Odnośnie szlachetnie urodzonych Łodzińskich, skazanie w Lublinie z dnia 03.08.1743 r.

     Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu, przetłumaczony z języka łacińskiego, tekst orzeczenia sądu zwykłego generalnego trybunału koronnego w Lublinie z dnia 03.08.1743 roku odnośnie odwołania wniesionego przez Wawrzyńca Lipskiego dziedzica dóbr Kwaśniów przeciwko Antoniemu z Chorągwicy Łodzińskiem i Magdalenie de Biberstein Starowieyskiej dziedziczce dóbr Cieślin.

Odnośnie szlachetnie urodzonych Łodzińskich, skazanie w Lublinie z dnia 03.08.1743 r. (1)Odnośnie szlachetnie urodzonych Łodzińskich, skazanie w Lublinie z dnia 03.08.1743 r. (2)Odnośnie szlachetnie urodzonych Łodzińskich, skazanie w Lublinie z dnia 03.08.1743 r. (3)