Rodzina Knaut’ów – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego, aktów metrykalnych kościelnych, itp.) związanych z rodziną Knaut’ów. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej członków tej rodziny.  Ze względu na obszerność materiału, akta te uporządkowano chronologicznie w powiązaniu z poszczególnymi członkami rodziny (najpierw Traugott Knaut, jego żona i rodzice, a następnie kolejno poszczególne dzieci z wnukami). Nazwy miejscowości oraz nazwiska pozostawiono w formie zgodnej z zapisem w aktach (nie poprawiano błędnych zapisów).

 

Traugott Knaut, jego żona, rodzice oraz rodzeństwo z rodzinami.

Akt chrztu Ewa Grochalska w dniu 19.06.1800 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Słońsku)
Akt metrykalny chrztu Ewa Grochalska z dn. 19.06.1800 r. „Wołuszewo. 1800 dnia 19 czerwca ja Kazimierz Zaborowski ochrzciłem dziecko imieniem Ewa uczciwych Jana Grochalskiego karczmarza i Antoniny prawnych małżonków. Chrzestnymi zostali uczciwy Ignacy Waskoski i Anna Bonawiczowa”.
Akt chrztu August Friedrich Knaut urodzony w dniu 12.12.1802 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu August Friedrich Knaut ur. 12.12.1802 r. „19 Grudnia. Urodzony 12-go syn górnika Gottlob Knauth i pani Julianne z d. Wegner.
Chrzestni: 1. Hr. Goldfried Häusler najstarszy bractwa górniczego
2. August Kühnemann z St…
3. Pani Katharine Leonhard
4. Panna Marianne Richter
Nr 51. Tarnowitz.”.
Akt chrztu Gottlob Christoph Knaut w dniu 16.07.1807 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Gottlob Christoph Knaut w dn. 16.07.1807 r. „16 Lipca. Ochrzczony Gottlob Christoph syn górnika Gottlob Knauth i małżonki Johanna z d.
Chrzestni: August Kuhneman sztygar
Christoph Giebelhausen górnik
Elisabeth Häuslerin małżonka sztygara
Nr 27. dziecko płci męskiej ślubne.  87 T.”.
Akt chrztu Charlotte Theresia Knaut w dniu 27.06.1812 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Charlotte Theresia Knaut w dn. 27.06.1812 r. „[z powyżej: 27 Czerwca]. Charlotte Theresia córka górnika Gottlob Knaut i jego żony Julianne.
Chrzestni: 1. August Kühnemann 2. Friedrich Baÿndorf 3. Wilhelm Thomas 4. pani Elisabeth Häuslerin 5. pani Theresia Rauhin 6. Charlotte Knauthin. Nr 28. Colonie Bergfreiheit (Kolonia Wolność).”.
Akt zgonu Gotthold Gottlib Knaut w dniu 09.02.1821 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Gottlob Knaut 09.02.1821 r. „9-go lutego zmarł Gottlob Knaut urodzony w Ahlsdorff w hrabstwie Mansfeld, zmarł na zapalenie płuc, lat 56. Pogrzeb 11-go lutego 1821″.
Akt chrztu Carl August Ferdinand Knaut urodzony w dniu 10.12.1829 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Carl August Ferdinand Knaut ur. 10.12.1829 r. „Georgshütte przy Michalkowitz. Ochrzczony 13-go Grudnia: Urodzony 10-go Grudnia Carl August Ferdinand syn pracownika huty Friedrich Knaut i jego żony Anna z d. Vitalsken. Chrzestni: 1. Ferdinand Müller ksiegowy w Glaubenshütte, 2. Eva Knaut mistrz zmianowy w Georgshütte, 3. kowal górniczy Hunger też stamtąd.”.
Akt chrztu Otto Herrmann Hugo Knaut Knaut urodzony w dniu 18.07.1834 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Otto Herrmann Hugo Knaut ur. 18.07.1834 r. „Dnia 24 Lipca ochrzczony. Urodzony dnia 18 Lipca Otto Herrmann Hugo syn górnika Friedrich Knaut i jego żony Anne z d. Witalinski.
Chrzestni: 1. księgowy (rachmistrz) Traugott Knaut z Georgshütte
2. księgowy Ferdinand Müller z Glaubenshütte
3. córka kowala kopalnianego Mathilde Hunger z Fannygrube
4. żona sztygara Töpler z Luisengrube.
Nr 61. Luisengrube. [powyżej dopisane] Zmarł 25 Października 1835.”.
Akt zgonu Herrmann Knaut w dniu 25.10.1835 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Herrmann Knaut 25.10.1835 r. „[Nr] 79. 27 [Października]. Zmarł 25 Października Hermann, syn górnika Knaut i jego żony. Wiek: 1¼ roku. Myslowitz i tu pochowany. Na gruźlicę.”. 
Akt zgonu Juliane Knaut w dniu 30.05.1836 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny zgonu Juliane Knaut 30.05.1836 r. „2-go czerwca została pochowana w Königshütte (po wydaniu zezwolenia z Anhalt) wdowa po górniku Juliane Knaut, zmarła 30-go maja koło Myslowitz, 66 lat.” Dopisek w uwagach: “Uwiąd starczy (należy do Anhalt)”.
Akt zgonu Friedrich Knaut w dniu 09.12.1840 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny zgonu Friedrich Knaut 09.12.1840 r. „Nr 20. 13 Grudnia. Na cmentarzu w Königshütte pochowano Fryderyk Knaut górnika z Danzig Grübe zamieszkałego w _____, zmarłego 9 Grudnia w szpitalu górniczym. Wiek: 39 lat.” Dopisek w uwagach: “Na skutek intensywnej gorączki wskutek spalania lewej połowy ciała”.
Akt zgonu Traugott Knaut w dniu 25.07.1861 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 28.07.1861 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Traugott Knaut 25.07.1861 r. (Pilica) N°12. Kwaśniów. Działo się w mieście Pilicy dnia dwudziestego ósmego Lipca tysiąc osiemset sześćdziesiąt pierwszego roku o godzinie ósmej rano. -Stawili się Ernest Knaut Budowniczy w Mysłowicach zamieszkały, lat trzydzieści sześć liczący i Emmanuel Knaut kupiec w Kwaśniowie zamieszkały lat dwadzieścia dziewięć liczący i oświadczyli iż dnia dwudziestym piątego bieżącego miesiąca i roku o godzinie ósmej wieczorem umarł w Kwaśniowie tamże zamieszkały Traugott Knaut właściciel dóbr Kwaśniowa lat sześćdziesiąt jeden miejący dwa liczący, urodzony w Saxonii z Gottholda i Elizy zmarłych, pozostawiwszy po sobie żonę Antoninę z Grochalskich i dzieci Emilię, – Ernesta stawającego pierwszego, – Idę zamężną Horżela, – Emmaunela stawającego drugiego, – Amandę, – Ludwikę, – Maryę,  – Eugeniusza. – Po naocznem przekonaniu się o nastąpionej śmierci akt ten spisany, stawającym odczytany i przez nich podpisany został . ks. (podpis nieczytelny), Ernst Knaut, Emanuel Knaut”.
Akt zgonu Traugott Knaut w dniu 25.07.1861 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 29.07.1861 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Traugott Knaut 25.07.1861 r. (Chechło) „48. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechle dnia dwudziestego dziewiątego Lipca tysiąc osiemset sześćdziesiąt pierwszego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawili się Emanuel Knaut sukcesor dóbr Kwaśniowa lat trzydzieści i Konstanty Sucharkiewicz wójt Gminy Chechło lat trzydzieści mający, w Kwaśniowie zamieszkali i oświadczyli, że wdniu dwudziestym piątem bieżącego Miesiąca i roku o godzinie ósmej po południu umarł Traugott Knaut właściciel dóbr Kwaśniowa, w Kwaśniowie zamieszkały, lat sześćdziesiąt jeden liczący, urodzony w Saksonii Kraju, z niegdy Gotthold Gottlib dwóch imion i Elizy, małżonków Knautów, zostawiwszy po sobie owdowiałą żone Antonine z Grochalskich, po przekonaniu się na ocznie o zejściu Traugotta Knaut – Akt ten przeczytany stawającym, zktórych pierwszy jest Synem zmarłego i przez nich podpisanym został – ks. Mikołaj Wiśniewski proboszcz w parafii Chechło, Konstanty Sucharkiewicz, Emanuel Knaut”.
Dopisek z boku: “Dwa przekreślenia i poprawkę wyrazu “szóstej” na ósmą świadczą” (trzy podpisy).
Akt zgonu Antonina Knaut w dniu 31.10.1865 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 04.11.1865 r.)
 Akt stanu cywilnego zgonu Antonina Knaut 31.10.1865 r. „78. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechle dnia Czwartego Listopada Tysiąc Osiemset Sześćdziesiątego piątego roku ogodzinie Dwunastey w południe. Stawili się Wielmożny Emmanuel Knauth współwłaściciel Dóbr Kwaśniowa lat Trzydzieści cztery i Albert Szturm właściciel wsi Złożeniec lat trzydzieści maiący, pierwszy w Kwaśniowie drugi w Złożeńcu zamieszkali, i Oświadczyli, że wdniu Trzydziestym pierwszym Października, bieżącego roku o godzinie Trzeciey po południu umarła Wielmożna Antonina Knauth właścicielka Dóbr Kwaśniowa w Kwaśniowie Zamieszkała lat Sześćdziesiąt pięć licząca, urodzona w Księstwie Poznańskim zniegdy nieznanych tu z Imienia Rodziców znazwiska zaś Grochalskich wdowa po przekonaniu się na Ocznie o Zeyściu Antoniny Knaut, Akt ten przeczytany Stawaiącym, z których pierwszy iest Synem a drugi Zięciem Zmarłey, i przez nich podpisany został. – Mikołaj Wiśniewski Kanonik Sandomierski proboszcz parafii Chechło, Urzędnik Stanu Cywilnego, Emanuel Knaut, Albert Szturm”.

Dzieci Traugotta i Antoniny Knaut oraz ich rodziny.
1. Emilie Heinriette Sophie Knaut.

Akt chrztu Emilie Henriette Sophie Knaut urodzona w dniu 13.02.1824 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Emilie Heinriette Sophie Knaut ur. 13.02.1824 r. „1. Friedenshütte. Urodzona 13-go lutego, ochrzczona 22-go lutego Emilie Heinriette Sophie. Ojciec pisarz w hucie Traugott August Knaut. Matka Emilie zd. Grochalska. Chrzestni: panna Sophie Leonhard, nauczyciel przyboczny Gottlieb Steinberg”.
Akt zgonu Emilia Zofia Henryetta Knaut w dniu 19.02.1866 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 21.02.1866 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Emilia Zofia Henryetta Knaut 19.02.1866 r. (Pilica) „N°9. Kwaśniów. Działo się w mieście Pilicy dnia dwudziestego pierwszego Lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego o godzinie drugiej po południu. Stawili się Emmanuel Knaut współwłaściciel Dóbr Kwaśniów lat trzydzieści cztery liczący i Benno Marx lat trzydzieści cztery liczący właściciel wsi Kompiołki i oświadczyli iż dnia dziewiętnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie wpół do drugiej w nocy umarła w Kwaśniowie tamże przy krewnych będąca, Emilia Zofia Henryetta Knaut, panna, lat czterdzieści dwa licząca, urodzona w Henrietten Hütte w Górnym Szląsku z Traugotta właściciela i Antoniny z Grochalskich zmarłych, pozostawiwszy po sobie trzech braci i cztery siostry. Po naocznem przekonaniu się o nastompionej śmierci akt ten spisany stawającym odczytany i przez nich podpisany został . ks. (podpis nieczytelny), Emmanuel Knaut, Benno Marx”.
Akt zgonu Emilia Knaut w dniu 19.02.1866 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 22.02.1866 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Emilia Zofia Henryetta Knaut 19.02.1866 r. (Chechło) „20. Kwaśniów. Działo się we wsi Chechle dnia Dwudziestego drugiego Lutego Tysiąc Osiemset Sześćdziesiątego Szóstego roku ogodzinie Dwunastey w południe. Stawili się Wielmożny Benon Marx właściciel Dóbr Kąpiołki lat Trzydzieści Cztery i Jacek Mędrek Gospodarz rolny lat Sześćdziesiąt jeden liczący, pierwszy w Kąpiołkach drugi w Kwaśniowie Zamieszkali i Oświadczyli, że w dniu Dziewiętnastym bieżącego miesiąca i roku ogodzinie drugiey rano umarła Emilia Knaut współwłaścicielka Dóbr Kwaśniowa, w Kwaśniowie Zamieszkała, lat Czterdzieści jeden licząca, urodzona w mieście Mysłowicach w Kraju Pruskim, zniegdy Traugota i Antoniny Małżonków Knautów panna – po przekonaniu się na Ocznie o Zeyściu Emilii Knautt, Akt ten przeczytany Stawaiącym, z których pierwszy iest Szwagrem Zmarłey, i przez niego podpisany został – drugi Świadek pisać nieumie. – ks. Mikołaj Wiśniewski proboszcz chechelski, Benno Marx”.

2. Ernst August Traugutt Knaut.

Akt chrztu Ernst August Traugott Knaut urodzony w dniu 09.05.1825 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
 Akt metrykalny chrztu Ernst August Traugott Knaut ur. 09.05.1825 r. „5. Friedenshütte. Urodzony 9-go maja, ochrzczony 24 maja Ernst August Traugott. Ojciec, pisarz w hucie Traugott Knaut. Matka, Minna z d. Grochaivska. Chrzestni: mistrz naczelny (główny) Naglo, panna Malvine Lampricht, mistrz zmianowy (majster zmianowy) Brombosch; Nieobecni: pani v. Weihrauch, nauczyciel przyboczny Steinberg, panna Sophie Leonhard.”.
Potwierdzenie zapowiedzi do ślubu Ernst August Traugott Knaut & Louise Pauline Pfeifer w dniach 21, 26.12.1851 r. i 01.01.1852 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Potwierdzenie zapowiedzi do ślubu Ernst August Traugott Knaut & Louise Pauline Pfeifer w dniach 21, 26.12.1851 r. i 01.01.1852 r. „W dniach 21-go, 26-go Grudnia 1851 i 1-go Stycznia 1852 zostały w tamtejszym kościele, bez zastrzeżenia, ogłoszone zapowiedzi ślubne pana Ernst August Traugott Knaut mistrza budowlanego z Myslowitz z panną Louise Pauline Pfeifer z Oppeln, najmłodszą córką zmarłego tam fabrykanta skórzanego pana Georg Pfeifer i jego również już zmarłej małżonki Eleonore z d. Schindler.”.
Akt chrztu Ernst Erdmann Herrmann Knaut urodzony w dniu 28.11.1852 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Ernst Erdman Herrmann Knaut ur. 28.11.1852 r. „55. 53. 26-go grudnia, drugiego dnia Świat Bożego Narodzenia. Ernst Erdmann Herrmann Knaut , syn mistrza budowlanego pana Ernst August Traugott Knaut z Myslowitz i jego małżonki pani Louise Pauline z d. Pfeifer, urodzony dnia 28-go listopada po południu o 3 , dnia 26-go grudnia w rodzinnym domu ochrzczony. Świadkowie: 1. właściciel drukarni książek Erdmann Raabe z Oppeln, 2. pani małżonka handlarza win Hoefer z domu Pfeifer z Oppeln, 3. pan mistrz hutniczy Carl Horsella z Myslowitz, 4. panienka Emilie Knaut z Myslowitz.”.
Akt chrztu Hugo Gustav Victor Knaut urodzony w dniu 18.12.1853 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Hugo Gustav Victor Knaut ur. 18.12.1853 r. „2. 2. 15-go stycznia. Hugo Gustav Victor Knaut syn mistrza budowlanego pana Ernst August Traugott Knaut z Myslowitz i jego małżonki pani Louise Pauline z d. Pfeifer, urodzony 18-go grudnia 1853 przed południem o 11 i dnia 15-go stycznia 1854 w rodzinnym domu ochrzczony. Chrzestni: 1. pani ( małżonka) mistrza hutniczego Ida Horsella z d. Knaut z Myslowitz, 2. pan handlarz skór Herrmann Pfeifer z Oppeln, 3. panienka Emilie Ackermann córka księgarza z Oppeln. Obecni świadkowie: 4. pani Valerie Raabe żona drukarza książek z Oppeln, 5. pan Eduard Knaut z Kwaschniow w Polsce”. Przekreślony dopisek w uwagach: “W księgach miejskich w Myslowitz zarejestrowano go w roku 1853”. 
Akt chrztu Arthur Eduard Adolph Knaut urodzony w dniu 29.12.1854 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
 Akt metrykalny chrztu Arthur Eduard Adolph Knaut ur. 29.12.1854 r. „2. 2. 31-go stycznia, środa. Arthur Eduard Adolph Knaut , syn mistrza murarskiego pana Ernst August Traugott Knaut z Myslowitz i jego małżonki pani Louise Pauline zd. Pfeiffer urodzony 29-go grudnia 1854 wieczorem w pół do 7 i dnia 31-go stycznia 1855 w domu rodziców ochrzczony. Chrzestni: 1. pan kupiec/sprzedawca win Eduard Hoefer z Oppeln, 2. pani Hulda Pfeiffer handlarz skór z Oppeln, 3. panienka Amanda Knaut córka właściciela majątku w Kwaschneow w Królestwie Polskim, 4. pan Emanuel Knaut z Myslowitz.”.
Akt chrztu Oswald Knaut i Richard Knaut urodzonych w dniu 25.06.1856 roku oraz ich zgonu w dniu 27.06.1856 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Oswald i Richard Knaut ur. 25.06.1856 r. oraz ich zgonu 27.06.1856 r. „30. 30 i 31. 31. 27-go czerwca. Oswald i Richard Knaut, synowie mistrza budowlanego pana Ernst Knaut i jego małżonki pani Louise z d. Pfeiffer z Myslowitz urodzeni 25-go czerwca rano o 7 i 27-go czerwca przez położną ochrzczeni (tzw. chrzest z wody udzielany w sytuacji zagrożenia). Chrzestni nie zostali powołani.”. Dopisek w uwagach: “Bliźniaki, które po chrzcie zmarły.”. 
Akt chrztu Ida Louise Antonie Knaut urodzona w dniu 08.08.1857 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny chrztu Ida Louise Antonie Knaut ur. 08.08.1857 r. „3. Chrzest: 9-go września. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Imiona: Ida Louise Antonie. Urodzona: 12-go lipca przed południem o 1½. Ojciec: Ernst Knaut mistrz murarski (ew. wyzn.). Matka: Louise z d. Pfeiffer (ew. wyzn.). Chrzestni: 1). Herman Pfeiffer właściciel młyna w Oppeln, 2). Berthold Pfeiffer, aptekarz w Oppeln, 3). panna Ida Raabe, córka właściciela drukarni (drukarni książek) Erdmanna Rabbe z Oppeln, 4). panna Louise Knaut, córka właściciela ziemskiego Traugott Knaut w Kwasniów (w Polsce)”. Dopisek w uwagach: “Chrzest w domu”.
Akt chrztu Berthold Oskar Knaut urodzony w dniu 12.07.1859 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny chrztu Berthold Oskar Knaut ur. 12.07.1859 r. „17. Chrzest: 31-go lipiec. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Imiona: Berthold Oskar. Urodzony: 8-go sierpnia po południu o 10½. Ojciec: Ernst Knaut mistrz murarski ew. wyzn. Matka: Louise z d. Pfeiffer ew. wyzn. Chrzestni: 1). Gustav Pfeiffer, właściciel łodzi śródlądowej z Oppeln, 2). Oskar Raabe, księgowy z Oppeln, 3). panna Marie Knaut z Kwasniów (w Królestwie Polskim).”.
Akt chrztu Martha Ottilie Marie Knaut urodzona w dniu 02.02.1862 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny chrztu Martha Ottilie Marie Knaut ur. 02.02.1862 r. „6. Chrzest: 9-go marca. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Imiona: Martha Ottilie Marie. Urodzona: 22-ego stycznia o 6 po południu. Ojciec: Ernst Knaut mistrz murarski ew. wyzn. Matka: Louise z d. Pfeiffer ew. wyzn. Chrzestni: 1). Berthold Pfeiffer, aptekarz z Oppeln, 2). Benno Marx, właściciel majątku z Kompiołki (Królestwo Polskie), 3). pani (żona) mistrza huty Ida Horsella z Myslowtz, 4). pani (żona) kupca Ottilie Höfer z Oppeln.”.
Akt chrztu Clara Bianca Emma Knaut urodzona w dniu 22.01.1867 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny chrztu Clara Bianca Emma Knaut ur. 22.01.1867 r. „1. Chrzest: 17-go lutego. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Imiona: Clara Bianca Emma. Urodzona: 2-ego lutego o 8½ wieczorem. Ojciec: Ernst Knaut mistrz murarski ew. wyzn. Matka: Louise z d. Pfeiffer ew. wyzn. Chrzestni: 1). Eugen Knaut, inspektor ekonomiczny w Kompiołki (w Polsce); 2). Gustav Pfeiffer, żyjący z odsetek-dochodów z posiadanego majątku/kapitału ) z Oppeln; 3). panna Valeska Plessner z Myslowitz.”.
Akt zgonu Ernst Knaut w dniu 19.03.1877 roku (Akt USC w Myslowitz (Mysłowice) z dnia 19.03.1877 r.)
Akt USC zgonu Ernst Knaut 19.03.1877 r. „Nr. 76. Myslowitz dnia dziewiętnastego Marca 1877. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dzisiaj znana co do osoby panienka Agnes Wollanky zamieszkała w Myslowitz i zgłosiła, że mistrz budowlany Ernst Knaut pięćdziesiąt jeden lat wyznania ewangelickiego zamieszkały w Myslowitz urodzony w Fannygrube, syn zmarłego właściciela majątku Traugott Knaut i jego również już nieżyjącej małżonki / imiona i nazwisko nieznane/, zmarł w Myslowitz dnia dziewiętnastego marca 1877 o godzinie siódmej przed południem. Odczytano, przyjęto i podpisano. Agnes Wollanky, Urzędnik stanu cywilnego – podpis nieczytelny.”. 
Akt zgonu Ernst Knaut w dniu 19.03.1877 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny zgonu Ernst Knaut 19.03.1877 r. „7. 21-go marca 1877r., uroczyście. Myslowitz. Ernst Knaut, mistrz murarski stąd, zmarł 19-ego marca 1877 po długim, ciężkim cierpieniu na zatorze płuc. Pozostawił wdowę, 4 synów i 3 córki. Lat 51¾. Powód śmierci: Puchlina i zator płuc.”.
Akt zgonu Louise Knaut w dniu 01.05.1889 roku (Akt USC w Myslowitz (Mysłowice) z dnia 02.05.1889 r.)
Akt USC zgonu Louise Knaut 01.05.1889 r. „Nr. 97. Myslowitz dnia 2 Maja 1889. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany co do osoby majster budowlany Artur Knaut zamieszkały [_?] w Myslowitz i zgłosił, że Luise wdowa po mistrzu budowlanym Ernst Knaut, jego matka 61 lat wyznania ewangelickiego, zamieszkała w Myslowitz urodzona w Oppeln, córka właściciela garbarni Georg Pfeiffer i jego żony Eleonore z d. Schindler, oboje zmarłych w Myslowitz, zmarła w Myslowitz dnia pierwszego Maja 1889 o godzinie piątej. Odczytano, przyjęto i podpisano. Arthur Knaut, Urzędnik stanu cywilnego – podpis nieczytelny.”.
Akt zgonu Louise Knaut w dniu 01.05.1889 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny zgonu Louise Knaut zm. 01.05.1889 r. „17. 3 Maja. Myslowitz. Louise Knaut z d. Pfeiffer, wdowa po zmarłym mistrzu murarskim Ernst Knaut z Myslowitz, urodzona w Oppeln w dn. 28. Czerwca 1827, zmarła w Myslowitz w dn. 1. Maja 1889, o godzinie 5 po południu, pogrzebana w dn. 3. Maja na cmentarzu ewangelickim w Myslowitz. Pozostawiła po sobie: 1) syn Ernst 2) syn Hugo 3) syn Arthur 4) córka Louise 5) syn Berthold 6) córka Martha 7) córka Clara. Wiek: 61 11/12 lat. Pogrzebana w miejscu pochówku Knaut’ów na starym przykościelnym cmentarzu grzebalnym. Rząd V, 14. Powód śmierci: Przewlekłe dolegliwości brzuszne.”.

3. Ida Amalie Malwine Knaut.

Potwierdzenie zapowiedzi do ślubu Carl Plessner & Ida Knaut w dniach 17, 24 i 31.01.1847 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Potwierdzenie zapowiedzi do ślubu Carl Plessner & Ida Knaut w dniach 17, 24,31.01.1847 r. „W dniach 17, 24 i 31 stycznia w tamtejszym kościele zapowiedzi bez sprzeciwu do ślubu pomiędzy panem Carl Plessner administratorem / zarządcą budowlanym z górnośląskich zakładów mechanicznych w Gleiwitz z panną Ida Kanut, drugą córką mistrza zmianowego Traugott Knaut z Myslowitz i jego małżonki Antonie Grochalsky. Uwaga: ślub odbył się w Gleiwitz.”.
Akt chrztu Fanny Selma Valesca Plessner urodzona w dniu 07.06.1848 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
 Akt metrykalny chrztu Fanny Selma Valesca Plessner ur. 07.06.1848 r. „19. 19. 2-go lipca. Fanny, Selma, Valesca Plessner córka osoby zamożnej utrzymującej się z majątku lub jego dochodów pana Carl Sigmund Plessner z Myslowitz i jego malżonki Ida Amalie z d. Knaut urodzona 7-go czerwca w południe kolo 12-tej i 2 lipca w domu rodziców ochrzczona została. Chrzestni: 1. właściciel majątku pan Traugott Knaut z Myslowtz, 2. jego małżonka Amalie Knaut z d. Grochalsky, 3. inspektor hutniczy pan Siegemund Lober z Arnoldshütte, 4. mistrz budowniczy [Klopesda ?] z Myslowitz, 5. owdowiała po profesorze pani Marianne Plessner.”.
Akt małżeństwa Carl Emil Horsella & Ida Amalia Plessner w dniu 12.10.1852 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny małżeństwa Carl Emil Horsella & Ida Amelia Plessner 12.10.1852 r. „1. 10. 12-go października. Dnia 12-go października po trzykrotnych, bez przeszkód wygłoszonych zapowiedziach (19-go, 26-go września i 3-go października) w domostwie narzeczonej zawarto małżeństwo pana Carl Emil Horsella mistrza hutniczego z Sophienhütte koło Mysłowitz z panią Ida Amalia Plessner z d. Knaut, wdową, owdowiałą po rządcy budowlanym Carl Plessner z Mysłowitz. Narzeczony Narzeczona”.
Akt chrztu Olga Ida Louise Horsella urodzona w dniu 30.11.1853 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Olga Ida Louise Horsella ur. 30.11.1853 r. „46. 44. 26-go grudnia w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia. Olga Ida Louise Horsella, córka Carl Emil Horsella mistrza hutniczego w Sophienhütte koło Mysłowic i jego żony Ida Amalie z d. Knaut, urodzona dnia 30-go listopada o 11 wieczorem i dnia 26-go grudnia ochrzczona w domu rodzicielskim. Chrzestni: 1. inspektor hutniczy Friedrich Horsella z Gleiwitz, 2. aptekarz Berthold Pfeiffer z Oppeln, 3. mistrz budowlany Ernst Knaut z Myslowitz, 4. panna Emilie Knaut [z Kwaschnew w Polsce]. Nieobecni: 5. pani żona mistrza budowlanego Louise Knaut z d. Pfeiffer z Myslowitz, 6. żona właściciela fabryki Marie [Liwowski]”.
Akt chrztu Sophie Antonie Marie Laura Horsella urodzona w dniu 03.11.1855 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Sophie Antonie Marie Laura Horsella ur. 03.11.1855 r. „43. 43. 2-go grudnia w pierwszą niedzielę Adwentu. Sophie Antonie Marie Laura Horsella, córka Carl Emil Horselli mistrza hutniczego w Sophienhütte i jego żony Ida Amalie z d. Knaut, urodzona dnia 3-go listopada o 6 rano i dnia 2-go grudnia ochrzczona w domu rodzicielskim. Chrzestni: 1. żona właściciela dóbr rycerskich Antonie Knaut z Kwaschniow w Królestwie Polskim, jako babcia, 2. kupiec Joseph Horsella z Gleiwitz, 3. panna Louise Knaut z Kwaschniow, 4. panna Laura Horsella z Gleiwitz, 5. kupiec Immanuel Knaut z Myslowitz, 6. (nieobecny) ekonom Eduard Knaut z Polski.”
Akt chrztu Carl Bruno Ernst Horsella urodzony w dniu 11.12.1856 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
 Akt metrykalny chrztu Carl Bruno Ernst Horsella ur. 11.12.1856 r. (Anhalt) „59. 58. 26-go grudnia drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Carl Bruno Ernst Horsella, syn mistrza hutniczego z Myslowitz Carl Horsella i jego małżonki Ida z d. Knaut, urodzony 11-go grudnia po południu o 4 i dnia 26-go grudnia przez księdza Clausnitzer ochrzczony . Chrzestni: 1. pan mistrz budowlany Ernst Knaut z Myslowitz, 2. panienka Marie Knaut córka właściciela majątku z Kwaschneow w Polsce.”
Akt chrztu Carl Bruno Ernst Horsella urodzony w dniu 11.12.1856 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Kattowitz (Katowice))
Akt metrykalny chrztu Carl Bruno Ernst Horsella ur. 11.12.1856 r. (Kattowitz) „32. Chrzest: 26. Grud. tzn. dwudziestego szóstego Grudnia. Urodzony: 11 Grud. tzn. jedenastego Grudnia. Godzina: 4 po południu. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Ojciec: Carl Horsella (ew.). Matka: Ida z domu Knaut (ew.). Zawód ojca: mistrz hutniczy. Ochrzcił: Clausnitzer. Imiona: Carl Bruno Ernst. Chrzestni: 1. mistrz budowlany Ernst Knaut z Myslowitz, 2. panna Marie Knaut z Myslowitz.”
Akt chrztu Hermann Hugo Otto Horsella urodzony w dniu 13.12.1858 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny chrztu Hermann Hugo Otto Horsella ur. 13.12.1858 r. „1. Chrzest: 1859 2-go stycznia. Miejsce urodzenia: Myslowitz. Imiona: Hermann Hugo Otto. Urodzony: 13-go grudnia 1858 r. o godzinie 4½ po południu. Ojciec: Carl Horsella, mistrz hutniczy ew. wyzn. Matka: Ida z d. Knaut ew. wyzn. Chrzestni: 1). Hugo Friedrich, Dr i lekarz z gabinetem z Myslowitz; 2). Carl Müller, nauczyciel z Myslowitz; 3). pani doktor Ottilie Friedrich z Myslowitz; 4). panna Emilie Riedel, nauczycielka prywatna z Myslowitz.”.
Akt zgonu Carl Horsella w dniu 20.07.1875 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny zgonu Carl Horsella 20.07.1875 r. „24. 23-go lipca. Sophienhütte (Zamek Myslowice). Carl Horsella, mistrz huty w Sophienhütte (Schloß Myslowitz) zmarł w tym miejscu dn. 20-go lipca o mniej więcej godz. 11½ wieczorem w wieku 54 lat. Uroczyście pochowany na cmentarzu parafii ewangelickiej w Myslowitz.”. Dopisek w uwagach: “Ten sam Urząd Stanu Cywilnego w Myslowitz”

4. Carl Eduard Joseph Knaut.

Akt chrztu Carl Eduard Joseph Knaut urodzony w dniu 25.02.1829 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Carl Eduard Joseph Knaut ur. 25.02.1829 r. „28 (85). Georgshütte. Ochrzczony 19-go marca, urodzony 25-go lutego Carl Eduard Joseph, syn pisarza w hucie Traugott Knaut i jego żony Minna z d. Grochowska. Chrzestni: mistrz naczelny (główny) Moritz Naglo, mistrz zmianowy (majster zmianowy) Franz Brombosch, pani Antonia Steinberg, panienka Amalia Martini, panienka Malwine Lampricht , pan główny (naczelny) Leonhard.”.
Akt urodzenia Jadwiga Konegonda Woyciechowska w dniu 27.02.1832 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Marcina w Zadrożu z dnia 04.03.1832 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Jadwiga Konegonda Woyciechowska ur. 27.02.1832 r. „Nro13. Działo się wwsi Zadrożu dnia czwartego Marca Tysiąc Osmset Trzydziestego drugiego Roku o godzinie dziewiątey rano, stawił się Kazimierz Woyciechowski Katolik lat trzydzieści pięć maiący Dzierzawca w wsi Zadrożu zamieszkały w obecności Xiędza Józefa Pawłowskiego lat sześćdziesiąt maiącego Spowiednika Biskupiego w Mieście Krakowie w Pałacu Biskupim zamieszkałego Kapłana i Augustyna Rucińskiego lat pięćdziesiąt sześć maiącego włościana wwsi Zadrożu zamieszkałego Katolika i okazał nam dziecię płci żenskiey urodzone wwsi Zadrożu w Domu pod Numerem pierwszym dnia dwudziestego siódmego Lutego bieżącego roku o godzinie dwunastey wpołudnie  ziego małżonki Józefy z Borówkiewiczów Katoliczki lat trzydzieści sześć maiącej; Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym wdniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Jadwiga Konegonda, a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyżejwspomniany Józef Pawłowski i Maryanna Borówkiewiczowna. Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany, przez nas, Kazimierza Woyciechowskiego i Xiędza Józefa Pawłowskiego podpisany został, gdyż Augustyn Ruciński pisać nieumie. – X. Jarzębski Stanisław Pleban Parafii Zadroże, X. Józef Pawłowski, Kazimierz Woyciechowski.”
Akt małżeństwa Edward Knaut & Jadwiga Wojciechowska w dniu 26.02.1854 roku (Odpis aktu stanu cywilnego Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Chlinie z dnia 10.12.1860 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Edward Knaut & Jadwiga Wojciechowska 26.02.1854 r. N°88. Gubernia Radomska. Powiat Olkuski. Proboszcz Parafii Chlina, utrzymujący Księgi stanu Cywilnego, wiadomo czyni iż waktach stanu Cywilnego, tejże Parafii Gminy Udórz Okręgu Pilickiego, znajduje się następujący:
Akt Małżeństwa
Działo się w Wsi Chlinie dnia dwudziestego szóstego Lutego, tysiąc osmset pięćdziesiąt czwartego roku, ogodzinie dwunastej wpołudnie. Wiadomo czyniemy że wprzytomności świadków Tomasza Petrykowskiego Nauczyciela Szkoły Elementarnej w Wsi Chlinie zamieszkałego lat dwadzieścia ośm, i Ludwika Kuglera Dzierżawcy Wsi Chechła, tamże zamieszkałego, lat dwadzieścia pięć mającego, Sąsiada niżej wymienionego Edwarda Knautt, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Edwardem Knautt wyznania Ewangelicko Augsburskiego, Kawalerem Dzierżawcą Wsi Cieślina tamże zamieszkałego, urodzonym w Wsi Michałkowicach w Szląsku Pruskim z Traugotta i Antoniny z Grochowskich małżonków Knauttów Dziedziców w Wsi Kwaśniowa, i tamże zamieszkałych lat dwadzieścia cztery mającym, a Panną Jadwigą Wojciechowską, córką Kazimierza Wojciechowskiego, Dziedzica w Wsi Udorzu zamieszkałego, i Józefy z Borowkiewiczów już zmarłej, lat dwadzieścia dwa liczącą w Wsi Zadrożu zrodzoną i przy Ojcu zostającą. – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wdniach piątym, dwunastym i dziewietnastym bieżącego miesiąca i roku wParafiach Chlińskiej, wyznania Rzymsko Katolickiego, i wParafii Dąbrowa wyznania Ewangelicko Augsburskiego, – jakoteż zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż niezawarli umowy przedślubnej. – Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i przez Nas podpisany został; wraz zstawającemi. – /: podpisano/ Ksiądz Mikołaj Stanko Pleban Kanonik Kollegiaty Kaliskiej, – /: pod:/ Edward Knautt, – /: pod:/ Jadwiga Wojciechowska, – /: pod:/ Traugott Knautt, – /: pod:/ Antonina Knautt, – /: pod:/ Kazimierz Wojciechowski, – /: pod:/ Ludwik Kugler, świadek, – /: pod:/ T. Pietrykowski. świadek.
Wydając niniejszy wypis zKsiąg miejscowych, za zgodność jego ze swym oryginałem na papierze bez Stempla spisanym, przy wyciśnięciu urzędowej pieczęci świadczę. –
w Chlinie dnia 10 Grudnia 1860 roku. –
Ksiądz Mi. Stanko Proboszcz Kanonik z Kollegiaty Kaliskiej.
„Wójt Gminy Udórz
Własnoręczność podpisu Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Chlina poświadcza.
/: podpis/ Woynowski.”
Akt urodzenia Władysław Kazimierz Knaut w dniu 26.11.1854 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 31.12.1854 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Władysław Kazimierz Knaut 26.11.1854 r. „105. Cieślin. Działo się we wsi Chechle dnia trzydziestego pierwszego Grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Wielmożny Edward Knaut, Dzierżawca wsi Cieślina, w Cieślinie zamieszkały lat dwadzieścia pięć mający w obecności Wielmożnego Kazimierza Wojciechowskiego Dóbr Udorza Właściciela z Udorza lat pięćdziesiąt siedem, tudzież Wielmożnego Jacentego Odolskiego Dóbr Rodaki Właściciela z Rodak lat trzydzieści dwa mających i okazał Nam Dziecię płci męskiej urodzone w Cieślinie dnia dwudziestego szóstego Listopada roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego Małżonki Wielmożnej Jadwigi z Wojciechowskich lat dwadzieścia trzy mającej. Spóźnienie Aktu i Chrztu nastąpiło z przyczyny jak sam stawający oświadczył iż oczekiwał naprzybycie Chrzestnych Ojców. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym wdniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Władysław Kazimierz a Rodzicami iego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Wielmożny Kazimierz Wojciechowski i Wielmożna Antonina Knaut. – Akt ten stawającym i świadkom przeczytany podpisany został. – ks. Mikołaj Wiśniewski proboszcz parafii Chechło Kanonik Sandomierski, Jacenty Odolski, Edward Knaut. Oiciec, Kazimierz Wojciechowski”.
Dopisek z boku: “przekreślenie świadczą …” (trzy podpisy).
Akt zgonu Edward Knaut w dniu 12.01.1859 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 14.01.1859 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Edward Knaut 12.01.1859 r. (Pilica) N°1. Cieślin. Działo się w mieście Pilicy dnia czternastego Stycznia tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Traugoott Knaut dziedzic Kwaśniowa tamże zamieszkały lat sześćdziesiąt trzy liczący i August Förster Kantor i organista ewangelicki tutejszy lat dwadzieścia cztery liczący i oświadczyli iż dnia dwunastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej popołudniu umarł w Cieślinie tamże zamieszkały dziedzic dóbr Edward Knaut lat trzydzieści liczący urodzony w Yorkshütte w Prusach z stawajacego pierwszego i Antoniny z Grochalskich pozostawiwszy po sobie żonę Jadwigę z Wojciechowskich i syna Kazimierza. – Po naocznem przekonaniu się o nastąpionej śmierci akt ten spisany stawającym odczytany i przez nich podpisany został . ks. (podpis nieczytelny), Traugott Knaut, AFörster”.
Akt zgonu Edward Knaut w dniu 12.01.1859 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chechle z dnia 15.01.1859 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Edward Knaut 12.01.1859 r. (Chechło) „4. Cieślin. Działo się we wsi Chechle dnia piętnastego Stycznia Tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku ogodzinie Czwartej popołudnu. Stawili się Pan Emanuel Knaut Syn Dziedzica Kwaśniowskiego lat Dwadzieścia siedem i Bonawentura Mysor Gospodarz rolny i Sołtys wsi Cieślina lat Czterdzieści Dwa maiący, pierwszy w Kwaśniowie drugi w Cieślinie zamieszkali, i oświadczyli, że wdniu Dwunastym bieżącego miesiąca i roku o Godzinie piątej popołudniu umarł Edward Knaut Dzierżawca wsi Cieślina w Cieślinie zamieszkały lat Dwadzieścia dziewięć liczący, urodzony w Georgshütte w Kraju Pruskim, z Żyjących Traugota i Antoniny małżonków Knautów. – ks. Mikołaj Wiśniewski proboszcz parafii Chechelskiej utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, Emanuel Knaut, drugi Świadek pisaćnieumie”.

5. Emanuel Friedrich Wilhelm Knaut.

Akt urodzenia Julia Joanna Pace w dniu 07.01.1850 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mstyczowie z dnia 26.01.1850 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Julia Joanna Pace 07.01.1850 r. „7. Mstyczów. Działo się we Mstyczowie dnia dwudziestego szóstego Stycznia Tysiąc Osiemset pięćdziesiąt roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Pan Józef Pace lat trzydzieści sześć liczący Possesor Mstyczowa w obecności Pana Jana Wolickiego Possesora Marcinowic lat trzydzieści sześć liczącego i Xiędza Michała Rusin Wikaryusza Mstyczowa lat pięćdziesiąt liczących i okazał nam dziecię płci zenskiey urodzone w Mstyczowie w dniu siódmym Stycznia roku bieżącego ogodzinie dziesiątej w noc zJego Małżonki Augustyny z Phajferów lat trzydzieści dwa liczącey dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Imiona Julia Joanna a Rodzicami Jego chrzesnemi byli wspomniany Pan Jan Wolicki i Julia Wolicka. – Akt ten stawaiącym przeczytano, którzy go wraz z Nami podpisali. – Józef Pace Oyciec, ks. Rusien, ks. Józef Sojecki Prob. Mstyczowa”.
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Emanuel Friedrich Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace w dniu 04/16.09.1869 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy)
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Emanuel Friedrich Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace w dniu 04/16.09.1869 roku (1) „Do aktu Nr. 4 z 1869 r.
Unieważnia się ten arkusz (fragment) dokumentu herbowego załączonego do świadectwa metrykalnego Emmanuela Friedricha Wilhelma Knaut, wydanego w mieście Königshütte na Śląsku 10 września 1869 r.
Podpis nieczytelny – Pastor Piotrkowskiej Ewangelickiej Parafii i Pilickiego Filiału”.

 Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Emanuel Friedrich Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace w dniu 04/16.09.1869 roku (2) „Do aktu Nr. 4 z 1869
Dnia 25-go (dwudziestego piątego) Grudnia 1831 urodził się syn mistrza zmianowego Traugott Knaut z Georgshütte i jego małżonki Wilhelmine z d. Grochowska, który na Chrzcie świętym w dniu 25 (dwudziestym piątym) Stycznia 1832 otrzymał imiona “Emanuel, Friedrich Wilhelm” co zostaje potwierdzone.
Königshütte dnia 10 Września 1869.
Pastor Parafii Ewangelickiej – podpis nieczytelny”.
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Emanuel Friedrich Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace w dniu 04/16.09.1869 roku (3) „Do aktu Nr. 4 z 1869 r.
Gubernia Radomska Powiat miechowski
Wypis z ksiąg Urodzin parafii Mstyczów iak następuje.
Wieś Mstyczów Numer aktu 7. stronica 280.
Działo się w Mstyczowie dnia dwudziestego szóstego Stycznia tysiąc osiemset pięćdziesiąt roku, o godzinie dwunastey wpołudnie, stawił się pan Józef Pace lat trzydzieści sześć liczący possesor Mstyczowa w obecności pana Jana Wolickiego possesora Marcinowic lat trzydzieści sześć liczącego, i Xiędza Michała Rusien Wikaryusza Mstyczowa lat pięćdziesiąt liczących, i okazał nam dziecię płci żenskiej, urodzone w Mstyczowie, wdniu siódmym Stycznia roku bieżącego, o godzinie dziesiątej wnoc, ziego małżonki Augustyny z Phajferów, lat trzydzieści dwa liczącey dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym wdniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Julia Joanna, a Rodzicami Jego chrzesnemi byli wspomniony pan Jan Wolicki i Julia Wolicka. Akt ten stawaiącym przeczytano, którzy go wraz znami podpisali. /: podpisano Józef Pace ojciec, Ks. Rusień, Ks. Józef Sojecki prob. Mstyczowa –
Zgodno zKsięgą metryk urodzenia co do słowa wypisanym poświadczam własnoręcznem podpisem i pieczęcią urzędową stwierdzam.
Mstyczów dnia 28 marca 1854. Xs. Sojecki”
„Wójt
Gminy Klimontowa
Własnoręczność podpisu Księdza Sojeckiego Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Mstyczów poświadczam.
d – j – w
– podpis nieczytelny”.
Akt małżeństwa Emanuel Fryderyk Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace w dniu 04/16.09.1869 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Emanuel Fryderyk Wilhelm Knaut & Julia Joanna Pace 04/16.09.1869 r. N°4. Potok Górny i Mstyczów. Działo się we wsi Mstyczów czwartego/szesnastego Września tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Benno Marx właściciela domu, zamieszkałego w mieście Częstochowie lat trzydzieści osiem liczącego i Gwidona Heller najemcy majątku zamieszkałego we wsi Skroniów lat trzydzieści osiem mającego zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Emanuelem Fryderykiem Wilhelmem Knaut, kawalerem wyznania ewangelicko-augsburskiego, lat trzydzieści siedem i osiem miesięcy, najemcą majątku ziemskiego we wsi Kwaśniów zamieszkałym, a teraz we wsi Potok Górny, urodzonym we wsi Wilhelmińska Huta na Śląsku, synem Traugotta właściciela ziemskiego i Antoniny Wilhelminy urodzonej Grochalska zmarłych, a Julią Joanną Pace, panną wyznania ewangelicko-augsburskiego, dziewiętnaście lat i osiem miesięcy mającą, zamieszkałą przy rodzicach we wsi Mstyczów i tamże urodzoną z Józefa właściciela majątku Mstyczów, który przybył na ten ślub i udzielił na niego pozwolenia, i żony jego Augusty urodzonej Pfaiffer. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnej cerkwi w Piotrkowie i w domu modlitwy filiału ewangelickiego w Pilicy dwudziestego czwartego Lipca/piątego Sierpnia, trzeciego/piętnastego, dziesiątego/ dwudziestego drugiego, siedemnastego/dwudziestego dziewiątego Sierpnia roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten przeczytano nowożeńcom i świadkom i przez nich podpisany. – Friedrich Wilhelm Emanuel Knaut, Julja Pace, Benno Marx, Gwidon Heller i jeden podpis nieczytelny”.
Akt urodzenia Otto Julian Adolf Knaut w dniu 22.05/03.06.1871 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Prokopa w Krzcięcicach z dnia 25.07/06.08.1871 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Otto Julian Adolf Knaut 22.05/06.08.1871 r. „72. Potok Górny. Działo się we wsi Krzcięcicach dwudziestego piątego Lipca/szóstego Sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie ósmej po południu. Stawił się Emanuel Knaut wyznania ewangelickiego trzydzieści dziewięć lat mający, dzierżawca majątku Potok Górny, w towarzystwie świadków Marcina Jaworskiego lat czterdzieści i Kazimierza Palczyńskiego lat czterdzieści pięć oboje kolonistów ze wsi Potok Górny i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył. że urodziło się ono w tejże wsi dwudziestego drugiego Maja/trzeciego Czerwca roku bieżącego o godzinie dziesiątej po południu z jego małżonki Julii Pace Anglikańskiego wyzwania dwadzieścia jeden lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Kazimierza Falatyn nadano imiona Otto Julian Adolf, a rodzicami jego chrzestnymi zostali Józef Pace i Ida Horsella. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko i ojca dziecka podpisany. Świadkowie pisać nie umieją. – Ksiądz K. Falatyn … , E. Knaut”.
Akt urodzenia Bruno Józef Dawid Knaut w dniu 18/30.12.1872 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach z dnia 05/17.04.1873 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Bruno Józef Dawid Knaut 18/30.12.1872 r. N°23. Bruno Józef Dawid Knaut 18/30 Grudnia 1872 r. Działo się w osadzie Potok Górny, gminy Przęcław, Jędrzejowskiego Powiatu, piątego/siedemnastego Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Emanuel Knaut, dzierżawca majątku Potok, lat czterdzieści jeden, zamieszkały w osadzie Potok Górny, w obecności świadków Gwido Hellera, dzierżawcy majątku Skroniów, lat czterdzieści jeden, zamieszkałego w osadzie Skroniów i Józefa Pace, właściciela majątku Mstyczów, lat sześćdziesiąt, zamieszkałego w osadzie Mstyczów i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w osadzie Potok dnia osiemnastego/trzydziestego Grudnia, tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku, o godzinie trzeciej rano, z jego ślubnej małżonki Julii urodzonej Founes-Pace, lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Bruno, Józef i Dawid, a rodzicami jego chrzestnymi byli: pierwszy świadek z Amandą Knaut panną ze wsi Choroszcz w pobliżu Białegostoku, zamiast panny Natalii Pace ze wsi Mstyczowa, Albert Szturm, właściciel wsi Złożeniec, w powiecie Olkuskim, zamiast drugiego świadka, z Emmą Keferstein zacną mieszkanką wsi Mstyczów. Akt ten opóźniony z powodu wypadków rodzinnych, oświadczającemu i świadkom przeczytany i przez nich podpisany został. – Emanuel Knaut, Gwidon Heller, Józef Pace, Edward Lembke Kielecki Pastor”.
Akt zgonu Otto Knaut w dniu 06/18.03.1874 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Prokopa w Krzcięcicach z dnia 09/21.03.1874 r.)
Akt metrykalny zgonu Otto Knaut 06/18.03.1874 r. „N. b.: 40. Data i Nazwisko wsi: Potok Górny d. 9/21 Marca o godz 11 rano. Imiona i Nazwiska Świadków: Jan Sroczyński Antoni Łysakowski. Wiek: 31. 38. Stan.: Karbowy Kowal. Imię i Nazwisko Zmarłego: Otto Knaut. Wiek: 3. Stan.: Dziecko. Imiona rodziców lub innych po zmarłym osób: syn Emanuela i Julji Pace mał. Data Śmierci: 6/18 bm o godz 11. wieczór. Składka Iura Stolae: 65. zł 14. gr. Dopełniający obrządku: W. Xs. I. Sudynett”.
Akt chrztu Ottomar Emanuel Traugott Knaut urodzony w dniu 16/28.11.1874 roku (Akt metrykalny Parafii pw. św. Prokopa w Krzcięcicach z dnia 18/30.01.1875 r.)
Akt metrykalny chrztu Ottomar Emanuel Traugott Knaut ur. 16/28.11.1874 r. „No bieżący: 19. Nazwisko wsi i data stawiennictwa: Potok Górny dnia 18/30 Stycznia o godz 4 popołudniu. Imie i Nazwisko ojca świadka lub akuszerki: Emanuel Knaut. Wiek: 43. Stan.: Dzierżawca. Imiona i Nazwiska Świadków: Antoni Łysakowski Marcin Jaworski. Wiek: 44. 38. Stan.: kol. datta Urodzenia dziecka: 16/28 Listopad 1874. r. o godz 10 rano. Imie i Nazwisko matki dziecka: Julja z Pace (Pes). Wiek: 24. Imiona i Nazwiska Chrzestnych rodziców: Eugeniusz Knaut Matylda Kugler. Imie na chrzcie Śtym: Ottomat Emanuel Traugott. Dopełniający obrządku chrztu Śgo: Xs. Ign. Sudynett”.
Akt urodzenia Ottomar Emanuel Traugott Knaut w dniu 16/28.11.1874 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Prokopa w Krzcięcicach z dnia 18/30.01.1875 r. – kopia z księgi hipotecznej majątku Mstyczów)
Akt stanu cywilnego urodzenia Ottomar Emanuel Traugott Knaut 16-28.11.1874 r. „Akt urodzenia Ottomara Knauta. Kopia. No 58. Majątek Mstyczów. G.G. MT. Proboszcz parafii Krzcięcice urzędnik stanu cywilnego oświadcza, że w księdze stanu cywilnego wspomnianej parafii w gminie Sędziszów, Andrzejewskiego powiatu znajduje się następujący –
Akt urodzenia
No aktu 19. Potok Górny. Działo się we wsi Krzcięcice osiemnastego/trzydziestego Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Emanuel Knaut wyznania ewangelickiego, lat czterdzieści trzy mający, dzierżawca, zamieszkały w Potoku Górnym, w obecności Antoniego Mysakowskiego lat czterdzieści jeden i Marcina Jaworskiego lat trzydzieści osiem mającego, obydwu kolonistów ze wsi Potoka Górnego i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w tejże wsi szesnastego/dwudziestego ósmego Listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku, o godzinie dziewiątej po południu, z jego ślubnej małżonki Julii z domu Pace wyznania ewangelickiego lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym, udzielonym przez księdza Ignacego Sudynt dano imiona: OttomarEmanuelTraugott, a rodzicami chrzestnymi byli: Eugeniusz Knaut i Matylda Kugler. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko i przez ojca dziecięcia podpisany został, ponieważ świadkowie są niepiśmienni. „podpisali” Ksiądz Kazimierz Foltyn urz. st. cywilnego. Em. Knaut.
Wydając niniejszym wypis z miejscowych ksiąg uwierzytelniam go swoim własnoręcznie postawionym podpisem i odciskiem oryginalnej pieczęci. Krzcięcice 10/22 Października 1883 roku / podpisany:/ Ks. Foltyn. /M.P./ 1884 roku, dnia Stycznia 24/5 Lutego.
[No 25.] Ja, Działoszycki Sędzia Pokoju 2-go okręgu Kieleckiej guberni, własnoręczność postawionego na odwrotnej stronie tego dokumentu podpisu Księdza K. Foltyna Proboszcza parafii Krzcięcice, prowadzącego akta stanu cywilnego na podstawie zatwierdzonego w roku 1876 trybu [zasad, reguł postępowania] poświadczam. /podpisali:/ Sędzia Pokoju Magłowski /M.P./ Sekretarz Wydziału Hipotecznego, Wójcicki. –
Niniejsza kopia słowo w słowo zgodna z wypisem aktu urodzenia Ottomara-Emanuela-Traugota Knauta znajdującym się w zbiorze dokumentów księgi hipotecznej nieruchomości znajdującej się w osadzie Pilicy, Kieleckiej guberni, oznaczonej N policyjnym poprzednim 220, teraźniejszym 156, hipotecznym 125. Miasto Olkusz 15/27 Lipca 1885 roku.
Sekretarz Wydziału Hipotecznego Olkuskiego powiatu K. Gorodyski.”.
Akt zgonu Julii Knaut w dniu 22.10/03.11.1875 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Książu Małym z dnia 25.10/06.11.1875 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Julia Knaut zm. 22.10/03.11.1875 r „No 40. Wieś Moczydło. Julia Knaut. Działo się we wsi Książ Mały dnia dwudziestego piątego Października/szóstego Listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, o godzinie ósmej po południu.- Stawili się Ludwik Kugler, dzierżawca majątku Moczydło, czterdzieści sześć lat i Franciszek Tłuchowski zarządca majątku Moczydło czterdzieści trzy lata mający, zamieszkali we wsi Moczydło, i oświadczyli, że dnia dwudziestego drugiego Października/trzeciego Listopada, bieżącego roku, o godzinie jedenastej po południu po południu, zmarła Julia Knaut żona dzierżawcy majątku Potok Górny, czasowo zamieszkała we wsi Moczydło, dwadzieścia pięć lat mająca, urodzona w wiosce Mstyczów, córka Józefa i Augusty z domu Pfajfrów małżonków Founes Pace właścicieli majątku Mstyczów, pozostawiając po sobie owdowiałego męża Emanuela Knaut. Po naocznym upewnieniu się o zgonie Julii Knaut akt ten został obecnym przeczytany, a następnie przez nas i obecnych podpisany.
Ksiądz Florian Sławsicki Proboszcz, Ludwik Kugler, Franciszek Tłuchowski.”.
Akt zgonu Julii Knaut w dniu 22.10/03.11.1875 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Książu Małym z dnia 25.10/06.11.1875 r. – kopia z księgi hipotecznej majątku Mstyczów)
Akt stanu cywilnego zgonu Julii Knaut 22.10-03.11.1875 r. „Akt zgonu Julii Knaut. Kopia. Majątek Mstyczów No 56. Majątek Mstyczów. G.G. MT. Gubernia kielecka. Powiat miechowski. Proboszcz parafii urzędnik stanu cywilnego, oświadcza, że w aktach stanu cywilnego parafii Książ Mały, w gminie Książ Wielki w okręgu miechowskiego znajduje się następujący
Akt zgonu
No aktu 40, karta 103, wieś Moczydło. Działo się we wsi Książ Mały dnia dwudziestego piątego Października/szóstego Listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku, o godzinie ósmej po południu.- Stawili się Ludwik Kugler, dzierżawca majątku Moczydło, czterdzieści sześć lat i Franciszek Tłuchowski zarządca majątku Moczydło czterdzieści trzy lata mający, zamieszkali we wsi Moczydło, i oświadczyli, że dnia dwudziestego drugiego Października/trzeciego Listopada, bieżącego roku, o godzinie jedenastej po południu po południu, zmarła Julja Knaut żona dzierżawcy majątku Potok Górny, czasowo zamieszkała we wsi Moczydło, dwadzieścia pięć lat mająca, urodzona w wiosce Mstyczów, córka Józefa i Augusty z domu Pfajfrów małżonków Founes Pace właścicieli majątku Mstyczów, pozostawiając po sobie owdowiałego męża Emanuela Knaut. Po naocznym upewnieniu się o zgonie Julii Knaut akt ten został obecnym przeczytany, a następnie przez nas i obecnych podpisany. „podpisał” Ludwik Kugler, „podpisał” Franciszek Tłuchowski.
Wydając niniejszy wypis z ksiąg, zgodność jego zaświadczam własnoręcznym podpisem z przyłożeniem oficjalnej pieczęci. Książ Mały 15/27 Września 1883 roku, „podpisał” Ksiądz Florian Sławsicki Proboszcz prowadzący księgi stanu cywilnego /M.P.- 1883 roku Grudnia 8/20.
[No 191.] Ja, Sędzia Pokoju miasta Miechowa 2 okręgu, Kieleckiej guberni niniejszym zaświadczam własnoręczność podpisu Ks. Floriana Sławsickiego Proboszcza prowadzącego akta stanu cywilnego parafii Książ Mały, złożonego na odwrotnej stronie niniejszego dokumentu.
/:podpisali:/ Sędzia Pokoju miasta Miechowa Budkiewicz. /M.P:/ Sekretarz Wydziału Hipotecznego W. A…wicz. –
Niniejsza kopia słowo w słowo zgodna jest z wypisem aktu zgonu Julii Knaut znajdującym się w zbiorze dokumentów księgi hipotecznej nieruchomości położonej w osadzie Pilicy, Kieleckiej guberni, oznaczonej N policyjnym poprzednim 220, teraźniejszym 156, hipotecznym 125. Miasto Olkusz 15/27 Lipca 1885 roku.
Sekretarz Wydziału Hipotecznego Olkuskiego powiatu K. Gorodyski.”.
Akt zgonu Emanuel Knaut w dniu 03.03.1885 roku (Akt USC w Breslau II (Wrocław) z dnia 06.03.1885 r.)
Akt USC zgonu Emanuel Knaut 03.03.1885 r. „Nr. 706. Breslau, dn. 6. Marca 1885. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, którego tożsamość został ustalona mi przez wdowę Friederike Curtius urodzoną Kuhse, właściciel majątku ziemskiego Eugen Knaut, zamieszkały w Podlesice, Powiat Miechów, i zgłosił, że jego brat, wcześniej dzierżawca majatku Emanuel Knaut, lat 53 i 2 miesiące życia, ewangelickiego wyznania, zamieszkały w Podlesice przy nim,urodzony na Górnym Śląsku, miejscowość urodzenia nieznana zgłaszającemu, żonaty był w Moczydle Powiat Miechow ze zmarłą Julie urodzoną Founes Pace, syn w Kwaśniowie Powiat Olkusz zmarłych, właściciela dóbr ziemskich Traugott i Antonie urodzonej Grochalski, małżonków Knaut, w Breslau, Tauentzienstrasse 32a pod jego opieką dnia trzeciego Marca po południu o godzinie siódmej trzydzieści zmarł. Odczytano, przyjęto i podpisano: Eugen Knaut.
Urzędnik USC: w.z. Hübel”.
Akt zgonu Emanuel Knauth w dniu 03.03.1885 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej pw. św. Bernardyna w Breslau (Wrocław) z dnia 06.03.1885 r.)
Akt metrykalny zgonu Emanuel Knauth zm. 03.03.1885 r. „[Kolejny No] 126. [Data i miejsce pochówku] 1885 dnia 6 Marca w Osswitz [Osobowice]. [Nazwisko, imię, status, miejsce zamieszkania i data śmierci pochowanego] Knauth Emanuel, dawny dzierżawca posiadłości ziemskiej, Tauenz No 32a [Tauentzienstrasse nr 32a]. [Wiek pochowanego] Lat 53, Miesięcy 2. [Rejestracja cywilna zgonu, numer aktu i data] USC /Standesamt/ II [Breslau] , 6/3, N 706. [Komentarze] Zmarł 3/3 85. [Data wpisu] 6/3 85″.
Akt małżeństwa Bruno Joseph David Knaut & Helene Agnes Michler w dniu 01.08.1899 roku (Akt USC Landbezirk Breslau (Okręg Wrocław) z dnia 01.08.1899 r.)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Bruno Joseph David Knaut & Helene Agnes Michler 01.08.1899 r. „Nr. 173. Breslau, dnia pierwszego Sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj narzeczeni celem zawarcia ślubu, tożsamości obojga są znane:
1. Posiadacz browaru Bruno Joseph David Knaut, religii ewangelickiej, urodzony osiemnastego/trzydziestego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku w Potoku Górnym, Gubernia Kielecka, zamieszkały w Podlesicach koło Wolbromia, Gubernia Kielecka, teraz Bolkenhain. Syn zmarłego dzierżawcy majątku ziemskiego Emanuel Knaut i jego zmarłej żony Julie urodzonej Founs Pace, zamieszkałych ostatnio w Potoku Górnym.
2. Wolnego stanu Helene Agnes Michler, bez szczególnego zawodu i statusu, religii katolickiej, urodzona dwudziestego drugiego Czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku w Brieg, zamieszkała w Rot/h/kretscham, Kreis Breslau. Córka mistrza kuśnierza Bernhard Michler i jego żony Josepha urodzonej Jökel, zamieszkałych w Rothkretscham.
Świadkowie obrani i stawili się, osoby znane:
3. Posiadacz gorzelni Julius Heider, lat trzydzieści sześć, zamieszkały w Breslau, Herrenstrasse 19.
4. Kuśnierz Alfred Michler, lat dwadzieścia osiem, zamieszkały w Breslau, Hubenstrasse 118.
Narzeczeni w obecności świadków zapytani przez urzędnika czy chcą zawrzeć związek małżeński odpowiedzieli pozytywnie, wobec czego na podstawie kodeksu cywilnego, urzędnik orzekł,że małżeństwo weszło w siłę i odtąd są pełnoprawnymi małżonkami.
Odczytane, przyjęte i podpisane: Brauno Knaut, Helene Knaut geb. Michler, Julius Heider, Alfred Michler.
Urzędnik USC: Spangenberg.
Zgodność powyższego wtóropisu z Głównym Rejestrem Ślubów potwierdzam Breslau, dnia 1 Sierpnia 1899. Urzędnik USC: Spangenberg.”.
Akt urodzenia Maria Elena Knaut w dniu 12/25.02.1910 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 23.10/05.11.1910 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Maria Elena Knaut 12-25.02.1910 r. „N°2. Kacice. Działo się w majątku Przyłęczek w gminie Wodzisław, powiatu Andrzejewskiego w guberni Kieleckiej, dnia dwudziestego trzeciego października / piątego listopada tysiąc dziewięćset dziesiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Ottomar Emanuel Traugott Knaut, dzierżawca majątku Przyłęczek, stały mieszkaniec gminy Kacice w powiecie miechowskim, lat trzydzieści sześć w obecności świadków Józefa Kuglera dzierżawcy majątku Moczydło lat czterdzieści dziewięć i Włodzimierza Kuglera artysty malarza lat trzydzieści dziewięć w Mstyczowie zamieszkałego i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w majątku Przyłęczek dnia dwunastego / dwudziestego piątego lutego roku bieżącego o godzinie dwunastej w dzień z prawowitej jego małżonki Stefanii Charlotty Eleny z domu Jünger, lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imiona Maria Elena, a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniani świadkowie oraz panna Paulina Jünger i Helena Keferstein z domu von Mittel. Akt ten ze względu na rodzinne okoliczności opóźniony, przystępującym został odczytany i podpisany. – Ottomar Emanuel Traugott Knaut, Józef Kugler, Włodzimierz Kugler, Pastor G. Cander”.

6. Amanda Antonie Wilhelmine Knaut.

Akt chrztu Amanda Antonie Wilhelmine Knaut urodzona w dniu 10.10.1834 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Amanda Antonie Wilhelmine Knaut ur. 10.10.1834 r. „88. Wilhelmshütte.. Ochrzczona 26 października. Urodzona 10 października Amanada Antonie Wilhelmine córka urzędnika huty cynku Traugott Knaut i jego żony Wilhelmine Antonie zd. Grochawska. Chrzestni: 1. panna Malwine Lampricht z Oberlajewnik (Górne Łagiewniki), 2. żona majstra (mistrza) zmiany Bertha Brombosch z Chorzowa, 3. rektor (dyrektor) szkoły bractwa górniczego Gottlieb Steinberg”. 
Akt zgonu Amanda Antonina Wilhelmina Knaut w dniu 22.11/04.12.1879 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 26.11/08.12.1879 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Amanda Antonina Wilhelmina Knaut 22.11/04.12.1879 r. (Pilica) N°2. Ojców 22.XI/04.12 1879 r. Działo się w Pilicy dwudziestego szóstego Listopada/ósmego Grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Eugeniusz Knaut właściciel majątku trzydzieści osiem lat zamieszkały w Podlesicach i Jan Kondracki domowy nauczyciel dwadzieścia jeden lat zamieszkały w Stawach i oświadczyli, że dwudziestego drugiego Listopada/czwartego Grudnia roku bieżącego o godzinie dziesiątej wieczorem zmarła w Ojcowie, powiatu olkuskiego tamże u krewnych zamieszkała Amanda Antonina Wilhelmina (trojga imion) Knaut lat czterdzieści trzy, urodzona w Hucie Wilhelmińskiej blisko Mysłowic w Prusach córka Trauguta ziemianina i Antoniny urodzonej Grochalska już zmarłych. Po przekonaniu się o śmierci Amandy Antoniny Wilhelminy Knaut akt ten przybyłym przeczytano i przez nich podpisany.
Edward Lemon Pastor, Eugen Knaut, Jan Kondracki”.
Akt zgonu Amanda Antonina Wilhelmina Knaut w dniu 22.11/04.12.1879 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy – wypis z dnia 10/22.01.1880 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Amanda Antonina Wilhelmina Knaut zm. 22.11-04.12.1879 r. (odpis) „N109. Do dokumentów Majątku Sulisławice. Proboszcz kieleckiej parafii ewangelicko-augsburskiej i pilickiego filiału.
Oświadczamy że w księgach filii pilickiego Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się następujący
Akt śmierci
“Działo się w Pilicy dwudziestego szóstego Listopada/ósmego grudnia / tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się: Eugeniusz Knaut właściciel majątku trzydzieści osiem lat zamieszkały w Podlesicach i Jan Kondracki domowy nauczyciel dwadzieścia jeden lat zamieszkały w Stawach i oświadczyli: że dwudziestego drugiego Listopada/czwartego Grudnia bieżącego roku o godzinie dziewiątej wieczorem zmarła w Ojcowie w powiecie olkuskim tamże u krewnych zamieszkała Amanda Antonina Wilhelmina /trojga imion/ Knaut czterdzieści trzy lata mająca, urodzona w Hucie Wilhelmińskiej blisko Mysłowic w Prusach córka Trauguta ziemianina i Antoniny urodzonej Grocholska już zmarłych. Po przekonaniu się o śmierci Amandy Antoniny Wilhelminy Knaut akt ten stawającym przeczytano i przez nich podpisany.
podpisano: Eugen Knaut – Jan Kondracki – Edward Lemon Pastor”.
„Prawdziwość tego wypisu z oryginalnych akt No 2 z 1879 roku poświadczam swoim podpisem i przyłożeniem urzędowej pieczęci.
M. /miasto/ Kielce 10 /22 Styczeń 1880 r.
Pastor Edward Lemon”.
Akt zgonu (mowa pogrzebowa) Amanda Knaut w dniu 04.12.1879 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny zgonu (mowa pogrzebowa)Amanda Knaut 04.12.1879 r. „13 kwiecień mowa pogrzebowa. Oyców przy Krakau (Ojców przy Krakowie): Amanda Knaut, panna z Oycow przy Krakau, urodzona w Wilhelminehütte przy Myslowitz dnia 10. Października 1834. Córka Traugott Knaut właściciela majątku Kwaśniow i jego małżonki Antonie z d. Grohalski. Zmarła u swojego wujka dyrektora Albert Sturm w Oycow dnia 4. Grudnia 1879; pochowana w krypcie / grobowcu na cmentarzu katolickim w Schmarzowitz (Smardzowice) dnia 13. Kwietnia 1880. Wiek: 45 lat. Powód śmierci: puchlina i choroba serca.”.

7. Luise Auguste Amalie Knaut.

Akt chrztu Luise Auguste Amalie Knaut urodzona w dniu 12.07.1836 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny chrztu Luise Auguste Amalie Knaut ur. 12.07.1836 r. „17. Chrzest: 24 lipca. Urodzona: 12 lipca. Miejsce urodzenia: Wilhelminehütte kolo Myslowitz. Ojciec: Traugott Knaut urzędnik zakładu cynkowni. Matka: Wilhelmine z d. Grodzkowsky. Imiona: Luise Auguste Amalie. Chrzestni: 1. Dyrektor Szkoły Bractwa Górniczego Steinberg w Königshütte, 2. Pani Inspektor Huty Marie Lampricht z Ober Lagiewnik (Górne Łagiewniki). Dopisek w uwagach: “Mimo przynależności do Anhalt, po uzyskaniu zgody kościelnej (łac. dimissoriale) na żądanie ojca chrzest nastąpił w Königshütte”. 
Akt małżeństwa Kurt Albert Sturm & Ludwika Augusta Amalia Knaut w dniu 29.11.1862 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Kurt Albert Sturm & Ludwika Augusta Amalia Knaut 29.11.1869 r. N°6. Złożeniec i Kwaśniów. Działo się w mieście Pilicy dnia dwudziestego dziewiątego Listopada roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego o godzinie piątej wieczorem. Wiadomo czynimy iż dnia dzisiejszego w obecności świadków Benna Marx Dziedzica Kompiołek tamże zamieszkałego lat trzydzieści jeden liczącego i Hermanna Becker Rządcy Dóbr w Kwaśniowie zamieszkałego lat dwadzieścia siedem liczącego zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Kurtem Albertem Sturm kawalerem wyznania ewangelicko-augsburskiego lat dwadzieścia osiem i miesięcy trzy liczącym, Dziedzicem Dóbr Złożeniec i tamże zamieszkałym, urodzony w Noumburg w Prussach z Jana Bogumiła właściciela ziemskiego i Joanny Elżbiety z Frantzkich zmarłych, a panną Ludwiką Augustą Amalią Knaut wyznania ewangelicko-augsburskiego lat dwadzieścia sześć i miesięcy cztery liczącą, przy matce w Kwaśniowie zamieszkałą urodzoną w Königshütte w Górnym Szląsku z Traugotta Dziedzica Dóbr Kwaśniów zmarłego i Antoniny Wilhelminy z Grochalskich. – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele ewangelickim w Piotrkowie oraz w domu Modlitwy filiału ewangelickiego w Pilicy a mianowicie w dniach dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten nowozaślubionym i świadkom odczytany i przez nich podpisany został. – Kurt Albert Sturm, Auguste Amalie Louise Knaut, Benno Marx, Hermann Becker i jeden podpis nieczytelny”.
Akt urodzenia Traugott Albert Artur Sturm w dniu 01.11.1863 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 02.02.1864 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Traugott Albert Artur Sturm 01.11.1863 r. „N°3. Złożeniec. Działo się w mieście Pilicy dnia drugiego Lutego roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Albert Sturm Dziedzic dóbr Złożeniec tamże zamieszkały lat dwadzieścia dziewięć liczący i w obecności świadków Benna Marx lat trzydzieści dwa liczącego dziedzica dóbr Kompiołki tamże zamieszkałego i Emmanuela Knaute współwłaściciela Dóbr Kwaśniów tamże zamieszkałego lat trzydzieści dwa liczącego okazał dziecię płci męzkiej urodzone w Złożeńcu dnia pierwszego Listopada roku zeszłego o godzinie dziewiątej wieczorem, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i małżonki jego Ludwiki z Knautów liczącej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dnia dzisiejszego nadane zostały imiona Traugott Albert Artur a rodzicami chrzestnemi byli wspomniony Marx z panną Amandą Knaute którą zastępowała panna Emilia Knaute i nieobecni Benno Sturm z Maryą z Sturmów Kober.  Akt ten stawającemu i świadkom odczytany i przez nich podpisany został. – Albert Sturm, Benno Marx, Emilia Knaut i jeden podpis nieczytelny”.
Akt zgonu Traugott Albert Artur Sturm w dniu 29.04/11.05.1881 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 30.04/12.05.1881 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Traugot Albert Artur Sturm zm. 29.04/11.05.1881 r. (Pilica) „N°4. Ojców. Działo się w Pilicy pierwszego/trzynastego Maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Albert Sturm zarządca majątku zamieszkały we wsi Ojcowie czterdzieści siedem lat liczący i Franciszek Stiller murarz zamieszkały w osadzie Pilicy pięćdziesiąt jeden lat liczący i oznajmili że wczorajszego dnia o godzinie piątej po południu zmarł we wsi Ojcowie przy rodzicach żyjący Traugot Albert Artur Sturm siedemnaście lat i pięć miesięcy liczący, urodzony we wsi Złożeńcu w powiecie olkuskim, syn zawiadamiającego Alberta Sturma i Luizy z domu Knaut. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Traugota Sturma akt ten przeczytany stawającym przez nas i ich podpisany został. – Albert Sturm, F Stiller”.
Akt zgonu Arthur Sturm w dniu 12.05.1881 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Myslowitz (Mysłowice))
Akt metrykalny zgonu Arthur Sturm 12.05.1881 r. „9. 17 maja – uroczyście. Oyców przy Krakau (Ojców przy Krakowie): Arthur Sturm, syn dyrektora Alberta Sturm z Oyców i jego małżonki Louise z d. Knaut, urodzony w Zlozieniec przy Pilica , dnia 2 Listopada 1864, zmarł w Oyców dnia 12 Maja po południu o 3 godz. Pochowany 17 Maja na cmentarzu katolickim w Smarzowitz (Smardzowice). Wiek: 17½ roku. Przyczyna śmierci: puchlina”.
Akt zgonu Augusta Amalia Luiza Sturm w dniu 21.03/02.04.1897 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z dnia 23.03/04.04.1897 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Augusta Amalia Luiza Sturm 21.03/02.04.1897 r. N°12. Złożeniec. Działo się w mieście Częstochowie dwudziestego trzeciego Marca/czwartego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Albert Szturm sześćdziesiąt dwa lata mający właściciel majątku zamieszkały we wsi Złożeniec powiatu Olkuskiego oraz Benno Marks właściciel domu sześćdziesiąt pięć lat mający zamieszkały w mieście Częstochowie pod cyfrą pierwszą, i oświadczyli że dwudziestego pierwszego/drugiego bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzy kwadranse na piątą po południu (16:45) zmarła w mieście Częstochowie zamieszkała przy mężu we wsi Złożeniec Augusta Amalia Luiza Sturm urodzona Knaut (Knauth) pięćdziesiąt dziewięć lat urodzona w Wilhelminhutte w Prusach córka Traugott Knaut właściciela majątku i Antoniny urodzonej Grocholska zmarłych, pozostawiła po sobie męża obecnego Alberta Szturm. Po naocznym przekonaniu się o śmierci akt ten przybyłym przeczytany został i przez nich podpisany. – Albert Sturm, Benno Marx i jeden podpis nieczytelny”.

8. Marie Elisabeth Theophile Knaut.

Akt chrztu Marie Elisabeth Theophile Knaut urodzona w dniu 22.11.1839 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Marie Elizabeth Theophile Knaut ur. 22.11.1839 r. „57. 26 Grudnia. Marie Elisabeth Theophile Knaut córka mistrza zmianowego i właściciela zajazdu Traugott Knaut z Mysłowitz i jego żony Antonie z d. Grochalsky urodzona dnia 22 Listopada o czwartej rano, ochrzczona dnia 26 Grudnia w domostwie rodziców. Chrzestni: 1. pan inspektor gospodarczy ordynacji Kolodziesky z Schopienitz (Szopienic), 2. pani nadleśniczyna owdowiała Theophile Wedding z d. Kolodziesky z Szopienitz, 3. pan nadsztygar Christoph Leonhard z Jaworzna. (nie obecny)”. Dopisek w uwagach: “Matka katoliczka”.
Akt małżeństwa Karol August Benno Marx & Marya Elżbieta Teofila Knaut w dniu 29.11.1862 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy)
Akt stanu cywilnego małżeństwa Karol August Benno Marx & Marya Elżbieta Teofila Knaut 29.11.1862 r. N°7. Kompiołki i Kwaśniów. Działo się w mieście Pilicy dnia dwudziestego dziewiątego Listopada roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy iż dnia dzisiejszego w obecności świadków Hermanna Becker Rządcy Dóbr w Kwaśniowie zamieszkałego lat dwadzieścia siedem liczącego i Augusta Förster Kantora i Organisty ewangelickiego w Pilicy zamieszkałego lat dwadzieścia dziewięć liczącego zawarte zostało małżeństwo tak religijne jako i cywilne pomiędzy Karólem Augustem Bennem Marx kawalerem wyznania ewangelicko-augsburskiego lat trzydzieści jeden miesięcy sześć liczącym, Dziedzicem Dóbr Kompiołki i tamże zamieszkałym, urodzonym w Schiedlagwitz pod Wrocławiem z Augusta Rządcy Dóbr i Karoliny z Hagedornów a panną Maryą Elżbietą Teofilą Knaut wyznania ewangelicko-augsburskiego lat dwadzieścia trzy skończonych mającą przy matce w Kwaśniowie zamieszkałą, urodzoną w Mysłowicach w Górnym Szląsku z Traugotta Dziedzica Dóbr Kwaśniów i Antoniny Wilhelminy z Grochalskich, ojca zmarłego, matki żyjącej. – Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele ewangelickim w Piotrkowie oraz w domu Modlitwy filiału ewangelickiego w Pilicy a mianowicie w dniach dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim Listopada roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. – Akt ten nowozaślubionym i świadkom odczytany i przez nich podpisany został. – Karl August Benno Marx, Theophile Elisabeth Marie Knaut, Hermann Becker, Augusta Förster i jeden podpis nieczytelny”.
Akt urodzenia Antonina Amanda Marta Maria Marx w dniu 16.11.1863 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 02.02.1864 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Antonina Amanda Marta Maria Marx 16.11.1863 r. „N°4. Kompiołki. Działo się w mieście Pilicy dnia drugiego Lutego roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego o godzinie wpół do szóstej wieczorem. Stawił się Benno Marx Dziedzic Dóbr Kompiołki tamże zamieszkały lat trzydzieści dwa liczący i w obecności świadków Alberta Sturm Dziedzica Dóbr Złożeniec tamże zamieszkałego lat dwadzieścia dziewięć liczącego i Emmanuela Knaute współwłaściciela Dóbr Kwaśniów tamże zamieszkałego lat trzydzieści dwa liczącego, okazał dziecię płci żeńskiej urodzone w Kompiołkach dnia szesnastego Listopada roku zeszłego o godzinie wpół do pierwszej w nocy, oświadczając iż jest spłodzone z niego i małżonki jego Maryi z Knautów liczącej lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dnia dzisiejszego nadane zostały imiona Antonina Amanda Marta Maria a rodzicami chrzestnemi byli wspomniony Sturm z panną Amandą Knaute którą zastępowała panna Emilia Knaute oraz nieobecni August Marx z Antoniną z Grochalskich Knaute. Akt ten stawającemu i świadkom odczytany i przez nich podpisany został. – Benno Marx, Albert Sturm, Emilia Knaut i jeden podpis nieczytelny”.
Akt urodzenia Antonina Karolina Matylda Marta Marx w dniu 11.06.1866 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 09.09.1866 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Antonina Karolina Matylda Marta Marx 11.06.1866 r. „N°26. Kompiołki. Działo się w mieście Pilicy dnia dziewiątego Września roku tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Benno Marx właściciel wsi lat trzydzieści liczący w Kompiołkach zamieszkały i w obecności świadków Gwidona Heller Dzierżawcy dóbr w Mstyczowie zamieszkałego lat trzydzieści cztery liczącego i Alberta Sturm właściciela wsi w Złożeńcu zamieszkałego lat trzydzieści dwa liczącego i okazał Dziecię płci żeńskiej urodzone w Kompiołkach dnia jedenastego Czerwca roku bieżącego o godzinie siódmej rano oświadczając iż jest spłodzone z niego i małżonki jego Maryi z Knaut liczącej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dnia dzisiejszego nadane zostały imiona Antonina Karolina Matylda Marta a rodzicami chrzestnemi byli świadek Stoller z panną Amanda Knaut i Teodor Marx z panną Matyldą Marx. Akt ten stawającemu i świadkom odczytany i przez nich podpisany został. – Benno Marx, Gwido Heller, Albert Sturm i jeden podpis nieczytelny”.
Akt urodzenia Eugeniusz Traugott Benno Arnold Marx w dniu 06/18.12.1868 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z dnia 20.10/01.11.1869 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Eugeniusz Traugott Benno Arnold Marx 06/18.12.1868 r. „N°22. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa dnia dwudziestego Października/pierwszego Listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Benno Marx właściciel domu zamieszkały w mieście Częstochowa lat trzydzieści osiem liczący, w obecności świadków Juliusza Reisewitza dwadzieścia siedem lat liczącego, zarządcy gospodarstwa rolnego zamieszkałego we wsi Porębie Jeziernej i Augustyna Sichla garbarza zamieszkałego w mieście Częstochowa lat trzydzieści siedem i okazał dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Kwaśniów Olkuskiego Powiatu dnia szóstego/osiemnastego Grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie siódmej wieczorem z jego żony Marii urodzonej Knaut dwadzieścia dziewięć lat liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imiona Eugeniusz Traugott Benno Arnold, a rodzicami jego chrzestnymi byli świadek Reisewitz i Amanda Knaut panna. Akt ten z powodu domowych zajęć ojca opóźniony, obecnym przeczytany i przez nich podpisany. – Benno Marx, Juliusz Reisewitz, Augustyn Sichla i jeden podpis nieczytelny”.
Akt zgonu Karol August Benno Marx zm. w dniu 17/29.08.1899 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z dnia 19/31.08.1899 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Augusta Amalia Luiza Sturm 21.03/02.04.1897 r. N°12. Częstochowa 17/29 VIII 99. Działo się w mieście Częstochowie dziewiętnastego/trzydziestego pierwszego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Arnold Marks lekarz trzydzieści lat zamieszkały w Gliwicach w Prusach syn zmarłego i Albert von Szturm właściciel majątku sześćdziesiąt pięć lat 65 zamieszkały we wsi Złożeniec i oświadczyli że siedemnastego/dwudziestego dziewiątego sierpnia roku bieżącego o godzinie trzy kwadranse na dwunastą w południe zmarł w mieście Częstochowie Benno Marks właściciel domu sześćdziesiąt lat i osiem miesięcy urodzony w Szidlowicz na Śląsku syn Augusta Marks i Karoliny urodzonej Hagedorn już zmarłych. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Marię urodzoną Knaut (Knauth). Po naocznym przekonaniu się o jego śmierci akt ten przybyłym przeczytany został i przez nich podpisany. – Arnold Marx, Albert Sturm oraz podpis nieczytelny”.
Akt zgonu Marja Elżbieta Teofila Marks w dniu 21.03.1916 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z dnia 23.03.1916 r.
Akt stanu cywilnego zgonu Marja Elżbieta Teofila Marks 21.03.1916 r. „N° 10. Czenstochau.
Działo się w Częstochowie dnia dwudziestego trzeciego marca tysiąc dziewięćset szesnastego roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawili się: Arnold Marks, lat czterdzieści siedm mający, lekarz wojskowy z Gliwicy, i Antoni Januszewski, kupiec z Częstochowy, i oznajmili nam, że dnia dwudziestego pierwszego marca bieżącego roku o godzinie trzeciej zrana w Częstochowie umarła tamże zamieszkała właścicielka domu Marja Elżbieta Teofila Marks z Knautów, lat siedemdziesiąt sześć mająca, urodzona w Mysłowicach, stała mieszkanka Gliwicy na Górnym Szląsku, córka zmarłego właściciela ziemskiego Traugota Knaut i zmarłej jego małżonki Antoniny z Grochalskich, wdowa po zmarłym właścicielu domu Karolu Auguscie Benno Marks. – Po przekonaniu się o śmierci wdowy Marji Elżbiety Teofili Marks z Knautów, akt ten świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany został. –
Urzędnik Stanu Cywilnego:
Pastor L. Wojak,
Dr. med. Arnold Marx, Antoni Januszewski”.

9. Eugen Louis Emil Knaut.

Akt chrztu Eugen Louis Emil Knaut urodzony w dniu 14.01.1842 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Anhalt (Hołdunów))
Akt metrykalny chrztu Eugen Louis Emil Knaut ur. 14.01.1842 r. „10. 20 Lutego. Eugen Louis Emil Knaut syn mistrza zmianowego i właściciela zajazdu Traugott Knaut z Mysłowitz i i jego małżonki Antonie z d. Grochalski urodzony dnia 14 stycznia o dziewiątej rano. Ochrzczony dnia 20 lutego w rodzicielskim domostwie. Chrzestni: 1. pan nadsztygar Christoph Leonhard z Jaworzna, 2. jego małżonka Julie Leonhard, 3. (nieobecny) pan inspektor gospodarczy Kolodziesky z Schopinitz (Szopienic), 4. (nieobecna) pani nadleśniczyna owdowiała Theophile Wedding z Schopinitz.”.
Akt urodzenia Natalia Justyna Pace w dniu 17.09.1851 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mstyczowie z dnia 18.09.1851 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Natalia Justyna Pace ur. 17.09.1851 r. „69. Mstyczów. Działo się we Mstyczowie dnia Osiemnastego Września Tysiąc Osiemset pięćdziesiąt pierwszego roku o godzinie Ósmej z rana. Stawił się Pan Józef Pace lat trzydzieści Osim liczący Possesor Wsi Mstyczowa w obecności Xiędza Michała Rusina Wikariusza z Mstyczowa lat pięćdziesiąt i Adama Czechoskiego Ekonoma z Mstyczowa lat trzydzieści liczącego i okazał nam dziecię płci Zeńskiey urodzone w Mstyczowie w dniu wczorajszym o godzinie pułdo dziesiątej wnoc z Jego Małżonki Augustyny z Phajferów lat trzydzieści Cztery liczącej Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Natalia Justyna, a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli Xiądz Józef Sojecki – proboszcz z Mstyczowa lat siedemdziesiąt liczący i panna Justyna Wolicka. Akt ten stawającym przeczytano, którzy go wraz z nami podpisali. – Józef Pace Oyciec, ks. Rusin, Adam Czechowski, X. Sojecki Prob. Mstyczowa”.
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Eugeniusz Knaut & Natalia Justyna Pace w dniu 02.07.1873 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach)
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Eugeniusz Knaut & Natalia Justyna Pace w dn. 02.07.1873 r. (1) „Dowód do aktów małżeństw Parafii Ewangel. Augsburskiej Kieleckiej zroku 1873 N°9.
Proboszcz parafii Mstyczów Kieleckiej Guberni Jędrzejewskiego powiatu niniejszy akt stanu cywilnego okazuje i oświadcza że w aktach tejże parafii znajduje się następujący.
Metryka Urodzenia
“Działo się we Mstyczowie dnia osiemnastego Września tysiąc osiemset pięćdziesiąt pierwszego roku o godzinie ósmej z rana. Stawił się Pan Józef Pace lat trzydzieści osim liczący Possesor wsi Mstyczowa, w obecności Księdza Michała Rusień Wikariusza z Mstyczowa lat pięćdziesiąt i Adama Czechowskiego Ekonoma z Mstyczowa lat trzydzieści liczącego i okazał nam dziecię płci żeńskiey urodzone w Mstyczowie w dniu wczorajszym o godzinie wpół do dziesiątej wnocy z jego małżonki Augusty z Pajfer lat trzydzieści cztery liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Natalia – Justyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Ksiądz Józef Sojecki proboszcz z Mstyczowa i Justyna Wolicka. – Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, którzy go wraz z Nami podpisali. podpisano Józef Pace ojciec, Ksiądz Rusień i Adam Czechowski świadkowie. Xiądz Józef Sojecki prob. par. Mstyczowa”.
„Wydano następujący wypis z miejscowych ksiąg jego wierność z oryginałem potwierdzam podpisem i przystawieniem pieczęci.
W Mstyczowie dnia 01/13 Czerwca 1873 roku.
Ks. Ludwik Marikiński proboszcz tutejszej parafii.”
Dowody (allegaty) do aktu małżeństwa Eugeniusz Knaut & Natalia Justyna Pace w dn. 02.07.1873 r. (2) Dowód do aktów małżeństw Parafii Ewangel. Augsb. Kieleckiej z roku 1873 N°9.
Świadectwo ogłoszenia
N°34. Tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku Maja/Czerwca dwudziestego pierwszego/drugiego, dwudziestego siódmego/ósmego oraz w Czerwcu trzeciego/piętnastego opublikowane były w Piotrkowskim ewangelickim parafialnym kościele, a także w domu Pilickiego ewangelickiego filiału trzy zapowiedzi o ślubie Eugeniusz Knaut, kawalera, właściciela folwarku zamieszkałego we wsi Podlesice, Miechowskiego powiatu, syna Traugutta Knaut ziemianina i Antoniny urodzonej Grocholska zmarłych, z Natalią Pace, panną, zamieszkałą przy rodzicach we wsi Mstyczew Jędrzejewskiego powiatu, córką Józefa Pace ziemianina i Augusty urodzonej Pfaifer. Sprzeciwów do zawarcia małżeństwa nie zgłoszono. Przy tym … Pastor Kieleckiej Ewangelicko-Augsburskiej parafii … który … i złożył akt o braku przeszkód.
1. Piotrków Czerwiec 14/26 dnia 1873.
Podpis nieczytelny – Pastor Piotrkowskiej Ewangelickiej Parafii i Pilickiego Filiału”.
Akt zgonu Georg Traugot Eugen Knaut w dniu 02/14.09.1897 roku (Akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy z dnia 04/16.09.1897 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Georg Traugot Eugen Knaut zm. 02/14.09.1897 r. (Pilica) „N°2. Podlesice g. Tczyca. Działo się w osadzie Pilicy czwartego/szesnastego Września, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Gwido Heller ziemianin w Stawach zamieszkały sześćdziesiąt pięć lat liczący i Benno Marks fabrykant w mieście Częstochowie zamieszkały sześćdziesiąt sześc lat liczący obaj szwagrowie zmarłego i oznajmili nam że drugiego/czternastego Września o godzinie dziewiątej rano zmarł w Podlesicach Georg Traugot Eugen Knaut właściciel majątku Podlesice, poddany pruski, pięćdziesiąt sześć lat liczący, syn Traugota i Antoniny z domu Grochalskiej zmarłych małżonków Knaut, urodzony w mieście Mysłowice w Prusach, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Natalię z domu Founes-Pace. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Georg Traugot Eugen Knaut akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został. – Pastor G. Cander, Gwido Heller, Benno Marks”.
Akt zgonu Georg Traugot Eugen Knaut w dniu 02/14.09.1897 roku (Odpis akt stanu cywilnego filiału parafii ewangelicko-augsburskiej w Pilicy dokonany przez parafię ewangelicko-augsburską w Kielcach z dnia 18/30.06.1898 r.)
 Akt stanu cywilnego zgonu Georg Traugot Eugen Knaut zm. 02-14.09.1897 r. (Kielce) „Niniejszym, prowadzący księgi stanu cywilnego Kieleckiej Ewangelicko-Augsburskiej Parafii oświadcza, że w księgach stanu cywilnego za rok 1897, zarządzanego przez nas Pilickiego Filiału pod Nr 2 znajduje się następujący
Akt zgonu
Działo się w osadzie Pilicy czwartego (szesnastego) Września, tysiąc osiemset dziewięćdziesiąte siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Gwido Heller ziemianin w Stawach zamieszkały sześćdziesiąt pięć lat liczący i Benno Marks fabrykant w mieście Częstochowie zamieszkały sześćdziesiąt sześc lat liczący obaj szwagrowie zmarłego i oznajmili nam, że drugiego, czternastego Września o godzinie dziewiątej rano zmarł w Podlesicach Georg Traugot Eugen Knaut właściciel majątku Podlesice, poddany pruski, pięćdziesiąt sześć lat liczący, syn Traugota i Antoniny z domu Grochalskiej zmarłych małżonków Knaut, urodzony w mieście Mysłowice w Prusach, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Natalię z domu Founes-Pace. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Georga, Traugota, Eugena Knaut akt ten stawającym przeczytany i przez nas podpisany został.
Podpisali: Gwido Heller – Benno Marks – Pastor G. Cander.
Zgodność niniejszego odpisu zaświadczam swoim podpisem i odciskiem pieczęci.
M. Kielce 18/30 Czerwca 1898 r.
Pastor G. Cander.”
„Własnoręczność podpisu proboszcza Kieleckiej Ewangelicko-Augsburskiej Parafii, prowadzącego księgi stanu cywilnego pastora G. Candera, swoim podpisem i przyłożeniem urzędowej pieczęci zaświadczam.
Miasto Kielce – Czerwca 22 1898 r.
Kielecki Sędzia Pokoju [podpis nieczytelny]”.