Akt plenipotencji z dnia 03/15 września 1866 r.

Poniżej przedstawiono treść Aktu (Raportu) plenipotencji (jedynie z drobną korektą błędów literowych) spisanego w Kwaśniowie w dniu 03/15 września 1866 r.

Akt plenipotencji z dnia 03/15 września 1866 r.