Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych – 23/24.02.1825 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu “Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami”, które zostało przeprowadzone w dniach 23 i 24 lutego 1825 roku. 

Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (1)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (2)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (3)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (4)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (5)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (6)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (7)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (8)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (9)Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (10)