Fryderyk Grundmann (Friedrich Wilhelm Grundmann) – zbiór dokumentów

Poniżej zgromadzony został zbiór dokumentów (aktów metrykalnych kościelnych, aktów urzędu stanu cywilnego, itp.) związanych z Fryderykiem Grundmannem i jego najbliższą rodziną. Dokumenty te przybliżają nam jeszcze bardziej tą kontrowersyjna postać. Poniższe akta uporządkowane zostały chronologicznie w powiązaniu z czasem zaistnienia danego zdarzenia. Nazwy miejscowości oraz nazwiska pozostawiono w formie zgodnej z zapisem w aktach (nie poprawiano błędnych zapisów).

 

Akt zgonu Heinrich Grundmann w dniu 15.04.1833 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Heinrich Grundmann zm. 15.04.1833 r. “Zmarł 15-go Kwietnia Heinrich syn szychmistrza Grundmann i jego małżonki     z d. Prosky w Friedrichsgrube, wiek 10 miesięcy. Na kolki. Pochowany tu 17-go Kwietnia.”.
Akt chrztu Rudolph Christian Grundmann urodzony w dniu 01.02.1834 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Rudolph Christian Grundmann ur. 01.02.1834 r. “9-go lutego. Urodzony 1-go lutego Rudolph Christian, syn Królewskiego Zmianowego Pana Friedrich Grundmann i jego Pani małżonki Leopoldine, Elisabeth z d. Prusowsky.
Chrzestni: 1. Pan Georg Degenhardt, Królewski Przysiegły Naczelny.
2. Mathias Prusowsky, kupiec z Rybnick.
3. Pani Christiane Kniest, z d. Haenel
4. Panienka Louise Prusowsky.
Nr aktu 14. Friedrichsgrube”.
Akt chrztu Maria Heinriette (Henriette) Grundmann urodzona w dniu 10.02.1835 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Maria Heinriette (Henriette) Grundmann ur. 10.02.1835 r. “Dnia 22 go lutego. Dnia 10-go lutego urodzona Maria Heinriette, córka Królewskiego Mistrza Zmianowego pana Friedrich Grundmann i jego małżonki pani Leopoldine z d. Prusowsky.
Chrzestni: 1. Pan Heinrich Degenhardt, glówny / naczelny sztygar z Scharley.
2. Pani Christiana Kniest z d. Hänel, żona rachmistrza / księgowego.
Nr aktu 11. Friedrichsgrube”.
Akt zgonu Marie Grundmann w dniu 22.04.1835 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Marie Grundmann 22.04.1835 r. “Nr 31. 25 [Kwietnia]. Zmarła 22 Kwietnia Marie córka Królewskiego Mistrza Zmianowego Grundmann i jego małżonki Leopoldine Elisabeth z d. Prusowsky. 12 tygodni. Friedrichsgrube. Wycieńczenie.”.
Akt chrztu Bertha Valentine Grundmann urodzona w dniu 21.05.1836 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Bertha Valentine Grundmann ur. 21.05.1836 r. “Dnia 22 go Maja. Urodzona 21-go Maja Bertha Valentine, córka Królewskiego Mistrza Zmianowego Friedrich Grundmann i jego żony Leopoldine z d. Prusowsky.
Chrzestni: 1. Pani Juliane Grundmann (babcia)
2. Pani Christiane Kniest z d. Hähnel
Nr aktu 37. Friedrichs grube”.
Akt chrztu Pauline Grundmann urodzona w dniu 29.06.1837 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Pauline Grundmann ur. 29.06.1837 r. “2 Lipca. Urodzona 29-ego Czerwca Pauline córka Królewskiego Mistrza Zmianowego Friedrich Grundmann i jego żony Leopoldine z d. Prusowsky.
Chrzestni: 1. Pan Heinrich Degenhardt przysięgły górniczy
2. Pani Kniest małżonka rachmistrza Kniest.
Nr aktu 41. Friedrichsgrube”.
Akt zgonu Johann Georg Grundmann w dniu 18.04.1838 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Johann Georg Grundmann 18.04.1838 r. “Nr 12. 21 Kwiecień. Zmarły 18-go Kwietnia Królewski Sztygar Johann Georg Grundmann. 63 ½ roku. Friedrichsgrube. Paraliż płuc.”.
Akt chrztu Maria Renate Grundmann urodzona w dniu 28.02.1839 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny chrztu Maria Renate Grundmann ur. 28.02.1839 r. “20 Marca. Urodzona 28-ego Lutego Maria Renate córka Mistrza Zmianowego Friedrich Wilhem Grundman i jego żony Leopoldine z d. Prusowsky.
Chrzestni: 1. Heinrich Degenhardt przysięgły górniczy
2. Christane Kniest żona rachmistrza Urzędu Górniczego.
Nr aktu 14. Friedrichsgrube”.
Akt chrztu Carl Franz Grundmann urodzony w dniu 26.04.1841 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny chrztu Carl Franz Grundmann ur. 26.04.1841 r. “Nr aktu: 26. Chrzest: 16 Maja. Urodzony: 26 Kwietnia wpół do 4 rano. Miejsce urodzenia: Kattowitz. Ojciec: Friedrich Wilhelm Grundmann. Matka: Leopoldine z d. Prosowski. Zawód ojca: Dyrektor. Imiona: Carl Franz. Chrzestni: Przysięgły Górniczy Heinrich Degenhardt z Friedrichsgrube koło Tarnowitz, Panienka Valesca von Winkler. Reprezentowana w zastępstwie przez: Panią Maria v. Winkler z domu żony rachmistrza Urzędu Górniczego Pani Christiane Kniest z Tarnowitz.”.
Akt chrztu Valesca Louise Anna Rosalie Grundmann urodzona w dniu 11.08.1842 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny chrztu Valesca Louise Anna Rosalie Grundmann ur. 11.08.1842 r. “Nr aktu: 57. Chrzest: 4 Września. Urodzona: 11 Sierpnia o godzinie 3 po południu. Miejsce urodzenia: Kattowitz. Ojciec: Friedrich Wilhelm Grundmann. Matka: Leopoldine z d. Prusowsky. Zawód ojca: Dyrektor. Imiona: Valesca Louise Anna Rosalie. Chrzestni: Panna Valesca von Winckler córka Pana Franz v. Winkler z Kattowitz, Pan Heinrich Degenhardt Królewski Przysięgły Górniczy z Friedrichsgrube koło Tarnowitz. Reprezentowani przez: Pannę Louise Kahle, guwernantkę w domu wielce szanownych von Winkler, Pannę Bertha Lobe, córkę rachmistrza Królewskiego Urzędu Górniczego Lobe z Tarnowitz. Chrzest domowy.”.
Akt zgonu Juliane Eleonore Grundmann w dniu 14.02.1845 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Juliane Eleonore Grundmann 14.02.1845 r. “Nr 6. 17 Luty. Zmarła 14-go Lutego Juliane Eleonore z d. Gittner pozostała wdowa po sztygarze Johann Georg Grundmann. 67 lat. Tarnowitz. Paraliż płuc.”.
Akt zgonu Friederike Müller w dniu 23.02.1845 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Tarnowitz (Tarnowskie Góry))
Akt metrykalny zgonu Friederike Müller 23.02.1845 r. “Nr 7. 26 Luty. Zmarła 23-go Lutego Friederike z d. Grundmann żona górnika Anton Müller. 48 lat. Tarnowitz. Tyfus.”.
Akt chrztu Theodor Wilhelm Grundmann urodzony w dniu 31.07.1845 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny chrztu Theodor Wilhelm Grundmann ur. 31.07.1845 r. “Nr aktu: 60. Chrzest: 24 Sierpnia. Urodzony: 31 Lipca o godzinie 6 wieczorem. Miejsce urodzenia: Kattowitz. Ojciec: Friedrich Wilhelm Grundmann. Matka: Leopoldine z d. Prusowski. Zawód ojca: Dyrektor. Imiona: Theodor Wilhelm. Chrzestni: Przysięgły Górniczy Degenhardt z Zabrze, Panienka Valesca v. Winkler z Miechowitz. Reprezentowani w zastępstwie przez: Pani pastorowa Lippert z Beuthen, Panienka Bertha Lobe z Tarnowitz. Chrzest domowy.”.
Akt zgonu Pauline Grundmann w dniu 29.05.1851 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Königshütte (Królewska Huta))
Akt metrykalny zgonu Pauline Grundmann 29.05.1851 r. “Nr 16. 1 Czerwca. Została pochowana na cmentarzu w Boguczitz [Bogucice] Pauline Grundmann. Ojciec Dyrektor Friedrich Wilh. Grundmann Matka Leopoldine z d. Prussowski. Zmarła 29 Maja w Kattowitz. 13 lat. Gruźlica płuc.”.
Akt pogrzebu Pauline Grundmann zmarłej w dniu 29.05.1851 roku (Akt metrykalny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Szczepna w Bogutschütz (Katowice – Bogucice))
Akt metrykalny pogrzebu Pauline Grundmann zm. 29.05.1851 r. “Nr u [100]. Kattowitz. Pauline córka Dyrektora Friedrich Grundmann pochowana. Data zgonu: 29. Maj etc [1851].”.
Akt zgonu Emil Grundmann w dniu 16.04.1858 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Kattowitz (Katowice))
Akt metrykalny zgonu Emil Grundmann zm. 16.04.1858 r.j “11′. 20 Kwietnia. Zabrze. Emil Grundmann, Dr. med. i lekarz związków zawodowych w Zabrzu – syn radcy Friedrich Grundmann z Kattowitz i jego małżonki Leopoldine z d. Pruschowski – zmarł 16-go Kwietnia o 11½ po południu w wieku 28 lat 1 miesiąc 12 dni w Zabrzu na tyfus. Pozostawił żonę Hedwig z d. Mendheim. Pochowany uroczyście na cmentarzu ewangelickiej gminy w Kattowitz. Uwagi: tyfus, (przynależał do parafii Gleiwitz)”.
Akt zgonu Bertha Holtze w dniu 02.03.1880 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Kattowitz (Katowice) z dnia 03.03.1880 r.)
Akt metrykalny zgonu Bertha Holtze zm. 02.03.1880 r. “Nr aktu: 14. Dzień pogrzebu: 5. Marca. Miejsce pogrzebu: Kattowitz. Nazwisko, status i miejsce zamieszkania zmarłego: Katowice, pani Bertha Holtze z d. Grundmann małżonka radcy królewskiego pana Dr. med. Richard Holtze zmarła 2. Marca po południu o godzinie 5 w wieku 43 lat 9 miesięcy i 10 dni. Wiek zmarłego: 43¾. Miejsce rejestru zgonów, rok, numer: Miasto Kattowitz, rok 1880, N° 46. Data wpisu: 3. Marca.”
Akt zgonu Bertha Holtze w dniu 02.03.1880 roku (Akt USC w Kattowitz (Katowice) z dnia 03.03.1880 r.)
Akt USC zgonu Bertha Holtze 02.03.1880 r. “Nr. 46.  Kattowitz dnia 3 Marca 1888. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dziś znany co do tożsamości sekretarz kopalani Robert Seidel zamieszkały w Kattowitz i zgłosił, że pani małżonka tajnego radcy medycznego doktora, Bertha Holtze z d. Grundmann wiek czterdzieści trzy lata dziewięć miesięcy, ewagelickiego wyznania, zamieszkała w Kattowitz, urodzony w Friedrichshütte koło Tarnowitz, zamężna z królewskim tajnym radcą ds. medycznych (sanitarnych) Dr. Richard Holtze tutaj zamieszkałym, córka tajnego radcy handlowego Friedrich Grundmann i jego małżonki pani Leopoldine z d. Prucowsky tutaj zamieszkałych, zmarła w Kattowitz w swoim mieszkaniu dnia 2 Marca  1880 o godzinie piątej po południu. Przeczytano, potwierdzono, podpisano. Robert Seidel, Urzędnik stanu cywilnego – podpis nieczytelny.”
Dopiseki z boku: “Friedrichshütte pow. Tarnowice” oraz “udar mózgu.”
Akt zgonu Friedrich Wilhelm Grundmann w dniu 30.07.1887 roku (Akt metrykalny parafii ewangelicko-augsburskiej w Kattowitz (Katowice) z dnia 30.07.1887 r.)
Akt metrykalny zgonu Friedrich Wilhelm Grundmann 30.07.1887 r. “Nr aktu: 49. Dzień pogrzebu: 1 Sierpnia. Miejsce pogrzebu: Kattowitz. Nazwisko, status i miejsce zamieszkania zmarłego: Katowice, małżonek Friedrich Wilhelm Grundmann, Królewski Tajny Radca Komisyjny z Kattowitz, zmarł 30 Lipca o godzinie 4 po południu w wieku 82 Lata, 8 Miesięcy, 4 Dni. Wiek zmarłego: 82 Lata, 8 Miesięcy, 4 Dni. Miejsce rejestru zgonów, rok, numer: Kattowitz, rok 1887, N° 192. Data wpisu: 30 Lipca.”
Akt zgonu Friedrich Wilhelm Grundmann w dniu 30.07.1887 roku (Akt USC w Kattowitz (Katowice) z dnia 30.07.1887 r.)
Akt USC zgonu Friedrich Wilhelm Grundmann 30.07.1887 r. “Nr. 192.  Kattowitz dnia 30. Lipca 1887. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego zjawił się dziś znany co do tożsamości doktor filozofii Theodor Grundmann zamieszkały w Hirschberg (Jelenia Góra) na Śląsku i zgłosił, że jego ojciec, Królewski Tajny Radca Komisyjny Friedrich Wilhelm Grundmann wiek osiemdziesiąt dwa lata osiem miesięcy i cztery dni, ewagelickiego wyznania, zamieszkały w Kattowitz, Friedrichstrasse, urodzony w Berthelsdorf na Śląsku, żonaty z Leopoldina z d. Posowski zamieszkałej u niego, syn górnika Grundmann i jego żony, której imię i nazwisko panieńskie nie są znane, oboje zmarli w Tarnowitz, zmarł w Kattowitz w swoim mieszkaniu dnia 30 Lipca 1887 o godzinie czwartej po południu. Przeczytano, potwierdzono, podpisano. Theodor Grundmann, Urzędnik stanu cywilnego – podpis nieczytelny.”
Notatka na marginesie: “Ad Nº. 192. Na podstawie decyzji izby cywilnej Królewskiego Sądu Krajowego z dnia 15 Września 1887 II.II2/2603 wprowadza się poniższą poprawkę: Żona zmarłego nazywała się Leopoldina Elisabeth Prusowsky, a nie Posowski. Kattowitz 30-go Września 1887. Urzędnik stanu cywilnego – podpis nieczytelny.”