Akt regulacji spadku po zmarłym Traugocie Knaut z 14/26 września 1862 r.

Poniżej przedstawiono w pełnym brzmieniu tekst aktu spadkowego po zmarłym Traugocie Knaut z 14/26 września 1862 roku, zawartego w Kancelarii Guberni Radomskiej w Kielcach. Przy okazji edycji niniejszego aktu poprawiono jedynie drobne błędy literowe oraz ortograficzne. 

Akt regulacji spadku po zmarłym Traugocie Knaut z 14/26 września 1862 r. (1)Akt regulacji spadku po zmarłym Traugocie Knaut z 14/26 września 1862 r. (2)Akt regulacji spadku po zmarłym Traugocie Knaut z 14/26 września 1862 r. (3)