Karol Scholtz – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów urzędu stanu cywilnego i innych) związanych z osobą Karola Scholtz’a. Mimo skromności materiału, dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej tą osobę i jej najbliższą rodzinę. 

 

Akt urodzenia Marya Helena Felicyanna Scholtz w dniu 07.03.1830 roku (Akt stanu cywilnego Parafii pw. św. Krzyża w Warszawie z dnia 16.05.1830 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Maryia Helena Felicyanna Scholtz 07.03.1830 r. “393. Działo się w Warszawie w Parafii Śgo Krzyża dnia szesnastego Maja tysiąc osimset trzydziestego roku ogodzinie drugiey zpołudnia. Stawił się Wielmozny Karol Scholtz Bankier w Królestwie Polskim lat czterdzieści sześć maiący w Warszawie pod liczbą sześćset trzydziesci osm przy ulicy Trębackiey zamieszkały, wobecności Wielmoznych Konstantego Wolickiego Obywatela lat trzydziesci siedem i Karola Ziegler Kupca lat czterdziesci sześć maiących obydwóch wWarszawie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecie płci Zenskiej urodzone tu wWarszawie wmieszkaniu stawiającego dnia siodmego Marca roku biezącego ogodzinie dziewiątey wieczor, zJego Małzonki Wielmoznej Maryi Antoniny z Neulinger. Niewczesne spisanie tego Aktu Oyciec, czyli, raczej nadane Dziecięciu imiona zostały na Chrzcie swiętym Marya Helena Felicyanna aRodzicami iej Chrzestnemi byli Wielmozni Konstanty Wolicki i Marya Neulinger. Niewczesne spisanie tego Aktu Oyciec podał za przyczynę nieobecność wWarszawie. Akt ten przeczytany Oycu i swiadkom przez tychże i nas podpisany został.
– X. Marcin Laszcz zaproboszcza, Karol Scholtz Oyciec, Konstantyn Wolicki jako świadek, Karol Ziegler iako Swiadek”.
Akt urodzenia Karol Juliusz de Scholtz w dniu 25.02.1833 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie z dnia 08.03.1833 r.)
Akt stanu cywilnego urodzenia Karol Juliusz de Scholtz 25.02.1833 r. Nro 46. Działo się w Warszawie dnia ósmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie drugiey z południa. Stawił się Wielmożny Karol Fürchtegott de Scholtz Bankier w Warszawie, lat czterdzieści dwa maiący, wobecności Karola Henryka Kühl, kontrolera handlu w Warszawie, lat sześćdziesiąt dziewięć, tudzież Ignacego Kiefer, pisarza handlu w Warszawie lat dwadzieścia cztery sobie liczących i okazał nam dziecię płci mężkiey nieżywe z oświadczeniem iż urodziło się żywe tu przy ulicy Trembuckiey pod liczbą sześćset trzydzieści ośm dnia dwudziestego piątego Lutego roku bieżącego o godzinie dziewiątey z rana z iego małzonki Wielmożney Maryi z Neulingerów lat dziewiętnaście maiącey. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nie odbytym miano bydz nadane imiona Karol Juliusz. Akt ten stawiącemu i świadkom przeczytany, przez nich został podpisany.
X. Jerzy Tetzner Pastor gminy ewaniel. Augsb. Wyzn. w Warszawie, Karol Scholtz, Carl H. Kühl, Ignatz Kiefer”.
Akt zgonu Karol Juliusz de Scholtz w dniu 08.03.1833 roku (Akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Warszawie z dnia 08.03.1833 r.)
Akt stanu cywilnego zgonu Karol Juliusz de Scholtz 08.03.1833 r. Nro 49. Działo się w Warszawie dnia osmego Marca tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku o godziney trzeciey z południa. Stawili się Karol Henryk Kühl, Kontroler handlu w Warszawie lat sześćdziesiąt dziewięc, tudzież Ignacy Kiefer, pisarz handlu w Warszawie, lat dwadzieścia cztery sobie liczący, i oświadczyli iż w dniu dzisieyszym o godzinie drugiey z rana umarł tu przy ulicy Trembuckiey pod liczbą sześćset trzydzieści ośm Karol Juliusz de Scholtz, syn iedyny Wielmożnych Karola Fürchtegotta i Maryi z Neulingerów małżonków de Scholtz, Bankiera w Warszawie, maiący dni iedenaście wieku swego. Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Karola Juliusza de Scholtz akt ten przeczytany stawaiącym przez nich został podpisany.
X. Jerzy Tetzner Pastor gminy ewaniel. Augsb. Wyzn. w Warszawie, C. H. Kühl, Ignacy Kiefer”.