Parcelacja Dóbr Kwaśniów – sprzedaż ziemi osadnikom 01/13 kwietnia 1880 r.

Poniżej przedstawiono pełną treść aktu notarialnego (przetłumaczonego z języka rosyjskiego) zawartego w Kwaśniowie dnia 01/13.04.1880 roku przed notariuszem olkuskim Juliuszem Motylickim, wypełniającym obowiązki swego ojca Piotra „Lubicza” Motylickiego notariusza przy Sądzie Pokoju w Olkuszu, na podstawie którego doszło do parcelacji Dóbr Kwaśniów poprzez sprzedaż ziemi 35 osadnikom przez właścicieli tych dóbr, Adolfa Stefani i Jana Polana.

Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (1)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (2)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (3)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (4)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (5)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (6)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01-13.04.1880 (7)