Akt nabycia dóbr Kwaśniowa przez Mateusza i Teresę Zawadzkich z dnia 30 lipca / 11 sierpnia 1869 r.

 Poniżej przedstawiono treść Aktu nabycia dóbr Kwaśniowa przez Mateusza i Teresę Zawadzkich (jedynie z drobną korektą błędów literowych) spisanego w Kwaśniowie w dniu 30 lipca /11 sierpnia 1869 r.

Akt nabycia dóbr Kwaśniowa przez Mateusza i Teresę Zawadzkich z dnia 30 lipca / 11 sierpnia 1869 r.