Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych – 23/24.02.1825 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu “Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami”, które zostało przeprowadzone w dniach 23 i 24 lutego 1825 roku. 

Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (1).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (2).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (3).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (4).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (5).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (6).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (7).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (8).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (9).Relacje biegłych, do oszacowania dóbr Kwaśniowa z przyległościami delegowanych (10).