Pismo Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej w Kielcach z dnia 05/17 października 1866 r.

Poniżej przedstawione jest w pełnym brzmieniu (jedynie korekta drobnych błędów literowych)„Pismo Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej w Kielcach z dnia 05/17 września 1866 r.”.

Pismo Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej w Kielcach z dnia 05/17 października 1866 r.