…).”.
Akt chrztu Marianna Małgorzata Jozefata Wolicka w dniu 13.07.1780 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie z dnia 13.07.1780 r.)
Akt metrykalny chrztu Marianna Małgorzata Jozefata Wolicka w dniu 13.07.1780 r. „[1780]. Stara Kuźnica. Dnia 13 Lipca. Ten sam co wyżej [ks. Józef Bartłomiej Możdżanowski] ochrzciłem dziecię Marianna Małgorzata Jozafata córkę Wielmożnego Ignacego z Komorza Wolickiego żupnika ziemi wieluńskiej i Jozafaty z Wiesiołoskich prawowitych małżonków. Trzymający u Źródła Życia Wielmożny Józef Łęmpicki z Wielmożną Justyną z Magnuskich Kręska.”.
Akt notarialny spisany przed Pisarzem aktowym publicznym Departamentu Krakowskiego w Krakowie Nr rep. 1 (1814) z dnia 03.01.1814 roku (Akta Notariusza Floryana Choynackiego w Kielcach)
Akt notarialny Konstanty Leon Wolicki ur. 03.06.1791 r. „…Jz lubo Tenże JW. Zeznawaiacy Wielmoznego Konstantyna, Leona dwoyga Imion Wolickiego przez Siebie z Wielmożną Jmci Panną Salomeą Kruszynską spłodzonego, okazanym Aktem Metryki Urodzenia w Kosciele Parafialnym Lankoronskim Dnia Trzeciego Miesiąca Czerwca Roku Tysiąc Siedmset Dziewięcdziesiąt Pierwszego za Syna swego już przyznał -…”.
Akt chrztu Konstanty Leon Wolicki Wolicki w dniu 13.07.1791 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie z dnia 13.07.1791 r.)
Akt metrykalny chrztu Konstanty Leon Wolicki 13.07.1791 r. „[1791]. [Dzień & Miesiąc] Lipiec 13. [Numer domu] 50. [Imiona] Konstanty Leon ochrzony przez brata Thedding wikariusza lanckorońskiego. [Religia] Katolicka. [Płeć] Męska. [Z prawego łoża] Tak. [Rodzice] [Ojciec] D. Stanisław Faldorff Wolicki dobrowolnie przyznający się ojciec dziecka. [Matka] Wielmożna Salomea Kruszyńska z Lanckorony. [Chrzestni] [Nazwiska] [Status, stanowisko] Prześwietny ks. Jakub Hłavaczani, miejscowy proboszcz; Urodzona Pani Kunegunda Tuszyńska, żona radcy/burmistrza lanckorońskiego.”.
 Zapowiedź Pierwsza Małżeństwa Konstantyn Leon Wolicki i Augustyna de Kermasson z dnia 17.07.1814 r. (Akt stanu cywilnego gminy warszawskiej Cyrkułu VI)
Akt zapowiedzi małżeństwa Konstantyn Leon Wolicki & Augustyna de Kermasson 14.07.1814 r. „Roku Tysiąc Osiemset Czternastego Dnia Siedemnastego Miesiąca Lipca weNiedziele My Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Szostey Miasta Stołecznego Warszawy w Powiecie i Departamencie Warszawskiem Udawszy się przed drzwi głowne wneyscia do Domu Gminy o godzinie iedenastey przed południem donośliśmy i ogłosilismy po pierwszy raz iż zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Wiel. Konstantynem Leonem Waldorf z Komorza Wolinskim Kawalerem Obywatelem Xięstwa Warszawskiego Lat dwadzieścia trzy Liczącym Zamieszkałym wWarszawie w Domu pod Liczbą Tysiąc siedemset pięcdziesiąt trzy przy Ulicy Koszyki Cyrkule Siodmem Wiel. Jana Nepomucena Waldorf zKomorza Wolickiego Sądziego Appellacyinego Xięstwa Warszawskiego Zamieszkałego wWarszawie wdomu pod Liczbą Szescset przy Ulicy Bielanskiey Cyrkule Czwartym i Salomei z Kruszyńskich Małzonkuw oboyga zyiących Zamieszkali w Miescie Radomiu powiecie i Departamencie Radomskiem wAssystencyi Oycu czyniącym Synem Spłodzonem ziedney aWielmozną Augustyną de Kermasson Panną Lat dziewietnascie liczącą bawiącą wdomu Rodziców spłodzoną z Wiel. Jana Franciszka de Kermasson byłego Officera Gwardyi Nayiaśnieyszego Ludwika Szesnastego Króla Francuszkiego zamieszkałego w Paryzu w Francyi i tamże Zmarłego i Lucyi z Wallebregów pierwszego slubu de Kermasson powtornego zas Wiel. Hrabią Tadeuszem Morskiego Małzonki Zamieszkałych w Koszykach przy Warszawie, w Pałacu pod Liczbą Tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy przy Ulicy Koszyki, Cyrkule Szostem, w Assystencyi Matki i Oyczyma czyniącej zdrugiey strony ktora to Zapowiedz poprzeczytaniu Oney głosno iwyrażnie przybitą Została na drzwiach Domu Gminego Czego Akt Spisalismy.
Franciszek Gusiewski”.
  Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Konstanty Leon Wolicki i Augustyna de Kermasson w dniu 21.07.1814 r. (Akt stanu cywilnego gminy warszawskiej Cyrkułu VI)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Konstanty Leon Wolicki & Augustyna de Kermasson 21.07.1814 r. „73. Roku Tysiąc Osiemset Czternastego, Dnia dwudziestego pierwszego miesiąca Lipca w Warszawie. Przed Nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Szostey, Miasta Stołecznego Warszawy, w Powiecie i Departamencie Warszawskim, Stawił się Wielmożny Konstanty, Leon, dwoch Imion, Waldorf , z Komorza Wolicki, – Kawaler, Obywatel Xięstwa Warszawskiego, Zamieszkały w Koszykach, przy Warszawie, w Pałacu pod Liczbą Tysiąc Siedemset, pięcdziesiąt trzy; przy Ulicy Koszyki, Cyrkule Szostym, ktory Składa metrykę wyiętą z Xiąg Koscioła Parafialnego, Lanckoronskiego, w Powiecie i Departamencie Krakowskim Sytupwanego, na dwudziestym dziewiątym, miesiąca Marca, Roku Tysiąc Osiemset, trzynastego, z podpisem Wiel. Xiędza Jana Nepomucena Janikowskiego, Proboszcza Koscioła Lanckoronskiego, i Izdebnickiego, okazuiącą, iż Skonczył, Rok dwudziesty, trzeci wieku Swego, Syn Jasnie wielmoznego Jana Nepomucena Waldorf, z Komorza, Wolickiego, Sendziego Appellacyinego, Xięstwa Warszawskiego, Zamieszkałego, w Warszawie, w domu pod Liczbą Szescset, przy Ulicy Bielanskiey, Cyrkule Czwartym, i Salomei z Kruszynskich małżonkow małżonków, Zamieszkałych, w Miescie Radomiu, Powiecie i Departamencie Radomskim, obojga zyiących; w Assystencyi Oyca czyniący, ktoremu Akt uszanowania, w przytomnosci Naszej Został dopełnionym; Tudziez Wielmozna Augustyna de Kermasson Panna, która także, składa Akt Znania, przez Sąd Podsędkowski, Pokoiu Wydziału Czwartego, Powiatu, i Miasta Stołecznego Warszawy; na dniu dwunastym miesiąca Czerwca Roku Tysiąc Osmset czternastego, Spissany, przez Wielmożnego Czenymiskiego, Pisarza Aktowego, przy Trybunale, Cywilnem, pierwszey Instancyi, Departamentu Warszawskiego, Zastępce, Wielmożnego, Prokura Krolewskiego, przy Trybunale tymże, na dniu Czternastem, miesiąca Czerwca, Roku Tysiąc Osmset czternastego, wniesionego do potwierdzenia, a przez Sąd Pokoiu Wydziału, Czwartego, Powiatu i Miasta Stołecznego Warszawy, na dniu, Czternasym, miesiąca Czerwca, Roku Tysiąc Osiemset , czternastego, potwierdzonego, wyrazaiacy, iż lat dziewiętnascie, wieku swego, Corka Jasnie Wielmoznego, Jana Franciszka de Kermasson, byłego Officyera, Gwardyi, Nayiasnieyszego Ludwika, IVI, Króla Francuzkiego, Zamieszkałego, w Paryzu w, Francyi, tamże Zmarłego, i Łucyi, z Waltebregow, piewszego Slubu de Kermasson, powtornego zas Jasnie Wielmoznego Hrabi Tadeusza Morskiego, Małżonki, Zamieszkałych, w Koszykach, przy Warszawie, w Pałacu pod liczbą, Tysiąc Siedemset pięcdziesiąt, przy Ulicy Koszyki, Cyrkule Szostym, bawiąca w domu Rodzicow, w Assystencyi, Matki, i Oyczyma czyniącego, ktorym, Akt uszanowania, w przytomnosci Naszej Został, dopełnionym; Żądaniem iest Stron Stawaiących, ażebyśmy, przystąpili do obchodu Małżenstwa, między niemi, umowionego, którego Zapowiedź pierwsza, przed drzwiami domu Naszego Gminnego, wyszła, na dniu Siedemnastym, miesiąca Lipca, Roku Tysiąc Osiemset, czternastego, ogodzinie iedynastey, przed południem, druga Zas nie nastąpiła, na mocy uwolnienia, wydanego, w Imieniu Rządu, przez Jasnie Wielmoznego, Ostrowskiego, Prezesa, Trybunału, Cywilnego, pierwszey Instancyi, Departu Warszawskiego, na dniu, dwudziestym, miesiąca Lipca Roku Tysiąc Osiemset, czternastego, w Warszawie, ktore to uwolnienie, Nam okazane, Złozone Zostało w Aktach Korresponduiących, z Aktami, Stanu Cuwilnego, Gdy o Zadnym tamowaniu, rzeczonego Małżenstwa uwiadomieni nie zostalismy, a Rodzice, ninieyszym, na obchod Małżenstwa, zezwalaią, przychylaiąc się zatym, do ządania Stron, po przeczytaniu, wszystkich wyżey, wspomnionych papierów, i działu Szostego, w tytule Kodexu Napoleona, o Małżenstwie, Zapytalismy się, przyszłego Małżonka, i przyszłey Małzonki, czyli chcą połączyc się z sobą, związkiem Małżenskim, Na co, gdy każde znich, oddzielnie, odpowiedziało, iż taka ich iest wola, Ogłaszamy, w Imieniu Prawa, iż Wielmozny Konstantyn Leon, dwóch Imion Waldorf z Komorza Wolicki Kawaler, i Wielmozna Augustyna, de Kermasson, Panna, są połączeni, z sobą, węzłem Małżenstwa, Czego, spisalismy, Akt, w przytomnosci Jasnie Wielmożnych, Jana Kantego, Hrabiego de Riviera, Załuskiego, Sędziego Appellacyinego, Xięstwa Warszawskiego, lat czterdziesci, osiem liczącego, zamieszkałego w Warszawie, w domu pod liczbą, Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt ieden, przy Ulicy Swięto Irskiey, Cyrkule trzecim, Ernesta, Sartorynsta, de Schwamenfled, Dyrektora Generalnego, Poczt Xięstwa Warszawskiego, lat Siedemdziesiąt, cztery liczącego, Zamieszkałego, w domu pod liczbą, Czterysta, Osiemdziesiąt trzy, przy Ulicy, Napoleona, Cyrkule Czwartym, Piotra Orzechowskiego Sędziego Appellacyinego, Xięstwa Warszawskiego; lat Szescdziesiąt liczącego, Zamieszkałego, w domu pod liczbą, czterysta, Siedemdziesiąt, przy Ulicy Nowo Senatorskiey, Cyrkule Siodmem, i Michała, de Bergonzoni, Doktora Medecyny, lat Sześćdziesiąt, Sześć liczącego, Zamieszkałego, w domu pod liczbą, Tysiąc trzysta, dziewiętnascie, przy Ulicy, Nowy Swiat, Cyrkule sostym: ktory to Akt, Stawaiacym przeczytany; i podpisany został, przez Nas Urzędnika, Stanu Cywilnego, Gminy Szostey, Miasta Stołecznego, Warszawy, Strone i Swiadków.
Franciszek Gusiewski”.
Akt urodzenia Joanna Konstancya Łucya Wolicka w dniu 15.01.1815 roku (Akt stanu cywilnego gminy warszawskiej Cyrkułu VI z dnia 08.02.1817 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Joanna Konstancya Łucya Wolicka 15.01.1815 r. „55. Roku Tysiąc Osiemset Siedemnastego dnia ósmego miesiąca Lutego o godzinie jedenastey przed południem w Warszawie Przed Nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Szóstey Miasta Stołecznego Warszawy W Powiecie tymże Woiewództwie Mazowieckim Stawił się Wielmożny Konstantyn Wolicki Oyciec lat dwadzieścia pięć liczący Obywatel zamieszkały we wsi Kwaśniowie Województwie Krakowskim Obwodzie Olkuskim … zaś Warszawie wdomu pod Liczbą Tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy przy Ulicy Koszyki Cyrkule Szóstym i okazał Nam dziecie płci zeńskiey które urodziło się w domu pod Liczbą Tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy przy Ulicy Koszyki Cyrkule Sześć na dniu pietnastem miesiąca stycznia Roku Tysiąc Osiemset piętnastego ogodzinie jedenastey wnocy. Oświadczaiąc iż iest spłodzone zniego i Wielmożnej Augustyny z Kermassonów lat dziewietnaście liczącej Małżonki i że życzeniem iego iest nadać mu imiona Joanna Konstancya Łucya. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i ukazaniu dziecięcia wprzytomności Jaśnie Wielmożnego Tadeusza Hrabi Morskiego lat sześćdziesiąt trzy liczącego zamieszkałego wWarszawie wdomu pod Liczbą Tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy przy Ulicy Koszyki Cyrkule Szóstem, tudzież Wielmożnego Józeffa … lat trzydzieści siedem liczącego Komissarza Woyska Polskiego zamieszkałego w … Oyciec i świadkowie z Nami … akt urodzenia po przeczytaniu onegoż stawaiacym podpisali.
– nieczytelny podpis, Konstantyn Wolicki oyciec.
Dopisek: 113. Dopisanie wyrazu piętnastego, oraz położenie podpisu przez Konstantyna Wolickiego nastąpiło zrozporządzenia Prokuratora zdnia 12/24 Lutego 1835 r. No 1121.”.
Akt zgonu Józefa z Wiesiołowskich Wolicka w dniu 02.03.1817 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku z dnia 02.03.1817 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Józefa z Wiesiołowskich Wolicka 02.03.1817 r „Łask. 79. Roku tysiącznego Osiemsetnego Siedemnastego dnia drugiego miesiaca marca. Przed Nami X. Andrzeiem Gornickim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łaskiy w Woiewodzstwie kaliskim Powiecie Szadkowskim Stanieli Urodzony Adam Kamocki y Mateusz Mrokowski Sąsiedzi, oznaymieli nam iz dnia drugiego marca roku bierzącego o godzinie trzeci po południu, Urodzona Jozefa z Wiesiołowskich Wolicka lat Osiemdziesiąt pięc maiąca, w stanie wdowińskim zostaiaca, umarła w domu pod numerum Setnym drugim dnia drugiego marca ogodzinie trzeci po południu, poczem Oswiadczaiący podpisali z nami akt ninieyszy po przeczytaniu onegoz.
X. Andrzey Gornicki, Urzędnik Cywilny, Adam Kamocki iako Swiadek, Mateusz Mrokowski iako Swiadek.
Tabelka: “Umarli. Katolicy. Męskiey – . Zenskiey 1. Zydzi. Męskiey. – . Płci Zenskiey – .”
Akt urodzenia Tadeusz Jan Zygmunta Wolicki w dniu 15.12.1817 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 20.12.1817 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Tadeusza Jana Zygmunta Wolickiego 15.12.1817 r. „114. Roku tysięcznego osiemsetnego siedemnastego, dnia dwudziestego miesiąca Grudnia o godzinie dziesiątey przed południem, przed nami Plebanem Chechelskim sprawuiacym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy i Parafii Chechelskiej, Powiatu Olkuskiego w Województwie Krakowskim stawił się Urodzony Konstanty Wolicki Dzierżawca Wsi Kwaśniowa i tamże zamieszkały lat dwadzieścia pięć liczący i okazał nam dziecię płci męskiey, które urodziło się w domu jego pod numerem pierwszym na dniu pietnastym miesiąca Grudnia, o godzinie czwartey po południu roku bieżącego, oświadczaiąc: iż jest spłodzone zniego i Augustyny z Kiermaszonów lat dwadzieścia trzy liczącey jego Małżonki, i że życzeniem jego iest nadać Mu jmiona Tadeusz, Jan, Zygmunt. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania dziecięcia wprzytomności Kazimierza Kowalskiego, lat pięćdziesiąt sześć liczącego i Sebastyana Włodarczyka lat trzydzieści trzy liczącego, obydwóch włościan wtem Dworze w Kwaśniowie służących akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż stawaiącym; Oyciec to iest, Urodzony Konstanty Wolicki znami podpisał. Świadkowie pisać nieumieią.
– Ksiądz Ludwik Starczewski Pleban Chechelski – Urzędnik Stanu Cywilnego, Konstantyn Wolicki”.
Akt chrztu Tadeusz Jan Zygmunt Wolicki w dniu 20.12.1817 roku (Akt metrykalny Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 20.12.1817 r.)
Akt metrykalny chrztu Tadeusz Jan Zygmunt Wolicki ur. 15.12.1817 r. (chrzest 20.12.1817 r.) „1817. [Dzień & Miesiąc] 20 Grudnia. [Numer domu] 1. [Nazwa] Ochrzczony z wody Tadeusz Jan Zygmunt. [Religia] Katolicka. [Płeć] Męska. [Z prawego łoża] Tak. [Rodzice] [Ojciec] WD. Konstanty Wolicki z Kwaśniowa. [Matka] WD. Augustyna z Kiermaszony. [Chrzestni] [Nazwa] JWD. Tadeusz Morski kawaler orderów Królestwa ze swą żoną Łucją de Valabregi. [Status, stanowisko] Szlachta.”.
Akt zgonu Maciey Wolicki w dniu 17.02.1825 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 19.02.1825 r.)
 Akt stanu cywilnego zgonu Maciey Wolicki 17.02.1825 r. „4. Roku Tysiąc osmset dwudziestego Piątego dnia dziewietnasty Lutego Rano ogodzinie ogodzinie dziewiątey Przed Nami Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Smiełowickiey wWoiewodztwie Mazowieckim Obwodzie Kujawskim Powiecie Kowalskim stawili się Urodzeni, August Hrabia Dabski Trzydziesci Szesć letni, Dziedzic Borzymowic Wsi, y Jozef Mierzynski Pięćdziesiąt letni Kapitan y Dziedzic Wsi Ctyniczow Niekrewni, y Oswiadczyli Nam iż Urodzony Maciey Wolicki blisko Szescdziesiąt lat Zyiący Szambelan Powiatu Kowalskiego były Poseł Kollator Koscioła Smiełowickiego Dóbr Smiełowickich Dziedzic Umarł wSmiełowicach dnia Siedmnastego Miesiąca yRoku bieżącego ogodzinie Szóstey wieczorney, wSwym Pałacu pod Numerem Pierwszem, poczem Oswiadczaiący zNami Akt Ninieyszy po przeczytaniu Onegoż stawaiącym podpisali. –
August Hra: Dąbski iako świadek, Józef Mierzyńki iako świadek, Xiądz Marciszewski”.
Akt zgonu Tadeusz Hrabia Morski w dniu 01.09.1825 r. [Akt stanu cywilnego Parafii Panny Maryi (Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – kościół Mariacki w Krakowie) z dnia 03.09.1825 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Tadeusz Hrabia Morski 01.09.1825 r. „132. Roku Tysiąc Osmset dwudziestego piątego, dnia trzeciego Września o godzi nie dziesiątey z rana, przed Nami Wikarym Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Kościoła i Parafii Panny Maryi w Wolnym mieście Krakowie stawili się: Pan Leon Rawicz Pszczółkowski, lat czterdzieści pięć liczący Notariusz Publiczny Wolnego miasta Krakowa, mieszkaiący w Rynku Wielkim pod Liczbą szesnascie i Pan Jakób Krogulecki, lat dwadzieścia sześć liczący Expeditor soli mieszkaiący przy Ulicy Brackiey pod Liczbą sto czterdzieści pięć i oswiadczyli Nam iż dnia pierwszego miesiąca i roku wyżey wspomnionych o godzinie czwarty zpołudnia, Jas. Wiel. Pan Tadeusz Morski, lat siedmdziesiąt trzy liczący Hrabia, Kawaler Orderów Polskich, były Poseł polski w Madrycie, umarł w Rynku Wielkim pod Liczbą dwadzieścia ieden. Akt ninieyszy Zeyścia stawaiącym odczytany został, i wraz z Nami podpisany.
Xiądz Jan Zabudzinski Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego, Leo Rawicz z Pszczółek Pszczółkowsky, Jakób Krogulecki”.
Akt zgonu Augustyna de Kermasson Wolicka w dniu 18.06.1829 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 20.06.1829 r.)
 Akt zgonu Augustyny de Kermasson Wolickiej w dniu 18.06.1829 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 20.06.1829 r.) „1003. Działo się w Warszawie w Parafii Ś-go Krzyża dnia dwudziestego Czerwca tysiąc osiemset dwudziestego dziewiątego roku ogodzinie czwartej zpołudnia. Stawili się Teofil Wiesiołowski Sekretarz zKomissyi Skarbu lat trzydzieści trzy i Antoni Karolinczyk służący lat dwadzieścia cztery maiący obadway wWarszawie pod liczbą – tysiąc trzysta czterdzieści osiem przy ulicy Mazowieckiej zamieszkali, i oświadczyli Nam, że tu wWarszawie pod liczbą pierwszą dnia osiemnastego Czerwca roku bieżącego ogodzinie dziewiątey wieczór umarła Wielmożna Augustyna Wolicka Mężatka Obywatelka lat dwadzieścia dziewięć i miesięcy dziewięć maiąca rodem z Paryża w Francyi Córka Pawła i Łucyi Walebreków Małżonków Kermassonów, pozostawiła Męża Konstantego Wolickiego i Córkę Łucyę nieletnią przy oycu zostaiącą. Przekonawszy się na ocznie ozeyściu Augustyny Wolickiey Akt ten przeczytany stawiaiącym świadkom przez tychże i nas podpisany został.
– Ks. Marcin Laszcz zaproboszcza, Teofil Wiesiołowski, Antoni Karolinczyk”.
Nekrolog po śmierci Augustyny de Kermasson Wolickiej w dniu 18.06.1829 r. (1) (“Kurier Warszawski” nr 163 – Niedziela 21.06.1829 r.)
Nekrolog po śmierci Augustyny Wolickiej w dniu 18.06.1829 r. (Kurier Warszawski nr 163 z 1829 r.) „W dniu 18 b. m. żyć przestała ś. p. Augustyna de Kermasson Wolicka, która będąc zbiorem cnot wszystkich córek, żon i matek najlepszych i najtkliwszych, pogrążyła swoim zgonem w wiecznym smutku męża, córkę i całą rodzinę, których była za życia prawdziwem szczęściem i ozdobą. Ktokolwiek ią znał, uroni zapewne łzę żalu, bo tę zawsze z każdego oka strata tak dobrej i rzadkiej osoby wyciska.  “
Nekrolog po śmierci Augustyny de Kermasson Wolickiej w dniu 18.06.1829 r. (2) (“Kurier Warszawski” nr 169 – Sobota 27.06.1829 r.)
Nekrolog po śmierci Augustyny Wolickiej w dniu 18.06.1829 r. (2) (Kurier Warszawski nr 169 z 1829 r.) „W dniu 22 m. b. odbyła się Exportacja zwłok sp. Augustyny de Kermasson Wolickiej, którą zaszczycić raczył in pontificalibus JW. JX. Prażmowski Senator Królestwa Biskup Płocki od dawna na rodzinę zmarłej łaskawy. W dniu zaś 26 m. t. odprawione zostało za iej duszę w Kościele XX. Kapucynów Nabożeństwo żałobne. Familja zmarłej dziękuie krewnym, przyiaciołom i znaiomym za ich w czasie tych obchodów obecność. W szczególności zaś dziękuie najuprzejmiej tym szanownym osobom, które mało znaiąc zmarłą i rzadko w domu iej za życia bywaiąc, wszelako licznem swem zgromadzeniem pamiątkę iej i te pogrzebowe obchody łaskawie udarować raczyły.”
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Edmund Feliks Ignacy Wodziński i Joanna Konstancja Łucja Wolicka w dniu 05.11.1836 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Warszawie)
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Edmundem Feliksem Ignacym Wodzińskim a Joanną Konstancją Łucją Wolicką 05.11.1836 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Warszawie) „134. Działo się w Warszawie dnia piątego Listopada tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku o godzinie piątej zpołudnia. Wiadomo czyniemy że w przytomności swiadków Jaśnie Wielmoznych Kaietana Beleiawskiego i Macieia Rozciszewskiego Sędziego Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego pełnoletnich w Warszawie Zamieszkałych na dniu dzisieyszym Zawarte zostało Religiynie Małzeństwo Między Wielmożnym Edmundem Felixem Ignacym trzech Imion Wodzińskim Młodzianem Dziedzicem Dóbr Bogusławice w Dyecezyi Kuiawsko Kaliskiey w Mieście Służewie parafii tegoż Nazwiska w teyże Dyecezyi i przy Rodzicach Zamieszkałym urodzonym tu w Warszawie Synem Wielmożnych Wicentego a Paulo Obywatela Królestwa Polskiego i Teresy z Wodzińskich Małżonków Wodzińskich Małżonków lat dwadzieścia ieden skonczonych maiącym a Wielmożną Joanną Konstancyą Łucyą trzech Imion Wolicką Panną tu w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset sześćdziesiąt osiem w tey Parafii od lat dwóch przy Dziadku zostaiącą urodzoną tu w Warszawie Córką Konstantego Leona dwóch Imion Obywatela Królestwa Polskiego i Zmarłey Augustyny de Kermasson Wolickich Małżonków lat dwadzieścia ieden skończonych maiącą. Małzeństwo to poprzedziła iedna Zapowiedz zestrony nowozaslubionego w dniu szesnastym pazdziernika roku bieżącego w Parafii Służewo, a ze strony Nowozaslubionego pod dniem osiemnastym Pazdziernika roku bieżącego, a ze strony Nowozaslubioney pod dniem Drugim bieżącego Miesiąca i roku, iako od władz własciwych Duchownych Takoteż zezwolenie ustne obecnych Aktom Małzeństwa Rodzicom Nowozaslubionego oraz oyca Nowozaslubioney było oswiadczone. Tamowanie małzeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oswiadczaią że zawarli umowę przedslubną przed Janem Wicentym Brandtkie Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey na dniu Wczorayszym w Warszawie. Obrzęd ten Religiyny dopełnionym został w Obecności Xiędza Tomasza Kraszpulskiego Wikatyusza tuteyszego Kościoła przez Jaśnie Wielmożnego Xiędza Francziszka a Paulo Pawłowskiego Biskupa Dyecezyi Płockiey Orderu Swiętego Stanisława pierwszey Klassy Kawalera. Akt ten po przeczytaniu podpisanym został.
– Podpisów osiem – min. Edmund Wodziński, Łucja Wolicka, Kajetan Belejowski (świadek), Rozciszewski Maciej (świadek), Konstantyn Wolicki, Teresa Wodzińska, reszta nieczytelna.”
Akt urodzenia August Jan Wodziński w dniu 18.09.1837 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Wawrzyńca w Lubotyniu z dnia 24.09.1837 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia August Jan Wodziński 16.09.1837 r. „N°65 Bogusławice. Działo się w Lubotyniu dnia dwudziestego czwartego Września Tysiąc osimset trzydziestego siódmego roku ogodzinie iedenastej rano. Stawił Felix Wodziński współDziedzic Dóbr Bogusławic lat dwadzieścia maiący, wPrzytomności Grzegorza Siminskiego lat sześdziesiąt, tudzież Józefa Juronczyka lat czterdzieści trzy obydwuch gospodarzy w Bogusławicach zamieszkałych, i okazał nam Dziecię płci Męskiey urodzone dnia osmnastego ogodzinie trzeciey rano bierzacego Miesiąca i roku z Jego Małzonki Łucyi z Wolickich, lat maiacy dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane Imiona zostały August i Jan a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli Augustyn Wolicki Sędzia z Warszawy i Teressa Wodzińska Babka Dziecięcia. – Akt ten stawaiącym świadkom przeczytany przez nas i Oyca Dziecięcia podpisany, gdyż świadkowie pisać nieumieią. – X. M. Konicki … Paraf. Lubotyń, Felix Wodziński”.
Akt urodzenia Zofia Heneryka Wodzińska w dniu 25.04.1844 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 02.06.1844 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Zofia Heneryka Wodzińska 25.04.1844 r. „25 Śmiłowice. Działo się w Śmiłowicach dnia drugiego Czerwca Tysiąc Osimset Czterdziestego Czwartego roku ogodzinie siódmej popołudniu. Stawił się W-ny Felix Wodzyński Dziedzic Dóbr Śmiłowic lat dwadzieścia dziewięć liczący, wobecności W-go Kazimierza Wojde Naczelnika Powiat Kujawskiego lat trzydzieści dwa i W-go Kazimierza Wodzyńskiego Dziedzica Dóbr Włoszycy lat dwadzieścia pięć liczących i okazał nam dziecię płci zenskiej, urodzone dnia dwudziestego piątego Kwietnia Roku bierzącego, ogodzinie piątej rano z Jego Małzonki Łucyi z Wolickich, lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadane zostały Imiona Zofia i Heneryka a rodzicami jej Chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Wodzyński i Heneryka Wojde. Akt ten stawającemu i Świadkom został przeczytany i przez nas i nich podpisany. – K. Woyde, Kazimierz Wodziński, Felix Wodziński i ks. A. Brozdziński (?)”.
Akt urodzenia Jadwiga Józefa Wodzińska w dniu 14.09.1845 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 20.11.1845 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Jadwiga Józefa Wodzińska 14.09.1845 r. „48 Śmiłowice. Działo się w Śmiłowicach dnia dwudziestego Listopada Tysiąc Osiemset Czterdziestego piątego roku ogodzinie czwartej po południu. Stawił się Felix Wodzinski Dziedzic Dóbr Śmiłowic lat trzydzieści mający wŚmiłowicach zamieszkały wobecności Józefa Hr. Skarbka Dziedzica Dóbr Osięciny tamże zamieszkałego lat trzydzieści i Tadeusza Krzymuskiego Dziedzica Dóbr Kruszyn lat Czterdzieści mających i okazał nam dziecię płci zenskiej urodzone tu w Śmiłowicach czternastego Września roku bieżącego, ogodzinie trzeciej rano z jego małzonki Łucyi z Wolickich, lat Dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w Dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Jadwiga i Józefa a rodzicami jej Chrzestnemi byli wyżej wspomnieni Józef. – Oyciec Felix Wodzinski, Świadkowie Józef Hrabia Skarbek, Tadeusz Krzymuski i ks. A. Brozdziński (?)”.
Akt zgonu Jan Nepomucen Wolicki w dniu 09.09.1847 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Warszawie z dnia 10.09.1847 r.)
Akt zgonu Jan Nepomucen Wolicki w dniu 09.09.1847 r. „411. Działo się w Warszawie dnia dziesiątego września tysiąc osiemset czterdziestego siódmego roku o godzinie czwartey zpołudnia. Stawili się Konstanty Leon Wolicki obywatel syn Zmarłego, i Konstanty Teofil Wolicki Urzędnik Dyrekcyi Ubezpieczeń pełnoletni w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli że wdniu Wczorayszym o godzinie wpół do dziewiątej wieczorem przy ulicy Leszno pod liczbą sześćset sześćdziesiąt osiem umarł Jan Wolicki Tayny Radca Senator prezydujący w wydziale pierwszym dziewiątego departamentu wdowiec lat osiemdziesiąt dwa żyiący urodzony w wsi Godzientowy w Kaliskom Gubernij … syn Jgnacego i Jozefaty z Wiesiołowskich małżonków Wolickich. Przekonawszy się naocznie o Zgonie Wolickiego akt ten po przeczytaniu podpisanym został.
– ksiądz Marcin Zarnecki Administrator Kościoła Św. Andrzeja, Konstantyn Leon Wolicki i Konstantyn Teofil Wolicki”.
Nekrolog po śmierci Jana Nepomucena Wolickiego w dniu 09.09.1847 r. (1) (“Kurier Warszawski” nr 242 – Sobota 11.09.1847 r.)
Nekrolog po śmierci Jana Nepomucena Wolickiego w dniu 09.09.1847 r. (1) (Kurier Warszawski nr 242 z 1847 r.) „Jan Nepomucen Wolicki, Tajny Radca, Senator, Prezyduiacy w Pierwszym Wydziale IXgo Departamentu Senatu, dotknięty gwałtowną nerwową apoplexją, onegdaj wieczorem, rozstał się z tym światem. Żył lat blisko 82. – Stroskany pozostały Syn, zaprasza Krewnych, Przyiaciół i Kolegów na exportację zwłok iutro o godz: 4tej po południu z domu przy ulicy Leszno Nro 668, na smętarz Powązkowski odbyć się maiącą; a następnie dnia 13 b. m. (w Poniedziałek) o godz: 11tej z rana, na żałobne Nabożeństwo do Kościoła XX. Kapucynów.”
Nekrolog po śmierci Jana Nepomucena Wolickiego w dniu 09.09.1847 r. (2) (“Kurier Warszawski” nr 248 – Piątek 17.09.1847 r.)
Nekrolog po śmierci Jana Nepomucena Wolickiego w dniu 09.09.1847 r. (2) (Kurier Warszawski nr 248 z 1847 r.) „(A.n.) Stosunki ludzkie śmierć przerywa, ale ich pamięci niewygładza; owszem im one były tkliwsze i ściślejsze, tem więcej staramy się zachować w głębi naszych serc zbolałych, wspomnienia zgasłych drogich nam istot. Gdy odległość miejsca niedozwala oddać ostatniej religijnej posługi zgasłemu nagle Senatorowi Janowi Wolickiemu, Kawalerowi orderów, niechaj nam wolno będzie rzucić gałązkę cyprysu na grób czcigodnego Męża, który długi zawód chlubnego posłannictwa z taką wypełniał świetnością. Wolicki wszystkie posiadał dary, które rzadko śmiertelnym połączone dostaią się w udziale, znakomitość rodu, wysokie światło, najszlachetniejsze serca przymioty, i to zamiłowanie i wytrwałość pracy, którego ani wiek do zgrzybiałości posunięty, ani stargane w zawodzie publicznym siły, do zasłużonego nieprzywiodły spoczynku; całą on moc i dzielność umysłu w osłabionem zachował ciele i do ostatniej życia chwili, wysokiego swego urzędowania, spełniał obowiązki. Od pierwszej młodości prawemu oddał się powołaniu, i od urzędu Adwokata, kolejno Sędziego różnych Sądów, następnie Radcy Tajnego Senatora Prezyduiącego, pełnił nieskazitelnie urzęda, i lat 63 samym urzędom rządowym rzadkim przykładem poświęcił i zjednał sobie zaufanie i szacunek Wysokiego Rządu; a tak 83-letni starzec chwałą, zaszczytami i szacunkiem wszystkich okryty, stapił do grobu; o iakże zazdrości godny iest tak chlubnie spełniony zawód życia! i jak piękny wzór do naśladowania pozostawia. Lecz nie na tem koniec cnot Wolickiego, i w prywatnym domowem zaciszu, i w familijnych stosunkach, był on najtkliwszym Ojcem, Dziadem i Pradziadem; trzecie pokolenie umieiące już oceniać cnoty i czułość Wolickiego, szczere roni łzy nad grobem najtkliwszego Pradziada, który do ostatniej chwili zgonu pieczołowitości i poświęceń dawał dowody. Niech Jego pamięć w sercach wszystkich pozostanie, a od pokolenia do pokolenia przesełana, zbuduje Mu najtrwalsze, bo siłą czasu niepożyte pomniki. – S. K. B. ………”.
Akt urodzenia Antoni Julian Józef Wodziński w dniu 30.09.1848 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 01.11.1848 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Antoni Julian Józef Wodziński 30.09.1848 r. „34. Śmiłowice Wodzinski Antoni Julian Józef. Działo się w wsi Śmiłowicach dnia pierwszego Listopada Tysiąc osimset czterdziestego ósmego roku o godzinie drugiej z południa. Stawił się Felix Wodzinski Dziedzic Dóbr Śmiłowic tamże w Śmiłowicach zamieszkały lat trzydzieści cztery mający, wobecności Kazimierza Wodzinskiego Dziedzica Dóbr Sułkowa, we wsi Sułkowie zamieszkały, lat trzydzieści trzy, tudzież Józefa Stobieckiego Kanonika proboszcza z Kowala lat czterdzieści mających, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Śmiłowicach dnia trzydziestego Września roku bieżącego o godzinie szustej z rana z jego małżonki Łucyi z Wolickich, lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Antoni, Julian Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Józef Stobiecki Kanonik proboszcz Kowalski i Julia Wodzinska z Strzegocima. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas tylko podpisany stawającego i przez świadków podpisany został. – X. … prob. par. Śmił., Felix Wodzinski Oyciec, X. Józef Stobiecki, Kaz. Wodzinski. Adnotacja z boku: za przekreslenie i 4 podpisy”.
Akt zgonu Łucya Wodzińska w dniu 29.06.1850 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 01.07.1850 r.)
 Akt zgonu Łucyi Wodzińskiej 29.06.1850 r. „13. Śmiłowice. Wodzińska Łucya. Działo się w wsi Śmiłowicach dnia pierwszego Lipca Tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie czwartej w południe. Stawili się Kazimierz Wodziński Dziedzic Dóbr Sułkowa, w wsi Sułkowie zamieszkały lat trzydzieści pięć, i Tadeusz Krzyminski Dziedzic Dóbr Kruszyna w wsi Kruszym zamieszkały, lat czterdzieści pięć mający i oświadczyli, że w dniu dwudziestym dziewiątym Czerwca roku bieżącego o godzinie trzeciej w południe umarła Łucya Wodzińska żona Dziedzica Śmiłowic, w mieście Warszawie urodzona, a w wsi Śmiłowicach zamieszkała, lat trzydzieści pięć mająca, córka Konstantego i Augustyny małżonków Wolickich w mieście Warszawie zamieszkałego ojca, ogdyś matka nieżyje, zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Feliksa Wodzińskiego. Po przekonaniu się naocznie ozejściu Wodzińskiej, akt ten stawającym przeczytany, przez Nas i przez stawających podpisany został.
– X. … proboszcz parafii Śmiłowice, Tadeusz Krzyminski, Kazimierz Wodziński”.
Nekrolog po śmierci Joanny Konstancji Łucji Wodzińskiej z Wolickich w dniu 29.06.1850 r. (“Kurier Warszawski” nr 172 – Piątek 05.07.1850 r.)
Nekrolog po śmierci Joanny Konstancji Łucji Wolickiej w dniu 29.06.1850 r. (Kurier Warszawski nr 172 z 1850 r.) „(A. n.) W dniu 29 z. m. w dobrach Śmiełowice w Kujawach, zgasła w kwiecie wieku, ś. p. Łucja z Wolickich Wodzińska. Pasmo dni użytecznych tej cnotliwej Pani, przecięła uporczywa słabość, nagle wywiązana, którą żadne środki lekarskie, ani starania Małżonka i Rodziny, odwrócić niezdołały. Wśród srogich boleści, nikło z wolna życie Łucji, a pomimo to, najdotkliwsze cierpienia, niepotrafiły zagłuszyć w jej sercu, uczuć macierzyńskich. Z wszelką przytomnością umysłu do ostatniej chwili, los przyszły i pomyślność czworga ukochanych dziatek, niedostępne były jej myśli; po pojednaniu się z BOGIEM, ostatnie nawet tchnienie tym drogim dla siebie istotom poświęciła. Zwiastując odległym a licznym pokrewnym i Przyjaciołom zawczesny zgon ś. p. Łucji, i rzucając te słów kilka prawdziwego współczucia na Jej mogiłę, nie mogę pominąć wspomnienia o przymiotach które jej piękną duszę zdobiły. Przykładna matka, czuła i staranna Małżonka, uczynkami, sercem i usty pobożna, wylana całkiem dla Rodziny, wśród której z przeznaczenia losu, gościć jej wypadało, przychylne uczucia u wszystkich sobie jednała. O miłosierdziu jej i gotowości niesienia każdemu pomocy, popytajcie tych, których nędza i niedola nie z własnej winy, a ci, roztoczą wam niewyczerpane źródło, z którego ś. p. Łucja hojne dary dla nich czerpała; to też żal po jej stracie, jest powszechny, i echo pogrobowego dzwonu do modlitwy za pokój duszy Nieboszczki wzywającego, długo smętnie pośród nas dzwięczyć będzie. – J.”.
Akt małżeństwa zawartego pomiędzy Felix Wodziński i Filipina Ludwika Katarzyna Woyda w dniu 14.01.1851 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja BM w Tarczynie)
 Akt stanu cywilnego małżeństwa Felix Wodziński & Filipina Ludwika Katarzyna Woyda 14.01.1851 r. „2 Szczaki. Działo się w Mieście Tarczynie dnia czternastego Stycznia tysiąc osmset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dwunastey w południe. Wiadomo czyniemy że w przytomności świadków Juliana Kuzniczewa Wuja rodzonego niżey wymienioney Filipiny Obywatela Dziedzica Dóbr Moszna tamże zamieszkałego lat trzydzieści osm tudzież Tadeusz Krzymuskiego Obywatela Dziedzica Dóbr Kruszyn tamże zamieszkałego lat czterdzieści liczących na dniu dzisieyszym zawarte zostało religiyne Małżeństwo między Felixem Wodzinskim Wdowcem po śp. Łucyi z Wolickich Dziedzicem Dóbr Śmiłowice tamże zamieszkałym urodzonym w Warszawie z Wincentego i Teresy z Wodzinskich Małżonków Wodzinskich Matki tylko żyiącey w Dobrach swych w Służewie zamieszkały lat trzydzieści siedm liczącym – a Panną Filipiną Ludwiką Katarzyną Woyda Córką Karola i Teresy z Kuzniczewów Małżonków Woydów Matki tylko żyiącey w Szczakach zamieszkałey lat trzydzieści pięć licząca w Warszawie urodzoną a w Szczakach przy familiy zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Parafii Tarczynskiey w dniach dwudziestym dziewiątym grudnia roku zeszłego, piątym i dwunastym Stycznia roku bieżącego, zaś w Parafii Śmiłowice w dniu piątym Stycznia roku bieżącego wyszła iedna od dwóch zaś innych nastąpiło uwolnienie przez Konsystorza Dyicezyi Kujawsko Kaliskiey pod dniem trzydziestym pierwszym grudnia roku zeszłego N° 427 Tamowanie Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oswiadczaią iż w interesie maiątkowym zawarli umowę przedszlubną, przed Rejentem Aleksandrem Bryndzą pod dniem 30 Grudnia r 1850/11 Stycznia r 1851 – Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany przez nas stawaiacych i świadków podpisany został. – X. Antoni Więckowski Proboszcz, Felix Wodziński, Filipina Woyda, Julian Kuznieczew, Tadeusz Krzymuski”.
Akt urodzenia Wincenty Karol Marcin Wodziński w dniu 11.11.1851 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach z dnia 19.11.1851 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Wincenty Karol Marcin Wodziński 11.11.1851 r. „40. Śmiłowice Wodzinski Wincenty Karol Marcin. Działo się w wsi Śmiłowicach dnia dziewiętnastego Listopada Tysiąc osimset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziewiątej z rana. Stawił się Felix Wodzinski Dziedzic Dóbr Śmiłowic lat trzydzieści osim mający, w obecności Tadeusza Krzymuskiego Dziedzica z Kruszyna lat czterdzieści osim, tudzież Józefa Wesierztkiego Wójta ze Śmiłowic, lat trzydzieści sześć mających, i okazał Nam dziecię płci męzkiej urodzone w Śmiłowicach dnia jedenastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Filipiny z Wojdów, lat czterdzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Wincenty Karol Marcin a rodzicami jego chrzestnymi byli Władysław Arpiszewski z Rysin i Teresa Woyda Senatorowa z Szczak. Asystenci Tadeusz Krzymuski z Kruszyna i Marya Arpiszewska z Rysin. Akt ten stawjącemu i świadkom przeczytany , przez Nas, stawającego i przez świadków podpisany został. – X. … prob. par. Śmił., Tadeusz Krzymuski, Felix Wodzinski”.
  Akt zgonu Konstanty Leon Wolicki w dniu 23.09.1861 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie z dnia 31.05.1862 r.)
 Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (Akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie) 293. Działo się w Warszawie dnia trzydziestego pierwszego Maja, tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie czwartej po południu. Na skutek rozporządzenia Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Warszawie zd. 15/27 Maja rb. za N° 4412 opartego na Reskrypcie Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości zd. 27 Kwietnia/9 Maja rb. N° 9682 czyni się Wzmianka: iż w dniu dwudziestym trzecim Września roku zeszłego zakończył życie w Wiedniu, w wieku lat sześćdziesiąt siedm Konstanty Wolicki rodem z Miasta Warszawy. Akt ten przez Nas podpisany został.
– Xsiądz Aleksander Maciey Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi”.
 Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (zał. nr 1)  Załącznik 1.
„Do N° 293, PROKURATOR KRÓLEWSKI PRZY TRYBUNALE CYWILNYM GUBERNII WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE, dnia 15/27 Mca Maja 1862 r., N° 4412, Do Przełożonego Parafii Panny Maryi w Warszawie.
Przesyłając nadesłany mi przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości przy reskrypcie z d. 27 kwietnia/9 maja rb. za N° 9682, akt zejścia Konstantego Wolickiego rodem z Warszawy, wzywam W-go Przełożonego, aby śpiesznie w obu egzemplarzach akt zejścia uczynił następującą wzmiankę:
„Na skutek rozporządzenia Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym Guberni Warszawskiej w Warszawie z d. 15/27 Maja rb. za N° 4412 opartego na reskrypcie Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości z d. 27 Kwietnia/9 Maja rb. za N° 9682, czyni się wzmianka, iż w d. 23. Września 1861 r. zakończył życie w Wiedniu w wieku lat 67 Konstanty Wolicki rodem z miasta Warszawy.”
Wzmiankę takową W-y Przełożony podpisem swym zaopatrzy, wypisy z niej stronom interessowanym w miejscu aktu zejścia wydawać będzie, a rozporządzenie to moje wraz z przesyłającym się aktem zejścia jako annexa przy duplikacie do Sądu przesłać się mającym zachowa. – Familia”.
 Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (zał. nr 2) Załącznik 2.
Str. 1.
„Familią zmarłego jeżeliby W-y Przełożony o takowej posiadał lub powziął wiadomość o zejściu jego zawiadomi i mnie o dopełnieniu raport jak najspieszniej złoży.
Podpisy: Cukrzycki (?), Sekretarz … (?)”.
Dopisek: „za nr 63. Jw. Prokuratorowi złożono Raport d. 31/5 62 r. Xs. Roguski W.”
Str. 2.
„C.K. Sąd Okręgowy Altergrund [dzielnica Wiednia]. Fragmenty odpisu.
Imię i nazwisko – Constantin Woliczky
Status zatrudnienie zajęcie – osoba utrzymująca się z własnego majatku
Wiek – 67 lat
Religia –
Miejsce zamieszkania – Warszawa (?) Nr 470
Data śmierci – 23. Wrzesień 1861
Miejsce śmierci: C.K. Szpital Ogólny
[Rubryki dot. małżonki, dzieci, innych krewnych, testamentu, kurateli itp. – puste]”.
 Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (zał. nr 3)  Załącznik 3.
Str. 1.
„[Rubryki dot. małżonki, dzieci, innych krewnych, testamentu, kurateli itp. – puste]
Str. 2.
„C.K. Szpital Ogólny
Stan zdrowia: … (?)
W schowku num. 998 zamknięty kufer (walizka). Przy pomocy znajdującego się w depozycie klucza otwarty został i znaleziono w nim rzeczy:
Wartość kufra … … 2 fl. 50 kr
futro / kożuch podróżny … … 15 fl. –
czarne bawełniane spodnie … … 1 fl. 50 kr.
czarno-białe palto … … 4 fl. –
brązowe palto … … 2 fl. –
szlafrok … … 1 fl. –
2 pary półbutów, 1 chusta na szyje … … 2fl. –
1 czarny (?) z podszewką jedwabną … … 2fl. –
1 czarny (?) jedwabny i 5 letnich chust na szyję … … 2 fl. –
2 koszule, 2 (?) , 4 pary skarpet, 6 kołnierzyków (do koszul)
4 białe chusteczki (do nosa) , serwetka(?),  kapelusz słomkowy(?) … … 3 fl. 50 kr.
Suma 35 fl. 50 kr.
W kasie depozytowej … … 133 fl. 50 kr.
i pokwitowanie (za opiekę – wyżywienie)
Z przedmiotowej sumy 133 fl. 50 kr. odciągnięto należność 36 kr. za sporządzenie inwentarza i resztę sumy 133 fl. 14 kr. przekazano Effekten Schatzmeister Polzer … .
Wiedeń dnia 9. Października 1861
(podpisy nieczytelne)”.
 Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (zał. nr 4)  Załącznik 4.
Str.1.
[tłumaczenie z języka niemieckiego] „… zgodne z oryginałem opatrzonym stemplem nr 367. Do działu wysyłek Sądu Okręgowego Alsergund. Wiedeń dnia 21. Lutego 1862.
C.K. Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu potwierdza niniejszym oficjalnie autentyczność powyższego (wspomnianego) urzędowego dokumentu Sądu Miejsko-Delegowanego Okręgu Alsergrund w Wiedniu. Wiedeń dnia 25. lutego 1862. C.K. Prezydium.
Constantin Woliczky, Warszawa  Nr 470.
Str.2.
[tłumaczenie z języka niemieckiego] „Potwierdzenie (uwierzytelnienie) znajdującego się na odwrocie dokumentu C.K. Sądu Krajowego. Wiedeń dnia 27 lutego 1862. C.K. Minister Spraw Zagranicznych Radca …(podpis nieczytelny)”.
[tłumaczenie z języka rosyjskiego] „N° 38. Autentyczność podpisów austriackiego nadwornego radcy Weske niniejszym zaświadcza Kancelaria Ambasady Carstwa Rosji. Wiedeń 16/28 Kwietnia 1862 r. Sekretarz Ambasady (podpis nieczytelny G. Mierczyński).
N° 545. Kancelaria dyplomatyczna Carstwa Rosji w Królestwie Polskim niniejszym zaświadcza autentyczność podpisów Sekretarza Ambasady Carstwa Rosji w Wiedniu G. Mierczyńskiego. Warszawa 21 Kwietnia/3 Maja 1862 r. Kierownik Kancelarii (podpis nieczytelny W. Łaptiew)”.
Akt zgonu Konstantego Leona Wolickiegp w dniu 23.09.1861 r. (zał. nr 5) Załącznik 5.
„Do N° 9682. Dyrektor Główny Prezydujący w Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości.
Własnoręczność na poprzedniej stronie zamieszczonego podpisu W. Łaptiewa Zastępcy Zarządzającego Kancellarią Dyplomatyczną Namiestnika Królestwa poświadczam. W Warszawie dn. 27 Kwietnia/9 Maja 1862 r. w Zastępstwie Członek Komissyi Zarządzającej Wydziałem Rzeczywisty Radca Stanu (podpis nieczytelny)”.