Pismo Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia/04 września 1866 r.

Poniżej przedstawione jest w pełnym brzmieniu “Pismo Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia/04 września 1866 r.”.

Pismo Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia/04 września 1866 r.