Dekret odesłania sprawy dziedzica Cieślina Antoniego Lipskiego z 1762 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu, przetłumaczony z języka łacińskiego, tekst dekretu odsyłającego sprawę wielmożnego Antoniego Lipskiego, przeciw szlachetnie urodzonym Łodzińskim, Wojciechem i Stanisławem Paczkowskimi braćmi pozwanymi celem osądzenia do urzędu grodzkiego krakowskiego z 1762 roku.

Dekret odesłania sprawy dziedzica Cieślina Antoniego Lipskiego z 1762 r.