Kontrakt kupna i sprzedaży lasów – 11/23.08.1859 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu tekst kontraktu kupna i sprzedaży lasów zawartego w Kancelarii Ziemskiej Guberni Radomskiej w Kielcach w dniu 11/23 sierpnia 1859 r. W opracowaniu tym poprawiono tylko drobne błędy literowe. 

Kontrakt kupna i sprzedaży lasów - 11/23.08.1859 r. (1).Kontrakt kupna i sprzedaży lasów - 11/23.08.1859 r. (2).Kontrakt kupna i sprzedaży lasów - 11/23.08.1859 r. (3).Kontrakt kupna i sprzedaży lasów - 11/23.08.1859 r. (4).