Parcelacja Dóbr Kwaśniów – sprzedaż ziemi osadnikom 01/13 kwietnia 1880 r.

Poniżej przedstawiono pełną treść Aktu Notarialnego (przetłumaczonego z języka rosyjskiego) zawartego w Kwaśniowie w dniu 01/13.04.1880 roku przez notariusza olkuskiego, na podstawie którego doszło do parcelacji Dóbr Kwaśniów poprzez sprzedaż ziemi 35 osadnikom przez właścicieli tych dóbr, Adolfa Stefani i Jana Polana.


Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (1)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (2)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (3)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (4)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (5)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (6)Parcelacja Dóbr Kwaśniów - sprzedaż ziemi osadnikom 01/13.04.1880 (7)