Ustanowienie jurysdykcji przez sąd zwyczajny generalny lubelskiego Trybunału Królestwa Polskiego z 1738 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu, przetłumaczony z języka łacińskiego, tekst ustanawiającego jurysdykcję urzędu starościńskiego krakowskiego egzekucyjnego w sprawie przekazania dóbr wsi Cieślin z dnia 18.06.1738 roku.

Ustanowienie jurysdykcji przez sąd zwyczajny generalny lubelskiego Trybunału Królestwa Polskiego z 1738 r.